Projektový návrh webu

Vytvoření kvalitních a obchodně úspěšných webových stránek není jednoduché. Je třeba přemýšlet nad mnoha faktory, jako je cíl stránek, cílová skupina, obsah webu, jeho grafické ztvárnění, rozložení jednotlivých stránek a další. Na základě dlouholetých zkušeností vám dokážeme poradit s celým procesem tvorby nového, případně rekonstrukcí stávajícího webu.

Příprava nového webu se skládá z několika fází, přičemž asistovat vám můžeme u celého procesu od začátku do konce, nebo u vybraných kroků. Typicky mezi ně patří:
- Ujasnění si koncepce webových stránek. V první řadě je důležité mít jasnou představu o poslání webových stránek, základních funkcích a cílové skupině. Na základě těchto informací je pak možné lépe naplánovat celý projekt webu a vyhnout se zbytečným překvapením v průběhu jeho tvorby.
- Korekce a dopracování obecného zadání. V rámci tohoto kroku vám poskytneme konzultace v oblasti marketingu, obsahu, struktury a funkcionality webu. Základním předpokladem vytvoření kvalitních stránek je důkladná analýza, proto podle potřeby provedeme analýzu klíčových slov a také analýzu konkurence. V případě, že chcete nahradit stávající stránky novými, vypracujeme pro vás analýzu návštěvnosti. Získané údaje pak využijeme při vytváření nového webu.
- Sestavení projektové dokumentace pro tvůrce webu. Na základě získaných informací pro vás vytvoříme návrh obsahu a struktury jednotlivých stránek, který poslouží jako podklad pro grafické zpracování webu. Součástí projektové dokumentace jsou také obecná pravidla pro implementaci webu, kterých by se měl tvůrce webových stránek držet.
- Realizace výběrového řízení na dodavatele webu. V případě zájmu za vás oslovíme vybraná grafická studia a webdeveloperské firmy, které mají dostatek zkušenosti pro práci na vašem projektu. Na základě předem určených kritérií pak vyhodnotíme jejich nabídky a doporučíme vám nejvhodnějšího kandidáta.
- Dohled nad tvorbou webu (supervize). Po zhotovení grafického návrhu vám doporučíme případné změny z hlediska důvěryhodnosti, přesvědčivosti a přístupnosti stránek. Zároveň budeme v průběhu tvorby webu dohlížet na jeho dodavatele a zajistíme, aby se postupovalo v souladu s projektovým zadáním. • Projektový manažment

  Plán štruktúry projektu, pracovné balíčky a míľniky, úvodné podujatia - to sú len niektoré časti projektového manažmentu, ktoré v praxi, nielen v teórii, realizujeme. Naši projektoví manažéri aktívne riadia naše projektové tímy, najmä ak pred nimi stoja nové výzvy a riešia jedinečné úlohy v oblasti automatizácie. Tešíme sa na skorú projektovú spoluprácu s vami.

 • Vypracovanie projektových dokumentácií

  - projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie; - projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie; - projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby;

 • Projektový management v investicích

  Projektový management v investicích

  INVESTORSKÝ INŽENÝRING = KOMPLETNÍ ŘÍZENÍ INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ PRO INVESTORY, VČETNĚ UVEDENÍ INVESTOVANÉHO CELKU DO PROVOZU. Aktuálně pro Vás umíme udělat: + investorská příprava - finanční kalkulace, studie proveditelnosti - nezávislé posouzení různých technologických zařízení - získání potřebných povolení či vyjádření z hlediska územního a stavebního řízení a jiných - speciálních předpisů - některé součásti investorské přípravy si zákazník na své přání zajišťuje sám, případně je má zajištěny ve fázi započetí naší spolupráce. Míra zajištění těchto dodávek záleží na vzájemné dohodě + i...

 • Projektový dohľad

  Základom schopnosti efektívnej správy podnikového IT prostredia je byť schopný v ktorúkoľvek chvíľu získat okamžite prehľad o jeho ktorejkoľvek súčasti. - vedenie detailnej dokumentácie o systémoch a procesoch - príprava manuálov podľa potreby spoločnosti - odporúčania a konzultácie pri výberových konaniach pre nákup IT riešení - pravidelné a operatívne výkazníctvo pre manažment spoločnosti - zmenové konania (návrh,implementácia a dokumentácia zmien konfigurácie IT položiek)

 • Projektový management

  Projektový management

  Divize Engineering zajišťuje následující aktivity: - příprava nových projektů - plánování projektů - návrhové studie, realizační studie - operační design - zhodnocení bezpečnosti, analýza rizik - koordinace projektu vč.: - projekce, Basic a detail engineering - poptávková / nabídková řízení se zákazníkem - jednání, výběr a koordinace se subdodavateli - dohled a kontrola vyráběných a nakupovaných dílů - inspekce a kontrola časového harmonogramu projektu - kompletace všech dodávek - kompletní montáž - seřízení, uvádění do provozu, testy a personální školení - garanční servis, pogaranční servis Firma má vlastní p...

 • Inžiniering a projektový manažment

  Inžiniering a projektový manažment

  Predprojektová príprava výstavby priemyselných, administratívnych a bytových stavieb, pozostávajúca z vypracovania štúdie, projektovej dokumentácie, štúdie dopadu na životné prostredie, zastrešenie územného konania, stavebné konania i kolaudácie. Prípravná činnosť • vypracovanie harmonogramu všetkých činností potrebných k príprave a realizácii projektu • priebežné sledovanie všetkých činností účastníkov projektu, zabezpečenie ich informovanosti • právny manažment • evidencia a riadenie zmien prípravy projektu • príprava, riadenie a koordinácia rozpočtu a nákladov Zabezpečenie činnosti generálneho projektanta ...

 • Projektový manažment, programový manažment a riadenie kvality

  Projektový manažment, programový manažment a riadenie kvality

  Máte problém s kvalitou výstupov Vašich projektov, dodržaním rozpočtu alebo harmonogramu? Naši skúsení projektoví manažéri sú tu pre Vás, aby kontrolovateľným spôsobom ustrážili plnenie cieľov Vašich projektov. Postarajú sa, aby ste pri dodávaní produktov alebo služieb zákazníkom efektívne využívali zdroje. Predstavujú záruku, že dodané produkty a služby sa k zákazníkovi dostanú načas a v požadovanej kvalite. Naše portfólio služieb v oblasti projektového manažmentu, programového manažmentu a riadenia kvality zahŕňa: - Projektový manažment v zmysle medzinárodných štandardov alebo postupov ako sú napríklad: APM, PMI, PR...

 • Projektový manažment

  Pomôžeme s vypracovaním Vášho projektu v oblasti vzdelávania a školstva od spracovania projektového zámeru, až po realizáciu projektu.

 • Projektový management vo fondoch EU

  Sme akreditovaným poskytovateľom kurzu Projektový manažment vo fondoch EU. Tento kurz ponúkame všetkým oprávneným žiadateľom, ktorí chcú úspešne čerpať finančné prostriedky z EÚ. Kurz je určený aj projektovým manažérom, členom projektových tímov, konzultantom, absolventom škôl, nezamestnaným. Naučíme Vás ako správne napísať projekt tak, aby bol kvalitný a úspešný. Kurz pozostáva z troch samostatných modulov, výstupom kurzu je certifikát akreditovaný MŠ SR. Špecifikácia kurzu: Vzdelávacia aktivita je zostavená ako súbor pozostávajúci z 3 modulov. Jednotlivé moduly sa obsahovo dopĺňajú, ale účastníci ich môžu absolvovať aj samo...

 • Projektový Manažment

  Všeobecne - Koordinácia a zabezpečenie spolupráce medzi všetkými zúčastnenými stranami v každej fáze prípravy, realizácie a odovzdania diela - Komunikácia a poskytovanie priebežných informácií o procese klientovi - Konzultačná a poradenská činnosť pre klienta v priebehu celého životného cyklu projektu - Kontrola kvality dodávok a prác súvisiacich s realizáciou projektu - Zastupovanie klienta vo veci prevzatia diela a preberania jednotlivých ukončených činností Zahájenie projektu - Vypracovanie zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom - Poistenie za škody pri realizácii diela požadované vlastníkom objektu - Oboznámenie sa so štandarda...

 • Projektový management

  - Základy projektového managementu - MS Project základy - Pozadie úspešného projektového managementu - Projektový management pre členov tímu - Projektový management – Fresh up

 • Projektový a tímový manažment - Manitoo

  Manitoo je komplexné riešenie pre spoločnosti zaoberajúce sa poskytovaním služieb rôzneho druhu. - agenda klientov, projektov a požiadaviek - kontovanie odpracovaného času - zdieľanie dokumentov a špecifikácií k požiadavkám - mesačné mzdy zamestnancom na základe hodinovej tarify alebo fixnej mesačnej mzdy - fakturácia klientom, upozorňovanie na nevyfakturované práce - sledovanie zisku na úrovni jednotlivých požiadaviek, projektov alebo klientov - integrovaný firemný online chat - kalendár dovoleniek - integrované stopky na automatické zaznamenávanie času odpracovaného na požiadavkách - podpora pri plánovaní ľudských zdrojov - a ...

 • Analýza štandardných projektových riešení

  Okrem štandardných projektových riešení, ktoré zahŕňajú roky praktických skúseností, existujú unikátne aplikácie, ktoré si vyžadujú väčšiu pozornosť v časti návrhu. Jedná sa o cieľavedomú činnosť skupiny odborníkov z rôznych oblastí so zámerom nájsť riešenia na základe profesionálnej intuície. Úspešná realizácia projektu je závislá na precíznej analýze problematiky a jej interpretácii. Preto je táto etape riešenia projektu nedeliteľnou súčasťou našej každodennej práce a venujeme jej náležitú pozornosť. Komunikácia so zákazníkom už od počiatku projektu, analýza riešiteľnosti a odborné poradenstvo pri výbere vhodné...

 • Sedlá a uloženia potrubí veľkých priemerov podľa projektových podkladov kupujúceho spracovaných podľ

  - sedlá pre nerozoberateľný spoj s potrubím pre DN 500-DN 900 - sedlá pre nerozoberateľný spoj s potrubím pre DN 1000 a viac - sedlá pre rozoberateľný spoj s potrubím pre DN 500-DN 900 - sedlá pre rozoberateľný spoj s potrubím pre DN 1000 a viac - ložiská valčekové, guľové aj kĺzne


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Projektový návrh webu 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.