Energetické poradenstvo

Energetické poradenstvo zahŕňa v sebe návody pre domácnosti a firmy ako úspornejšie využívať energie, či už je to teplo, energia, alebo plyn.

Pre domácnosti je to súbor viacerých opatrení, ako možno docieliť väčšiu efektívnosť a tým aj zredukovať poplatky za energie.
Pri firmách, čo sa týka administratívnej časti, platia v podstate tie isté pravidlá ako pre domácnosti. Avšak pre výrobný proces už nemožno tak jednoducho povedať spôsoby zefektívnenia využitia energií.

Pokiaľ máte záujem aby sme pre Vašu spoločnosť vypracovali projekt zefektívnenia využitia energií, neváhajte nás prosím kontaktovať.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Montované nízkoenergetické rodinné domy a stavby

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti realizácie montovaných nízkoenergetických rodinných domov a stavieb realizovaných technológiou SIPs.Taktiež ponúkame materialy na výstavbu stavieb touto technológiou. Technológia SIPs = samonosný sendvičový panel.

 • Energetické reťaze

  Energetické reťaze

  • plastové, kombinované a ocelové reťaze • vhodné do každého prostredia(aj do chladiarní a do prostredia Ex) • široký sortiment vhodných káblov • s vysoko oderuvzdornými kĺznymi botkami pre pojazdové dráhy do 240m • energetické reťaze možno dodať aj v predmontovanom stave Použitie energetických reťazí Wampfler je výhodné všade tam, kde potrebujeme prenášať energiu, dáta, riadiace signály alebo iné médiá pomocou veľkého množstva káblov alebo hadíc. Energetickú reťaz možno použiť pre prenos energie či dát aj pri vysokých pojazdových rýchlostiach. S reťazami je možné realizovať horizontálne, vertikálne ale aj rotačné...

 • Inovatívny a patentovaný systém energetického využitia kvapalnej biomasy

  Inovatívny a patentovaný systém energetického využitia kvapalnej biomasy

  ENGLYCO - Inovatívny a patentovaný systém energetického využitia kvapalnej biomasy – odpadového glykolu z výroby metyl esteru repky olejnatej (MERO) a bionafty. - Spotreba glykolu od 100 kg/h vyššie - Výkonové rady: 350, 500, 1000 kW a viac. - Účinnosť termickej degradácie glykolu: 99,99%

 • Nízkoenergetické montované domy

  Scandi Haus SK s.r.o. je poprednou spoločnosťou, ktorá pôsobí dlhoročne na trhu s nízkoenergetickými stavbami, ako sú montované domy. Zaoberáme sa predovšetkým kompletnou realizáciou domov na kľúč, ale dodávame aj samotný hrubý konštrukčný systém pre drevostavby v prípade, že sa zákazník rozhodne pre svojpomocnú stavbu. Vždy ponúkame tú najlepšiu kvalitu za prijateľnú cenu. Množstvo našich spokojných zákazníkov je toho dôkazom.

 • Energetické reťaze igus

  Energetické reťaze igus

  Energetické reťaze igus

 • Stavba nízkoenergetického domu na kľúč

  Stavba nízkoenergetického domu na kľúč

  stavba na kľúč za 150 dní

 • Energetický audit a aktualizácia energetického auditu

  Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti ukladá od 1.12.2014, že veľký podnik je povinný vyhodnotiť energetickú náročnosť výroby energetickým auditom raz za 4 roky, prvý krát v lehote do 5.12.2015. Pozn.: Veľký podnik je podnik, ktorý zamestnáva viac ako 250 osôb a jeho ročný obrat presahuje 50 mi.€ a/alebo jeho celková ročná súvaha presahuje 43 mil.€. Pokuta za nesplnenie povinnosti veľkého podniku: 5 000- 30 000 €. VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRE ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI Z FONDOV EÚ. Spracujeme Vám povinné prílohy k predkladanej žiadosti k aktuálnej výzve: Ako povinn...

 • Nízkoenergetické rodinné domy

  Nízkoenergetické rodinné domy

  Montované drevodomy Naším hlavným zameraním sú montované úsporné domy. Pri ich stavbe používame kvalitné, sušené a hobľované KVH hranoly a OSB 3 dosky. Murované stavby Staviame z rôznych stavebných materiálov ako sú pálené tehly (Heluz, Porotherm), ako aj pórobetónových tvárnic (Ytong, Porfix).

 • Hliníkové okná Schüco AWS 90.SI+ pre nízkoenergetické a pasívne domy

  Hliníkové okná Schüco AWS 90.SI+ pre nízkoenergetické a pasívne domy

  Hliníkový okenný systém Schüco AWS 90.SI+ spája v sebe vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti plastových a drevených okien s jedinečnými prednosťami hliníka ako konštrukčného materiálu, dlhú životnosť, subtílne pohľadové šírky, statickú a konštrukčnú variabilitu, ako aj mnohotvárny dizajn, realizovateľný v rôznych štýloch a podobách architektúry. Okenný systém AWS 90.SI+ sa dá výborne kombinovať s dverným a fasádnym profilovým programom Schüco ADS a FW. Okná AWS 90.SI+ sa vyznačujú výnimočne dôsledným prerušením tepelného mosta v celom detaile okna, o čom svedčí aj súčiniteľ prechodu tepla rámom Uf = 0,7-1,1 W/m2K. Pri osaden...

 • Energetické audity, posudky, koncepcie

  Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie. Slúži na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Výstupom energetického auditu je písomná správa. Pod energetickým auditom rozumieme činnosť, ktorá má za cieľ získať informácie o konkrétnom energetickom systéme. K takýmto informáciám patria napríklad údaje o spôsobe a efektívnosti využívania energie daným systémom. Pri energetickom audite je dôležité určiť veľkosť energetických strát, z ktorých vyplýva potenciál úspor energie. Energetický audit te...

 • Komplexné energetické poradenstvo

  - komplexné poradenstvo v energetike

 • Návrh projektu energetickej efektívnosti

  V rámci poskytovania energetických služieb vypracujeme Projekt energetickej efektívnosti (PEE), ktorý prinesie zefektívnenie využitia energie a zníženie nákladov na energie a zároveň zníženie produkcie skleníkových plynov CO2. U existujúcich budov zabezpečujeme hodnotenie úrovne tepelnotechnických vlastností stavebných prvkov, prípravy teplej úžitkovej vody (TÚV), vykurovania, chladenia, klimatizácie, regulácie odberu elektrickej energie, kvality existujúcej elektrickej siete.

 • Energetické štúdie

  Zabezpečujeme prípravu a vypracovanie energetických štúdií na získanie finančných prostriedkov z rôznych podporných fondov, štúdií na zvýšenie energetickej efektívnosti, znižovania produkcie skleníkových plynov CO2 a štúdií na využitie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie na vykurovanie a výrobu elektrickej energie.

 • Energetické úspory

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti vypracovania a porady v oblasti energetických úspor.

 • Montované nízkoenergetické domy

  Montované nízkoenergetické domy

  Ponúkame Vám výrobu a montáž nízkoenergetických montovaných drevodomov vyrábaných na báze dreva. Steny sú vyrábané vo forme panelov tzv. *sendvičov* zodpovedajúce kritériám požadovanej kvality. ** spôsob objednania nízkoenergetického montovaného domu:** - hrubá stavba / holodom / - hrubá stavba na kľúč / elektro, voda, plyn, kúrenie, okná, sadrokartónové práce, vonkajšie zateplenie a pod. ( podľa dohody ). - zhotovenie projektovej dokumentácie podľa vašej požiadavky, - zhotovenie základovej a betónovej dosky, - sadrokartónové práce komplet / dodávka,montáž, tmelenie, brúsenie / až do finálnej podoby pred maľovaním, - rekonšt...

 • Energetické peletky

  Ponúkam zabezpečenie dodávok vysoko energetických kokosových šupiek pre velkých odberateľov. výhrevnosť nad 21 MJ_kg.

 • Euro okná - TYP JV.68 dvojsklo JV ,92 trojsklo pre nízkoenergetické a pasivné domi

  Euro okná - TYP JV.68 dvojsklo JV ,92 trojsklo pre nízkoenergetické a pasivné domi

  Drevený trojvrstvový lepený eurohranol v drevinách: - Smrek fix - Smrek cinkovaný - Borovica cinkovaná - Meranti červené - Dub fix Prevedenie: - Sklopné - Otváravé - Otváravo sklopné - Posuvné Typy okien: - Jednokrídlové - Dvojkrídlové a viac - Pevné – fix Sklo: - Izolačné dvojsklo 4 – 16 – 4 K 1,1 Okapnica: - rámová, krídlová eloxovaný hliník Povrchová úprava: - Akrylátová hrubovrstvá lazúra zn. Remers, Zowosan.

 • Energetické merania

  Služby v oblasti energetického merania. -dodávka a montáž bytových a objektových vodomerov -dodávka a montáž meračov tepla -dodávka a montáž pomerových prístrojov na rozúčtovanie nákladov na kúrenie, vr. rozúčtovania nákladov

 • Nízkoenergetické domy

  Zaoberáme sa výstavbou nízkoenergetických rodinných domov. Stavby realizujeme v úzkej spolupráci s klientom a snažíme sa maximálne vyjsť v ústrety jeho požiadavkám a nárokom. Neustále sa vzdelávame v tejto oblasti aby sme maximálne využili nové skúsenosti v prospech zákazníkov. Staviame jedinečné energeticky úsporné domy, ktoré spĺňajú moderné požiadvaky kladené na bývanie a ekológiu. Spolupracujeme s množstvom odborníkov v rôznych oblastiach (architektmi, projektantmi, statikmi). Máme tím vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí pracujú pohotovo, precízne a plnia priania našich klientov priamo pri budovaní ich nového domova.

 • AVI termokoše (izokorby) pre nízko energetické domy na prerušenie tepelných mostov

  AVI termokoše (izokorby) pre nízko energetické domy na prerušenie tepelných mostov

  AVI termokoše (Izokorby) sú používané pri stavbe balkónov a logií, atík a ostatných vyčnievajúcich častí stavieb na prerušenie telepných mostov. Naše Termokoše vyrábame v licencii rakúskej firmy AVI. Sme presvedčený že sa dnes jedná už o bežný stavebný prvok cenovo dostupný a naopak obaľovanie balkónov termo izoláciami za zastaralé a nie vždy lacnejšie stavebné riešenie. Navyše u nízko energetických stavieb rozhodujú najmä prevádzkové náklady (na energie) pri užívanie týchto objektov počas ich životnosti, ktoré môžu byť nižšie cca o 8 až 16%. Na Slovensku sme jediným finálnym výrobcom týchto Izonosníkov. Pre použitie v SR a ČR vl...

 • Energetické manažérstvo

  - Energetický audit budov (nie certifikácia budov) (Zák. NR SR č. 656/2004 Z.z.) - Výpočet bilancie spotreby energií (Zák. NR SR č. 656/2004 Z.z.) - Návrh osvetlenia a meranie jeho intenzity (Zák. NR SR č. 656/2004 Z.z.)

 • Nizkoenergetické domy, holodomy alebo domy na kľúč

  Sme stavebná firma s veľmi osobným prístupom k zákazníkovi od štúdie až po kolaudáciu, ktorá stavia to čo chce zákazník a za ľudské ceny, nie zadarmo. Ponúkame stavby z prefabrikovaných betónových prvkov, drevostavby, ekodomy, murované domy, všetko v prevedení min. nizkoenergetickom, holodom alebo na kľúč.

 • Nízkoenergetické montované domy

  Nízkoenergetické montované domy

  Výhody montovaného domu: - neobmedzené možnosti naprojektovania. Možnosť výberu katalógového projektu alebo naplánovanie vlastných predstáv a bývaní, obmedzením je len Vaša fantázia. - výhodné ceny. Napriek použitiu kvalitných materiálov od renomovaných výrobcov sú ceny dostupné aj vďaka výstavbe priamo na mieste. - použitie prírodných materiálov. Pri výstavbe sa zväčša používajú prírodné materiály. Hlavnou zložkou je drevo, jeden z najstarších materiálov používaných na stavbu domu. - tepelno izolačné vlastnosti. Domy sú zaradené do kategórie nízkoenergetické. V štandardnom prevedení majú obvodové steny U = 0,19kW - úspora ...

 • Predaj energetickej štiepky

  Predaj energetickej štiepky

  Ponúkame na predaj energetickú štiepku v objeme 1000- 1200 ton. Vlhkosť okolo 40%. Frakcia do 6 cm. Okolie Prievidze. Vhodná do kotlov.

 • Ponúkame nízkoenergetické domy a ekodomy za najnižšie ceny na trhu

  Ponúkame nízkoenergetické domy a ekodomy za najnižšie ceny na trhu

  Naša spoločnosť Vám postaví rodinný dom v reálnom čase splňujúci základné potreby pre pohodlný život s nízko energetickými potrebami. Navrhli sme murovaný dom v cenovej relácií zodpovedajúcej cene troj - štvorizbového bytu pri použití ekologických materiálov splňujúcich EN a STN. Taktiež staviame nízkoenergetické domy z najkvalitnejších materiálov na trhu. Možnosť prehliadky vzorového domu.

 • Drevené nízkoenergetické domy

  Drevené nízkoenergetické domy

  - Základnými parametrami charakterizujúcimi drevené nízkoenergetické domy sú architektúra, príroda a energetická úspornosť. V porovnaní s murovanými budovami, postavenými za posledné obdobie, navrhovaná architektúra drevených domov zohľadňuje okolité prostredie, polohu pozemku, ale najmä integritu stavby s prostredím. - Drevené nízkoenergetické domy sú na báze ekologických, vysoko kvalitných materiálov, nazaťažujúcich životné prostredie. V súčasnosti, v čase neustáleho rastu cien na energie, sú na tieto stavby kladené vysoké požiadavky najmä v otázke úspory energie. V porovnaní so stavbami murovanými je úspora energii pri prevádzke tohto...

 • Energetické nápoje

  Energetické nápoje

  Ponúkam Energetické nápoje Watt Energy Drink, Adrenalin Energy Drink, Red Bull Energy Drink, Queen Energy Drink vo veľmi výhodných cenových reláciách ! V prípade záujmu o spoluprácu - Ďalšie zľavy! Hladáme distribútorov z celej SR !!!

 • Podpora efektívneho energetického hospodárenia v priemyselných objektoch

  Podpora efektívneho energetického hospodárenia v priemyselných objektoch

  Jednou z priorít spoločnosti JP Eko s.r.o. je aj podpora efektívneho energetického hospodárenia v priemyselných objektoch. Vhodnou rekonštrukciou elektrických rozvodov a osvetlenia sa dosahuje značná úspora energie a tým aj nákladov. Zavádzanie nových technológií však predstavuje cenovo náročný proces. Aj z tohto dôvodu sa snažíme Našim klientom šiť technológie presne na mieru a vybrať najlepšie riešenie v pomere cena - kvalita - úspora. Pri realizovaní vybraných projektov zabezpečujeme aj odborné poradenstvo pri obstaraní finančných prostriedkov z dostupných grantových schém EÚ, EHP (tzv. nórske fondy ) a pod. čím sa výrazne posilňuje ú...

 • Termovízia energetickej situácie budovy

  Termovízia energetickej situácie budovy

  K posúdeniu celkovej energetickej situácie budovy sú dôležité moderné výskumné metódy. Pomocou termografických kamier môžu byť ľahko zistené slabiny ako tepelné mosty, chýbajúca tepelná izolácia, úniky v izolácií budovy atď. V našej ponuke je aj termografické vyhodnotenie.

 • Nízkoenergetické domy

  Nízkoenergetické domy

  Vážení klienti, Ponúkame Vám Nízkoenergetické domy · Veľmi výhodné nízkoenergetické domy, dostavby, prístavby, podľa dodaného návrhu, ktorý prepracujeme na nízkoenergetickú stavbu · Vypracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavby, stavebné povolenie · Poradenská činnosť v oblasti bývania · Komplexné riešenie developerských projektov · Ekonomické rozvahy a kalkulácie projektov · Realitná činnosť V posledných 15 rokoch sa cena plynu a elektrickej energie pre domácnosť zvyšovala v priemere takmer o 10% ročne. Náklady na vykurovanie bytov a rodinných domov teda proti koncu minulého storočia vzrástli už viac ...

 • Nízkoenergetické domy

  Nízkoenergetické domy

  Pri rozhodovaní o stavbe domu je nutné brať do úvahy náklady na jeho vykurovanie a náklady na jeho prevádzku. Montované rodinné domy sú modernou alternatívou výstavby, ktorej výsledkom sú nízkoenergetické a ekologické domy. Konštrukcia nízkoenergetických domov umožňuje veľmi krátku dobu výstavby (cca do 90 dní) a umožnuje dosiahnuť úsporu viac ako 50% z nákladov na jeho vykurovanie oproti domom stavaným klasickými technológiami. Použité materiály majú vynikajúce funkčné a estetické vlastnosti, sú zdravotne a ekologicky nezávadné. Ich kvalita je zaručená certifikátmi podľa noriem STN.

 • Nízkoenergetické domy

  Nízkoenergetické domy

  Vlastni svoj dom PONÚKAME: - Veľmi výhodné nízkoenergetické domy - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Poradenskú činnosť v oblasti bývania - Zaistenie financovania - Komplexné riešenie developerských projektov - Ekonomické rozvahy a kalkulácie projektov - Realitná činnosť * NÍZKOENERGETICKÉ DOMY V posledných 15 rokoch sa cena plynu a elektrickej energie pre domácnosti zvyšovala v priemere takmer o 10 % ročne. Náklady na vykurovanie bytov a rodinných domov teda oproti koncu minulého storočia vzrástli už viac než dvojnásobne a rozhodne porastú aj naďalej. Majitelia bežného rodinného domu tak behom nasledujúcich 40 rokov prekúria r...

 • Nízkoenergetické murované domy

  Nízkoenergetické murované domy

  Najlepšia voľba pre tých, ktorí plánujú klasickú murovanú stavbu, ale neuspokoja sa s priemernými parametrami v súčasnosti používaných jednovrstvých systémov. Sendwix je prvý ucelený systém viacvrstvého muriva, ktorý spĺňa požiadavky kladené na nízkoenergetickú výstavbu. Nami používaný systém má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti (R=5,1 m2K/W), navyše pri tejto kombinácii hrúbky nosnej (240mm) a izolačnej vrstvy (200mm) sú eliminované tepelné mosty, čo je základnou požiadavkou pri projektovaní a realizácii obvodových stien energeticky úsporných stavieb. Použitie takejto kombinácie nosnej a izolačnej vrstvy umožňujú tri základné...

 • Nízkoenergetické montované domy

  Nízkoenergetické montované domy

  Výborná voľba pre tých, ktorí chcú maximálne znížiť svoje budúce náklady na vykurovanie a celkovú prevádzku domu. Nekompromisné riešenie s cieľom dosiahnuť maximálne úspory! So systémom HIPS postavíte nízkoenergetický dom bez potreby použitia drahých technológií. Výhody: * Krátka doba výstavby: - Výstavba suchým systémom z panelov OPS 300 umožňuje podstatne skrátiť dobu realizácie stavby, zároveň je možná realizácia v poveternostných podmienkach, v ktorých klasické mokré procesy nie sú odporúčané. Navyše použitie panelov štandardnej šírky 50 cm umožňuje ešte stále dostatočnú variabilitu oproti celostenovým panelovým sy...

 • Stavební činnost - Energetické a inženýrské stavby

  Stavební činnost - Energetické a inženýrské stavby

  Poskytujeme také samostatné dodávky stavebních technologií včetně montáží či silnoproudé a slaboproudé elektromontážní práce na objektech občanské a průmyslové výstavby zahrnující výrobu elektrických rozvaděčů. Nabízíme také zhotovení a instalace venkovních nn a vn rozvodů, veřejného osvětlení a osvětlení sportovních areálů. Dále dodáváme řídící systémy, měření, regulaci a systémy pro inteligentní budovy. Realizujeme technologie nn, vn a vvn pro elektrické stanice, transformovny, měnírny, rozvodny apod. Na základě vlastního vývoje provádíme výstavbu napájecích zařízení měníren pro městskou hromadnou dopravu a trak...

 • Elektroenergetické hliníkové vodiče

  Elektroenergetické hliníkové vodiče

  Určení: vodiče jsou určeny pro vzdušná elektrická vedení. Konstrukce: Hliníkové dráty jsou taženy na tubusových a košových tažících strojích tvořící vrstvy. Sousední vrstvy jsou krouceny v opačných směrech, vnější vrstva je kroucena pravotočivě. Rozměry: maximální příčný řez hliníkové části je 887 mm2. Použitý materiál: vodiče se skládají z hliníkových drátu dle PN-79/H-82160 což odpovídá DIN 1712. Technické parametry: vodiče jsou vyrobeny podle norem polských a zahraničních jako IEC, DIN, ASTM, BS, GOST nebo dle požadavku zákazníka. Způsob dodání: - vodiče jsou dodávány na dřevěných bubnech dle PN-91/O-...

 • Elektroenergetické hliníkové vodiče z hliníkových slitin

  Elektroenergetické hliníkové vodiče z hliníkových slitin

  Určení: vodiče jsou určeny pro vzdušná elektrická vedení nízkého, středního a vysokého napětí. Konstrukce: Hliníkové dráty jsou taženy na tubusových a košových tažících strojích tvořící vrstvy. Sousední vrstvy jsou krouceny v opačných směrech, vnější vrstva je kroucena pravotočivě. Rozměry: maximální příčný řez hliníkové části je 887 mm2. Použitý materiál: vodiče se skládají z drátů z hliníkových slitin (AlMgSi). Technické parametry: vodiče jsou vyrobeny podle norem polských a zahraničních jako IEC, DIN, ASTM, BS, GOST nebo dle požadavku zákazníka. Způsob dodání: - vodiče jsou dodávány na dřevěných ...

 • Elektroenergetické vodiče samonosné s polyethylenovou izolácí

  Elektroenergetické vodiče samonosné s polyethylenovou izolácí

  Určení: vodiče jsou určeny pro stavbu a rekonstrukce vnějších vedení nízkého napětí v zastavěných, zarostlých a lesních oblastech pro připojení menších obcí, menších průmyslových objektů a podobně. Konstrukce: od jednotlivých žil 16mm2 do kombinace 4x120mm2 + 2x35mm2. Délky 500m, 1000m nebo dle dohody. Rozměry: od 16mm2 do 120mm2. Použitý materiál: vodiče se skládají z hliníkových drátů dle PN-79/H-82160 což odpovídá DIN 1712. Technické parametry: výroba dle základní normy ZN-FPE SA-02:2002. Způsob dodání: vodiče jsou dodávány na dřevěných bubnech dle PN-91/O-79353.

 • Drevené nízko-energetické montované domy

  Drevené nízko-energetické montované domy

  Ide o moderné stavby, ktoré svojou technológiou zaručujú nízke náklady energie na vykurovanie. V porovnaní s klasickou morkou stavbou je tu úspora až okolo 60%. Je to spôsobené najmá tým, že obvodové steny (skelet steny) a priečky majú v kombinácii s ostatnými materiálmi tú schopnosť, že pri vykurovaní neabsorbujú do seba teplo, ale vykurujú priamo miestnosť. Pretože najväčšie úniky tepla sú v okolí okien a dverí, pri našej technológii výroby a montáže domov sa tieto straty vylučujú. Vieme totiž zabrániť, aby teplo, ktoré má unikať práve tu, ostalo v miestnosti. Laicky povedané, nevykurujeme najprv obvodové steny, ale už iba samotny priest...

 • Energetickú nezávislosť získate výstavbou nízkoenergetického RD

  Energetickú nezávislosť získate výstavbou nízkoenergetického RD

  Energetická nezávislosť je výstavba nového nízkoenergetického RD Výstavbou nového nízkoenergetického RD spôsobom HIPSSYSTEM sa stanete energeticky nezávislými a to za prijateľné ceny : 3i RD- bungalov ( zastav. pl. 8 x 11m) - hrubá stavba : 41 343 eur , holodom : 57 475 eur , na kľúč : 68 078 eur . V týchto RD je len 35 % spotreba energie na vykurovanie a prípravu TV v porovnaní s klasickými. HIPSSYSTEM-om postavené RD majú tepelný odpor konštrukcií nad 6 m2.K/W, index prestupu tepla oknami k = 0,76. Staviame aj iné nízkoenergetické RD : 4 – izbové bungalovy , jednoposchodové RD , v radovej zástavbe a tiež nízkoenergetické štvorbytovky pre obc...

 • Nízkoenergetické a pasívne stavby

  Nízkoenergetické a pasívne stavby

  Nízkoenergetické a pasívne domy majú nízku alebo extrémne nízku spotrebu tepla. Aby sa do nich mohlo dostávať tak málo energie a napriek tomu v nich zostávalo príjemná tepelná pohoda, je potrebné teplo úzkostlivo chrániť. Pravdepodobne najdôležitejšou súčasťou nízkoenergetických domov a pasívnych stavieb je silná vrstva tepelnej izolácie, ktorá výrazne znižuje tepelné straty a prináša domu radu ďalších výhod. Fúkaná celulózová tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS je vhodným riešením pre vyplnenie stavebných konštrukcií nízkoenergetických domov a pasívnych stavieb aplikáciou s masívnou hrúbkou. Pri požiadavkách na aplikáciu tepelnej i...

 • Topidla pro nízkoenergetické domy

  Topidla pro nízkoenergetické domy

  Neustálé zdražování energií vede ke zpřísnění požadavků na energetickou náročnost budov. Výrazně se zvyšující tepelné odpory konstrukcí a dokonalé utěsnění všech spár budov i pořízení kvalitních oken v novostavbách dosahují maximálních tepelných ztrát 6 kW (nízkoenergetické domy) až 12 kW (novostavby). Standardem dnešní doby je i krb s velkým ohništěm umístěný v hlavní obytné místnosti. Krby s velkým ohništěm mají výkon od 12 do 24 kW, ty největší i výkon vyšší. Pravidlem je: čím větší ohniště, tím větší výkon. Zde nastává problém: při maximálních tepelných ztrátách celého domu 6 kW z logiky věci vyplýv...

 • Predaj olejového regenerátu na mazanie a energetické účely

  Predaj olejového regenerátu na mazanie a energetické účely

  Naša firma ponúka svojim zákazníkom olejový regenrát pre energetické účely - Regenol - 40/EN - NCS: 27101961. Tiež predávame olejové regeneráty pre mazanie a iné priemyselné využitie Regenol 46/HM

 • Energetické siete

  •prevádzkovanie lokálnych distribučných sietí •poradenstvo •dodávky elektrickej energie prostredníctvom sesterskej spoločnosti LUMEN ENERGY

 • Montované domy, nízkoenergetické domy

  Projekcia, výroba a realizácia nízko energetických, úsporných montovaných domov.

 • Energetické výpočty

  - výpočty energetických strát - výpočty vlhkostných koeficientov

 • Energetické služby - nákup a predaj elektrickej energie

  Naša spoločnosť je licencovaným subjektom na nákup a predaj elektrickej energie. V tejto súvislosti je jednou z činností spoločnosti prevádzka elektrických zariadení - trafostaníc. V spojení z realitnou činnosťou spoločnosť investuje do nákupu trafostaníc, ktoré sú už v prevádzke a následne ich prevádzkuje. Jedná sa najmä o priemyselné parky, príp. veľke podnikové areály, ktoré sa rozpredávajú. Taktiež investujeme do inžinierkych sietí v nových priemyselných parkoch. Tieto investície sú spojené z následným prevádzkovaním energo zariadení, tak trafostaníc ako aj regulačných staníc plynu, príp. iných energo zariadení, ktoré dodávajú...

 • Nízkoenergetické a pasívne montované domy

  Pre rastúci záujem o nízkoenergetické a pasívne domy sme rozšírili náš sortiment o ponuku montovaných domov od spoločnosti VARIO-BAU Fertighaus GesmbH - popredného rakúskeho výrobcu nízkoenergetických a pasívnych montovaných domov. Naša spoločnosť sa stala výhradným zastúpením pre Slovenskú republiku. Ponúkame komplexné služby svojim klientom a všetkým záujemcom o špičkové montované rodinné domy. Rodinné domy VARIO-HAUS reprezentujú najvyššiu rakúsku kvalitu a viac ako 25 rokov skúseností. O kvalite našich domov sa môžete presvedčiť aj sami - stačí navštiviť niektorý z 15-ich vzorových domov! Máme pre Vás pripravený široký sortim...

 • Nízkoenergetické rodinné domy

  Spoločnosť sa zaoberá výstavbou nízkoenergetických ale aj pasívnych rodinných domov. Najčatejšie staviame montované a murované rodinné domy. Naše stavby sa vyznačujú vysokou kvalitou a dlhou životnosťou. Okrem samotnej realizácie výstavby ponúkame široké portfólio služieb ako je napr. technické a finančné poradenstvo, návrh a projektovanie stavieb, záručný a pozáručný servis, inžiniering, financovanie a pod.

 • Monitoring energetickej efektívnosti

  V dobe zvyšujúcich sa cien energií može meranie a efektívne riadenie ich spotreby znížiť náklady. Na základe skúseností je možné dosiahnuť pri rovnakej produktivite nižšiu spotrebu v rozsahu od 10% až 30%. Monitoring v sebe zahŕňa meranie spotreby energií spolu s možnosťou ovládania energetických zariadení. System je tvorený sieťou meracích zariadení, riadiacim systémom a software do ktorého sú privedené merania na základe ktorých riadi proces vypínania a zapínania energo-technologických zariadení. Správne umiestnenie meracieho zariadenia má vplyv na kvalitu získaných údajov čoho výsledkom je vyššia efektivita pri analýze údajov použitých ...


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Energetické poradenstvo 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.