Archivácia a registratúra

Analýza súčasného stavu Vašich registratúrnych záznamov vo vzťahu k plneniu požiadaviek.

Zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a následne podľa potreby ich vytriedenie, usporiadanie, označenie a uloženie v súlade s týmto zákonom a Vaším registratúrnym plánom.

uloženie a správa registratúrnych záznamov v priestoroch United BG, a.s. alebo správa registratúrnych záznamov v priestoroch ich pôvodcu.

- vypracovanie Registratúrneho plánu
- v súlade so Zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, Vyhláškou MV SR č. 628/2002 Z.z.

- zosúladenie Registratúrneho plánu aj s požiadavkami systémov manažérstva podľa jednotlivých noriem:
ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001, VDA 6.1., QS 9000, ISO/TS/16949, HACCP

- odborné poradenstvo a konzultácia v oblasti registratúry a archivácie


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Správa dokumentov a archivácia

  - ScanFlow Unikátny pre jednoduchú digitalizáciu dokumentov a OCR Produkt ScanFlow umožňuje jednoduché skenovanie papierových dokumentov priamo do formátov MS Word, Excel, a do prehľadávateľného PDF. Okrem toho poskytuje základné riešenie pre efektívnu a rýchlu archiváciu naskenovaných dokumentov s možnosťou zadávania meta-dát priamo z panelu multifunkčného zariadenia. Vďaka možnosti konverzie dokumentov do editovateľnej podoby priamo z multifunkčného zariadenia Konica Minolta získavajú všetci zamestnanci možnosť využiť túto funkcionalitu bez toho, aby museli mať nainštalovanú akúkoľvek aplikáciu na svojom počítači. Jednoducho zvolia na mu...

 • Digitalizácia, archivácia a indexácia s možnosťou rýchleho vyhľadávania

  - Efektívnejšiu a kvalitnú digitalizáciu papierov a kníh rôznej kvality - Ich archiváciu a indexáciu - Vytvorenie kvalitného archívu s možnosťou vyhľadávania v dokumentoch a knihách - Možnosť rýchleho a presného vyhľadávania pomocou indexov - Jednoduché dohľadanie originálu - Sprístupnenie kníh verejnosti na internete

 • Prevod dokumentov do editovateľnej podoby, digitalizácia a archivácia dokumentov

  Vďaka našim službám budete môcť upravovať dokumenty v needitovateľných formátoch a kedykoľvek rýchlo vyhľadať dokument, ktorý práve potrebujete! Cieľom je: - Zrýchliť prácu s právnymi dokumentmi - Umožniť editáciu tlačených dokumentov a dokumentov vo formáte PDF - Archivácia a rýchle vyhľadávanie Nástroje na podporu činností spojených s právnymi kanceláriami a notármi - prevod papierových dokumentov a PDF súborov do editovateľných formátov pre potreby zmien a úprav v dokumentoch, dokladoch, rôznych zmluvách a pod. - inteligentná archivácia s možnosťou vyhľadávania

 • Správa registratúry a archivácia firemných dokumentov

  Registratúra je prostriedok na to, ako ušetriť, zrýchliť a sprehľadniť biznis. Správa dokumentov a registratúry je proces, ktorý sa týka v zásade každej firmy. Niektoré subjekty majú túto povinnosť uloženú legislatívnymi nariadeniami a iné si dôležitosť tohto procesu uvedomujú na základe vlastných potrieb. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že proces správy a riadenia dokumentov a registratúry môžeme rozdeliť na dve základné časti: – správa živej registratúry a – správa dokumentov v registratúrnom stredisku.

 • Archivácia a organizácia

  Archivácia a organizácia

  - aktovky, kufríky, portfóliá - archívne krabice - dosky so šnúrkami - euroobaly - kancelárske odkladače - katalógové knihy - obaly kartónové s gumičkou - obaly na dokumenty, púzdra - obaly s klipom - odkladacie mapy - plastové obaly - rozraďovače kartónové - rozraďovače plastové - rýchloviazače kartónové - rýchloviazače plastové - šanóny-zakladače - stojany na časopisy - stojany na listy - stojany na perá - stojany na vizitky - stojany otočné - závesné obaly a zásobníky

 • Archivácia

  Archivácia

  - šanóny - poradače - odkladacie mapy - plánovacie mapy - rýchloviazače - archívne krabice - listové zásuvky - klipy - spisové dosky - rozraďovače - tašky - vizitkáre - dokladovky - karizbloky - podpisové knihy - kroniky - organizéry - kalendáre - diáre - telefónne adresáre - euroobaly - obaly prospektové - obaly na diplomy - pokladničky - mincovníky

 • Triedenie a archivácia

  Triedenie a archivácia

  Archívny systém - Pákové zoraďovače - Kartónové - Economy - Celoplastové - Mobilné - Krúžkové zoraďovače - Plastové - Prezentačné - Polypropylénové OPALINE Archivačné krabice - Archivačné boxy - Archivačné kontajnery - Samolep. vrecká, arch. viazače - Archiv. krabice Snap-N a VAULTZ Triedenie - Spisové dosky - Obaly na prospekty a mapy na dokum

 • Zakladanie a archivácia

  Zakladanie a archivácia

  Získajte dokonalý prehľad vo všetkých papieroch . Archivačná materiál vám pomôže všetky dokumenty triediť, prehľadne ukladať a ochrániť, ak zvolíte vhodný obal. Vyberte si archívne systém presne podľa potrieb vašej kancelárie, do neho použite ten najvhodnejší archivačný box, šanóny, obaly, zakladače alebo puzdrá. V každej kancelárii sú nevyhnutnosťou euroobaly, majte ich dostatočnú zásobu. Orientáciu v dokumentoch vám uľahčí vhodne použité rozlišovače. - Pákové ŠANÓNY - Krúžkové ŠANÓNY - Euroobaly - Rozraďovače, Registre - L obaly - Plastové, kartónové rychloviazače - Dosky s gumičkou - Katalógové knihy - Zaklada...

 • Zakladače, archivácia

  Zakladače, archivácia

  U nás nájdete najrozsiahlejší sortiment z oblasti kancelárskych potrieb a techniky, hygienických prostriedkov, drogérie a občerstvenia pre vašu kanceláriu s oblasťou pôsobenia - celé územie Slovenska. Zakladače, archivácia: - Závesné ukladanie - Mobilné zakladače - Pákové zakladače - Pákové zakl. celoplastové - Špeciálne zakladače - Krúžkové zakladače - Prezentačné zakladače - Rozraďovače, registre - Archivačné krabice, spony

 • Zakladanie a archivácia

  Zakladanie a archivácia

  - Euroobaly - Obaly na dokumenty - Zakladače krúžkové - Zakladače pákové - Archivačný systém - Rozraďovače plastové - Rozraďovače kartónové

 • Organizácia a archivácia

  Organizácia a archivácia

  - Poradače (šanony) - Archivačný systém - Rýchloviazače - Obaly - Odkladacie mapy - Odkladacie tašky - Rozraďovače (registre) - Spisové dosky - Vizitkáre - Portfóliá - Písacie podložky - Podložka na stôl - Pokladničky - Aktovky a kufre

 • Archivácia, ukladanie

  •Zakladače, Šanóny •Rozraďovače, rýchloviazače a mapy •Obaly, euroobaly •Boxy, krabice, kontajnery •Fotoalbumy a príslušenstvo, kroniky •Vizitkáre, kartotéky, aktovky

 • Organizácia a archivácia

  Poradače, rýchloviazače, odkladacie mapy, rozraďovače, zakladanie vizitiek, drôtený program, koše na papier.

 • Triedenie, indexácia a archivácia došlej pošty

  Cieľom je: - Efektívnejšia a kvalitnejšia práca pri triedení, spracovávaní a digitálnej archivácii došlej pošty - Šetrenie času pri triedení došlej pošty - Rýchle a veľmi presné vyhľadávanie Nástroje na podporu podnikových činností pri správe a riadení: - správa došlej pošty - sprístupnenie došlej pošty zodpovedným manažérom v editovateľnej podobe prostredníctvom mailu - automatické triedenie - inteligentná archivácia a indexácia firemnej pošty - pri úpravách a komentovaní dôležitých zmlúv - pri archivácii a skladovaní akejkoľvek dokumentácie

 • Archivácia tlačových zostáv (PDF a ZLP)

  Túto nadštandardnú funkciu vyžijete pokiaľ potrebujete mať svoje tlačové zostavy archivované v digitálnej podobe. Money S3 ukladá vami určené tlačové zostavy do stále obľúbenejšieho formátu Adobe Acrobat (PDF) a tiež vo vlastnom úspornom formáte (ZLP). Takéto súbory možno nielen pohodlne archivovať, ale napríklad i odoslať e-mailom, pretože prehliadač tlačových záloh je súčasťou Money S3 a je tiež k dispozícii ako bezplatná samostatná utilita.

 • Záloha a archivácia údajov

  Záloha a archivácia údajov zahrnuje kompletné zálohovanie na serveri sa nachádzajúcich sa dôležitých údajov. Záloha a archivácia zabezpečuje ochranu pred poškodením a stratou týchto údajov. Rozsah úkonov: - Zálohovanie údajov klienta - Archivácia údajov klienta - Obnova zálohy klienta - Inštalácia a konfigurácia softvéru pre automatické zálohovanie - Nastavenie automatického zálohovania Dopady: - veľmi nákladná prípadne až nemožná obnova údajov a následkom úplnej straty všetkých citlivých informácií (napr.: účtovných podkladov – fa, databáz, softvérov )

 • Triedenie a archivácia

  Triedenie a archivácia

  - Aktovky a boxy - Dosky a rýchloviazače papierové - Dosky a rýchloviazače plastové - Knihy podpisové a triediace - Obaly - Rozlišovače a registre - Systémy archivačné - Systémy závesné - Zakladače

 • Archivácia dát

  Zarchivujeme vaše dáta z počítača príp. z iných CD alebo DVD médií (ako záložné disky). Na tieto záložné médiá vypracujeme obal alebo médium potlačíme podľa vašho želania.

 • Archivácia a vyhodnotenie údajov

  Naša spoločnosť zavádza službu Archivácia a vyhodnotenie údajov z digitálnych tachografov, ktorá je určená hlavne pre malých dopravcov. Táto služba finančne a časovo odbremení majiteľa dopravnej spoločnosti, ktorý nemusí zakupovať programové vybavenie, alebo iné zariadenie na čítanie a vyhodnotenie údajov z digitálov a nemusí investovať do výpočtovej techniky a ani sa starať o bezpečné uloženie načítaných údajov (musia sa uchovávať 2 roky). Obsahom služby je prenos-načítanie karty vodiča uloženie vygenerovaných dátových súborov na server TDCs a duplicitne na CD / alebo USB kľúč pre majiteľa firmy. Raz za mesiac vyhotovenie kont...

 • Organizácia a archivácia

  Zakladače, rozdeľovače, indexy, obaly, skrinky na kľúče, pokladničky, stolové kartótéky, vizitkáre, visačky, podložky a dosky, portfóliá, aktovky

 • Archivácia a zakladanie

  Archivácia a zakladanie

  - archívne krabice a kontajnery - krúžkové poradače - listové zásuvky - mapy a rýchloviazače - nádobky a stojany - obaly - pákové poradače - podložky na písanie - pokladničky - rozraďovače a rozlišovače - vizitkáre

 • Archivácia a tlač obalov

  Tlač obalov vykonávame rovnako ink-jet technológiou na matné alebo lesklé natierané papiere rozličnej gramáže. V oblasti archivácie dátovcých nosičov ponúkame širokú paletu obálok, PVC obalov a boxov.

 • Zakladanie a archivácia

  Zakladanie a archivácia

  - Zakladače pákové - Zakladače krúžkové - Archivačný systém - Rozraďovače plastové - Rozraďovače kartónové - Indexové značky - Euroobaly - Obaly na dokumenty

 • Archivácia

  - archivačné krabice - chrbtové štítky, spony - dosky na spisy - katalógové knihy - kufre, aktovky - obálky na spisy - obaly - obaly samolepiace - odkladacie mapy - odkladače - organizéry a portfólia - plastové aktovky, boxy - podložky - poradače krúžkové - poradače pákové - poradače pákové 180° - poradače špeciálne - poradače závesné - rad allura - rad essento - rad vivanto - rozraďovače, rozlišovače - rýchloviazače - stojany na časopisy - triediace knihy, organizéry - vizitkáre - závesné dosky, kontajnery


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Archivácia a registratúra 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.