Modernizácia obecných a mestských rozhlasov

Modernizácia obecných a mestských rozhlasov

Elektronické rozhlasy predstavujú podobne ako elektronické sirény zariadenia určené pre ozvučenie exteriérov a interiérov. Na rozdiel od elektronických sirén je však výkon elektronických zosilňovačov u rozhlasov rozdelený na viac reproduktorov s menším výkonom. Reproduktory sa preto umiestňujú hustejšie a sú so zosilňovačom spojené obyčajne 100V rozvodmi. Použitím menších výkonov a viacerých reproduktorov je možné zvýšiť zrozumiteľnosť a adresnosť hlásení. Na druhej strane sa však v prípade potreby pokrytia rozsiahlejších území podstatným spôsobom zvyšujú náklady na vybudovanie systému a jeho údržbu. Predovšetkým linkové vedenia sú náchylné na poruchy, ak nie sú uložené náležitým spôsobom v zemi. Zemné vedenia však opäť zvyšujú náklady na vybudovanie systému.

Bezdrôtové rozhlasy
Problém so spoľahlivosťou, resp. náchylnosťou k poškodeniu predovšetkým vzdušných vedení odstraňujú moderné bezdrôtové rozhlasy. Bezdrôtové rozhlasy využívajú rádiovú komunikáciu ako pre prenos riadiacich signálov, tak pre prenos hlasových správ. Pozostávajú v princípe z rádiovej vysielacej ústredne a rádiových akustických hlásičov. Akustické hlásiče sa rozmiestňujú v priestore podobne ako reproduktory linkových hlásičov. Obsahujú však okrem reproduktorov aj elektronický zosilňovač a rádiový prijímač/vysielač. Jednoduché systémy používajú iba rádiový prijímač. Takéto akustické hlásiče však neumožňujú spätnú kontrolu svojho stavu ani kontrolu rádiového kanála a ako varovný prostriedok sú nepoužiteľné ani pre tie najjednoduchšie aplikácie. Bezdrôtové rozhlasy teda nevyžadujú priame linkové pripojenie na ústredňu, pretože hlásenia aj riadiace povely prijímajú rádiom. Vyžadujú však pripojenie na elektrickú sieť. Najčastejšie sa inštalujú na stĺpy verejného osvetlenia a v noci, keď je osvetlenie zapnuté sa dobíjajú vstavané akumulátory, ktoré sa potom cez deň používajú ako zdroj elektrickej energie. V niektorých krajinách sú pre takéto systémy vyhradené voľné rádiové kanály, takže ich nasadenie je pomerne jednoduché. Tieto kanály sú využiteľné ak sa bezdrôtový rozhas používa iba ako informačný prostriedok. Ich použitie pre účely varovného systému však nezodpovedá bezpečnostným štandardom.

Požiadavky kladené na moderné rozhlasy
Moderné rozhlasy, medzi ktoré určite patrí aj produkt našej spoločnosti AMADEO, dnes dokážu skĺbiť ako požiadavky kladené na elektronické sirény, tak požiadavky na požiarne evakuačné rozhlasy, či priemyselné varovné systémy. Integrujú dokonca funkcie riadiacich a monitorovacích systémov a dokážu tak plniť aj niektoré funkcie spojené s automatizáciou v budovách a výrobných prevádzkach, ako je napríklad ovládanie brán, závor svetelnej signalizácie, ventilácie a podobne. Umožňujú tak poskytnúť cenovo optimalizované komplexné riešenia spĺňajúce aj tie najnáročnejšie požiadavky.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

 • Modernizácia výťahov v bytovej zástavbe

  Modernizácia výťahov v bytovej zástavbe

  Při provedení modernizace dle našeho návrhu zákazník získává: - prostornější kabinu výtahu světlý rozměr: šířka=810mm, hloubka=1250mm, výška=2000 mm - větší nosnost výtahu nosnost 320 kg – 4 osoby - maximální komfort jízdy pohon výtahu řízený frekvenčně zajistí plynulé rozjíždění a dojíždění do stanic včetně přesného zastavení. - odstranění všech provozních rizik ve zděných šachtách Hlavní přívod výtahu TOV 250/0,7, pokud je proveden vodiči CU 4 x 4 (Al 4 x 6) a je do délky 50 m, může být ponechán. Navrhovaný způsob modernizace je pro uživatele výhodný. Není však jediným řešením a po...

 • Repasovanie, generálne opravy, modernizácia, automatizácia strojov a výrobných celkov

  Servis a opravy lisov: - vykonávame servis a opravy lisov, výroba a výmena opotrebovaných mechanických častí predovšetkým spojkových, brzdových lamiel, elektromagnetických ventilov VZD ako aj rekonštrukciu opotrebovaných elektroinštalácií strojov napr. elektrorozvádzačov, obojručných spúšťaní, nožných pedálov. Rekonštrukcia elektrorozvádzačov zabezpečí technickú úroveň stroja, čo má pozitívny dopad na zvýšenie bezpečnosti a kvality obsluhy. Pri rekonštrukciách sú používané prvky od renomovaných spoločností ako Schneider electric, Siemens a ďaľšie. Zabezpečujeme a ponúkame dielce novej, vlastnej výroby, ako aj repasované, alebo sta...

 • Rekonštrukcie výťahov a modernizácia výťahov

  Rekonštrukcie výťahov a modernizácia výťahov

  Rekonstrukce a modernizace, zvyšování bezpečnosti výtahů v provozu Nejprve si uvědomme zásadní věc. Výtahy v našich domech jsou morálně i fyzicky zastaralé, z 90% jsou již za hranicí všeobecně udávané osmnáctileté životnosti. Vandalizmus za tu dobu také vykonal své. Výtah jako takový je dopravním prostředkem uvnitř objektu, zrovna tak jako naše auto mimo budovu. Chováme se však všichni k výtahu ve společném domě jako k vlastnímu autu ? Máme doma auto, kterým popojíždíme více než stokrát za den, ujelo téměř 0,5 mil.km a je starší než dvacet roků? Jsem si jist, že ne. Pokud ano, vyjedeme s ním pouze na srazy veteránů, stojí nás s...

 • REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA HISTORICKÝCH SVIETIDIEL

  LED technológia do historických svietidiel Možnos?ť stmievania Úspora: 70% Farba svetelného lúča: 3000K/4000K/5000K Výkon: 20-200W Životnosť: 150 000 svetelných hodín Záruka: 3 roky

 • Modernizácia Riadiaceho Systému

  Zabezpečujeme prestavbu konvenčných strojov na stroje s CNC riadením inštaláciou riadiacich systémov od renovovaných firiem SIEMENS, HEIDENHAIN, FANUC a MEFI pre všetky typy obrábacích strojov.

 • Modernizácia výťahov

  Je zameraná na dosiahnutie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky v pôvodných parametroch výťahu. Rozsah prác: - Výmena rozvádzača mikroprocesorový z VVVF - Výmena nosných lán a lanka OR - Výmena stroja synchrónny alebo asynchrónny - Výmena kabíny s automatickými dverami - Výmena ohybných káblov a elektrickej inštalácie - Vyčistenie a oprava všetkých mechanizmov

 • Komplexná modernizácia výťahov

  Komplexná modernizácia výťahov. Finálnym krokom k modernému výťahu je revitalizácia strojovne a šachty. Tento proces nadväzuje na revitalizačný krok Čiastočnej revitalizácie II. Cieľom je predĺženie životnosti výťahu, zvýšenie bezpečnosti a zníženie energetickej náročnosti spolu so zvýšením komportu prepravy osôb. Tento krok umožňuje naplno využívať schopnositi nového mikroprocesorového riadiaceho systému, ako je monitoring stavu výťahu, elektronická evidencia servisných zásahov a prvkov zvýšenia bezpečnosti v celom bytovom dome - Bezpečný dom. Realizujeme: Výmena snímania polohy kabíny Výmena závesných káblov za ploché...

 • Postupná modernizácia výťahov

  Pod pojmom modernizácia výťahu máme na mysli súbor technických opatrení, ktoré zvyšujú jeho bezpečnosť a spoľahlivosť. Jednotlivé kroky realizujeme tak, aby krok nasledujúci vždy využíval už zmodernizované prvky bez nutnosti ich výmeny, a tým zbytočného predražovania celého procesu. Prvým nutným úkonom je detailné zistenie súčasného stavu. Vždy kontrolujeme a preverujeme mechanické, elektronické a elektrické (silové) časti. Súčasťou posúdenia výťahu je zistenie stavu šachty a na ňu nadväzujúcich technických prvkov domu. V súčasnej dobe platia záväzné európske normy týkajúce sa technického stavu výťahov. Tieto normy sú prija...

 • Modernizácia a rekonštrukcie výťahov

  Modernizácia a rekonštrukcie výťahov

  Dodávka, montáž, opravy, odborné skúšky a prehliadky, modernizácie a servis výťahov Zabezpečuje dodávky a montáže nových výťahov všetkých typov a druhov: Podľa pohonu: • hydraulické výťahy • trakčné výťahy zo strojovňou i bez strojovne • bubnové výťahy Podľa typu: • osobné výťahy • lôžkové výťahy • autovýťahy • výťahy do rodinných domov • plošiny na prepravu imobilných osôb • panoramatické výťahy s výplňou z bezpečnostného vrstveného skla - vrátane výťahových šachiet • skupinové výťahy do administratívnych budov, hotelov • nákladné výťahy • nákladné hydraulické plošiny ...

 • Modernizácia lokomotív a vozňov

  Modernizácia lokomotív a vozňov

  Dieselelektrický rušeň 711 Pôvodná lokomotíva T334.1 s dieselhydraulickým prenosom výkonu bola vyrábaná v ČKD Praha a TSM Martin. Rekonštrukcia lokomotívy zmenila prenos výkonu tejto lokomotívy na dieselektrický a modernizovala hnací agregát. Rekonštruovaná 3-nápravová lokomotíva radu 711 s dieselelektrickým prenosom výkonu je určená pre posun na vleškách priemyselných firiem (huty; železiarne a pod.) a pre posunovaciu a ľahkú traťovú službu ako aj na posun v koľajových obvodoch lokomotívnych a vozňových diep ŽSR. Svojim i parametrami plne nahradí lokomotívy radov 700 (ex T211.0); 701 (ex T211.1.); 702 (T212.0); 703 (ex T 212.1); 710 (ex T334.0) a...

 • Výťahy opravy, rekonštrukcie, modernizácia, revízie

  Výťahy opravy, rekonštrukcie, modernizácia, revízie

  Spoločnosť sa zaoberá najmä modernizáciou dosluhujúcich výťahov a to buď v etapách alebo naraz v celku. Montujeme overené stroje Wykov - bývalá Transporta, rozvádzače Vsetín aj s frekvenčným riadením, výťahové kabíny s automatickými dverami atď.

 • Modernizácia výťahov

  Modernizácia výťahov

  Veľa výťahov, ktoré sú v súčasnej dobe prevádzkované, sú už v prevádzke dlhšiu dobu než na akú boli pôvodne navrhnuté a konštruované. SELV, s.r.o. ponúka profiláciu výťahov, meranie a zabezpečovanie častí výťahov s najväčšími rizikami pre ďalšiu prevádzku. Vykonávame repasáciu výťahových dielov, ich výmenu, modernizáciu, prípadne montáž nových výťahov do akýchkoľvek pôvodných výťahových šachiet. Modernizácia prináša: Bezpečnosť - odstraňovanie rizík uvedených v norme STN EN 81-1 Ekonomickú výhodnosť - zníženú spotrebu elektrickej energie o 30% - menšie opotrebovanie výťahového stroja - celkové zníženie...

 • Modernizácia výukových sústruhov

  - výměna veškeré elektroinstalace stroje, nahrazení moderními prvky dle současných požadavků • výměna starých pohonů za moderní a výkonnější pohony Berger Lahr • výměna stejnosměrného pohonu vřetene za výkonný pohon s asynchronním motorem • doplnění os o koncové spínače a zvýšení bezpečnosti provozu • osazení moderním řídicím systémem MIKROPROG F nebo S WIN

 • Modernizácia výtahov

  Modernizácia výtahov je považována za najefektivnejší spôsob, ako docieliť aby výťah bol v súlada zo všetkými platnými právnymi a bezpečnostnými normami.

 • Modernizácia počítača

  Nestačí Vám počítač na nové programy, hry a iné náročnejšie aplikácie? Poradíme Vám, ako zvýšiť výkon Vášho počítača, zabezpečíme, zapojíme a nainštalujeme Vami vybrané komponenty alebo Vám odborne poradíme. - Vyberieme Vám najvhodnejšie komponenty - Všetky komponenty zapojíme a otestujeme ich funkčnosť - Nainštalujeme potrebné ovládače - Skontrolujeme celkovú funkčnoť počítača

 • Modernizácia, opravy a údržba traťových strojov

  Modernizácia, opravy a údržba traťových strojov

  Naša spoločnosť vykonáva bežné opravy, generálne opravy, prestavby a modernizácie železničných pracovných strojov a traťových strojov. Jedná sa o tieto stroje: - SVP-60, SVP-60.1, SVP 74, SVP-74.1 s prídavnými zariadeniami - MUV-69, MUV-1000 - motorový univerzálny vozík - PUŠL-71 - pluh na úpravu štrkového lôžka - KSF-70 - koľajová snehová fréza - DGKU - motorová drezina - Koľajový adaptér na hydraulické rýpadlo DH-112, autožeriav AD-080 Na týchto strojoch vykonávame opravy rámov a pojazdov, opravy hydraulických upínadiel, otoče a rámu otoče, opravy prídavných zariadení, výmenu hnacieho agregátu a opravy palivovej sústavy, opravy...

 • Modernizácia výťahov v bytovej zástavbe

  Modernizácia výťahov v bytovej zástavbe

  Při provedení modernizace dle našeho návrhu zákazník získává: - prostornější kabinu výtahu světlý rozměr: šířka=810mm, hloubka=1250mm, výška=2000 mm - větší nosnost výtahu nosnost 320 kg – 4 osoby - maximální komfort jízdy pohon výtahu řízený frekvenčně zajistí plynulé rozjíždění a dojíždění do stanic včetně přesného zastavení. - odstranění všech provozních rizik ve zděných šachtách Hlavní přívod výtahu TOV 250/0,7, pokud je proveden vodiči CU 4 x 4 (Al 4 x 6) a je do délky 50 m, může být ponechán. Navrhovaný způsob modernizace je pro uživatele výhodný. Není však jediným řešením a po...

 • GO FGS a modernizácia

  GO FGS a modernizácia

  I. Rozsah generálnej opravy: Celková demontáž stroja, kompletné umytie a odmastenie. Nasleduje kontrola jednotlivých dielov. Nové tmelenie, brúsenie a príprava pre nový lak, vnútorné plochy natierame antikoróznym olejuvzdorným náterom. Vonkajšie plochy sú vytmelené, prebrúsené a nafarbené polyuretánovým náterom v odtieni RAL 5000 v kombinácii s RAL 7035, alebo v odtieni podľa želania zákazníka. Prebrúsenie všetkých vodiacich plôch, oprava vymedzovací klinov a prítlačných líšt, nové obloženie protiplochy klznou hmotou (Turcite B). Zaškrabanie podľa protokolu presnosti (geometria spĺňa parametre nového stroja). Oprava vodiacich ...

 • Modernizácia rozvodní

  Naša firma sa špecializuje hlavne na modernizácie jestvujúcich zariadení, kedy je možné dosiahnuť významných úspor v nákladoch pri dosiahnutí porovnateľných technických parametrov ako pri novom zariadení. Napríklad riešenie dvojsystémovej kobky máme ošetrené chráneným vzorom.

 • Postupná modernizácia výťahu

  Pri postupnej modernizácii berieme do úvahy, ktoré výťahové diely je potrebné vymeniť, nahradiť novými a snažíme sa vypracovať optimálny priebeh a čas modernizácie vzhľadom na možné finančné prostriedky. - návrh modernizácie výťahu - zameranie výťahu - výmena el. inštalácie a výťahového rozvádzača, hl. vypínača - výmena výťahového stroja a príslušenstva a lán - ddstránenie pôvodnej betónovej protiváhy a drôtených vodítok, montáž novej protiváhy a pevných vodítok - demontáž pôvodných šachtových dvier a montáž nových - demontáž pôvodnej kabíny, montáž novej kabíny, kabínových dvier - montáž nového obmedzova...

 • Celková modernizácia a rekonštrukcia výťahu

  - návrh riešenia modernizácie - zameranie pôvodného výťahu - vypracovanie novej technickej dokumentácie - nástup pracovníkov na stavbu a prevzatie stavby - kompletná demontáž pôvodných dielov výťahu - montáž nových dielov výťahu - vymaľovanie šachty a strojovne- na požiadavku zákazníka - stavebné práce po montáži výťahu - skúška vykonaná v spolupráci TISR – prehlásenie zhody - likvidácia odpadu - odovzdanie a prevzatie diela prevádzkovateľom - záručný a pozáručný servis Každá modernizácia výťahu je realizovaná v čo najkratšom možnom čase z dôvodu jeho odstávky na čas potrebný pre modernizáciu. Snažíme sa zákazn...

 • Modernizácia výťahov

  Aufzüge älteren Baujahres erfüllen nicht die Anforderungen, die an eine moderne Liftanlage gestellt werden. Im Rahmen einer Modernisierung, bietet sich auch eine Revitalisierung der Aufzugsanlage an. Über die Jahre haben die Komponenten nicht nur unter Abnützung, Vandalismus und Verschmutzung gelitten, sondern auch Stil, Geschmack und eingesetzte Materialien haben sich gewandelt. Eine neue Kabine samt Kabinentür erhöht das Wohlbefinden und das Sicherheitsgefühl.

 • Modernizácia počítača

  Nestačí Vám počítač na nové programy, hry a iné náročnejšie aplikácie? Poradíme Vám, ako zvýšiť výkon Vášho počítača, zabezpečíme, zapojíme a nainštalujeme Vami vybrané komponenty alebo Vám odborne poradíme. Vyberieme Vám najvhodnejšie komponenty. Všetky komponenty zapojíme a otestujeme ich funkčnosť. Nainštalujeme potrebné ovládače. Skontrolujeme celkovú funkčnoť počítača.

 • Modernizácia výťahov

  Modernizácia výťahu prináša zákazníkovi * Zvýšenú bezpečnosť * Zvýšenú spoľahlivosť * Tichý chod * Moderný a atraktívny design * Úsporu nákladov na servis a opravy * Odstránenie všetkých rizík * Max. komfort jazdy Realizujeme niekoľko typov modernizácie. Samotná modernizácia môže byť vykonaná viacerými spôsobmi a to: A: celková (odporúčame) - t.j. pôvodný výťah je nahradený novým výťahom B: postupná - t.j. výťah bude modernizovaný na niekoľko etáp Všetky spôsoby modernizácie výťahu budú prevedené podľa platných bezpečnostných predpisov a noriem. Snažíme sa zákazníkovi pomôcť vybrať si to najlep...

 • Modernizácia mechanických váh (Prerábky mechanických váh)

  Firma vám poskytuje svoje služby v oblasti renovácie (modernizácie) starých mechanických mostových váh na plne elektronické, alebo hybridné váhy. Táto modernizácia je vhodná pre všetky mostové mechanické váhy, kde je potrebné využívať výhody presných digitálnych váh, ale inštalácia novej váhy nie je ekonomicky únosná. Existujú dva spôsoby modernizácie starých mechanických váh: - Hybridná prestavba - Uloženie na tenzometrické snímače

 • Modernizácia vašej web stránky

  Potrebujete nové, moderné, rýchle a predovšetkým kvalitné riešenie transformácie vašej zastaralej web stránky na novú platformu? Máme pre vás riešenie! Pretransformujeme vám váš pôvodný web do modernej optiky a systému najmodernejšej administrácie bez toho, aby sa z pôvodnej verzie vášho webu z jeho obsahu čokoľvek stratilo.

 • Modernizácia a opravy

  Do základného výrobného profilu firmy neoddeliteľne patrí opravárenská činnosť a modernizácia železničných strojov. Firma zabezpečuje všetky stupne opráv strojov z vlastnej produkcie vrátane modernizácie vyšších radov.

 • Modernizácia strojov

  - predaj a montáž odmeriavania polohy na všetky druhy strojov, - výmenu regulátorov ROKE, RSU 01, SPAR SUI 033 R,T, za nové moderné - modely jednosmerných regulátorov, - výmenu zastaralých regulácií za nové moderné frekvenčné meniče.

 • Generálne opravy a modernizácia elektrických a riadiacich systémov

  Rekonštrukcia elektrických a riadiacich systémov ako súčastí technologických celkov priemyselných zariadení a strojov použitím najmodernejších prvkov. Modernizácia a opravy elektrických inštalácií v obytných domoch.

 • Modernizácia lisov

  Modernizácia lisov

  Hlavný pohon tohto 600 tonového kolenového lisu sme kompletne prerobili a zoptimalizovali. Lis obsahuje okrem moderných bezpečnostných zariadení aj nové riadenie.

 • Modernizácia výťahov

  Přínos modernizace: Modernizace výtahu přináší zvýšení jeho aktivní i pasivní bezpečnosti a spolehlivosti, užitné hodnoty, estetičnosti výtahu, prodloužení jeho životnosti a úspory nákladů na údržbu a spotřeby elektrické energie. Modernizace splňují potřebné požadavky. Modernizace zajišťované společností splňují požadavky ČSN EN 81, část 1 a 2. Pro zajištění těchto požadavků jsou prodejci a technici firmy soustavně školeni. Kvalita je zajištěna systémem jakosti s příslušným certifikátem. Naše nabídka modernizací Společnost má s ohledem na potřebu trhu připravenou širokou škálu modernizačních prvků, umožňují...

 • Modernizácia obrábacích strojov

  Ak Vaše obrábacie stroje sú ešte mechanicky v dobrom technickom stave ale riadiaci systém a pohony sú poruchové, zastaralé a pomalé, ponúkame Vám modernizáciu strojov. V rámci modernizácie podľa Vášho želania: - vymeníme len RS - vymeníme RS a pohony - vymeníme RS, pohony aj motory - vymeníme kompletnú elektroinštaláciu

 • Repasácia a modernizácia strojov a zariadení

  Naša firma zabezpečí repasáciu a modernizáciu Vašich starých zariadení. Vykonáme výmenu opotrebovaný dielov, navrhneme modernejšie riadene alebo automatizované riešenie doteraz manuálne vykonávaných činností.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Modernizácia obecných a mestských rozhlasov 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.