Účtovnícke služby - ponuka a cenník služieb externý

Externá ponuka služieb pre nezazmluvnené subjekty podľa aktuálneho katalógu.
Jednoduché a mzdové účtovníctvo.
Rýchlo + presne + precízne = lacnejšie
Optimalizácia daňového zaťaženia.
Viac myslieť a plánovať = menšie náklady.
Možnosť online spolupráce. Bez prebytočných nákladov.
Informujte sa viac na uctovnictvo.pociatok.com


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Účtovnícke služby

  Účtovníctvo Lučenec - SALDO PLUS, s.r.o., účtovník, účtovníčka ?jednoduché a podvojné účtovníctvo ?účtovanie fyzických a právnických osôb ?mzdové účtovníctvo, personalistika ?daňové priznania všetkých druhov ?ekonomické a daňové poradenstvo ?spolupráca s daňovým úradom, sociálnou a zdravotnými poisťovňami

 • Účtovnícke služby

  spracovanie: > jednoduchého účtovníctva > podvojného účtovníctva > účtovníctva pre neziskový sektor

 • Účtovnícke služby

  - vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva - vedenie mzdovej agendy - zostavovanie účtovnej uzávierky - vypracovanie daňového priznania - daňové poradenstvo pre klientov - ekonomické účtovné poradenstvo - organizačno-personálne poradenstvo

 • Účtovnícke služby, daňové priznania

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovania miezd a vypracovávania daňových priznaní.

 • Účtovnícke služby

  spracujeme podvojné účtovníctvo a mzdy na profesionálnej úrovni

 • Účtovnícke služby

  •jednoduchého a podvojného účtovníctva •miezd, personálnej agendy •účtovného poradenstva

 • Účtovnícke a ekonomické služby

  Sme mladá energická firma s dlhoročnou praxou a množstvom skúseností. Ak sa strácate v spleti zákonov, ich aktualizáciách a v hŕbe dokladov, ktoré sa len kopia a neviete čo s nimi, sme tu práve pre VÁS. Naša firma poskytuje účtovné a ekonomické služby spolu s poradenstvom na profesionálnej úrovni. Spoľahlivosť, serióznosť, diskrétnosť a flexibilita sú pre nás samozrejmosťou. Množstvo spokojných klientov hovorí za nás. Naše služby NAJVYŠŠEJ kvality ponúkame za NAJLEPŠIU cenu, pretože ku každému klientovi máme individuálny prístup. Nezáleží či ste živnostník, malá, stredná alebo veľká firma. Každý klient je pre nás VIP klient. ...

 • Komplexné účtovnícke služby za bezkonkurenčné ceny

  Dobrý deň Ponúkame komplexné služby v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, personalistiky a správy miezd za bezkonkurenčné ceny. Ďalej ponúkame spracovanie daňového priznania, ročnej účtovnej závierky a uzávierky a ďalšie služby podľa želania zákazníka. Poskytujeme i ekonomické poradenstvo. Tešíme sa na spoluprácu.

 • Komplexné účtovnícke služby, dane, poradenstvo

  Komplexné účtovnícke služby, dane, poradenstvo

  -komplexné spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre fyzické a právnické osoby -evidencia záväzkov a pohľadávok, evidencia majetku, prijatých a vystavených faktúr, -spracovanie daňového priznania dane z príjmu fyzických (A, B) a právnických osôb -spracovanie daňového priznania DPH vrátane súhrnného výkazu -vratka DPH zo zahraničia - spracovanie a podanie žiadosti elektronickou formou -spracovanie štatistických výkazov a INTRASTAT -pravidelný prehľad o výsledku hospodárenia v elektronickej alebo tlačenej podobe -výstupy a prehľady z účtovníctva podľa požiadaviek klienta v elektronickej alebo tlačenej podobe -spracovanie intern...

 • Kurzy - jazykové, počítačové, účtovnícke, rozvoja osobnosti a iné

  Kurzy - jazykové, počítačové, účtovnícke, rozvoja osobnosti a iné

  Jazykové kurzy v Petržalke sú: Pre verejnosť: individuálne jazykové kurzy alebo skupinové jazykové kurzy Pre firmy: individuálne jazykové kurzy alebo skupinové jazykové kurzy Špeciálne jazykové kurzy: napr. jazykové kurzy pre opatrovateľky/ošetrovateľky, právnikov, cestovný ruch, verejnú správu Kurzy účtovníctva a počítačové kurzy •praktická výučba na počítači v účtovných programoch •orientácia v ekonomike, legislatíve a daňovej problematike •počítačové kurzy podľa požiadavky klienta (MS Office, programovanie, grafické programy) Kurzy rozvoja osobnosti •podpora osobnostného rozvoja •prezentačné schopnosti ...

 • Účtovnícke a personálne služby

  - vedenie jednoduchého účtovníctva - vedenie podvojného účtovníctva - fakturácie - evidenčná správa dlhodobého majetku - spracovanie priznaní k dani z pridanej hodnoty - spracovanie priznaní k dani z príjmu právnických a fyzických osôb - spracovanie podkladov pre manažérske reporty - spracovanie miezd - vedenie personálnej agendy (správa osobných kariet)

 • Účtovnícke a auditorske služby - ekonomický a účtovný audit

  - vedenie účtovníctva, evidencia DPH, spracovanie miezd, daňového priznania, vypracovanie podkladov pre výročnú správu, spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky - audítorské overenie účtovnej závierky - kompletná ekonomická a finančná analýza k auditom a výročnej správe

 • Účtovnícke služby

  1. vedenie jednoduchého účtovníctva 2. vedenie podvojného účtovníctva 3. spracovávanie mzdovej agendy 4. ekonomické poradenstvo (poskytovanie priebežných výsledkov o finančnej situácii účtovej jednotky, prehľady o úhradách dodávateľských a odberateľských faktúr, poskytovanie rôzných prehľadov v súlade s požiadavkami klienta, poradenstvo k obchodným zmluvám...) 5. vypracovanie podnikateľských zámerov (pre získanie cudzích zdrojov financovania- úver, dotácia, príspevky na podnikanie, podnikateľské zámery ako súčasť žiadosti o dobrovoľnú registráciu na DPH a pod..)

 • Účtovnícke systémy

  - Herkules - Domus - Prolúč - MRP - Datalock - Alfa - Omega - Tangram - Pohoda - Eko2000(Ruttkay)

 • Účtovnícke služby

  - jednoduché - podvojné - intrastat - mzdy

 • Účtovnícke služby

  - Vedenie jednoduchého účtovníctvaVedenie podvojného účtovníctva - Vedenie daňovej evidencie - Daň z príjmov - Vedenie evidencie DPH - daň z pridanej hodnoty

 • Doplnkové účtovnícke služby

  - vypracovanie daňových priznaní pre FO, PO, - spracpvanie ročných zúčtovaní dane, - spracovanie ročných zúčtovaní zdravotného poistenia, - rekonštrukciu účtovníctva, - rekonštrukciu mzdového účtovníctva, - poradenstvo

 • Účtovnícke práce

  - fakturácia - platby - vedenie účtovníctva a mzdovej agendy - uzávierky - účtovníctvo hlavnej knihy - správa bankových účtov a vzťahov s finančnými inštitúciami - zabezpečenie platobného styku a pokladničnej činnosti

 • Účtovnícke služby

  ? jednoduché účtovníctvo ? podvojné účtovníctvo ? vedenie prvotných dokladov ? spracovanie účtovnej závierky ? daňové priznanie ? mzdy, DPH ? ekonomické práce ? zabezpečovanie styku s inštitúciami ? poradenstvo

 • Komplexné účtovnícke služby

  Naša spoločnosť ponúka svojim klientom aj komplexné účtovnícke služby. Správne vedené účtovníctvo má pre podnikateľov stále väčší význam. Analýzy a rozbory nadväzujúce na správne vedené účtovníctvo, poskytujú vedeniu a majiteľom spoločností a podnikajúcim fyzickým osobám kvalitné a pre podnikanie nevyhnutné údaje, ukazovatele a informácie. Naša spoločnosť pre svojich klientov zabezpečuje: - vedenie účtovníctva pre právnické a fyzické osoby - komplexne zastupujeme nasich klientov pred daňovými úradmi a poisťovňami s cieľom maximalne odbremeniť klientov - vedenie účtovníctva v SAP systéme - rekonštrukcie účtovníct...

 • Účtovnícke služby

  - Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - pre zamestnancov, SZČO, dôchodcov, študentov. - Ekonomické poradenstvo. - Poradenstvo pri vedení účtovníctva. - Poradenstvo pri spracovaní ročnej účtovnej uzávierky.

 • Komplexné účtovnícke služby

  - jednoduché a podvojné účtovníctvo - mzdy a personalistika - evidencia DPH - účtovné uzávierky a závierky - daňové priznania, výkazy - zastúpenie na príslušných inštitúciách (daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne) - ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - účtovníctvo aj spätne - paušálne výdavky - ostatné služby: kniha jázd, skladová evidencia, administratívne práce - založenie živnosti, zmena obchodného mena, rozšírenie predmetov podnikania (poradenstvo, príprava dokumentácie, správne poplatky, registrácia, zápis a oznámenie zmien na príslušných inštitúciách)

 • Účtovnícke služby podľa Vašich potrieb a želania.

  Účtovné a ekonomické služby podľa Vašich potrieb a želania. Pre našich klientov - právnické osoby, fyzické osoby, neziskové organizácie, s.r.o., a.s., SZČO, združenia, cirkevné organizácie, spolky, atď - vykonávame profesionálne komplexné účtovné a ekonomické služby s plnou zmluvnou zodpovednosťou: - komplexné vedenie podvojného účtovníctva podľa účtovných štandardov SR - komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva - DPH, daň z príjmu PO a FO, ostatné dane a miestne poplatky – spracovanie, daňové analýzy, daňové priznania - mesačné, iné periodické účtovné uzávierky, ročné účtovné závierky, dokladové inventarizác...

 • Účtovnícke poradenstvo

  - poradenstvo pri zavádzaní účtovníctva, - poradenstvo pri zavádzaní účtovnej závierky, - poradenstvo pri vystavovaní obchodných zmlúv, - spracovanie zmlúv pri zakladaní novej spoločnosti.

 • Účtovnícke služby

  Našim klientom vychádzame v ústrety ponukou celého komplexu služieb: - Jednoduché účtovníctvo, - Podvojné účtovníctvo, - Spracovanie mzdovej a personálnej agendy, - Podnikateľské a účtovnícke poradenstvo, - Doplnkové služby.

 • Naša spoločnosť ponúka svojim klientom komplexné účtovnícke služby

  Správne vedené účtovníctvo má pre podnikateľov stále väčší význam. Analýzy a rozbory nadväzujúce na správne vedené účtovníctvo, poskytujú vedeniu a majiteľom spoločností a podnikajúcim fyzickým osobám kvalitné a pre podnikanie nevyhnutné údaje, ukazovatele a informácie.

 • Účtovnícke služby

  Komplexné ekonomické služby v oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd a personalistiky. Naše služby sú poskytované pre každého klienta individuálne na základe jeho požiadaviek a predložených dokladov.

 • Daňové priznania, účtovnícke služby

  komplexné služby v oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd a personalistiky pre malé a stredné firmy

 • Účtovnícke služby a poradenstvo

  Ponúkam účtovnícke služby a poradenstvo ekonomické a daňové.Pracujem v mojej kancelárii Lozorno, Bratislava alebo u Vás. Mám viacročné skúsenosti s výrobnými aj obchodnými spoločnosťami.Do mojej pôsobnosti mám zaradené aj neziskové organizácie. Ovládam problematiku príslušných zákonov a komunikáciu v AJ. Okrem ekonomických služieb ponúkam stavebný outsorcing v oblasti statiky oceľových konštrukcií. Ponúkam aj zastupovanie a sprostredkovanie v oblasti obchodu.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo 0908 / 150 555, 0903 / 736 366, najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Účtovnícke služby - ponuka a cenník služieb externý 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.