Projekčné služby

Predmetom našich služieb, je aj projektová činnosť v elektrotechnike. Je možné teda zabezpečiť komplexnú projektovú prípravu pre novo navrhovaný, alebo rekonštruovaný objekt.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Projekčné a konštrukčné práce

  Ponúkame komplexné riešenie vývojových prác konštrukčného a projekčného charakteru, pričom realizácia high-tech je možná vďaka pružným väzbám na výrobné kapacity ďalších podnikov.

 • Architektonické, projekčné a inžinierske služby

  ?Naša projekcia poskytuje komplexné architektonické, projekčné a inžinierske služby vrátane odborného poradenstva pri výbere územia, účelu stavby, konštrukčných systémov a investičných zámerov, ktoré klientom pomáhajú lepšie zhodnotiť svoje zámery. ?Projektová činnosť je širokospektrálna, spolupracujeme s architektami pri vypracovávaní územných plánov, štúdií, projektov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačné projekty a projekty skutkového vyhotovenia stavieb. ?Pri jednoduchých a drobných stavbách (záhradné altánky, garáže, prístrešky, oplotenia, rodinné domy, rekreačné chaty) poskytujeme poradenstvo pri výbere kon...

 • Architektonické, projekčné a inžinierske služby

  ?Naša projekcia poskytuje komplexné architektonické, projekčné a inžinierske služby vrátane odborného poradenstva pri výbere územia, účelu stavby, konštrukčných systémov a investičných zámerov, ktoré klientom pomáhajú lepšie zhodnotiť svoje zámery. ?Projektová činnosť je širokospektrálna, spolupracujeme s architektami pri vypracovávaní územných plánov, štúdií, projektov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačné projekty a projekty skutkového vyhotovenia stavieb. ?Pri jednoduchých a drobných stavbách (záhradné altánky, garáže, prístrešky, oplotenia, rodinné domy, rekreačné chaty) poskytujeme poradenstvo pri výbere kon...

 • Komplexné projekčné služby

  Architektonická štúdia. Dokumentácia pre územné rozhodnutie. Dokumentácia pre satvebné povolenie. Tendrová dokumentácia. Dokumentácia pre realizáciu stavby.

 • Lampy bez modulu pre projekčné TV

  - holá lampa bez modulu pre projekčné televízory

 • Lampové moduly pre projekčné TV

  - kompletný modul (lampa vrátane plastového montážneho modulu) pre projekčné televízory

 • Architektúrra, Projekčné práce, Interiérový dizajn, 3d modeling, grafika

  Architektúrra, Projekčné práce, Interiérový dizajn, 3d modeling, grafika

  architektúra-komplexný servis od architektonickej štúdie až po autorský dozor projekcia a inžiniering-projekcia pre stav. povolenie, realizačná dokumentácia, zabezpečenie odborných stavebných posudkov,vyjadrenia UHA, HaZZ, Zares-u, a pod. poradenstvo-konzultácie pre investičné projekty, naceňovanie projektov a realizácie , výber vhodnej lokality a nehnuteľnosti prezentácia 3D modelovanie -vizualizácie architektonických návrhov, príprava grafických prezentácií Dizajn-návrhy interiérov, interiérových prvkov a nábytku, grafický design

 • Projekčné služby

  Projekčné služby

  PROJEKCIA projekty a statika realizačná a výrobná dokumentácia drevostavby drevenné konštrukcie halové objekty na báze dreva atypické rodinné domky priehradové väzníky drevenné lávky a mosty konštrukcie z lepeného dreva komplexný návrh zastrešenia a strešného plášťa MOŽNOSTI dodávka celkovej časti projektu zastrešenie, drevenné konštrukcie, drevostavby, dokumentácia v digitálnej forme vo formátoch DWG, DXF kompletné projekty dokumentácia pre stavebné vedenie, sprevádzajúca dokumentácia, pracovná dokumentácia konzultácie v obore drevenných konštrukcií, drevostavieb, statiky Pre statické výpočty sa používa program Nexi...

 • Projekčné práce v oblasti návrhu oceľových konštrukcií a opláštení budov

  Projekčné práce v oblasti návrhu oceľových konštrukcií a opláštení budov

  - spracovanie výrobnej dokumentácie oceľových konštrukcií - vypracovanie kotevných plánov, a detailov. - vypracovanie montážnej dokumentácie, podľa montážnych celkov, dielcov - výkaz materiálu , položiek, dielcov, spojovacieho materiálu - tvorba kladačských plánov strešných plášťov, z trapézových plechov a sendvičových panelov - tvorba kladačských plánov obvodových plášťov, C-kazeta, trapézový plech, sendvičové panely - návrh technických detailov opláštenia - grafické a kresličské práce v CAD Výrobná dokumentácia sa spracúva na základe podkladov, ktoré môžu obsahovať: - PSP – projekt pre stavebné povolenie - RP – Rea...

 • Stavebná výroba, projekčné prcáce

  Stavebná výroba, projekčné prcáce

  * V rámci hlavnej stavebnej výroby: občiansku, bytovú a priemyselnú výstavbu, výstavbu ciest a spevnených plôch, montáž oceľových a prefabrikovaných skeletov, strojné zemné práce, práce murárske, betonárske, železiarske a tesárske, výrobu a dodávku betónu, demolačné práce a zatepľovanie stavieb na základe licencie. * V rámci pomocnej stavebnej výroby: krytiny živičné, plechové a škridlové, rekonštrukcie starých objektov, maliarske a natieračské práce, elektroinštalačné práce vrátane revízií, kladenie podláh PVC, montáž zdravo-technickej inštalácie, ústredného kúrenia a vodoinštalácie, výrobu a montáž stolárskych výrobkov /ok...

 • Komplexné projekčné služby

  Komplexné projekčné služby

  Štúdia: - Projekt pre územné rozhodnutie - Projekt pre stavebné povolenie - Projekt pre realizáciu stavby - Architektonická štúdia Pri projektovaní naši inžinieri využívajú najmodernejší software pre projektovanie v 3D : - Nemetschek Allplan - Advance Steel - TEKLA Structures - Scia Engineer - GEO - RIB a iné ALL-EMBRACING SERVICES: Architectural study Project for planning permission Project for building permit Project for construction process realization

 • Kompletné projekčné práce stavebnej a technologickej časti v oblasti technológie vody

  Kompletné projekčné práce stavebnej a technologickej časti v oblasti technológie vody

  Poznatky získané z realizácií stavieb komunálnych a priemyselných čistiarní odpadových vôd, odlučovačov ropných látok, chemických čistiarní a pod. v spojení s využitím výpočtovej techniky a najnovšieho 3D software umožňujú projektantovi optimalizovať návrh budúceho diela. Kvalita diela je podmienená schopnosťou projektanta navrhnúť stavebnú a technologickú časť s maximálnymi úžitkovými vlastnosťami pri minimálnych prevádzkových a investičných nákladoch. 3D vizualizácia skvalitňuje komunikáciu medzi projektantom a zákazníkom a umožňuje účelne zapracovať pripomienky a požiadavky investora do projektu. - Čistiareň komunálnych odp...

 • Monitory a projekčné zariadenie

  Monitory a projekčné zariadenie

  - LCD monitory - Projektory - Fotorámčeky - Veľkoplošné LCD - Vizualizéry - Interaktívne tabule - Príslušenstvo

 • Elektroprojekčné práce, výroba rozvádzačov s riadením, montáž a oživenie.

  - výroba jednoúčelových strojov a zariadení pre priemysel. - automatizácia a riadenie priemyselných technológií. - projekcia a výroba elektrických rozvádzačov s riadením. - programovanie PLC Siemens a Omron. - predaj automatizačnej techniky Omron, Powtran a Lanbao.

 • Projekčné poradenstvo

  Dodávky technologického vybavení jsou velmi často spojené s požadavkem na poradenskou službu v oblasti správného umístění zařízení z hlediska stávajících předpisů/norem i optimalizace využití plochy či prostoru. Pomůžeme Vám při zpracování technologických projektů, dispozičních návrhů částí nebo celých autoservisů (velkých i malých), při návrhu rozmístění přístrojů, zařízení a dalšího vybavení. Za tímto účelem provedeme nezbytné výpočty, vypracujeme příslušné výkresy nebo pro řešení využijeme výpočetní techniku. Můžeme Vám také připravit návrhy na odsávání výfukových plynů, na rozvody stlačeného vzd...

 • Projekčné a konštrukčné práce

  Projekčné a konštrukčné práce sú realizované pomocou CAD - systémov (Pro/Engineer, Autocad), textových a tabuľkových editorov. Kolektív odborníkov firmy je pripravený splniť individuálne požiadavky každého zákazníka v oblasti všeobecného strojárstva.

 • Prenájom projekčnej techniky

  Chcete si spraviť kvalitný filmový večer ? Urobiť prezentáciu fotiek a videí z dovolenky ? Pozrieť športový prenos na plátne ? Vypovedal Vám projektor ?

 • Poradenstvo, návrh, projekčné služby elektronického zabezpečenia

  Individuálne posúdime potreby každého klienta, navrhneme alternatívne riešenia, vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu.

 • Poradenstvo, návrh, projekčné služby

  Individuálne posúdime potreby každého klienta, navrhneme alternatívne riešenia, vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu.

 • HOPS (Holograficko-Optické Projekčné Sklo)

  je transparentá veľkoplošná zobrazovacia plocha pre použitie s projektormi. Je možné ju použiť aj v bežných svetelných podmienkach pričom zo zadnej strany zostáva transparentná a opticky nezaťažuje priestor v ktorom je inštalovaná. Systém je možné doplniť o „touch sensitive“ ovládanie pripojeného PC. Výhody a možnosti nasadenia: - použitie v bežných svetelných podmienkach - transparentné pri pohľade zozadu - uhlopriečky 40“, 50“, 60“ a 67“ (možné dodať aj 16:9) - montáž: zavesenie na strop, medzi stojany, na výklad alebo ako samostatne stojaci systém - pútače vo výklade, informačný system, prezentácie/školenia, dekorácia...

 • Predaj projekčnej techniky

  Predaj projekčnej techniky

  - spätné projektory - multimediálne projektory - projekčné plátna - príslušenstvo

 • Projekčné systémy

  Projektory sú v súčasnosti veľmi obľúbeným a vyhladávaným zobrazovacím prostriedkom. Nízka hmotnosť, vysoký výkon a priaznivá cena z nich urobili bežný pracovný nástroj mnohých manažérov. V reklame sa uplatnia hlavne tam, kde je požiadavka na ľahký, vzdušný dojem z obrazu. Premietanie na sklo, stenu, výklad, podlahu alebo nábytok sa stalo bežným spôsobom, ako zatraktívniť predajňu a zvýšiť pozornosť nakupujúcich. Pre náročné aplikácie dispečingových pracovísk, ale aj prezentačných miestností a domácich kín sa čoraz častejšie používajú matnice. Matnice sú špeciálne projekčné plochy určené pre zadnú projekciu. Ich najväčšo...

 • Projekčné, inžinierske služby

  Poskytujeme tieto služby: dokumentácia stavieb pre územné konanie, pre stavebné povolenie, realizačný projekt, autorský dozor, odhad nákladov, uvedenie technologických celkov do prevádzky, reprografické služby,


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Projekčné služby 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.