Civilná ochrana /CO/

Poradenstvo v oblasti CO:

Príprava vedúcich a ostatných zamestnancov na zabezpečenie CO
Spracovanie zákonom stanovenej dokumentácie CO zamestnávateľa
Príprava zamestnancov na seba ochranu a vzájomnú pomoc

Nami poskytovanou službou je aj pomoc právnickým a fyzickým osobám pri vyjednávaní a riešení udalostí (vážnych pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií a porúch technických zariadení) aj vo vzťahu ku kontrolným orgánom (Inšpektorát práce a pod.).

Špecializujeme sa na odbornú pomoc a spoluprácu s externými audítormi pri zavádzaní systémov riadenia podľa noriem ISO 90000; 14 000; 18 000, najmä systémov riadenia bezpečnosti podľa OHSAS 18 000 a BS 8800. Túto službu poskytujeme pre našich zmluvných partnerov v cene základného balíka služieb.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Civilná ochrana

  Civilná ochrana

  Prírodné katastrofy existovali, existujú a i v budúcnosti budú existovať, ale vo svojich ničivých účinkoch sa dynamicky spájajú s negatívnymi dopadmi havárií a kríz spôsobených človekom. Preto je v prvom rade nutné pochopiť nebezpečenstvá spojené s každou ľudskou aktivitou, ohrozenia a riziká, ktoré z nich plynú pre zúčastnených, ale aj pre celé ľudstvo. Ľudia si často krát uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie a majetok, až keď sa stanú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky týchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podc...

 • Civilná ochrana

  Prostredníctvom našich inštruktorov civilnej ochrany je našim cieľom poskytnúť zákazníkovi dodávateľským spôsobom odborných pracovníkov civilnej ochrany, ktorých úlohou je naplniť povinnosti určené zákonom 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších zákonov.

 • Civilná ochrana

  - príprava vedúcich a ostatných zamestnancov na zabezpečení CO - spracovanie zákonom stanovenej dokumentácie CO – plán ochrany zamestnancov - príprava zamestnancov na sebaochranu a vzájomnú pomoc - zabezpečovanie správneho skladovania a ošetrovania materiálu civilnej ochrany prostriedkov individuálnej ochrany ŠKOLENIE CIVILNEJ OCHRANY - vedúci zamestnanci – vstupné školenia - ostatní zamestnanci – vstupné, opakované školenia - príprava člen odbornej jednotky CO - príprava členov štábu CO - príprava zamestnancov na sebaochranu a vzájomnú pomoc

 • Civilná ochrana

  Ochrana obyvateľstva je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku osôb, ktoré sú zabezpečované na základe analýzy územia Slovenskej republiky z hľadiska možných mimoriadnych udalostí.

 • Civilná ochrana

  Prvoradým cieľom civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky pre prežitie pri vzniku mimoriadnych udalostí a aj počas vyhlásenia mimoriadnej udalosti. V zmysle vyhlášky č. 533/2006 Z.z. Vám ponúkame vypracovanie zákonnej dokumentácie z CO. Rozsah činnosti v oblasti CO : - Výpis analýzy okresu/obvodu, - Bezpečnostná analýza pre subjekty ktoré ju nemajú vypracovanú - Vypracovanie zákonnej dokumentácie CO s obsahom : účel plánu ochrany, vypracovanie zámeru vedúceho právnickej osoby , plánu kontrolnej činnosti, zdrojov krízového manažmentu, výpis z analýzy možnosti vzniku mimoriadných udalostí, atď... Úlohy pri ...


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Civilná ochrana /CO/ 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.