Predaj tepelných izolácií

Predaj tepelných izolácií

Pre úsporu energie budov sú najvýznamnejšími konštrukciami obvodové steny. Aby zabezpečili dostatočný tepelnoizolačný i akustický komfort, navrhujú sa dnes ako viacvrstvové konštrukcie. Podstatný význam v nových, ale aj v rekonštruovaných stavbách, vždy zohráva kvalitne zabudovaná tepelná izolácia. Zatepľovanie znamená opodstatnenú a návratnú investíciu. Optimálna tepelná izolácia znižuje úniky tepla cez obvodové konštrukcie a zároveň utesňuje budovu pred prenikaním chladnejšieho vonkajšieho vzduchu do interiéru. Najdôležitejšou vlastnosťou izolačných materiálov je ich schopnosť znižovať tepelnú vodivosť danej konštrukcie. Túto schopnosť môžeme číselne vyjadriť hodnotou tepelného odporu. Tepelný odpor pre danú vrstvu materiálu stanovíme podľa jej hrúbky a koeficientu tepelnej vodivosti ?.

hodný výber tepelnoizolačného materiálu môže zvýšiť pasívnu požiarnu odolnosť stavby. Izolačný materiál nesmie meniť svoje charakteristiky ani pri pôsobení klimatických vplyvov a svoje rozmery si musí zachovať aj pri teplotných zmenách. Tiež je dôležité, aby sa izolácia dala ľahko a rýchlo upraviť na požadovaný rozmer a tvar.

V súčasnosti trh ponúka izolanty z rôznych prírodných ako aj syntetických materiálov:
- izolácie na báze ropných produktov (polystyrén EPS, XPS, penový polyetylén a polyuretán)
- minerálne izolácie (minerálny pena, expandovaný perlit, minerálna vlna)
- izolácie z drevnej suroviny (mäkké vláknité dosky, cementotrieskové dosky)
- izolácie rastlinného pôvodu (slama, celulózové vlákna)
- izolácie živočíšneho pôvodu (ovčia vlna)


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

 • Chemické čistenie tepelných zariadení

  - úspora palív a energie

 • Systémy tepelných zdrojů

  S řídícími systémy tepelných zdrojů přišla naše společnost na trh na počátku 90. let, kdy vznikla poptávka na modernizace energetických zdrojů spočívající v přísnějších ekologických limitech, zvyšování účinnosti, bezpečnosti a optimalizaci. Řídící systémy tepelných zdrojů a technických zařízení budov představují širokou škálu technických prostředků, které se liší svým výkonem, účelem a složitostí řízení a regulačních vazeb. Nabízíme jednoduché řídící systémy pro lokální zdroje až po systémy teplárenské či technologické zdroje tepla.

 • Výkonová řada tepelných čerpadel Therma - V

  Možná sestava vytápění domu při použití tepelného čerpadla Therma - V.

 • AVI termokoše (izokorby) pre nízko energetické domy na prerušenie tepelných mostov

  AVI termokoše (izokorby) pre nízko energetické domy na prerušenie tepelných mostov

  AVI termokoše (Izokorby) sú používané pri stavbe balkónov a logií, atík a ostatných vyčnievajúcich častí stavieb na prerušenie telepných mostov. Naše Termokoše vyrábame v licencii rakúskej firmy AVI. Sme presvedčený že sa dnes jedná už o bežný stavebný prvok cenovo dostupný a naopak obaľovanie balkónov termo izoláciami za zastaralé a nie vždy lacnejšie stavebné riešenie. Navyše u nízko energetických stavieb rozhodujú najmä prevádzkové náklady (na energie) pri užívanie týchto objektov počas ich životnosti, ktoré môžu byť nižšie cca o 8 až 16%. Na Slovensku sme jediným finálnym výrobcom týchto Izonosníkov. Pre použitie v SR a ČR vl...

 • GEL HYDROTECHNOLOGY-úprava vody a predchádzanie vzniku vodného kameňa na tepelných zariadeniach

  GEL HYDROTECHNOLOGY-úprava vody a predchádzanie vzniku vodného kameňa na tepelných zariadeniach

  Ponúkame Vám výrobky a zariadenia od talianskej firmy GEL, na úpravu vody a údržbu tepelných a chladiarenských zariadení. Ponúkame: - ochranné filtre na vodu-DEPURA(štandartné, automatické, cyklónové...) - chemické úpravne vody-DECALUX, DECAL(pre domácnosť, priemysel) - stĺpcové filtre(odstránenie železa, chlóru, dusičnanov...) - proporcionálne dávkovače polyfosfátov-DOSAPHOS (ochrana tepelných zariadení pred koróziou a nánosmi od vodného kameňa)(pre priemysel a domácnosť) - ochranné prípravky-do vodných okruhov a zariadení(BOILER CLEANER R.A.,GEL TERMOL...) - osmotická úprava pitnej vody(pre priemysel a domácnosť...) - pumpy na odstr...

 • Dodávky a montáže sadrokartónových systémov, tepelných izolácií a osvetlenia.

  Dodávky a montáže sadrokartónových systémov, tepelných izolácií a osvetlenia.

  Spoločnosť vznikla ako následovník živnosti s tradíciou od roku 1992, ktorá bola jedna z prvých firiem na Slovensku, špecializovaná na oblasť dodávky a montáže sadrokartónových systémov, tepelných izolácií a osvetlenia. Z dôvodu vývoja na trhu a prispôsobenia sa požiadavkám našich zákazníkov vznikla nová spoločnosť, špecializovaná na sadrokartónové systémy s cieľom zaradiť sa medzi najvýznamnejšie spoločnosti v danej oblasti na trhu. Okrem zmeny obchodného mena a právnej formy stále podnikáme viaceré kroky na zlepšenie naších služieb s cieľom prispôsobiť sa požiadavkam zákazníkov. Veríme, že s využitím dlhoročných skúsenosti, pre...

 • Predaj tepelných čerpadiel

  Predaj tepelných čerpadiel

  - zem/voda - voda/voda - vzduch/voda Princíp tepelného čerpadla: V našich zemepisných šírkach musíme vykurovať viac než 200 dní v roku. V rodinných domoch, bytových domoch, úradoch, firmách, výrobných halách, bazénoch, penziónoch, hoteloch to predstavuje výdavky v desiatkach až stovkách tisíc korún ročne na vykurovanie a ohrievanie vody. Iste ste aj Vy už premýšľali, ako výdavky na vykurovanie znížiť. Tepelné čerpadlo dokáže využiť teplo, ktoré je ukryté v zemi. Túto energiu dokáže získať takmer zadarmo. Pri vhodných podmienkach dokáže ušetriť až 75 % nákladov na vykurovanie. Ako na to? Teplo v zemi je len na nízkych hodnotách,...

 • Prerušenie tepelných mostov a protihluková izolácia schodísk

  Prerušenie tepelných mostov a protihluková izolácia schodísk

  Prerušenie tepelných mostov - ISOPRO® typ IP + IPT - ISOPRO® typ IPT roh - ISOPRO® typ IPH - ISOPRO® typ IPE - ISOPRO® typ IPQ, IPQS, IPQZ, IPQQ a IPQQS - ISOPRO® typ IPTD - ISOPRO® typ IPA, IPO a IPF - ISOPRO® typ IPS, IPW Protihluková izolácia schodísk - Schall-Isobox - Schall-Isodorn - Schall-Isostep - Schall-Isotritt - Pásová zvuková izolácia

 • Predaj tepelných čerpadiel

  Predaj tepelných čerpadiel

  Tepelné čerpadlo odoberá z prírody energiu pri nízkej teplote a „prečerpáva“ ju na vyššiu teplotu. Zdrojom tepla je obvykle vzduch alebo zem. Vykuruje dom, ohrieva teplú vodu pre domácnosť alebo bazén. Spotreba elektrickej energie je výrazne nižšia ako dodané získane teplo. Tieto tepelné čerpadlá EHS vzduch/voda sú vyrobené špeciálne pre severské prostredie.Nádoba s vodou je umiestnená vo vnútri a odparovač je umiestnený vonku. Výkonný prístroj je veľmi tichý, účinný a zaisťuje prívod teplej vody počas celého roka pre celý dom. Vzduch z vonku je nasávaný ventilátorom. Pri tom je vedený cez výparník (výmenník tepla). Výparník vzduc...

 • Meranie tepelných únikov

  Kde všade sa termokamera využíva: Elektrické zariadenia - termovíznym meraním je možné identifikovať nadmerné oteplenie a opotrebovanie jednotlivých prúdových spojov a prvkov elektr.zariadení. Stavebníctvo - umožňuje detailne preskúmať nadmerné úniky tepla, nekvalitné prevedenie stavebných prác, poruchy vo vykurovacích sústavách; odhalenie konkrétnych nedostatkov a kritických miest na obvodom plášti budov s únikom tepla: * určenie tepelných mostov (obvodový plášť, okná, dvere, strecha) * určenie tepelných nepravidelností spôsobených poruchami izolácie, obsahom vlhkosti a prenikaním vzduchu Priemysel - dokáže efektívne odhaliť stupeň opo...

 • Zabezpečujeme predaj a montáž tepelných čerpadiel

  Taktiež zabezpečujeme montáž a predaj solárnych systémov a kotlov na tuhé palivo.

 • Prerušenie tepelných mostov

  Firma dodáva široký sortiment prvkov na riešenie detailov stavieb v miestach, kde je potrebné prerušenie tepelných mostov. Prvky ISOPRO, ISOMAXX, ISOMUR sú tepelno-izolačné, nosné spojovacie prvky medzi betónovými časťami konštrukcie. Ich výborné tepelno-izolačné vlastnosti zabezpečujú spoľahlivé riešenie problémov stavebnej fyziky na rozhraní medzi externými a internými časťami konštrukcie.

 • Riadenie tepelných kotlov MK_KTM

  Riadiaca jednotka MK_KTM slúži na ovládanie vykurovacích kotlov malého a stredného výkonu (35 kW - 120 kW). Samostatne zabezpečuje zapálenie kotla, dávkovanie paliva a udržiavanie nastaveného vykurovacieho režimu.

 • Regulácia tepelných čerpadiel

  Moderná regulačná technika dokáže komfortne regulovať nielen jednotlivé prístroje, ale aj komplexné zariadenia a kaskády jednotlivých tepelných čerpadiel. A to tak, že zabezpečí komfort a efektivitu a prispôsobí činnosť tepelných čerpadiel presne podľa vašich požiadaviek.

 • Predaj tepelných izoláciís

  Na zateplenie striech, terás a strešných záhrad ponúkame: - doskový penový polystyrén EPS - extrudovaný polystyrén XPS - dosky z minerálnej vlny Rockwoll na zateplenie striech

 • Čištění tepelných výměníků

  Chemické čištění Při provozu výměníků tepla, horkovodních kotlů, chladicích věží, kondenzačních jednotek, sterilizátorů, topných spirál, trubek, výměníků voda/olej u Vašich kompresorů apod. probíhají některé chemické procesy, které pak snižují výkon těchto zařízení. Používáme koncentrované odmašťovací a čistící prostředky pro technické použití. Jsou netoxické, nehořlavé a výborně chemicky rozložitelné. Dalším krokem pak jsou přípravky , které odstraňují vodní kámen. Pravidelným čištěním výše uvedených zařízení a obdobných zařízení pomáháme zajišťovat jejich optimální chod. Pravidelná údržba ...

 • Predaj tepelných čerpadiel a solárnych kolektorov

  Predaj a montáž tepelných čerpadiel vzduch-voda, voda-voda, zem-voda, predaj a montáž vákuových trubicových solárnych kolektorov s priamym prietokom, s priemerom trubíc 100mm, s možnosťou montáže na strechu aj priamo zvisle na fasádu, minimálne straty vďaka vakuu a výbornej izolácii.

 • RGTT- výměníky z tepelných trubic

  Tepelné trubice jsou netradičním teplosměnným elementem ve stavbě výměníků. Obvykle je svazek hladkých nebo žebrovaných trubek rozdělen uprostřed trubkovnicí, která rozděluje výměník na část kondenzační a část výparnou, gravitační trubice jsou obvykle umístěny ve svislé poloze, kapilární trubice ve vodorovné poloze. Tyto výměníky našli využití např. ve vzduchotechnice a u klimatizačních zařízení, lze je však použít téměř kdekoli.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Predaj tepelných izolácií 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.