PO, BOZP a CO

Kompletné služby v Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), Ochrane pred požiarmi (PO) a civilnej ochrane (CO).

Naša spoločnosť má dlhoročnú tradíciu pri zabezpečovaní komplexných služieb v oblastiach Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Požiarnej ochrany a civilnej ochrany na celom území Slovenskej republiky.

O kvalite našich služieb svedčí široké spektrum našich klientov od veľkých finančných inštitúcii, cez súkromné spoločnosti s pobočkami a pracoviskami na celom území SR, štátne inštitúcie, Obecné úrady až po stredné a malé firmy regionálneho významu.

Radi Vám poradíme, pomôžeme alebo vypracujeme nezáväznú ponuku „ušitú“ speciálně pre vaše potreby.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
- Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti BOZP
- Identifikácia a vyhodnotenie pracovných rizík
- Kategorizácia práce z hľadiska bezpečnosti pri práci
- Návrh vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov
- Spracovanie a vedenie kompletnej dokumentácie BOZP pre zamestnávateľa
- Kontroly zamerané na dodržiavanie BOZP a pracovných postupov
- Školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov z BOZP
- Účasť a pomoc pri kontrolách a jednaní s inšpektorátom práce
- Pomoc pri spracovaní dokumentácie o pracovnom úraze pre sociálnu poisťovňu a inšpektorát práce
- Školenia vodičov referentských vozidiel
Ochrana pred požiarmi:
- Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi
- Vyhodnotenie stavu a návrh vhodných riešení v oblasti PO
- Spracovanie a vedenie kompletnej dokumentácie PO
- Pravidelné školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti PO
- Odborná príprava protipožiarnych hliadok
- Odborná príprava zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
- Výkon pravidelných preventívnych protipožiarnych prehliadok
- Príprava a organizácia cvičného požiarneho poplachu
- Účasť a pomoc pri kontrolách štátneho požiarneho dozoru
- Spracovanie dokladov pre ORHaZZ v prípade požiaru
Civilná ochrana:
- Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti civilnej ochrany
- Spracovanie dokumentácie civilnej ochrany pre obce, právnické a fyzické osoby – podnikateľov
- Pravidelné školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
- Príprava štábu CO objektu
- Príprava krízového štábu
- Príprava odborných jednotiek CO objektu
- Účasť a pomoc pri jednaní a kontrolách štátnych orgánov


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Vykonávanie činnosti technika PO dodávateľským spôsobom, spracovanie dokumentácie PO, školenia PO

  Dodávateľským spôsobom vykonávame činnosť technika požiarnej ochrany v súlade so Zákon č. 314/2001Z.z. o ochrane pred požiarmi znení neskorších predpisov a Vyhlášky MVSR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.

 • Daňové priznania: DPH, súhrnný výkaz, FO, PO, RZZP, Intrastat

  Daňové priznania: DPH, súhrnný výkaz, FO, PO, RZZP, Intrastat

  Jedným z najdôležitejších a zároveň najzložitejších účtovných úkonov je správny výpočet daňových odvodov a správne vyplnenie daňových výkazov. Naša spoločnosť Vám spoľahlivo zabezpečí všetky náležitosti s tým spojené. Navyše Vám umožníme využiť vo Váš prospech legálne daňové výhody. Pri poskytovaní služieb v daňovej oblasti zabezpečujeme: - daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby (typ A - zamestnanci, typ B - SZČO) - daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby - výpočet preddavkov na daň z príjmu pre právnické osoby, pre fyzické osoby - predkladanie žiadosti o odklad podania daňového priznani...

 • BOZP, PO, CO

  - oblasť metodickej činnosti - oblasť školiacej činnosti - oblasť výkonu - oblasť kontrolnej činnosti - oblasť poradenskej činnosti - ostatné oblasti Havarijná služba Zabezpečenie prostredia v budovách Úspora energie Plánovanie preventívnych prehliadok


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: PO, BOZP a CO 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.