Evakuačný rozhlas a ozvučovací systém AMADEO

Evakuačný rozhlas a ozvučovací systém AMADEO

AMADEO je modulárny ozvučovací, varovný a evakuačný systém určený pre zaistenie ozvučenia a varovania vo výrobných halách a ich okolí, v administratívnych a obchodných prevádzkach, kultúrnych zariadeniach a na voľnom priestranstve. Vzhľadom na svoju škálovateľnosť je vhodný ako pre menšie aplikácie, tak pre rozsiahle hierarchické systémy. Umožňuje realizovať rôzne kombinované varovné, vyrozumievacie, ozvučovacie, evakuačné a monitorovacie systémy s rôznymi spôsobmi a technológiami ovládania a komunikácie.

Hlavné funkcie a vlastnosti
Zabezpečuje vysielanie bežného hlásenia alebo varovného signálu (pripravených výstražných správ a signálov nahratých vo vnútornej pamäti) v interiéri aj exteriéri a to na základe:
- priameho vstupu z mikrofónu,
- pokynov z nadriadeného počítača prostredníctvom riadiaceho softvéru Vektra,
- automatizovane na základe podnetov z okolia - údajov z rôznych snímačov, tlačidiel
- informácii z monitorovacích a riadiacich systémov tretích strán – SCADA systémy, EZS, EPS a pod.,
- informácii z počítačových IP sieti,
- priameho vstupu z iných komunikačných systémov – mobilné telefóny, pevné telefónne linky, rádiostanice, VKV rádio, satelitné komunikačné systémy a pod..

Ďalej umožňuje ovládanie rôznych technických prostriedkov ako sú:
- optické signalizačné a výstražné zariadenia (rôzne majáky, semafory...),
- zobrazovacie tablá,
- závory a brány,
- semafory a pod..

Systém spĺňa požiadavky normy STN EN 60849 pre núdzové akustické systémy a už v štandardnom prevedení je zálohovaný akumulátormi.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

 • Požiarny a evakuačný rozhlas - Systém VM-3000

  Požiarny a evakuačný rozhlas - Systém VM-3000

  Systém VM-3000 je digitálny evakuačný rozhlasový systém - svetovo prvý núdzový zvukový systém certifikovaný autorizovanou skúšobňou podľa normy EN 54-16. Systém VM-3000 je určený pre evakuačné ozvučenie projektov od najmenších s jediným zosilňovačom pre 6 zón až po projekty stredného rozsahu s desiatkami zón a výkonom niekoľko kilowattov. Systém VM-3000 je cenovo plne konkurencieschopný v zrovnaní s konkurenčným kompaktným evakuačným rozhlasovým systémom Bosch Plena VAS. Ponúka však oproti nemu naviac podstatné výhody ako napr. certifikácia podľa EN54, digitálne spracovanie signálu, permanentné monitorovanie 100V liniek bez prerušeni...

 • Požiarny a evakuačný rozhlas - domáci rozhlas

  Systém domáceho rozhlasu podľa Vyhlášky 94/2004, §90: - VLZ-6120 A: 120Watt - VLZ-6240 A: 240Watt - VLZ-6360 A: 360Watt - VLZ-6480 A: 480Watt - VLZ-6600 A: 600Watt Popis systému: - 6 reproduktorových zón, každá s vlastnou reguláciou výstupnej úrovne hlasitosti - každá zóna s možnosťou určenia/zvolenia hudobného pozadia - slot pre inštaláciu digitálneho záznamníka pre spoluprácu s EPS – jeden kontakt - priame ovládanie digitálneho záznamníka z mikrofónu (6 samostatných správ) - výstupný výkon v základnej verzii od 120W do 600W - možnosť rozšírenia výkonu pre každú zónu individuálne - vstupy 1 až 3: možnosť voľby MIC/AUX - vs...

 • Požiarny a evakuačný rozhlas PROMATRIX

  PROMATRIX je digitálny ozvučovací a riadiaci systém určený pre realizáciu ozvučenia stredne veľkých a veľkých projektov, ako sú administratívne a obchodné centrá, kultúrne objekty, športové areály, výrobné závody, priemyselné parky a ďalšie. Oproti iným rozhlasovým systémom ponúka PROMATRIX výrazne vyššiu úroveň výbavy a komfortu obsluhy, ale tiež vynikajúci pomer cien a výkonov systému. Bezpečnosť a spoľahlivosť Na správnej činnosti požiarneho a evakuačného rozhlasu závisia zdravie a životy ľudí, a preto sú na rozhlasový systém vo vyspelých krajinách kladené prísne bezpečnostné požiadavky. Slovenská republika prijala med...

 • PR - Evakuačný požiarny rozhlas a ozvučovacie systémy

  Evakuačný požiarny rozhlas je zariadenie z kategórie požiarno-technických zariadení stavieb. Slúži na hlasovú signalizáciu a riadenú evakuáciu osôb pri požiari. V čase mimo ohrozenia požiaru, alebo iného nebezpečenstva môže poskytovať hlasové informácie alebo hudobný priposluch. Evakuačný požiarny rozhlas je pri požiari ovládaný automaticky riadiacim výstupom z elektrickej požiarnej signalizácie, alebo manuálne stálou obsluhou. Ozvučovacie systémy označujú systém verejného ozvučenia používaného k osloveniu čo najširšieho okruhu ľudí. Systémy verejného ozvučenia sa používajú všade tam, kde je potrebné osloviť, informovať, upozorn...

 • Požiarny a evakuačný rozhla TOA

  Požiarny a evakuačný rozhla TOA

  Systém VM-3000 je digitálny evakuačný rozhlasový systém - svetovo prvý núdzový zvukový systém certifikovaný autorizovanou skúšobňou podľa normy EN 54-16. Systém VM-3000 je určený pre evakuačné ozvučenie projektov od najmenších s jediným zosilňovačom pre 6 zón až po projekty stredného rozsahu s desiatkami zón a výkonom niekoľko kilowattov. Systém VM-3000 je cenovo plne konkurencieschopný v zrovnaní s konkurenčným kompaktným evakuačným rozhlasovým systémom Bosch Plena VAS. Ponúka však oproti nemu naviac podstatné výhody ako napr. certifikácia podľa EN54, digitálne spracovanie signálu, permanentné monitorovanie 100V liniek bez prerušeni...

 • Požiarny a evakuačný rozhla RCS

  Požiarny a evakuačný rozhla RCS

  Popis systému: - 6 reproduktorových zón, každá s vlastnou reguláciou výstupnej úrovne hlasitosti - každá zóna s možnosťou určenia/zvolenia hudobného pozadia - slot pre inštaláciu digitálneho záznamníka pre spoluprácu s EPS – jeden kontakt - priame ovládanie digitálneho záznamníka z mikrofónu (6 samostatných správ) - výstupný výkon v základnej verzii od 120W do 600W - možnosť rozšírenia výkonu pre každú zónu individuálne - vstupy 1 až 3: možnosť voľby MIC/AUX - vstupy 4 a 5: AUX vstupy - každý vstup s možnosťou individuálneho nastavenia korekcií - generátor sirény a znelky - plná ochrana koncového zosil...

 • Požiarny a evakuačný rozhlas PROMATRIX

  Požiarny a evakuačný rozhlas PROMATRIX

  PROMATRIX je digitálny ozvučovací a riadiaci systém určený pre realizáciu ozvučenia stredne veľkých a veľkých projektov, ako sú administratívne a obchodné centrá, kultúrne objekty, športové areály, výrobné závody, priemyselné parky a ďalšie. Oproti iným rozhlasovým systémom ponúka PROMATRIX výrazne vyššiu úroveň výbavy a komfortu obsluhy, ale tiež vynikajúci pomer cien a výkonov systému. a správnej činnosti požiarneho a evakuačného rozhlasu závisia zdravie a životy ľudí, a preto sú na rozhlasový systém vo vyspelých krajinách kladené prísne bezpečnostné požiadavky. Slovenská republika prijala medzinárodnú normu, ktorá tieto ...

 • Požiarny a evakuačný rozhlas , ozvučenie priestorov

  Požiarny a evakuačný rozhlas , ozvučenie priestorov

  Ľudské zdravie je to najcennejšie čo máme a preto je ho treba chrániť a predísť zbytočným stratám. Súčasťou systémov elektrickej požiarnej signalizácie je aj optická a akustická signalizácia detekcie požiaru alebo úniku nebezpečných látok. V aplikáciách, kde je potrebné varovať obyvateľov alebo pracovníkov hovoreným slovom s upresnením druhu poplachu ( požiarny, evakuačný ) alebo v priestoroch, kde nie je možné použiť zvukové sirény vzhľadom na ďalšie podobné systémy ( sirény na zariadeniach, vyhlasovanie obedňajšej prestávky ) alebo v priestoroch, kde má zariadenie slúžiť na ozvučenie priestorov a zároveň na vyhlásenie požiarneho ...

 • Ozvučovací a varovný systém, evakuačný rozhlas Johan

  Ozvučovací a varovný systém, evakuačný rozhlas Johan

  JOHAN predstavuje cenovo optimalizovanú verziu ozvučovacieho a varovného systému zaisťujúcu kvalitné pokrytie exteriéru aj interiéru akustickým signálom. Je určený pre použitie ako samostatné zariadenie a vyrába sa s výkonmi 300 - 2400W. Hlavné funkcie a vlastnosti Zabezpečuje vysielanie bežného hlásenia alebo varovného signálu (pripravených výstražných správ a signálov nahratých vo vnútornej pamäti) v interiéri aj exteriéri a to na základe: - priameho vstupu z mikrofónu, resp. modulu Lokálneho ovládania, - pokynov z nadriadeného počítača prostredníctvom riadiaceho softvéru VEKTRA, - automatizovane na základe podnetov z okolia - údajov z ...

 • Evakuačný požiarny rozhlas

  Evakuačný požiarny rozhlas je zariadenie z kategórie požiarno-technických zariadení stavieb. Slúži na hlasovú signalizáciu a riadenú evakuáciu osôb pri požiari. V čase mimo ohrozenia požiaru, alebo iného nebezpečenstva môže poskytovať hlasové informácie alebo hudobný priposluch. Evakuačný požiarny rozhlas je pri požiari ovládaný automaticky riadiacim výstupom z elektrickej požiarnej signalizácie, alebo manuálne stálou obsluhou.Ozvučovacie systémy označujú systém verejného ozvučenia používaného k osloveniu čo najširšieho okruhu ľudí. Systémy verejného ozvučenia sa používajú všade tam, kde je potrebné osloviť, informovať, upozorniť ...

 • Evakuačný a požiarny rozhlas

  Ľudské zdravie je to najcennejšie, čo máme a preto je treba si ho chrániť a predísť zbytočným stratám. Súčasťou systémov elektrickej požiarnej signalizácie je aj optická a akusitcká signalizácia detekcie požiaru alebo úniku nebezpečných látok. V aplikáciách, kde je potrebné varovať obyvateľov alebo pracovníkov hovoreným slovom s upresnením druhu poplachu (požiarny, evakuačný) alebo v priestoroch, kde nie je možné použiť zvukové sirény vzhľadom na ďaľšie podobné systémy (sirény na zariadeniach, vyhlasovanie obedňajšej prestávky) alebo v priestoroch, kde má zariadenie slúžiť na ozvučenie priestorov a zároveň na vyhlásenie požiarneh...

 • Integrovaný hlasový evakuačný systém - IHES

  Integrovaný hlasový evakuačný systém - IHES nachádza uplatnenie ako spoľahlivý a účinný komunikačný systém pre stredne veľké budovy, ako sú kancelárskej objekty, továrne, nemocnice, dopravné terminály a mnohé ďalšie budovy. Zariadenie má prepínač výstupu na reproduktory rozdelené do piatich zón, ako aj ovládač hlasitosti pre interný reproduktor. Okrem režimu bežnej prevádzky vysielania má zariadenie v zmysle normy EN60849 aj núdzový režim vysielania, v ktorom možno prehrávať buď vopred nahrané správy alebo hlásenia podávané cez prídavný mikrofón.

 • Evakuačný rozhlas (ER)

  Evakuačný rozhlas je určený podnikom a organizáciám, ktoré potrebujú riadiť evakuáciu osôb. Evakuačný rozhlas spolu s požiarnou ústredňou, alebo iným poplachovým zariadením, umožňuje vyhlasovať oznamy v objektoch alebo dotknutých častiach objektu. Vyhlasovanie sa robí automaticky alebo poloautomaticky, signálom distribuovaným do reprodukčných zariadení v jednotlivých evakuačných zónach. Zavedením systému zvýšite bezpečnosť a rýchlosť evakuácie osôb zo zabezpečeného objektu.

 • Požiarna signalizácia a požiarno - evakuačný rozhlas

  Elektrická Požiarna Signalizácia (EPS) a požiarno-evakuačný rozhlas slúži na preventívnu ochranu objektov pred požiarom, zaisťuje správnu a včasnú detekciu požiaru a následne potom účinné vyhlásenie požiarneho poplachu tak, že opticky a akusticky signalizuje vznik a miesto požiaru. EPS a požiarno-evakuačný rozhlas samočinne alebo prostredníctvom ľudského činiteľa odovzdáva informáciu o požiari osobám určeným na vykonanie požiarneho zásahu. Súčasne tieto systémy môžu byť napojené na ovládanie pretlakových ventilátorov, dymových klapiek, otváranie či zatváranie dverí, alebo vypínanie rôznych elektrických zariadení, poprípade na st...


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo 0908 / 150 555, 0903 / 736 366, najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Evakuačný rozhlas a ozvučovací systém AMADEO 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.