Školení pro webdesignéry a manažery webů

- Připravujeme nový web
- Webová grafika
- Internetový marketing
- Zvyšování konverzních schopností webu
- Jak provozovat e-shop
- SEO pro marketéry
- SEO pro webmastery
- Linkbuilding
- PPC pro začátečníky
- PPC pre začiatočníkov (SK)
- PPC pro pokročilé
- Google Analytics
- Google Analytics pro pokročilé
- Sociální sítě
- Copywriting
- E-mailing
- Uživatelské testování
- Tvorba přístupného webu
- Firemní školení, kurzy a semináře
- Open Monday • Školenie obsluhy motorových vozíkov

  Školenie obsluhy motorových vozíkov

  Spoločnosť patrí medzi popredných dodávateľov manipulačnej techniky a v súčasnosti si udržiava stabilné postavenie na trhu. Spoločnosť je známa najmä kvalitou svojich produktov vďaka, ktorým je často označovaná za technologického lídra a nositeľa inovácií vo svojom odvetví. Kvalita sa vzťahuje aj na služby, ktoré spoločnosť ponúka svojim zákazníkom. Cieľom spoločnosti je ponúkať zákazníkom nielen produkt, ale aj komplexné služby. Preto neustále zdokonaľuje kvalitu už existujúcich služieb a hľadá priestor pre nové zaujímavé služby pre svojich zákazníkov. Aktuálne spoločnosť rozšírila ponuku servisných služieb o vykonávanie ...

 • Školenie pracovníkov na prácu vo výškach s použitím OOPP

  Školenie pracovníkov na prácu vo výškach s použitím OOPP

  Podľa Vyhl.147/2013 Zz je každý dodávateľ stavebných prác povinný zabezpečiť školenie a zaučenie pracovníkov a overovať ich znalosti raz za 12 mesiacov, ak vykonávajú stavebné práce: vo výškach nad 1,5m, na pohyblivých pracovných plošinách, na rebríkoch vo výške nad 5m, pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3m Cena vzdelávania: 20.- EUR/osobu

 • Školenie lešenárov

  Školenie lešenárov

  Vykonávame základné a aktualizačné školenie lešenárov so zameraním na: rúrkové lešenie, podperné lešenie, pojazdné a voľne stojace lešenie, drevené lešenie, stavebné plošinové výťahy a dielcové lešenie Periodický kurz organizujeme v zmysle Vyhl. 147/2013 Zz. podľa ktorej je každý dodávateľ stavebných prác povinný zabezpečiť školenie a zaučenie pracovníkov a overovať ich znalosti raz za 12 mesiacov, ak vykonávajú stavebné práce vo výškach nad 1.5m inštruktor lešenárskej techniky Vám ponúka uvedené školenie vykonať priamo vo Vašej organizácii. Cena vzdelávania: 20.- EUR/osobu (dodávateľ nie je platcom DPH) Základný kurz l...

 • Školenia obsluhy motorových vozíkov

  Školenia obsluhy motorových vozíkov

  Ak prevádzkujete nízkozdvižný alebo vysokozdvižný vozík s elektropohonom alebo so spaľovacím motorom, Váš zamestnanec by mal vlastniť preukaz podľa platnej normy. Naša firma zabezpečuje základnú, opakovanú aj aktualizačnú prípravu osôb na obsluhu motorových vozíkov. Cena vzdelávania podľa náročnosti je od 10 do 70 eur/osobu.

 • Školenie vodičov vysokozdvižných vozíkov

  Školenie vodičov vysokozdvižných vozíkov

  V dnešnom rýchlo sa meniacom svete logistiky s neustále rastúcimi požiadavkami na rýchlosť operácií a vysokú kvalitu mnoho spoločností neustále hľadá nové a lepšie metódy manipulácie a skladovania. Technológia hrá bezpochyby dôležitú úlohu, zároveň však zostávajú v manipulácii s materiálom kľúčovým faktorom ľudské zdroje. Maximálne využitie ľudí a strojov Výrazné prínosy je možné pozorovať pri vytvorení optimálneho vzťahu medzi človekom a strojom. V Toyota Material Handling sme vždy túto skutočnosť rešpektovali a preto má naša spoločnosť nedostihnuteľné renomé v oblasti ergonómie vozíkov. Na svojom konte máme mnoho i...

 • Školenie izolatérov

  Školenie izolatérov

  Pracovník, ktorý vykonáva izolačné práce otvoreným plameňom potrebuje: - preukaz alebo osvedčenie na obsluhu plynového horáka ako vyhradeného plynového zariadenia skupiny Bh, podľa § 15 ods. 7 Vyhl 508/2009 Zz - byť vyškolený ako protipožiarna hliadka podľa § 13 ods. 1 písm. c) zák. 314/2001 Zz, keďže lepenie horľavých podlahových strešných krytín, obkladov stien, stropov pomocou ohňa, elektrotepelných zariadení alebo horľavých lepidiel je činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru podľa § 1 ods. 1 písm. d) Vyhl 121/2002Zz - byť vyškolený na prácu s chemickými faktormi v zmysle § 10 ods. 2 Nar vlády 355/2006Zz - byť vyškolený...

 • Školenie pilčíkov

  Školenie pilčíkov

  Vykonávame školenie pilčíkov na prenosné reťazové motorové píly elektrické aj so spaľovacím motorom, pre ťažbu dreva aj iné účely. Učastník školenia obdrží preukaz pilčíka. Základný kurz v rozsahu 23 hodín á 70 eur/osobu Fyzická osoba, ktorá má preukaz na obsluhu motorovej píly, je povinná, v súlade so Zákonom č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, inak preukaz stráca platnosť. Aktualizačný kurz v rozsahu 8 hod á 35 eur/osobu Ponúkame Vám uvedené školenia vykonať priamo vo Vaš...

 • Školenie BOZP, OPP a zástupcov zamestnancov

  Školenie BOZP, OPP a zástupcov zamestnancov

  Vzdelávanie je zamerané na základnú aj špecifickú problematiku v oblasti BOZP a Ochrany pred požiarom. Zvlášť je možné vykonať vzdelávanie zástupcov zamestnacov pre BOZP práva, povinnosti a spolupráca so zamestnávateľom. ostatní zamestnanci do 15 zamestnancov 80 EUR vedúci zamestnanci a zástupcovia zamestnancov do 5 zamestnancov 80 EUR Nad uvedený počet zamestnancov bude cena dohodnutá individuálne.

 • Školenia v oblasti ochrany pred požiarmi

  Školenie novoprijatých zamestnancov OPP pri nástupe do zamestnania pred začatím práce. Školenie vedúcich a ostatných zamestnancov, opakované školenie po 24 mesiacoch. Odborná príprava protipožiarnej hliadky, opakovaná odborná príprava po 12 mesiacoch. Odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky na vykonanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru pred začatím činnosti. Odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky pri podujatiach na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb pred začatím podujatia. Školenie osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase s overením vedomostí, opakované školeni...

 • Vykonávanie školenia zamestnancov

  Školenie BOZP a OPP pre vedúcich zamestnancov. Školenie BOZP a OPP pre ostatných zamestnancov. Školenie OPP pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase. Školenie BOZP a OPP pre novoprijatých zamestnancov. Odborná príprava protipožiarnych hliadok. Odborná príprava protipožiarnych asistenčných hliadok na vykonanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a na podujatia na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb. Školenie BOZP pre práce vo výškach. Školenie BOZP pre ručnú manipuláciu s bremenami. Školenie BOZP pre práce s chemickými látkami a prípravkami. Školenie BOZP pre administratívne činnosti a ...

 • Iné odborné školenia

  Školenie zamestnancov, ktorí pracujú vo výškach a nad voľnou hĺbkou; opakované po 12 mesiacoch. Školenie zamestnancov pre prevádzku, údržbu a opravy vozidiel (školenie vodičov; opakované po 2 rokoch. Školenie zamestnancov vykonávajúcich ručnú manipuláciu s bremenami. Školenie zamestnancov vykonávajúcich práce s chemickými látkami a prípravkami.

 • Školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia

  Školenie BOZP novoprijatých zamestnancov pri nástupe do zamestnania pred začatím práce. Školenia BOZP zamestnancov s overením vedomostí; opakované po 24 mesiacoch. Školenie BOZP pre vedúcich zamestnancov s overením vedomostí; opakované po 24 mesiacoch. Školenie BOZP pre zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Školenie BOZP pre práce so zobrazovacími jednotkami. Školenie BOZP pre ručnú manipuláciu s bremenami. Školenie BOZP pre práce s chemickými látkami a prípravkami.

 • Školenia IT

  Máte problém s rýchle sa meniacim svetom IT ? Ponúkame vám školenia, ktoré Vás dostanú na aktuálnu úroveň znalostí. Pre počítače IBM iSeries ponúkame: - administrácia IBM iSeries (AS/400) - CL - ILE RPG - IBM WebSphere AS (Aplication Server) - IBM WebSphere Portal - Apache - webový server - CASE Visual ADELIA - vývoj aplikácií pre technológie 5250, C/S, Web, Mobile Všetky školenia vám budú prispôsobené podľa Vašej doterajšej úrovne znalostí. Prednášatelia sú certifikovaní odborníci s mnohoročnou skúsenosťou v danej oblasti.

 • Školenia

  Školenia

  Pre školenia je k dispozícii školiaca miestnosť v našej budove s kapacitou 20 osôb. Túto miestnosť vieme využiť na školenie motorových vozíkov a v dohľadnej dobe plánujeme naše služby rozšíriť o školenie pilčíkov, lešenárov, práce vo výškach s použitím horolezeckej techniky, zamestnancov na obsluhu stavebných strojov a zariadení, zamestnancov na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení.

 • Školenia zákazníkov

  Školenia zákazníkov prevádza skúsený a technicky zdatný kolektív inžinierov. Základná pozornosť školiaceho tímu je zameraná predovšetkým na odborné vzdelávanie a rozširovanie vedomostí našich odbytových zákazníkov. Obsah a hĺbka odovzdávaných znalostí sa orientuje v prvom rade na rozšírenie znalostí o našich produktoch, ďalej na zlepšenie spoľahlivosti pri manipulácií s našimi produktmi, pri montáži a demontáži ložísk. Pôsobí preventívne pri dodržiavaní pokynov a postupov pre správnu montáž a demontáž ložísk a ich používanie. 

 • Školenia AutoCAD

  Vychádzame z vlastných skúseností a preto sa snažíme vysvetľovať jednoducho a “polopate”. Aj niekto, kto nikdy pred tým AutoCAD nevidel je už po pár hodinách schopný samostatne kresliť. Z praxe máme odskúšané, že to proste funguje!

 • Školení Google Analytics (nejen) pro eshopy

  Školení Google Analytics (nejen) pro eshopy

  Vidíte? Tahle kampaň vám přinesla tržby ve výši 267 000 Kč - přitom stála jen dva tisíce. Z drahého banneru přišli za měsíc jen dva lidé, zrušte jej. A tady vám utíkají zákazníci, upravíme to. Nevyhazujte peníze za neefektivní reklamu a naučte se vyhodnocovat fungování svého e-shopu ve světově nejrozšířenějším a bezplatném analytickém nástroji Google Analytics. Jednodenní školení vás na příkladech, postupech a návodech krok za krokem provede nastavením a sledováním grafů, které vám pomohou zvýšit tržby, návštěvnost i spokojenost zákazníků. Každý účastník školení navíc získává bezplatnou individuální konzulta...

 • Školení Základy PPC reklamy

  Školení Základy PPC reklamy

  Jak reklamou vytapetovat internet? Jak zajistit, aby se zobrazovala jen těm, kteří hledají vaše zboží? A jak udělat, aby se to celé vyplácelo? Na našem novém školení vám ukážeme, jak na efektivní internetovou reklamu v nejrozšířenějších PPC systémech. Osvětlíme vám, jak PPC reklama funguje, ukážeme vám osvědčené typy reklamních kampaní a navíc s vámi vše vyzkoušíme i v praxi. Naučíte se tak připravit správnou reklamní kampaň, přilákat nové zákazníky a zvýšit tržby svého eshopu. Každý účastník školení navíc získává bezplatnou individuální konzultaci lektora. Stačí se přihlásit. Co konkrétně se na školení n...

 • Školenie Úvod do internetových obchodov

  Školenie Úvod do internetových obchodov

  Dozviete sa, ako založiť a prevádzkovať úspešný e-shop. Ukážeme vám administráciu e-shopu a dozviete sa, ako prepojiť e-shop nielen s účtovnými a skladovými systémami, ale aj s webovými službami a platobnými bránami. Všetko demonštrujeme na príkladoch z praxe. Čo vám seminár Úvod do internetových obchodov prinesie? - Naučíme vás podnikať na internete! - Ukážeme vám, ako založiť úspešný e-shop, ktorý vám bude zarábať. - Zistíte, ako začať podnikať na internete do 24 hodín. - Naučíte sa spravovať svoj ??e-shop pomocou kvalitnej administrácie. - Zistíte, aké funkcie by mal každý e-shop obsahovať. - Odnesiete si tipy, ako zv...

 • Školení Mistrovské prodejní dovednosti

  Školení Mistrovské prodejní dovednosti

  Přesvědčte zákazníky, že si jejich nákupů vážíte, zvládněte krizové situace a budujte s nimi dlouhodobé vztahy, díky kterým se k vám budou rádi vracet. Jak na to se dozvíte na jednodenním školení určeném přímo pro prodejní personál. Na příkladech rozborů telefonických hovorů, písemné komunikace i osobního jednání se zákazníkem na prodejně se naučíte zvládat každou situaci. A navíc po absolvování školení: - si uvědomíte své silné a slabé stránky - zvládnete efektivně řešit stížnosti a udržet s zákazníka - rozeznáte postoj „jsem jen prodejce, jen tady obsluhuji a naučíte se s ním pracovat - zvládnete využít ...

 • Školení Efektivní telefonická komunikace

  Školení Efektivní telefonická komunikace

  Buďte úspěšní v každém telefonickém rozhovoru - ať už prodáváte zboží, radíte s jeho výběrem nebo řešíte reklamaci. Díky rozboru reálných nahrávek se naučíte rozeznat typ zákazníka, vhodně argumentovat a řešit ty nejnepříjemnější situace. Ze školení si donesete také vlastní plán akčního rozvoje, který budete moci s lektorkou kdykoliv zkonzultovat zdarma. V ceně školení je půlhodinová konzultace, příp. analýza vzorového telefonického rozhovoru. Co se na školení naučíte? - Zvýšit kvalitu telefonického rozhovoru Motivace operátora, jeho osobní nastavení, volba vhodných slov – poznáte ty nejdůležitější faktory ...

 • Školení Copywriting pro eshopy

  Školení Copywriting pro eshopy

  Obsah je prý král, králové se ale neválí na chodníku. Přijďte na jednodenní školení copywritingu zaměřeného na e-shopy a naučíte se, jak tvořit vlastní skvělý obsah. Nebo jak jej alespoň rozpoznat. Copywriting potřebuje hlavně spoustu praxe. A proto celou druhou polovinu školení strávíte nad skutečnými ukázkami textů a praktickým cvičením copywritingu klíčového obsahu pro e-shopy. Garantujeme vám, že se na texty a další obsah svého e-shopu už nikdy nebudete dívat jako dřív. Co se naučíte na školení copywritingu pro e-shopy? - Zjistíte, jak se píšou texty, které přivádí návštěvníky a které prodávají. - Poznáte, kdy vá...

 • Školení SEO pro úspěšný eshop

  Školení SEO pro úspěšný eshop

  Můžu zkopírovat text produktu od konkurence? Dostane mě opakování klíčových slov na první místo na Seznamu? A neublíží mi přidání 40 odkazů do patičky webu? Poznejte triky na optimalizaci e-shopu pro vyhledávače a přiveďte do svého e-shopu nové návštěvníky. Přijďte získat odpovědi na všechny své otázky a poznejte to nejdůležitější z optimalizace pro vyhledávače (SEO) pro svůj e-shop na jednodenním specializovaném školení. Školení je nabité příklady, osvědčenými postupy z praxe a praktickými návody. Naučíte se nejen to, kde a jak ve svém e-shopu zvýšit tržby, ale také to, kde a jak ušetřit. Každý účastník ško...

 • Školení Jak úspěšně prodávat online a nechybovat

  Školení Jak úspěšně prodávat online a nechybovat

  Každý měsíc v ČR zanikne několik set e-shopů. Opakují stejné chyby. Chcete to dělat lépe než oni? Přijďte si pro rady, které zvýší vaši šanci stát se úspěšným online prodejcem. Zjistíte, jak působit důvěryhodně, v čem vám pomůžou zbožové porovnávače nebo kolik investovat do PPC reklamy. Jak budete v prodeji na internetu úspěšní - to záleží jen na vás. Nedovolte konkurenci těžit z vašich chyb, obzvlášť v začátcích online podnikání. Přihlaste se na školení ještě dnes. Co konkrétně se na školení naučíte? - Jak e-shop vyladit i bez znalosti grafiky nebo programování Od vstupu do e-shopu k potvrzení objednávky je d...

 • Obchodné školenie

  Školenie slovenských firiem a pre zahraničný obchod , obchodných praktik , správania sa, možnosti odbytu na Arabskom trhu.

 • Školení, kursy, semináře,

  Školení, kursy, semináře,

  které pro vás organizujeme s našimi partnery jsou přístupné široké veřejnosti. Veškeré vypsané semináře, kursy, školení se uskuteční v sídle společnosti hamko cz s. r. o.: Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle tramvajová zastávka Palouček (tram č. 18, bus č. 193) CO PRO VÁS CHYSTÁME semináře pro širokou veřejnost na téma Mýty a omyly ve světě kávy besedy s významnými osobnostmi CHYSTÁME PRO VÁS TAKÉ KURSY ZAMĚŘENÉ NA POTĚŠENÍ CHUŤOVÝCH BUNĚK , KTERÉ SE VŽDY BUDOU KONAT V JINÉM MÍSTĚ. aktuální seznam školení, na která se můžete přihlásit 31. května 2011: půldenní od 9,00 - 15,00 hod SOCIÁLNÍ S...

 • Školenie ECDL

  Príprava na skúšky ECDL, všetky moduly - platforma Windows XP/MS Office XP 1. modul - Základy informačných technológií 2. modul - Práca s počítačom a správa súborov 3. modul - Spracovanie textu 4. modul - Tabuľkový kalkulátor 5. modul - Databázový systém 6. modul - Elektronická prezentácia 7. modul - Informácie a komunikácia cena dohodou

 • Školení Copywriting pro eshopy

  Školení Copywriting pro eshopy

  Obsah je prý král, králové se ale neválí na chodníku. Přijďte na jednodenní školení copywritingu zaměřeného na e-shopy a naučíte se, jak tvořit vlastní skvělý obsah. Nebo jak jej alespoň rozpoznat. Copywriting potřebuje hlavně spoustu praxe. A proto celou druhou polovinu školení strávíte nad skutečnými ukázkami textů a praktickým cvičením copywritingu klíčového obsahu pro e-shopy. Garantujeme vám, že se na texty a další obsah svého e-shopu už nikdy nebudete dívat jako dřív. Co se naučíte na školení copywritingu pro e-shopy? - Zjistíte, jak se píšou texty, které přivádí návštěvníky a které prodávají. - Poznáte, kdy vá...

 • Promotion akcie, konferencie a školenia

  Zabezpečíme organizovanie školení, konferencií, banketov, recepcií, otváracích akcií, diskoték, koncertov, folklórnych podujatí, módnych prehliadok a taktiež firemných hier. Ku všetkým akciám zabezpečíme kompletnú technickú podporu od svetiel, cez pódiá, stany, ozvučenie, až po pyrotechniku. Pripravíme prezentácie na elektronických nosičoch pre konferencie a školenia, navrhneme a vytlačíme pozvánky, zabezpečíme občerstvenie a sprievodné programy.

 • Školenie a komplexné služby BOZP

  Pri zabezpečení povinností zamestnávateľa v problematike bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zamestnancov ponúkame komplexné služby, ktoré vám sprostredkuje náš skúsený technik bozp. Podcenenie BOZP vyplývajúcich zo súčasnej právnej úpravy sa nemusí vyplatiť,

 • Školení k ovládání digitálních záznamových zařízení

  - základní funkce digitálního záznamového zařízení a jeho správná obsluha

 • Školení k softwaru TAGRA.eu

  - funkce daného software, systémem archivace dat ze záznamových zařízení a paměťových karet řidičů a jeho vyhodnocení

 • Školenia IT

  Školenia a kurzy realizujeme v prenajatých priestoroch, alebo v priestoroch zákazníka pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilých užívateľov. Zoznam školení: - Práca s počítačom – (Windows XP, Windows Vista, Windows 7) - Práca s internetom – ako efektívne hľadať informácie - Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook (2003, 2007) - Microsoft SharePoint Services 3.0 - Microsoft SharePoint Server 2007 - Programovací jazyk C# - Tvorba WWW stránok - Webové technológie HTML, ASP.NET(C#), JavaScript, CSS, Microsoft Silverlight

 • Výchova a vzdelávanie, organizovanie a realizácia kurzov, školení a seminárov

  •01.1-Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov, ev.č. oprávnenia: VVZ-0015/08-01.1 •01.2-Výchova a vzdelávanie v oblasti všeobecnej ochrany práce v rozsahu výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov, ev.č. oprávnenia: VVZ-000122-06-01.2 •01.3-Výchova a vzdelávanie zamestnávateľov, ktorí budú osobne vykonávať úlohy bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ev.č. oprávnenia: VVZ-0852/07-01.3 •03.2-Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích, ev.č. oprávnenia: VVZ-0376/09-03.2 •03.4-Výchova a vzdelá...

 • Školenie animácie voľného času a pracovné ponuky

  Školenie animácie voľného času a pracovné ponuky

  Už 28.02.2015 sa v Senci uskutoční školenie Animácia voľného času, ktoré je vynikajúcou príležitosťou začať kariéru a nadobudnúť nevyhnutné praktické zručnosti. Ak sa chcete naučiť ako zinscenovať veselé tance počas mini disko, rôzne hry, zábavné aktivity a oslavy spolu so všetkým, čo potrebujete vedieť o animácii, potom sa zúčastnite praktického školenia - jedinečného v strednej Európe - pripravovaného odborníkmi v tomto odbore. K školeniu získate navyše vopred pripravené návrhy animačných aktivít, ktoré môžete využívať kedykoľvek a kdekoľvek. Výučba je orientovaná prakticky, zahŕňa množstvo názorných ukážok a tréningo...

 • Školenia

  Školenia, semináre na mieru pre firmy, pre jednotlivcom v oblasti sociálneho, zdravotného poistenia, dane z príjmov, jednoduchého účtovníctva. Naučíme Vás správne vypĺňať Daňové priznanie FO typu A aj typu B. Vysvetlíme, kedy Vám vznikajú povinnosti ako odvádzateľovi, ako postupovať. Kedy ako poistenec, za akých podmienok, na akú dávku máte nárok. Nielen pre začínajúcich podnikateľov ponúkame všeobecný ekonomický prehľad, ekonomické základy, charakteristika, fungovanie, činnosť štátnych a mimo štátnych inštitúcií, ich rozdielnosť a vzájomné prepojenie.

 • Školenie

  Zaškolíme a pripravíme vás podľa potreby. Spektrum našich služieb pritom zahŕňa individuálne školenia pri zmene alebo prestavovaní existujúcich systémov automatizácie až po viacdňové školenia, ktoré obsahujú teoretickú i rozsiahlu praktickú časť, v prípade nových a komplexných zariadení.

 • Školenia PRINCE2 ® Foundation

  Kurz PRINCE2 Foundation poskytne účastníkom znalosť metodiky projektového riadenia PRINCE2 ® a oboznámia sa s procesmi, komponentami a technikami PRINCE2 ®. Kurz pripraví účastníkov na certifikovanú skúšku APM Group PRINCE2 ® Foundation. Obsah kurzu - Oboznámenie so štruktúrou, kľúčovými princípmi a prínosmi metodiky PRINCE2 ® - PRINCE2® témy (Business Case, Organizácie, Kvalita, Plány, Riziká, Zmeny, Procedúra) - PRINCE2® procesy (Začatie, Vrcholový riadenie projektu, iniciace projektu, Kontroling etapy, Riadenie dodávky výrobku, Riadenie hraníc etáp, ukončenia projektu) - Príprava na certifikovanú skúšku PRINCE2® Foundation - Certifiko...

 • Školenia IT

  Naučíme Vás pracovať s jednotlivými aplikáciami vo Vašom počítači. Pre každého klienta vypracujeme osobitné študijné osnovy presne podľa jeho požiadaviek. Navyše máte možnosť zvoliť si školenia v pohodlí vášho domova. - Práca s MS Windows - Práca s MS Office - AutoCAD - Pro/Engineer - a ďalšie, ...

 • Školenia PRINCE2® Practitioner

  Kurz sumarizuje celú metodiku PRINCE2® a formou praktických cvičení pripravuje účastníkov na PRINCE2 ® Practitioner skúšku. Obsah kurzu - na PRINCE2® Practitioner certifikovanú skúšku zahŕňa praktické cvičenia v oblasti procesov, techniky Quality Review, plánov, Produktové-orientovaného plánovania, kontrolingu, konfiguračného manažmentu, Business Case, Organizácie, Riadenie zmien a riadenia rizík. - Kurz zahřňa APM Group PRINCE2® Foundation certifikovanú skúšku. Pre koho je kurz určený - Projektoví manažéri - Členovia projektových tímov - Podpora projektov

 • Vzdelávanie-školenia

  Zabezpečujeme aj vzdelávanie a školenia odborníkov aj laikov, ktorými sú podporované technické riešenia.

 • Školenie zamestnancov BOZP a PO

  Poskytujem školenie zamestnancov ohľadom bezpečnosti pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO). Cena závisí od druhu prevádzky a počtu zamestnancov.

 • Školenia a kurzy IT

  Školenia a kurzy IT

  Výučba v našom Vzdelávacom IT centre Telegrafia je určená pre získavanie počítačových kompetencií - zručností aj vedomostí - prostredníctvom školení, seminárov a praktických cvičení resp. individuálnych konzultácií. Školenia sú zamerané na získavanie uceleného širšieho rozsahu určených počítačových zručností a vedomostí, a to prostredníctvom samostatnej praktickej činnosti na počítači pod vedením lektora. Semináre sú zamerané na získanie prehľadu o možnostiach nových nástrojov a technológií a praktické vyskúšanie určitých možností a postupov ( best-practice ). Na rozdiel od školení sú semináre kratšie (2-6 hod.) a zam...

 • Bozp - po - kurzy, školenia - revízie 2014 (arpas)

  I. Komplexné služby v oblasti bozp a po - výkon činnosti autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany Ii. Koordinátor bezpečnosti na stavbách Iii. Komplexná dokumentácia bozp a po v zmysle platnej legislatívy sr Iv. Implementácia požiadaviek iso 9001, iso 14001, ohsas 18001 V. Odborné vzdelávanie - kurzy, školenia - základné, opakované, rozširovacie školenia a aktualizačná odborná príprava: - obsluha vybraných stavebných strojov a zariadení (strojníci) - všetky druhy stavebných strojov a zariadení - obsluha vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení (poľnohospodári) - všetky druhy poľnohospodárskych strojov a zar...

 • Školenie obsluhy vysokozdvižného vozíka

  Školenie obsluhy vysokozdvižného vozíka

  Firma Nemček SONES spol. s.r.o. Vám ponúka Školenie obsluhy vysokozdvižného vozíka. V ponuke je základný kurz obsluhy VZV, preškolenie obsluhy VZV a rozšírenie osvedčenia obsluhy VZV na skupiny A, B, C, D, E, W1, W2, G, Z. Inštruktor - školiteľ: Eduard Bakoš 0903 891 138 Bulharská 42 917 01 Trnava

 • Školenie BOZP a PO

  Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z bezpečnosti práce a ustanovených pracovných podmienok.

 • Marketingové školenia, marketing koučing

  •marketingové školenia pracovníkov firmy, pracovníkov marketingu, marketingových manažérov; šité na mieru a pre konkrétnu firmu a jej konkrétne témy •interný marketing, vnútrofiremný marketing a jeho dôležitosť v praxi •marketingový koučing – ako marketingovo myslieť, marketingové riadenie s prvkami koučingu, marketingové koučovanie pre zefektívnenie práce •školenia na realizáciu a využitie vlastného marketingového prieskumu vo firme •zavedenie a zlepšenie marketingovej kultúry vo firme, ako marketingovo myslieť a prečo •tréningy obchodníkov predaj-versus-marketing

 • Regrutácia, supervízia, školenia

  •Regrutácia účastníkov skupinových rozhovorov, panelových diskusií •Regrutácia mystery shopperov •Nábor, preškolenie a supervízia anketárov •Projektové školenia •Supervízia predajných tímov, merchandiserov •Organizačno-technické zabezpečenie akcií

 • Firemné dni - školenie

  Zabezpečíme, kompletné služby pri športových firemných, resp. spoločensko - obchodných stretnutiach.

 • Školenie vodičov motorových vozidiel

  Získanie odbornej spôsobilosti vodičov z povolania a vodičov referentských vozidiel.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Školení pro webdesignéry a manažery webů 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.