Predaj meradiel

Predaj meradielPredaj meradiel 2Predaj meradiel 3Predaj meradiel 4Predaj meradiel 5

- metre a pásma
- uholníky
- vodováhy
- posuvné meradlá digitálne
- posuvné meradlá
- úchylkomery, mikrometre
- hĺbkomery a výškomery
- mierky, šablóny, kružidlá
- meracie kolečká
- lasery a doplnky
- uhlomery • Kalibrácia dĺžkových meradiel

  - posuvné meradlá, výškomery, hĺbkomery, pasametre - mikrometrické meradlá a odpichy, pravítka - dutinové mikrometre, dutinomery - posuvné hĺbkomery a výškomery - skúšobné sitá, stáčacie metre

 • Kalibrácia prietokomerných meradiel v rozsahu od 0,06 m3/h do 200 m3/h

  - vodomery na studenú a teplú vodu - prietokomery na studenú a teplú vodu - plavákové prietokomery

 • Výroba náradia, nástrojov a meradiel

  Výroba nářadí, nástrojů a měřidel je jednou z doplňkových aktivit společnosti. Rozhodující část těchto produktů je vyráběna pro vlastní potřebu, nadbytečné kapacity jsou vykrývány zakázkovou výrobou pro externí odběratele. Vysoký standard těchto výrobků je zaručen úrovní strojového parku nástrojárny, dlouholetou zkušeností a tradicí, a v neposlední řadě i podporou vlastních špičkových metalurgických provozů. K hlavním výrobkům patří speciální řezné nářadí (vrtáky, výstružníky, odvalovací frézy, záhlubníky, závitníky apod.), speciální měřidla (kalibry do otvorů, kalibry-obkročáky, závitové trny apod.), lis...

 • Autorizácia na výkon overovania určených meradiel

  Autorizácia na výkon overovania určených meradiel

  Rozhodnutie o autorizácii ÚNMS SR č. 2008/180/008198/03457 na výkon overovania určených meradiel v rozsahu: - momentové kľúče do 1000 Nm. Autorizované metrologické pracovisko má pridelenú overovaciu značku M s registračným číslom 74 Rozhodnutie o autorizácii ÚNMS SR č. 2009/900/008642/02715 na výkon národného overovania určených meradiel -vodomerov na studenú a teplú vodu v nasledujúcom rozsahu: vodomery na studenú vodu do nominálneho prietoku Q = 10 m3/h vodomery na teplú vodu do nominálneho prietoku Q = 3 m3/h Autorizované metrologické pracovisko má pridelenú overovaciu značku M s evidenčným číslom 17.

 • Kalibrácia meradiel

  Kalibrácia meradiel

  - Posuvné meradlá - Mikrometre, pasametre - Kalibre závitové, valcové, strmeňové, ploché (vonkajšie aj vnútorné) - Odchýlkomery a mikrokátory - Elektrické meracie prístroje - Deformačné tlakomery a prevodníky - Momentové kľúče

 • Servis a oprava meradiel

  Servis a oprava meradiel

  V servisním středisku naší firmy provádíme opravy kompletního sortimentu měřidel: - Mitutoyo - Haimer Měřidla ostatních výrobců opravujeme dle individuální dohody. Výhody oprav u nás = komplexní služby: - Přehled o ceně opravy - po posouzení stavu měřidla technikem Vám zašleme ke schválení cenovou nabídku - Vždy používáme originální náhradní díly - Na přání zákazníka měřidlo po opravě prochází kalibrací v naší akreditovné kalibrační laboratoři a je vystaven kalibrační list potvrzující správnou funkčnost měřidla Pokud je měřidlo neopravitelné, nebo nesouhlasíte s cenou opravy, ve spolupráci s naším obchodním ú...

 • Kusová a malosériová výroba nástrojov a meradiel

  Kusová a malosériová výroba nástrojov a meradiel

  Přesná strojírenská výroba ve firmě MESING, a.s. je vybavena přesnými základními univerzálními obráběcími stroji a zajišťuje přesnou výrobu strojních součástí pro námi dodávaná měřidla. Rozmístění pracovišť je provedeno podle hlavních znaků a zařazení tzv. technologicky. V oblasti plánování se využívá pro: - kusovou výrobu - soustava plánování podle zakázek - maloseriová výroba - soustava plánování podle předstihu - možnost zajištění kooperace u jiných firem Služby zákazníkům Nabízíme kusovou a malosériovou výrobu součástek i celých konstrukčních celků. - práci provádí odborně kvalifikovaní zaměstnanci v o...

 • Výroba kalibračných meradiel

  Výroba kalibračných meradiel

  Kalibrace koncových měrek rovnoběžných, číselníkových úchylkoměrů, válcových a třmenových kalibrů a nástavných kroužků, atd. patří k nejčastějším periodicky prováděným metrologickým úkonům kontrolních měrových středisek a laboratoří strojírenských podniků. Kromě výroby těchto měřidel provádí MESING i modernizace starších pracovišť, které obvykle spočívají v rekonstrukci mechanické části a instalaci nových indukčnostních snímačů a moderních vyhodnocovacích jednotek pro tento účel vyvinutých. Tato kalibrační pracoviště jsou vybavována speciálními programy pro měření, archivaci a tisk protokolů (Měrky v.5.2, Soft...

 • Dodávka a montáž prietokových meradiel

  Dodávka a montáž prietokových meradiel

  - Dodávka a montáž meracích skupín ADAST, HAAR, HEFA - Dodávka a montáž monoblokov a čerpadiel HAAR, ADAST, BENNET - Dodávka a montáž filtrov a odlučovačov HAAR, HEFA - Dodávka a montáž elektronickej kompenzácie teploty paliva na prietokové meradlá HEFA, HAAR, SMITH, SENNING, SATAM - dodávka a montáž výdajných stojanov ADAST - opravy a údržba všetkých typov prietokových meradiel, filtrov, monoblokov, čerpadiel a odlučovačov - Overovanie všetkých typovo schválených prietokových meradiel na autorizovanej skúšobni - Zoraďovanie a nastavenie prietokových meradiel

 • Metrológia meradiel

  Kalibrácia pracovných etalónov a pracovných meradiel s náväznosťou na národné etalóny.

 • Výroba meradiel pre plechové a plastové dielce

  Tyto měřidla dodáváme zákazníkům, kteří požadují kontrolu tvarů a rozměrů plechových výlisků a plastových dílů. Přípravky dodáváme ve dvou základních provedeních: - manuální prípravky, kontrolu provádí obsluha, - částečně automatizované přípravky. Materiál přípravků je volen dle frekvence používání, přání zákazníka nebo našich zkušeností: - duralové měřidla s železnými funkčními plochami, - plastové měřidla s železnými funkčními plochami, - celoželezné měřidla, - kombinace uvedených materiálu, tj. dural, plast a železo. U plastových měřidel používáme licí a deskové materiály dodávaných firmam...

 • Výroba meradiel pre klimatizačné jednotky

  Klimatizačními systémy jsou v této souvislosti duralové trubky (v přímém, nebo ohnutém stavu) doplněné nátrubky, přírubami, vstupními a výstupními ventilky, atd. Jednotlivé trubky mohou být spojené pryžovými hadicemi (sestavy). Základní funkcí měřidel je možnost kontrolovat tvar, rozměry, průběh, způsob uchycení, atd... buď jednotlivých duralových trubek, nebo celých sestav. Trubky jsou v měřidle obvykle uchycené jako ve skutečnosti – ve vozidle. Průběh je kontrolovaný pomocí obálek (toleranční pole), které jsou vyfrézované do duralových nebo plastových kostek. Soubor těchto kostek je umístěný na základové desce. Měřidlo ...

 • Kalibrácia dĺžkových meradiel

  ?posuvné meradlá, výškomery, hĺbkomery, passametre ?mikrometrické meradlá a odpichy, pravítka ?dutinové mikrometre, dutinomery ?posuvné hĺbkomery a výškomery ?skúšobné sitá, stáčacie metre

 • Kalibrácia prietokomerných meradiel v rozsahu od 0,06 m3/h do 200 m3/h

  ?vodomery na studenú a teplú vodu ?prietokomery na studenú a teplú vodu ?plavákové prietokomery

 • Predaj meradiel

  - Čísel. uchylkomer STN 251811 - Dutinomer STN 251838.1 - Dutinomer STN 251838.2 - Dvojmeter STN 38031 - Lístkový škáromer STN 251670 - Meter drevený STN 251135 - Mierka STN 254627 - Mikrometer STN 251420 - Mikrometer STN 251430 - Mikrometer STN 251456 - Mikrometer STN 251472 - Oblúk. uholník STN 251613 - Oceľové meradlo STN 251110 - Oceľové meradlo STN 251112 - Oceľové meradlo STN 251113 - Oceľové meradlo STN 251125 - Pasameter STN 251875 - Polomer. šablóna STN 253816 - Posuvné meradlo STN 251231 - Posuvné meradlo STN 251234 - Posuvné meradlo STN 251238 - Posuvný hĺbkomer STN 258908 - Prizma. podložka STN 255531.2 - Prizma. podložka STN 25553...

 • Kalibrácia meradiel elektrických veličín

  - kalibrácia multimetrov (digitálnych / analógových) - kalibrácia revíznych meracích prístrojov - kalibrácia prístrojov na meranie izolačného odporu - kalibrácia prístrojov na meranie zemniacich a prechodových odporov - kalibrácia meradiel na meranie jednosmerného a striedavého napätia - kalibrácia meradiel na meranie jednosmerného a striedavého prúdu - kalibrácia meradiel na meranie elektrického príkonu / výkonu - kalibrácia meradiel na meranie frekvencie - kalibrácia na meranie kapacity - kalibrácia meradiel na meranie účinníka

 • CALIBRO-BOZP: Kalibrácia meradiel, školenia BOZP

  Máme oprávnenie na vykonávanie kalibrácie všetkých dĺžkových meradiel s náväznosťou na štátny etalón a prevádzkovania stredísk kalibračnej služby. A tiež oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce: - zamestnancov a vedúcich zamestnancov - viazačov bremien - osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových, zdvíhacích, elektrotechnikov, samostatných elektrotechn. a elektr. na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky v rozsahu pre el.zariadenia a napätím do 1000 V a pre objekty bez nebezpečenstva výbuchu a s nebezpeč. výbuchu. máme aj osvedčenia ako odborný pracovník zdvíhacích zariadení a op...

 • Predaj meradiel

  - meradlá za veľmi výhodné ceny - objednávky mailom alebo telefonicky - rýchle spracovanie objednávky - doba doručenia v závislosti na sklade - doručenie kuriérom alebo dobierkou

 • Kalibrácia meradiel

  - kalibrácia všetkých dĺžkových meradiel podľa požiadaviek EN ISO 9000 s náväznosťou na štátny etalón - označenie meradiel evidenčným čislom a kalibračnou značkou - vystavenie karty meradla a kalibračného listu - možnosť kalibrácie meradiel u zákazníka - drobné opravy meradiel - doba kalibrácie max. 2-3 dni !! - kalibrácia aj cez víkend - pôsobnosť v SR a ČR

 • Automatický odpočet podružných meradiel

  V praxi nastávajú prípady, keď viacero firiem, napríklad v priemyselných parkoch a pod., zdieľa jediné obchodné meradlo. Z dôvodu korektného prerozdelenia nákladov je zavedené podružné meranie. Potrebu priebežného monitorovania podružných meradiel iniciuje nielen prevádzkovateľ objektu, ale aj jednotliví spotrebitelia, pričom fyzické odpočty ľudskou obsluhou nie sú optimálne, napríklad z pohľadu nákladov. Rovnako dôležitá je možnosť priebežného monitorovania okamžitej spotreby kvôli plánovaniu, sledovaniu či kontrole nákladov.

 • Výroba šoeciálnych meradiel

  MESING dodává zákazníkům i různá speciální zakázková měřidla. Např.: - měřidla úchylek tvaru a polohy (např. úchylek kruhovitosti, rovinnosti, válcovitosti, souososti atd.) - měřidla tloušťky plastových fólií - měřidla povrchových defektů - měřidla deformace a síly včetně rovnacích lisů - měřidla momentů

 • Predaj dielenských meradiel

  Predaj dielenských meradiel

  - univerzální víceúčelová měřidla typu SLA - univerzální víceúčelová měřidla typu UD - speciální zakázková měřidla - stojánky

 • Kalibrácia meradiel teploty a meracích reťazcov

  - Kalibrácia termoelektrických a odporových snímačov teploty. - Kalibrácia meracích reťazcov na pecných, chladiacich a mraziacich zariadeniach. - Kalibrácia sklených teplomerov. - Kalibrácia teplotných datalogerov a registračných teplomerov.

 • Kalibrácia meradiel vlhkosti

  - Kalibrácia vlhkomerov v rozsahu (0 až 100) % rh. - Kalibrácia datalogerov vlhkosti

 • Kalibrácia teplomerov, vlhkomerov, datalogerov a iných meradiel

  Kalibračné laboratórium je akreditované v oblasti merania teploty v rozsahu (-25 až +1100)C v laboratoriu a na mieste u zakaznika. Kalibrácia meracích reťazcov, pecných zariadení, laboratórnych piecok, sušičiek, skladových priestorov.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Predaj meradiel 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.