Elox ovanie

Anodická oxidácia hliníka s následným utesnením DIN 1725. Pasivácia hliníka na báze 3 mocných zlúčenín chrómu SurTec 650. Morenie hliníkaníka.
 • EUROPUR - ELOX - nová automatická linka anodickej oxidácie hliníka

  EUROPUR - ELOX - nová automatická linka anodickej oxidácie hliníka

  Ponúkame voľné kapacity na novej automat.linke pre nasledovné procesy: - prírodný elox Al dielov 5-25 um (satén), - tvrdý elox Al dielov 10-100 um - farbenie eloxovaných dielov na čierno ,(EN + MIL normy ) - elektrolytické farbenie C31-C35 - tvrdý elox + impregnácia PTFE (3-5 um) - kombinované povlaky s termosetickým PTFE (10-50 um) - chemické konverzné povlaky - TCP typ.II MIL5541 - predúpravy - nano matte blasting - kinetická satinácia Max. rozmery dielca: 3200 x 1 700 x 800 mm Certifikáty: ISO 9001:2008 LRQA - sme schválený dodávateľ pre letecký a zbrojársky priemysel (zákaznícky audit) We are offering free capacity at new line for followi...

 • ELOX-voľné kapacity na novej linke-prírodný, tvrdý , čierny, elox+PTFE

  ELOX-voľné kapacity na novej linke-prírodný, tvrdý , čierny, elox+PTFE

  Ponúkame voľné kapacity na novej automat.linke pre nasledovné procesy: - prírodný elox Al dielov 5-20 um (satén možný), - tvrdý elox Al dielov 10-80 um - farbenie eloxovaných dielov na čierno , EN+MIL normy - tvrdý elox + impregnácia PTFE (3-5 um) - chemické konverzné povlaky - TCP typ.II MIL5541 - morenie a chemické odihľovanie Max. rozmery dielca: 2100x1100x500 mm Certifikáty: ISO 9001:2008 LRQA - sme schválený dodávateľ pre letecký priemysel (zákaznícky audit) We are offering free capacity at new line for following processes: - clear anodising of Al parts -5-20 um - hard anodising of Al parts - 10-80 um - dyeing of anodised parts - black co...

 • Eloxovanie hliníka

  Ponúkame zákaznícke služby v povrchovej úprave hliníka anodickou oxidáciou - tvrdý elox, tvrdý elox s impregnáciou PTFE, prírodný elox + farbenie na čierno (čierny elox), TCP pasivácia, chemické odihľovanie, morenie hliníkových dielov. Ponúkame certifikovaný proces podľa ISO 9001:2008 Lloyd´s Register Quality Assurance. Naša spoločnosť je schválený dodávateľ pre letecký priemysel. Automatická linka so závesovou technológiou a výkonným chladením. Eloxačný kúpeľ- kyselina sírová, utesňovanie v demineralizovanej vode. Maximálne rozmery dielca: 2000 x 1000 x 500 mm. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

 • Nárazník zadný 2400mm, elox

  Merná jednotka: ks Materiál: hliník Povrchová úprava: elox Hmotnosť: 15,816 kg Dĺžka: 2 400 mm Šírka: 117 mm Výška: 234 mm

 • Eloxované štítky a panely

  - čisté pro laserové popisy (tabulky, štítky) - ovládací panely - výrobní štítky - číslované štítky - gravírované štítky - Eloxáž

 • Venkovní parapety z eloxovaného hliníku

  Venkovní parapety dodáváme od německé firmy Gutmann. Parapety jsou uzpůsobeny pro montáž na naše dřevěná eurookna, kde se navlečou do polodrážky na dolním rámu okna a zafixují šroubem s krytkou. Parapet se vyrábí ve třech odstínech eloxu: světlý bronz, tmavý bronz, přírodní hliník a bílé krycí barvě. Odstíny jsou stejné jako u křídlových a rámových okapniček okna. Hloubky parapetů jsou od 50 do 360mm. Venkovní parapet je zakončem boční krytkou z eloxovaného hliníku v provedení k zaomítnutí do fasády nebo k přiložení k fasádě.

 • Elox - anodická oxidácia

  Elektrochemický proces ktorý zabezpečuje pretvorenie povrchovej vrstvy hliníka na konverzný povlak (anodická oxidačná vrstva) – oxid hlinitý a zabezpečuje koróznu ochranu a estetický vzhľad hliníkového materiálu. Možnosť farebných odtieňov organickými farbivami – čierna, červená, zelená. Podkladový materiál: hliník, vhodné zliatiny Využitie: Elektrotechnický priemysel, letecký a automobilový priemysel

 • Povrchová úprava kovov, zinkovanie, eloxovanie, fosfát, cín, chromátovanie hliníka

  zinkovanie, elox, cín, fosfát, chromátovanie hliníka, morenie

 • Štítky z eloxovaného hliníku

  Disponujeme špeciálnou technológiou na spracovanie eloxovaného hliníku, ktorá finálnemu produktu zabezpečí vysokú mechanickú odolnosť, stabilitu voči poveternostným vplyvom, UV stabilitu, sú vhodné aj do agresívneho prostredia. Sú chemicky odolné, aj voči rozpúšťadlám, grafitivzdorné. Touto technológiou vyrábame hlavne: - Výrobné štítky pre stroje a zariadenia - Káblové štítky - Automobilové štítky - Ovládacie panely - Technologické a výrobné schémy - Firemné tabule a označenia - Reprezentačné označenia výrobkov - Informačné a orientačné systémy

 • Eloxovanie

  Eloxovanie

  Povrchová úprava hlíníka je dôležitou súčasťou finálnych výrobkov z hliníkových materiálov. Povrchová úprava zabrání prirodzenému oxidovaniu hliníka vplyvom atmosferického kyslíka na hliník, ktorá je závisla od vplyvu prostredia, v ktorom sa výrobok nachádza.Podľa toho sa vplyvom prostredia a času mení aj vrstva oxidu a vzhľad hliníkového materiálu. Tým sa mení aj tepelná vodivosť hliníkových materiálov a farebná stálosť. Aby sa tomuto zabránilo je potrebné umelo a riadene vytvoriť vrstvu oxidu konštantnej hrúbky, ktorá je nevodivá, súdržna s povrchom hliníka, nerozpustná vo vode a v organických rozpúšťadlách. Povrchova úprava ...

 • VELOX - debnenie vencov

  VELOX - debnenie vencov

  Vencová doska VELOX je štiepkocementová doska hrúbky 25 mm v kombinácii s tepelnou izoláciou hrúbky 80 mm určená k obojstrannému debneniu vencovej konštrukcie. Vďaka tepelnej izolácie dochádza k podstatnému obmedzeniu tepelných mostov obvodových vencových konštrukcií. Výhody: - jednoduchá a rýchla montáž debnenia s izoláciou - minimálne tepelné mosty - spony povrchovo upravené - ľahké vytváranie rohov - vysoká pevnosť zabudovaného debnenia - krátka doba montáže (4 min/bm)

 • Dosky VELOX WS

  Dosky VELOX WS

  Jednovrstvové štiepkocementové dosky pre vytváranie strateného debnenia nosných obvodových a vnútorných stien, bez zvláštnych nárokov na tepelnú a zvukovú izoláciu. - dobré tepelné a zvukové izolačné vlastnosti - vysoká pevnosť v ťahu za ohybu - výborná priľnavosť betónu a omietok - jednoduché a pevné zbíjanie dosiek klincami - odolnosť voči otrasom od hr. 50 mm - zdravotne a hygienicky nezávadné - odolné voči zvieracím a rastlinným škodcom - dobrá protipožiarna odolnosť

 • Eloxovanie

  Eloxovanie

  ANODICKÁ OXIDACE HLINÍKU (ELOXOVÁNÍ). Při procesu elektrickým proudem se vytvoří na povrchu stabilní oxid hliníku. * Vlastnosti povlaku - nevodivý - zvýšená tvrdost - atraktivní dekorativní vzhled (jemý mat) - barvitelnost - dobrá korozní odolnost * Tloušťka vrstvy - obvykle 10 µm * Základní materiál - hliník a jeho slitiny * Použití - díly pro strojírenský, textilní, automobilový a letecký průmysl - díly pro reklamu, nábytek, výstavnictví (rámy, profily)

 • Eloxování neboli anodická oxidace

  Eloxování neboli anodická oxidace

  Eloxování neboli anodická oxidace je proces elektrolytické pasivace, který se používá ke zvýšení tloušťky a hustoty přirozené vrstvy oxidu na povrchu kovů. Anodická oxidace vyvozuje své jméno z toho, že eloxovaný díl tvoří anodovou část elektrického okruhu při tomto elektrolytickém procesu. Eloxování zvyšuje korozi odolnost a otěruvzdornost eloxovaného dílu a poskytuje lepší přilnavost pro nátěry. Při eloxování je možné díly zabarvit pomocí organických barviv do široké škály barev a dodat jim tak potřebný dekorativní vzhled. Eloxování je příznivé životnímu prostředí protože anodizační proces je posílením přirozené oxi...

 • VAP Povrchové úpravy - KTL, ZINOK, ELOX...

  VAP Povrchové úpravy - KTL, ZINOK, ELOX...

  Prvou je výroba brzdových súčastí /brzdové valčeky, brzdové čeľuste..../ pre automobily značky Škoda. NOVINKA: Brzdové čeľuste na ŠKODA FABIA (obloženie TEXTAR) ŠKODA OCTAVIA (obloženie FERODO) Druhou oblasťou sú činnosti zamerané na povrchové úpravy. Ide hlavne o využívanie progresívnej technológie povrchovej úpravy - Kataforézy / KTL/, ako aj zinkovania, eloxovania, čiernenia.

 • Eloxovanie - anodická oxidácia

  Eloxovanie - anodická oxidácia

  Súhrnné informácie o službe: - Elektrochemická úprava hliníka pre vytvorenie dekoratívnej a ochrannej vrstvy. - Základný materiál: hliník a niektoré jeho zliatiny - Max.rozmery: 1200x350x600mm Max.rozmery: 500x300x600mm (farebných eloxov) - Hrúbka povlaku: obvykle 10 - 15µm, max. 20µm Využitie: - Pre ochranno - dekoratívne účely v elektrotechnickom priemysle, leteckom a automobilovom priemysle i predmety dennej potreby. Kvalita: - Dobrá súdržnoť s povrchom upraveného kovu, nerozpustnosť vo vode a organických rozpúšťadlách, dekoratívne vyfarbovanie.

 • Postupné zasúvanie panelov VELOX do profilu HEA

  V základnom prevedení sa panely osadzujú medzi profily HEA 140 alebo 160, ktoré sú zabetónované priamo do betónovej základovej päty v príslušnej osovej vzdialenosti. Panely sa osadzujú do profilov HEA pomocou hydraulickej ruky, ktorá má dve upínacie hlavice. Panely sa zasúvajú do oceľových profilov postupne podľa číslovania. Pri zasúvaní vo vertikálnej polohe sú potrebný dvaja pracovníci, ktorí usmerňujú panely medzi profily. V hornej časti sú panely VELOX 4003 doplnené doskou alebo plechom s možnosťou rôznych povrchových úprav.

 • Pečivový regál ELOX

  Standardní regál pro prodej pečiva splňující díky využití eloxovaného hliníku nejvyšší nároky kladené na estetické i užitné vlastnosti. Regál vybavujeme osvětlovacími tělesy osazenými zářivkovými trubicemi BÄRO s filtrem pro pečivo. Regál může být vybaven spodní uzavřenou skříňkou s klasickými či posuvnými dveřmi nebo volnými policemi pro umístění pečivových košů. Bočnice vyrábíme z dvojitého lamina zakončeného masivní narážecí lištou nebo dvojitou bočnicí s ozdobným barevným pruhem. Všechny možnosti provedení doplňků jsou samozřejmě laděny k designu ostatních prvků v prodejně. Regál lze dodat také se zastřešení...

 • Produkty Velox

  Keď ceny energii každý rok stúpajú, je rozumné už pred začatím stavby zamyslieť sa nad tým, a postaviť stavbu tak aby bola čo najúspornejšia. VELOX je pre svoje vlastnosti najvhodnejším stavebným systémom pre realizáciu od úsporných cez nízkoenergetické až po pasívne domy. Svoje výnimočné vlastnosti dosahuje masívnym betónom, ktorý ponúka vysokú tepelno-akumulačnú vlastnosť. Schopnosť konštrukcie akumulovať teplo je základnou výhodou, ktorú neponúka žiaden iný stavebný materiál v takej miere ako stavebný systém VELOX. - V takýchto stavbách je možné ušetriť až 50% a viac pri vykurovaní. Je to materiál určený k výstavbe nízkoene...

 • AS ID SMF AGBL 150x62-31S mm - zlatý elox/plast koncovka černá

  Hlavní význam tohoto značení je vytvoření režimu volno/obsazeno. Vhodné na označení jednacích místností, ordinací lékařů nebo šaten. Informační symboly jsou gravírovány a vybarveny dvousložkovou barvou. - zlatý elox - plastové koncovky černé - informační symboly a jezdec jsou gravírovány - fixační sada součástí výrobku

 • SSL TAB 60x60mm - 60-0 ASN - stříbrný elox

  Designově dokonalý a nejtenčí modulový tabulkový systém. Systém má k dispozici jak profily pro lepenou gravírovanou grafiku, tak profily pro zasunutí štítku s informací. Systém je vhodný pro tvorbu popisek, jmenovek piktogramů z důrazem na dokonalý vzhled a možnost obměny. Obslužnost systému je možná pouze specielním nástrojem. Pasivní ochrana proti nenechavcům. - stříbrný elox - boční profil SV 202 hranatý - jedna celistvá plocha pro lepenou,tištěnou nebo gravírovanou grafiku - fixační sada je součástí výrobku

 • AS PL90 AS IX 90x90mm - stříbrný elox/nerezová víka

  SYSTEM PLATO: velmi vhodný pro dveřní informační tabulky, jmenovky,kde je kladen důraz na rychlou a samoobslužnou výměnu informace. Dveřní tabulka pro vložení tisku s informací pod ochrannou slídu. Systém PLATO vyniká jednoduchým designem s důrazem na absenci doplňků z umělých hmot. - stříbrný elox - nerezové záslepky - fixační sada součástí výrobku - krycí antireflexní slída součástí výrobku

 • AS PL90 AS IX 90x60mm - stříbrný elox/nerezová víka

  SYSTEM PLATO: velmi vhodný pro dveřní informační tabulky, jmenovky,kde je kladen důraz na rychlou a samoobslužnou výměnu informace. Dveřní tabulka pro vložení tisku s informací pod ochrannou slídu. Systém PLATO vyniká jednoduchým designem s důrazem na absenci doplňků z umělých hmot - stříbrný elox - nerezové záslepky - fixační sada součástí výrobku - krycí antireflexní slída součástí výrobku

 • AS ALTABAS150-210 - tabulka 150x210mm - stříbrný elox

  Přesně formátovaný jakostní plech z hliníkových slitin s anodizovaným povrchem s distančními úchytnými prvky. Vhodně pro jednoduché dveřní a orientační systémy s důrazem na kvalitu a trvanlivost. - stříbrný elox - tloušťka plechu 1,5mm - upevňovací systém FISSO RAPID - montážní materiál v ceně výrobku

 • Hliníkové plechy - garantovaná kvalita pro eloxování - EN AW-5005

  Hliníkové plechy se zaručenou kvalitou pro eloxování nacházejí využití tam, kde je prioritou dekorativní funkce. Další formáty mohou být dodány z válcovny nebo servisního centra.

 • Provádíme eloxování a leštění hliníku

  Provádíme eloxování a leštění hliníku a duralu do těchto barev: - černý - zlatý - přírodní - červený - fialový - mordrý - zelený - hnědý

 • Eloxovanie chladičov

  Zároveň, poskytujeme eloxovanie chladičov (anodická oxidácia). Ide o konštantnú vrstvu oxidu, ktorá priľne na povrch hliníka, je nevodivá a nerozpustná. Eloxovanie povrchu chladičov zlepšuje tepelné vlastnosti chladičov, zároveň eloxovanie bráni prirodzenému oxidovaniu hliníka. Eloxovanie ponúkame v štyroch rôznych farbách (čierna, modrá, zlatá, červená) a tiež aj transparentne.

 • Eloxovaný hliník

  Tento materiál sa používa veľmi často na výrobu štítkov, hotelových značení, orientačných tabúľ, priemyselné značenie, bezpečnostné značenie a podobne. Na tomto materiály sa často zobrazujú aj fotografie ktoré sú pri vhodnom materiály a kvalite fotografie porovnateľné s klasickou Č/B fotografiou.

 • Eloxované štítky

  Eloxované štítky

  - odolnejšie proti mechanickému oteru a chemickým vplyvom - do ich povrchu sa dajú gravírovať, ryť a vypaľovať údaje Základný materiál: - hliníkový plech

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Elox ovanie 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.