Archivácia a registratúra

Analýza súčasného stavu Vašich registratúrnych záznamov vo vzťahu k plneniu požiadaviek.

Zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a následne podľa potreby ich vytriedenie, usporiadanie, označenie a uloženie v súlade s týmto zákonom a Vaším registratúrnym plánom.

uloženie a správa registratúrnych záznamov v priestoroch United BG, a.s. alebo správa registratúrnych záznamov v priestoroch ich pôvodcu.

- vypracovanie Registratúrneho plánu
- v súlade so Zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, Vyhláškou MV SR č. 628/2002 Z.z.

- zosúladenie Registratúrneho plánu aj s požiadavkami systémov manažérstva podľa jednotlivých noriem:
ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001, VDA 6.1., QS 9000, ISO/TS/16949, HACCP

- odborné poradenstvo a konzultácia v oblasti registratúry a archivácie







 • Správa dokumentov a archivácia

  - ScanFlow Unikátny pre jednoduchú digitalizáciu dokumentov a OCR Produkt ScanFlow umožňuje jednoduché skenovanie papierových dokumentov priamo do formátov MS Word, Excel, a do prehľadávateľného PDF. Okrem toho poskytuje základné riešenie pre efektívnu a rýchlu archiváciu naskenovaných dokumentov s možnosťou zadávania meta-dát priamo z panelu multifunkčného zariadenia. Vďaka možnosti konverzie dokumentov do editovateľnej podoby priamo z multifunkčného zariadenia Konica Minolta získavajú všetci zamestnanci možnosť využiť túto funkcionalitu bez toho, aby museli mať nainštalovanú akúkoľvek aplikáciu na svojom počítači. Jednoducho zvolia na mu...

 • Digitalizácia, archivácia a indexácia s možnosťou rýchleho vyhľadávania

  - Efektívnejšiu a kvalitnú digitalizáciu papierov a kníh rôznej kvality - Ich archiváciu a indexáciu - Vytvorenie kvalitného archívu s možnosťou vyhľadávania v dokumentoch a knihách - Možnosť rýchleho a presného vyhľadávania pomocou indexov - Jednoduché dohľadanie originálu - Sprístupnenie kníh verejnosti na internete

 • Prevod dokumentov do editovateľnej podoby, digitalizácia a archivácia dokumentov

  Vďaka našim službám budete môcť upravovať dokumenty v needitovateľných formátoch a kedykoľvek rýchlo vyhľadať dokument, ktorý práve potrebujete! Cieľom je: - Zrýchliť prácu s právnymi dokumentmi - Umožniť editáciu tlačených dokumentov a dokumentov vo formáte PDF - Archivácia a rýchle vyhľadávanie Nástroje na podporu činností spojených s právnymi kanceláriami a notármi - prevod papierových dokumentov a PDF súborov do editovateľných formátov pre potreby zmien a úprav v dokumentoch, dokladoch, rôznych zmluvách a pod. - inteligentná archivácia s možnosťou vyhľadávania

 • Správa registratúry a archivácia firemných dokumentov

  Registratúra je prostriedok na to, ako ušetriť, zrýchliť a sprehľadniť biznis. Správa dokumentov a registratúry je proces, ktorý sa týka v zásade každej firmy. Niektoré subjekty majú túto povinnosť uloženú legislatívnymi nariadeniami a iné si dôležitosť tohto procesu uvedomujú na základe vlastných potrieb. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že proces správy a riadenia dokumentov a registratúry môžeme rozdeliť na dve základné časti: – správa živej registratúry a – správa dokumentov v registratúrnom stredisku.

 • Archivácia a organizácia

  Archivácia a organizácia

  - aktovky, kufríky, portfóliá - archívne krabice - dosky so šnúrkami - euroobaly - kancelárske odkladače - katalógové knihy - obaly kartónové s gumičkou - obaly na dokumenty, púzdra - obaly s klipom - odkladacie mapy - plastové obaly - rozraďovače kartónové - rozraďovače plastové - rýchloviazače kartónové - rýchloviazače plastové - šanóny-zakladače - stojany na časopisy - stojany na listy - stojany na perá - stojany na vizitky - stojany otočné - závesné obaly a zásobníky

 • Archivácia

  Archivácia

  - šanóny - poradače - odkladacie mapy - plánovacie mapy - rýchloviazače - archívne krabice - listové zásuvky - klipy - spisové dosky - rozraďovače - tašky - vizitkáre - dokladovky - karizbloky - podpisové knihy - kroniky - organizéry - kalendáre - diáre - telefónne adresáre - euroobaly - obaly prospektové - obaly na diplomy - pokladničky - mincovníky

 • Triedenie a archivácia

  Triedenie a archivácia

  Archívny systém - Pákové zoraďovače - Kartónové - Economy - Celoplastové - Mobilné - Krúžkové zoraďovače - Plastové - Prezentačné - Polypropylénové OPALINE Archivačné krabice - Archivačné boxy - Archivačné kontajnery - Samolep. vrecká, arch. viazače - Archiv. krabice Snap-N a VAULTZ Triedenie - Spisové dosky - Obaly na prospekty a mapy na dokum

 • Zakladanie a archivácia

  Zakladanie a archivácia

  Získajte dokonalý prehľad vo všetkých papieroch . Archivačná materiál vám pomôže všetky dokumenty triediť, prehľadne ukladať a ochrániť, ak zvolíte vhodný obal. Vyberte si archívne systém presne podľa potrieb vašej kancelárie, do neho použite ten najvhodnejší archivačný box, šanóny, obaly, zakladače alebo puzdrá. V každej kancelárii sú nevyhnutnosťou euroobaly, majte ich dostatočnú zásobu. Orientáciu v dokumentoch vám uľahčí vhodne použité rozlišovače. - Pákové ŠANÓNY - Krúžkové ŠANÓNY - Euroobaly - Rozraďovače, Registre - L obaly - Plastové, kartónové rychloviazače - Dosky s gumičkou - Katalógové knihy - Zaklada...

 • Zakladače, archivácia

  Zakladače, archivácia

  U nás nájdete najrozsiahlejší sortiment z oblasti kancelárskych potrieb a techniky, hygienických prostriedkov, drogérie a občerstvenia pre vašu kanceláriu s oblasťou pôsobenia - celé územie Slovenska. Zakladače, archivácia: - Závesné ukladanie - Mobilné zakladače - Pákové zakladače - Pákové zakl. celoplastové - Špeciálne zakladače - Krúžkové zakladače - Prezentačné zakladače - Rozraďovače, registre - Archivačné krabice, spony

 • Zakladanie a archivácia

  Zakladanie a archivácia

  - Euroobaly - Obaly na dokumenty - Zakladače krúžkové - Zakladače pákové - Archivačný systém - Rozraďovače plastové - Rozraďovače kartónové

 • Organizácia a archivácia

  Organizácia a archivácia

  - Poradače (šanony) - Archivačný systém - Rýchloviazače - Obaly - Odkladacie mapy - Odkladacie tašky - Rozraďovače (registre) - Spisové dosky - Vizitkáre - Portfóliá - Písacie podložky - Podložka na stôl - Pokladničky - Aktovky a kufre

 • Archivácia, ukladanie

  •Zakladače, Šanóny •Rozraďovače, rýchloviazače a mapy •Obaly, euroobaly •Boxy, krabice, kontajnery •Fotoalbumy a príslušenstvo, kroniky •Vizitkáre, kartotéky, aktovky

 • Organizácia a archivácia

  Poradače, rýchloviazače, odkladacie mapy, rozraďovače, zakladanie vizitiek, drôtený program, koše na papier.

 • Triedenie, indexácia a archivácia došlej pošty

  Cieľom je: - Efektívnejšia a kvalitnejšia práca pri triedení, spracovávaní a digitálnej archivácii došlej pošty - Šetrenie času pri triedení došlej pošty - Rýchle a veľmi presné vyhľadávanie Nástroje na podporu podnikových činností pri správe a riadení: - správa došlej pošty - sprístupnenie došlej pošty zodpovedným manažérom v editovateľnej podobe prostredníctvom mailu - automatické triedenie - inteligentná archivácia a indexácia firemnej pošty - pri úpravách a komentovaní dôležitých zmlúv - pri archivácii a skladovaní akejkoľvek dokumentácie

 • Archivácia tlačových zostáv (PDF a ZLP)

  Túto nadštandardnú funkciu vyžijete pokiaľ potrebujete mať svoje tlačové zostavy archivované v digitálnej podobe. Money S3 ukladá vami určené tlačové zostavy do stále obľúbenejšieho formátu Adobe Acrobat (PDF) a tiež vo vlastnom úspornom formáte (ZLP). Takéto súbory možno nielen pohodlne archivovať, ale napríklad i odoslať e-mailom, pretože prehliadač tlačových záloh je súčasťou Money S3 a je tiež k dispozícii ako bezplatná samostatná utilita.

 • Záloha a archivácia údajov

  Záloha a archivácia údajov zahrnuje kompletné zálohovanie na serveri sa nachádzajúcich sa dôležitých údajov. Záloha a archivácia zabezpečuje ochranu pred poškodením a stratou týchto údajov. Rozsah úkonov: - Zálohovanie údajov klienta - Archivácia údajov klienta - Obnova zálohy klienta - Inštalácia a konfigurácia softvéru pre automatické zálohovanie - Nastavenie automatického zálohovania Dopady: - veľmi nákladná prípadne až nemožná obnova údajov a následkom úplnej straty všetkých citlivých informácií (napr.: účtovných podkladov – fa, databáz, softvérov )

 • Triedenie a archivácia

  Triedenie a archivácia

  - Aktovky a boxy - Dosky a rýchloviazače papierové - Dosky a rýchloviazače plastové - Knihy podpisové a triediace - Obaly - Rozlišovače a registre - Systémy archivačné - Systémy závesné - Zakladače

 • Archivácia dát

  Zarchivujeme vaše dáta z počítača príp. z iných CD alebo DVD médií (ako záložné disky). Na tieto záložné médiá vypracujeme obal alebo médium potlačíme podľa vašho želania.

 • Archivácia a vyhodnotenie údajov

  Naša spoločnosť zavádza službu Archivácia a vyhodnotenie údajov z digitálnych tachografov, ktorá je určená hlavne pre malých dopravcov. Táto služba finančne a časovo odbremení majiteľa dopravnej spoločnosti, ktorý nemusí zakupovať programové vybavenie, alebo iné zariadenie na čítanie a vyhodnotenie údajov z digitálov a nemusí investovať do výpočtovej techniky a ani sa starať o bezpečné uloženie načítaných údajov (musia sa uchovávať 2 roky). Obsahom služby je prenos-načítanie karty vodiča uloženie vygenerovaných dátových súborov na server TDCs a duplicitne na CD / alebo USB kľúč pre majiteľa firmy. Raz za mesiac vyhotovenie kont...

 • Organizácia a archivácia

  Zakladače, rozdeľovače, indexy, obaly, skrinky na kľúče, pokladničky, stolové kartótéky, vizitkáre, visačky, podložky a dosky, portfóliá, aktovky

 • Archivácia a zakladanie

  Archivácia a zakladanie

  - archívne krabice a kontajnery - krúžkové poradače - listové zásuvky - mapy a rýchloviazače - nádobky a stojany - obaly - pákové poradače - podložky na písanie - pokladničky - rozraďovače a rozlišovače - vizitkáre

 • Archivácia a tlač obalov

  Tlač obalov vykonávame rovnako ink-jet technológiou na matné alebo lesklé natierané papiere rozličnej gramáže. V oblasti archivácie dátovcých nosičov ponúkame širokú paletu obálok, PVC obalov a boxov.

 • Zakladanie a archivácia

  Zakladanie a archivácia

  - Zakladače pákové - Zakladače krúžkové - Archivačný systém - Rozraďovače plastové - Rozraďovače kartónové - Indexové značky - Euroobaly - Obaly na dokumenty

 • Archivácia

  - archivačné krabice - chrbtové štítky, spony - dosky na spisy - katalógové knihy - kufre, aktovky - obálky na spisy - obaly - obaly samolepiace - odkladacie mapy - odkladače - organizéry a portfólia - plastové aktovky, boxy - podložky - poradače krúžkové - poradače pákové - poradače pákové 180° - poradače špeciálne - poradače závesné - rad allura - rad essento - rad vivanto - rozraďovače, rozlišovače - rýchloviazače - stojany na časopisy - triediace knihy, organizéry - vizitkáre - závesné dosky, kontajnery


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk

Vyžaduje sa overenie


Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkom



Pre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.



X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555



Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:



Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Archivácia a registratúra 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.