Financovanie zatepľovania

Naším zákazníkom pomáhame aj pri financovaní zatepľovania. Ponúkame vypracovanie projektovej dokumentácie, odborného posudku a žiadosti o poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch bytových domov v zmysle výnosu V-1/2007 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.

Grant SLOVSEFF
Nenávratný grant vo výške až 15% z celkovej výšky úveru je možné získať po znížení spotreby tepla o viac ako 25%. Žiadateľ najrpv musí podať žiadosť o úver v jednej zo spolupracujúcich bánk a po preukázaní, že realizáciou projektu sa dosiahlo zníženie spotreby energie minimálne o 25%, bude žiadateľovi poskytnutý grant vo výške 15% z úveru. Poskytnuté finančné prostriedky môžu byť použité na splatenie časti úveru alebo na realizáciu ďalších prác.

Informácie nájdete aj na našom blogu: Grant SLOVSEFF

Štátny fond rozvoja bývania
Financovanie úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania s úrokom 1% patrí medzi najvýhodnejšie formy financovania obnovy bytových domov. Záujemcom ponúkame kompletný servis a asistenciu od vypracovania projektovej dokumentácie až po finálnu fázu ktorou je schválenie žiadosti.

Dotácia na odstránenie systémových porúch
Nenávratná dotácia sa poskytuje na odstránenie systémových porúch bytových domov. Podrobne podmienky získania dotácie popisujeme na blogu v časti dotácia na odstraňovanie systémových porúch.

Komerčné úvery
Mnohé slovenské banky ponúkajú špecializované produkty určené na financovanie zatepľovania a rekonštrukciu bytových domov. Pre ich získanie taktiež môžete použiť projektovú dokumentáciu, ktorú vám vypracujeme.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Financovanie stavieb

  Aj s málom peňazí sa dá začať stavať dom. Na trhu je množstvo finančných inštitúcií ktoré Vám pomôžu s pôžičkou na dostavbu domu. V tomto smere Vám vieme tiež pomôcť.

 • Financovanie nehnuteľností

  Predstavujeme Vám možnosti obstarania nehnuteľnosti novým, dynamickým a daňovo výhodným spôsobom. Predtým, než sa rozhodnete pre investovanie vlastných finančných prostriedkov, čerpanie úveru alebo podpis nájomnej zmluvy, ponúkame Vám vysvetlenie výhod finančného leasingu a operatívneho leasingu. Daňové a účtovné výhody predurčujú leasing nehnuteľností na financovanie výlučne podnikateľských priestorov: administratívnych, skladových, logistických či výrobných nehnuteľností. Ak máte záujem o financovanie bytu či rodinného domu, odporúčame Vám hypotekárny úver.

 • Financovanie veľkých projektov

  Financovanie veľkých projektov

  Bartrová spoločnosť poskytuje svojim VIP klientom pomoc a podporu pri realizácii projektov, rozvojových programov, pri modernizácii a tiež pri investíciách – vlastných, alebo na ďalší predaj. Naša činnosť – čím sa zaoberáme A, Pomoc pri realizácii nových projektov B, Pomoc pri dokončení rozbehnutých projektov C, Pomoc pri predaji dokončených investícií D, Vlastné investičné celky Všetky tieto projekty riešime s každým našim klientom individuálne. Výhoda takéhoto financovania je v tom, že si podnikateľ môže svoj rozvoj zaplatiť - svojimi vlastnými výrobkami alebo službami, čím si zároveň vyťaží svoje voľné kapacity prípad...

 • Financovanie

  Sprostredkujeme Vám leasing alebo úver vo Vami vybranej leasingovej spoločnosti.

 • Financovanie investičných celkov. (f5)

  Financovanie investičných celkov. (f5)

  Financovanie investičných celkov. (f5) Poskytneme vám komplexné služby potrebné na zabezpečenie financovania spôsobom projektového financovania a financovania nástrojmi finančného inžinierstva. EIB, EBOR, JESSICA, EEEF, JASPERS, ... Slovensko + EÚ.

 • Poradenstvo -Financovanie

  Poradenstvo -Financovanie

  Efektívne zdvíhať znamená šetriť finančné zdroje. Vyberte si z viacerých možností ako si zabezpečiť kvalitnú manipulačnú techniku Jungheinrich práve tú, ktorá vám najväčšmi vyhovuje. Leasing V prípade záujmu o finančný leasing ponúkame našim klientom všestrannú spoluprácu a odborné poradenstvo. Vybavovanie formalít sa pritom snažíme čo najviac zjednodušiť. Napríklad leasingovú zmluvu kompletne pripravíme priamo u zákazníka. Naša ponuka zahŕňa rôzne dĺžky splácania leasingu a variabilnú prvú splátku. Súčasťou leasingovej ponuky je aj poistenie vozíkov. Operatívny leasing Ak má zákazník záujem znižovať svoje finančné i...

 • Financovanie nehnuteľností

  Financovanie nehnuteľností

  Rozširujete svoju firmu, rozsah podnikania? - Potrebujete nové kancelárske alebo obchodné priestory, výrobné haly, polyfunkčné budovy, skladovacie priestory, Iné stavby výrobného, obchodného a kancelárskeho charakteru, nebytové priestory alebo stavebné pozemky? - Pomôžeme Vám pri financovaní individuálnych investičných, resp. prevádzkových zámeroch spoločnosti. Na konečné rozhodnutie ako financovať má podstatný vplyv aj dostupnosť, rýchlosť, včasnosť, flexibilita a náročnosť pri získavaní požadovaných zdrojov. Plánujete kúpu nehnuteľnosti do osobného vlastníctva? - Byt, rodinný dom, výstavbu nehnuteľnosti, prípadne jej zmenu ...

 • Financovanie bývania

  - Návrh spôsobu financovania bývania - Vybavovanie hypotekárneho úveru - Vybavovanie príspevku zo ŠFRB

 • Financovanie projektov

  Rozhodli ste sa nakúpiť techniku, technologické linky alebo výrobné zariadenia, softvér, služby alebo zrealizovať komplexný IT projekt? Porovnajte možnosti na trhu s našimi možnosťami a získajte financovanie projektov od nás. Minimálna výška pre financovanie projektov je od 2.000 EUR. Oblasti ktoré sú pokryté v našom produkte financovanie projektov: technika: IT, kancelárska, komunikačná technika technológie: CNC stroje, linky a zariadenia, zariadenia pre výrobu s prepojením na informačné technológie, komunikačné a marketingové zariadenia pre hotely a cestovný ruch, zariadenia a technológie pre logistiku a sklady, technológie pre spracovanie hlasu, v...

 • Financovanie výstavby bioplynových staníc

  Máte hotový projekt, vybavené povolenia, zabezpečené vstupy a výstupy ? Potrebujete zabezpečiť financovanie ? V takom prípade sme tu práve pre Vás. Dokážeme pre Vás zabezpečiť financovanie už do úrovne 75% predpokladanej investície.

 • Financovanie rekonštrukcie, poistenia nehnuteľnosti,

  Hľadáte možnosti financovania rekonštrukcie, poistenia nehnuteľnosti, firmy na stavebné a elektroinštalačné práce, firmu na dodanie a inštaláciu plastových okien ? Služba určená pre jednotlivých predsedov bytových domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, aj podnikateľov !!! Nezávislé poradenstvo a sprostredkovanie ponúk z viacerých spoločností !! Voľba spoločnosti podľa potrieb klienta !!!

 • Financovanie projektov

  V rámci našej aktívnej spolupráce s významnými finančnými a investičnými partnermi z celého sveta, Vám môžeme poskytnúť diskrétne a vysoko profesionálne služby v nasledovných oblastiach: - Konzultovanie a manažovanie špecifických foriem financovania projektov - Príprava a manažment fúzií a akvizícií - Projektové financovanie - Štruktúrované financovanie - Financovanie proti majetku – cenné papiere, diamanty, zlato, nehnuteľnosti a pod. - Iné (legálne) alternatívne formy financovanie V prípade záujmu o bližšie informácie k jednotlivým službám a produktom neváhajte nás kontaktovať. Radi vám poskytneme bližšie informácie, zodpoviem...

 • Financovanie developerských projektov

  Banky sprísnili podmienky pre financovanie developerských projektov. V minulosti sme sa požiadavkami developerov zaoberali minimálne. V poslednom období evidujeme veľký nárast žiadostí. Najväčší záujem je o financovanie už prebiehajúcich stavieb a financovanie technológií (klimatizácia, kotolne, gastrotechnika a pod.), ako aj o refinancovanie už hotových celkov. Na dokončenie malých a stredných developerských projektov poskytujeme financovanie vo forme úveru alebo lízingu do výšky až 1 mil. euro. Podmienkou je primeraná výška vlastných zdrojov, preukázaná návratnosť a poskytnutie zabezpečenia zo strany klienta.

 • Financovanie bývania

  - Hypotéka - hypotekárny úver, účelovo viazaný na financovanie nehnuteľnosti na bývanie - Hypotekárny úver pre mladých - Stavebný úver a medziúver - Životné poistenie s hypotékou - Kapitálové životné poistenie pre prípad viacnásobného dožitia s klesajúcou poistnou sumou a niekoľkými čiastočnými výplatami v priebehu poistnej doby

 • Financovanie zo zdrojov EU, EIB

  ČSOB Leasing spolupracuje od roku 2008 s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou pri spolufinancovaní projektov realizovaných v Programe rozvoja vidieka 2007 – 2013. Podmienky a výhody: - doba splácania od 24 mesiacov - výška úveru 50% - 90% z obstarávacej ceny - možnosť mesačných i kvartálnych splátok - možnosť výberu fixného/floatové splácania - garantovaná výška splátky pri fixnom úročení - výhodné poistné sadzby - zákonom nelimitovaná - variabilná doba splácania - rýchly schvaľovací proces - možnosť jednorazovej mimoriadnej splátky až do výšky 50% z nesplatenej istiny z prostriedkov vyplatenej dotácie z fondov EU

 • Financovanie zdrojov tepla

  Snaha priblížiť sa čo najviac k potrebám zákazníka nás priviedla k službe financovania zdrojov tepla, v ktorej odbremeníme zákazníka od všetkých prvotných investícií pri výstavbe zdrojov tepla. Keďže vieme, aké problémy musia naši zákazníci riešiť pri budovaní zdroja tepla, pripravili sme program na kompletné prefinancovanie výstavby, prevádzky a servisu zdrojov tepla. Naša spoločnosť zabezpečí na vlastné náklady kompletnú technológiu zdroja tepla na kľúč od projektu cez realizáciu až po kolaudáciu a následne pre zákazníka na dohodnuté obdobie zabezpečuje dodávku tepla a teplej vody. Dodávané teplo a teplá voda má regulovanú cenu a vď...

 • Financovanie projektov

  Financovanie podnikateľských projektov zahraničnými bankami realizujeme za nasledovných podmienok: Investor financuje podnikateľské projekty v minimálnej výšle 100.000,-- EUR vo všetkých segmentoch Výhody financovania: - Doba splatnosti do 20 rokov - Preplatenosť od 4,5 % - Možnosť odloženia mesačnej splátky od 12 mesiacov do 24 mesiacov - Rýchlosť spracovania žiadosti do mesiaca vydanie úverového prísľubu a schválenie - Uvoľnenie finančných zdrojov do mesiaca od splnenia podmienok čerpania - Individuálne posudzovanie projektov nastavenie parametrov úveru podľa dohody

 • Financovanie stavieb

  Sprostredkujeme kvalifikované poradenstvo o možnostiach a variantoch financovania výstavby prostredníctvom kombinácie úverových, kapitálových i poistných produktov, vrátane zabezpečenia týchto služieb pre klienta.

 • Financovanie obchodu, export/import, domáci obchod

  V spolupráci s finančnými inštitúciami poskytujeme službu na riešenie zabezpečenia platenia vašich faktúr a pritom neobmedzovať vašich odberateľov. Ak chcete zvýšiť dodávky odberateľom a chýbajú vám prostriedky na financovanie procesu spracovania, je na to riešenie oficiálne a bankovo garantované. Nie potrebná majetková garancia. Platidlom a garanciou sú vaše faktúry a dodacie listy. Peniaze pre vaše obchody!

 • Financovanie nehnuteľností

  Dnešná ponuka financovania nehnuteľností je veľmi veľká. Záleží predovšetkým od toho, či peniaze získané prostredníctvom banky tvoria hlavný zdroj financovania alebo slúžia k prefinancovaniu zostávajúcej časti. Zorientovať sa v spleti rôznych bankových produktov, ktoré majú svoje klady a zápory, môže byť ťažké. Každá banka Vám dá čo má, my Vám dáme, čo potrebujete. Z uvedeného vyplýva, že existuje veľa variant, ako financovať svoje bývanie. Pomôžeme Vám vybrať si a utrvrdíme Vašu istotu, že financovanie, ktoré ste si zvolili je skutočne najvýhodnejšie. Spoločne prekonzultujeme Váš investičný zámer s prihliadnutím na Va...

 • Financovanie projektov z fondou EU

  V spolupráci s profesionálnou konzultačnou firmou, s ústredím v Banskej Bystrici poskytujeme informácie, odbornú pomoc a individuálne poradenstvo klientom uchádzajúcim sa o zdroje z EÚ siahajúce od poradenstva, cez kompletné vypracovanie projektovej žiadosti, až po pomoc pri implementácií schválených projektov v oblasti: - poľnohospodárstva - priemyslu - rozvoj regiónov - cestovného ruchu

 • proExportné služby, export, import, obchodné zastúpenie, financovanie

  Hľadáte odbyt v zahraničí? Sprostredkujeme kontakt, zabezpečíme komunikáciu v cudzích jazykoch, zorganizujeme osobné stretnutia s tlmočníkom, zabezpečíme prefinancovanie splatnosti faktúr. Potrebujete pomôcť s financovaním exportu, splatnosti faktúr už prebiehajúcich obchodov? Zabezpečíme platby od zahraničných partnerov priamo na Slovensku, s garanciou štátu SR.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo 0908 / 150 555, 0903 / 736 366, najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Financovanie zatepľovania 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.