Poradenstvo zákazníkom

Pre našich zákazníkov poskytujeme stály poradenský servis v oblasti návrhu, desingu, použitia materiálov, výberu či použitia foriem a nástrojov, spracovania plastických hmôt,...


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

 • Poradenstvo pri návrhu a realizácii priemyselných podláh

  - poradenstvo pri návrhu a realizácii priemyselných podláh - spracovanie návrhu na optimálne riešenie novej podlahy, prípadne opravy a rekonštrukcie starej - premeranie vstupných parametrov betónového podkladu – pevnosť v tlaku, vlhkosť - príprava podkladu vybúraním starej podlahy, frézovaním, brúsením, zasekaním kotviacich zámkov, povysávaním priemyselným vysávačom - lokálne aj celoplošné opravy priemyselných podláh - narezanie dilatačných špár do hĺbky 25 mm, vyplnenie povrazcom a polyuretánovým tmelom - plošné vyrovnávky jám, výtlkov, nerovností a podobne - prenájom podlahárskych strojov /fréza, brúska, rotačná hladička, priem...

 • Poradenstvo pri eliminácií chorôb z povolania

  Poradenstvo pri eliminácií chorôb z povolania

  Na základe viac ako 30 ročných skúseností poskytujeme poradenstvo i s doporučením konkrétnych riešení pri prevencií a eliminácií dopadov chorôb z povolania spôsobených pri výkone povolania. Zameriavame sa najmä na prevenciu a elimináciu respiračných ochorení, ochorení obehového a pohybového aparátu, psychických ochorení.

 • Účtovnícke služby, audit a poradenstvo

  Účtovnícke služby, audit a poradenstvo

  Ponúkame komplexné účtovníctvo, poradenstvo a audit. Sme profesionálna spoločnosť so skúsenými účtovníkmi a auditormi. V TAXFIRST Uherek & Partners, vedieme účtovníctvo so zmyslom pre detail daňovej legislatívy. Pre našich klientov robíme maximum, aby legálne optimalizovali svoje náklady, a tým ušetrili nemalé finančné prostriedky.

 • Servis poradenstvo predaj baliacej, viazacej, páskovacej techniky

  Zabezpečujeme: servis poradenstvo predaj baliacej, viazacej, páskovacej techniky

 • Účtovníctvo a daňové poradenstvo

  Poradenstvo v oblasti daňovej legislatívy Slovenskej Republiky Kompletné vedenie účtovníctva Vypracovanie daňových priznaní a ročnej účtovnej závierky Vypracovanie žiadosti o vrátenie DPH zo zahraničia Spracovanie štatistických výkazov Zastupovanie pred úradmi Archivácia dokladov

 • Colné služby a poradenstvo

  Čakáte na tovar z tretej krajiny alebo chcete tovar vyviezť z EU a neviete ako prejsť colnými formalitami? Dovoľte nám, aby sme sa do toho pustili a vyriešili to za vás. Sme pomerne mladá spoločnosť zaoberajúca sa colnými službami , pod ktorými zabezpečujeme dovozy , vývozy , tranzitné operácie vyplývajúce z príslušných nariadení EÚ. V súčasnosti zabezpečujeme cca 200 vývozov a 30 dovozov mesačne. Naším cieľom je kvalita , striktné dodržiavanie zákonov a nariadení a predchádzanie kolíznym situáciám v logistickom reťazci. Bližšie informácie o službách ktoré poskytujeme, sú uvedené na našom webe. Ak sme vás zaujali našou ponuk...

 • Poradenstvo a plánovanie ohľadne vykurovania a chladenia

  Poradenstvo a plánovanie ohľadne vykurovania a chladenia

  Máte mnoho nezodpovedaných otázok a radi by ste si nechali poradiť od odborníkov? Sme tu pre Vás, aby sme Vám poskytli všetky potrebné informácie týkajúce sa vykurovania, chladenia a celkovej tepelnej pohody vo Vašom domove a radi Vám pomôžeme s ich plánovaním a realizáciou. Ozvite sa nám a my Vám vypracujeme kompletný plán, ako šetriť nielen Vaše zdravie a peňaženku, ale aj životné prostredie a to všetko samozrejme zadarmo.

 • Poradenstvo v oblasti strojných a konštrukčných návrhov

  Súčasťou ponukového balíka firmy je aj samotná poradenská činnosť v oblastiach energetiky, automatizovaných systémov riadenia technologických procesov, vývoja strojnotechnologických zariadení a podobne. Sme schopní navrhovať optimalizáciu výroby pomocou 3D grafiky vsúvaním strojných zariadení, mechanizmov, jednoúčelových strojov do existujúceho stavu výroby, prípadne aj navrhovať kompenzáciu, výmenu alebo aj náhradu stroja v rámci obnovy strojného zariadenia. Riešenie systému konštrukčných stavieb v konštrukčnom a vývojom štúdiu tvarov a funkcií strojov, výpočet namáhaní, pevnostné výpočty a poskytnutie 3D modelovania konštrukčných n...

 • Technické poradenstvo a projekty elektroinštalácie

  Technické poradenstvo a projekty elektroinštalácie

  Technické oddelenie je jedným zo základných pilierov našej spoločnosti. Je strojcom základu pre kvalitnú dodávku celej elektroinštalácie. Nesie plnú zodpovednosť za prípravu, riadenie, montážne práce na elektrických zariadeniach. Dbá o bezproblémový priebeh záverečných skúšok. Pre zákazníka zabezpečuje komplexnú sprievodnú technickú dokumentáciu od zhotoveného elektrického zariadenia. Pokiaľ zvažujete o rekonštrukcií, modernizácií priestorov, technológie alebo o investičných aktivitách v oblasti elektrických zariadení, sme Vám plne k dispozícií ponúknuť naše služby v oblasti: Zberu podkladov pre projektovú výrobu Konzultáci...

 • Účtovníctvo, podnikateľské poradenstvo

  Účtovníctvo, podnikateľské poradenstvo

  * Prehľad služieb - Jednoduché účtovníctvo - Podvojné účtovníctvo - Spracovanie miezd - Účtovníctvo pre SVB - Ekonomická analýza - Daňové priznania právnických osôb - Daňové priznania fyzických osôb - a FO pracujúce v zahraničí s povinnosťou podať DPFO na SK - Administratívne služby

 • Vykurovacia technika - Kotol na pelety IMG KP100-24PV20a, kotly firmy BUDERUS - poradenstvo-predaj-s

  Vykurovacia technika - Kotol na pelety IMG KP100-24PV20a, kotly firmy BUDERUS - poradenstvo-predaj-s

  Hlavným produktom firmy je kompaktný automatický kotol na pelety IMG KP100-24 PV20a ADK. Kotol je vyrobený z kvalitných materiálov. Súčasťou kotla je špičkový horák firmy PELLTECH s výkonom 20kW, 30kW, 50kW a 100kW. Okrem toho sa firma zaobera aj predajom kotlov, tepelných čerpadiel a solárnych systémov od firmy BUDERUS. Doplnkovým sortimentom sú výrobky firmy KARCHER. Našim zákazníkom ponúkame komplexné služby od výberu vhodného vykurovacieho zariadenia (príprava rozpočtov kotolní v rodinných domoch, bytových domoch a priemyselných objektoch), realizáciu a uvedenie do prevádzky. Samozrejmosťou je záručný a pozáručný servis. Ďaľšími našim...

 • Logistika a poradenstvo

  Logistika a poradenstvo

  V oblasti logistických služieb máme dlhoročné skúsenosti smerujúce k ustavičnému zlepšovaniu, s našim logistickým tímom vám na požiadanie radi spracujeme komplexné riešenie logistického projektu pre vašu firmu.

 • Poradenstvo, doprava

  Poradenstvo: Každé naše distribučné centrum má tím školených pracovníkov, ktorí sú pripravení navrhnúť Vám riešenia na mieru. Poradíme, pomôžeme, vybavíme – sme tu pre Vás! Naša technická kancelária disponuje potrebným SW vybavením, ponuku Vám preto vieme pripraviť aj s vizualizáciou budúceho vzhľadu Vašej investície, či už je to strecha, fasáda, hala, priemyselný objekt alebo sklad. Doprava: Aby sa dostal Vami objednaný tovar na miesto určenia včas a bez porušenia, je tu služba dopravy po celej Slovenskej republike. Vlastným vozovým parkom zabezpečujeme rozvozy podľa plánu trás.

 • Poradenstvo a servis

  Predovšetkým ide o investorom požadované zmeny oproti pôvodnej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie (pri zmene priečok, účelu využitia priestorov, estetického charakteru prvkov kúrenia, sanity, znižovanie energetickej náročnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov). - poradíme s výberom vhodného kotla, príslušenstva, regulácie, ohrevu vody - navrhneme optimálny materiál pre rozvod potrubia - pri zmenách topných telies ponúkneme adekvátne náhradyspoločne s najvhodnejšími regulačnými prvkami klasického i podlahového kúrenia - vytipujeme vhodné obehové čerpadlá, expanzomaty, armatúry, poistné zostavy - vyberieme odpovedajúcu p...

 • Investičné poradenstvo

  Už pri úvahe investorov o svojich investičných zámeroch je veľmi efektívne poznať ekonomické a technické možnosti a nájsť ich ideálny prienik. Teda alternatívy, ako čo najekonomickejšie dospieť k požadovanému riešeniu a pritom zachovať technické prevádzkové požiadavky. V tejto etape ponúkame poradenstvo, ktoré spravidla pomáha investorom ušetriť nemalé finančné prostriedky pri realizácii investičného zámeru. V rôznych alternatívach je možné navrhnúť napr. riešenie spôsobov napájania väčších výrobných závodov, rôznorodých technologických prevádzok, ale aj samotných tzv. elektrických prípojok, kde sa tiež ukazujú veľké možnos...

 • Poradenstvo

  V technickej, materiálovej, štýlovej a farebnej oblasti.

 • Poradenstvo servis a náhradné diely

  Hlavnými oblasťami činnosti sú predaj, poradenstvo, servis a náhradné diely. Cieľom spoločnosti je dodávať zákazníkom kvalitné a cenovo prístupné komplexné technologické linky pre rozhodujúce poľnohospodárske plodiny, zabezpečovať odborné poradenstvo, poskytovať na kvalitatívne vysokej úrovni záručný a pozáručný servis a ponúkať originálne náhradné diely.

 • PODNIKOVÉ A FINANČNÉ PORADENSTVO

  Poradenská činnosť vo sfére podnikania na Slovensku Súčinnosť a poradenstvo pri zakladaní akciových spoločností, rôznych súkromných podnikov rôznych iných foriem Finančné poradenstvo

 • DAŇOVÉ PORADENSTVO

  Príprava a spracovanie priznaní k dani z príjmov právnických a fyzických osôb Príprava a spracovanie priznaní k dani z pridanej hodnoty Zastupovanie klientov pred daňovými úradmi Poradenstvo v oblasti medzinárodných daní Poskytovanie odborných stanovísk k optimalizácii daňového zaťaženia Poradenstvo pri dokumentácii transferového oceňovania

 • DAŇOVÉ PORADENSTVO

  Naše poradenstvo obsahuje vypracovanie daňových priznaní, ročných a mimoriadnych uzávierok s cieľom daňovej optimalizácie ako aj bežné daňové poradenstvo a informovanie vo všetkých daňových záležitostiach. Súčasťou našej ponuky služieb je návrh podnikateľských právnych foriem pri zohľadnení osobných potrieb spoločníkov.

 • Odborná príprava a poradenstvo

  Poskytujeme Odbornú prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti typu S a P, pre záujemcom o prácu v SBS, ako aj pre zamestnancov v SBS u ktorých uplynula doba platnosti preukazu Odbornej spôsobilosti a prevádzkovateľov bezpečnostných služieb.

 • Poradenstvo, Consulting & Controlling

  Máte technický problém s ktorým si ani Vaši odborníci nevedia rady? Potrebujete sa informovať aké dopady bude mať vývoj Vášho budúceho IS alebo software? Nieste si istí, či vývoj smeruje správnym smerom a či technické riešenie zodpovedá tomu najlepšiemu, čo sa v danej oblasti dá dosiahnuť? Potrebujete auditora informačného systému, otestovať bezpečnosť, spraviť optimalizáciu? Sme tu pre Vás!

 • Poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, nebezpečných látok a chemických faktorov a manažmente

  Odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho zdravotného dozoru a inšpekcie životného prostredia. Vypracovanie dokumentácie odpadového hospodárstva. Vypracovanie prevádzkového poriadku na ochranu zamestnancov pred účinkami expozície chemických faktorov na pracovisku.

 • Inžiniering a poradenstvo

  Naše skúsenosti v oblasti zatepľovania budov nás posúvajú na popredné miesto pri realizácií obnovy bytových domov. Ponúkame Vám komplexné riešenia a servis pri realizácii zateplenia a obnovy bytových domov od návrhu riešenia až po kolaudáciu.

 • Kompletné kozmetické poradenstvo

  - kompletné kozmetické poradenstvo - profesionálny zákaznícky servis - okamžité dodanie prípravkov - individuálny minikurz líčenia - kompletné svadobné, večerné, spoločenské líčenie - darčekové balíčky pre vás, vašich priateľov a firmy

 • Servisné služby a poradenstvo v oblasti stavebných , cestných , poľnohospodárskych , lesných a komun

  Vykonávame servisné služby a poradenstvo v oblasti stavebných , cestných , poľnohospodárskych , lesných a komunálnych strojov . Práce prevádzame prevažne u objednávateľa , respektíve v teréne . Generálne opravy a opravy skupinových celkov sa vykonávajú v priestoroch RooT - technika spol. s.r.o. Samozrejmosťou sú opravy výmenným spôsobom , stredné opravy alebo zmluvný non-stop servis v zmysle dohody . Opravujeme hydrauliku , motory , prevody , mechaniku , elektriku a elektroniku , bez rozlíšenia výrobcu . Máme bohaté skúsenosti s prestavbou pojazdových kompletov strojov , hlavne autogrédrov SHM 5-200

 • Daňové poradenstvo

  Vypracovanie danoveho priznanie v Rakusku Vratenie dani z Rakuska a Nemecka Rodinne pridavky z Rakuska Zastupovanie na Rakuskych uradoch Slovenske danove priznaie

 • Spracovanie účtovníctva. Pri ročnej zmluve na vedenie účtovníctva je poradenstvo zadarmo!

  Spracovanie účtovníctva. Pri ročnej zmluve na vedenie účtovníctva je poradenstvo zadarmo!

  Vedenie a spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, daní, miezd, personalistiky, ostatnej účtovno-ekonomickej agendy, ekonomické a podnikateľské poradenstvo, daňové priznania pre FO - PO. Sledovanie aplikácií zmien zákonov, ktoré súvisia s predmetom činnosti klienta a jeho povinnosťami. Kompletný servis pre s.r.o. aj pre živnostníkov, daňová optimalizácia. Začali ste podnikať a potrebujete niekoho, kto Vám poradí v oblasti účtovníctva , miezd a daní? Máte problém vypracovať zamestnancovi zmluvu, dohodu? Neváhajte zavolať. Pri ročnej zmluve na vedenie účtovníctva je poradenstvo zadarmo!

 • Daňové poradenstvo

  - spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu A (príjmy podľa 5 zákona o dani z príjmov zo závislej činnosti) - spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B (rôzne príjmy podľa 5-8 zákona o dani z príjmov) - spracovanie zákonom predpísanej evidencie pri zdaňovaní formou paušalných výdavkov - individuálne poradenstvo pri zdaňovaní príjmov

 • Ponúkame poradenstvo

  Ponúkame poradenstvo

  - Zostavovanie a kontrola kariet bezpečnostných údajov a etikiet obalov chemických látok a zmesí, aj podľa ich verzií v cudzích jazykoch (angličtina, nemčina, ruština, čeština...). Pomoc pri povinnostiach účastníkom dodávateľského reťazca podľa REACH, GHS. - Klasifikácia a značenie chemických látok a chemických zmesí. - Spracovanie štúdií, poskytovanie informácií, konzultácií a poradenstva pre výrobcov, dovozcov a distribútorov a používateľov chemických látok a chemických zmesí v oblasti chemickej a environmentálnej legislatívy. - Technická pomoc pri tvorení posudku o riziku a prevádzkovom poriadku podľa zákona č. 355/2007 Z. z. N...

 • Poradenstvo v oblasti zdvíhacích záriadení

  -v oblasti zdvíhacích záriadení -servis ZZ -odborné skúšky a prehliadky -príprava dokumentácie a zariadení pre schválenie TI Výpočty - statické - pevnostné - únava materiálu - spoľahlivosť konštrukcií

 • PORADENSTVO

  Po rozhodnutí vymeniť okná vo vašom dome alebo byte prichádza na rad ich výber. Okná zabezpečujú najmä tepelnú a zvukovú izoláciu, no nesmieme zabudnúť ani na ich dôležitosť pri celkovom vzhľade budovy. Naši kvalifikovaní a odborne školení predajcovia vám poradia od prvotných požiadaviek, pomôžu pri výbere najvhodnejšieho typu okna a doplnkov k nemu. Kvalifikovaný pracovníci montáže zrealizujú odborné zameranie a montáž okien a v prípade problémov sa postarajú aj o záručný a pozáručný servis.

 • Bezplatné poradenstvo a softvérové vytypovanie pílových pásov

  Bezplatné poradenstvo a softvérové vytypovanie pílových pásov

  Naša spoločnosť sa zaoberá predajom, poradenstvom a zváraním pílových pásov značky LENOX. Radi navštívime Vašu prevádzku, vypracujeme Vám cenovú ponuku a pomocou softvéru vytypujeme správny typ pílového pásu pre Vašu produkciu.

 • Balenie a poradenstvo

  Naša spoločnosť sa venuje taktiež poradenstvu v oblasti použitia rôznych materiálov. Podľa Vašich požiadavok Vám navrhneme ideálne balenie. Pokiaľ hľadáte lacnejšie riešenie, obráťte sa na Nás a podľa Vašich požiadavok sa Vám budeme snažiť nájst adekvátnu náhradu momentálne Vami využívaných produktov na balenie.

 • Profesionálne poradenstvo

  Profesionálne poradenstvo, konzultácie a posudkovú činnosť v oblasti environmentu: - proces EIA a SEA • odpady a obaly • ovzdušie • voda • ochrana prírody • čistejšia produkcia

 • Poradenstvo

  ADbuildings sa zaoberá aj poradenskou činnosťou, ktorá zahŕňa finančné poradenstvo, projekčné služby, inžinierska činnosť stavbyvedúceho, stavebného dozorcu, vybavenie potrebných povolení. Ponúkame kompletnú stavebnú činnosť od prípravy cez realizáciu po kolaudáciu.

 • Účtovníctvo a poradenstvo nie len pre Košice

  Ponúkame kompletné spracovanie účtovníctva, miezd a daní nie len pre Košice. Ponúkame aj poradenstvo a založenie, prípadne zrušenie spoločnosti likvidáciou. Zabezpečíme individuálne školenie, prípadne doučovanie v oblasti účtovníctva.

 • Finančné poradenstvo

  Zaoberám sa kompletným finančným poradenstvom cieleným najmä pre osobné financie. Ďalej pomáham klientom riešiť ich nepriaznivú finančnú situáciu za predpokladu, že im hrozí exekúcia, alebo iná forma predaja nehnuteľnosti. Zaujímajú ma Vaše požiadavky na finančnú situáciu, ktorú by ste chceli dosiahnuť. Poradím Vám ako ich čo najrýchlejšie dosiahnuť. Namodelujem Vám optimálne riešenie a bude už na Vás, ako sa rozhodnete. Cieľom je poskytovať objektívne finančné poradenstvo a dosahovať Vaše predstavy o finančnej situácii v týchto oblastiach: •investičné poradenstvo •sporenie •pôžičky, hypotéky •poistenie

 • Marketingové poradenstvo

  •Vývoj marketingových stratégií •Integrovaná marketingová komunikácia •I-marketing a guerilla marketing •Netradičné sales promotions •Prieskumy a analýzy trhu •Marketing miest a obcí •Brand equity management

 • Poradenstvo

  Našim zákazníkom na základe dlhoročných skúseností v oblasti stavebníctva ponúkame odborné poradenstvo v upevňovacej a kotviacej technike a tak tiež pri výbere elektrického ručného náradia.

 • Poradenstvo

  Potrebujete poradiť so zamestnancami? Je prirodzené, že pri riadení potrebujete občas pohľad zvonka, aby ste sa pohli ďalej. Skôr ako vám poradíme, vypočujeme si vaše očakávania a následne vám prinesieme potrebné skúsenosti a nadhľad v podobe funkčných a praktických odporúčaní. Tak ako každý človek tak aj každá firma je individuálna, preto naše rady šijeme na vaše potreby a situáciu, pričom súčasne využívame riešenia, ktoré sa osvedčili u našich klientov. Poradenstvo vnímame ako službu s vysokou pridanou hodnotou, preto k vám posielame úspešných odborníkov s praxou z riadenia firiem a oddelení.

 • Marketingové poradenstvo, internetový marketing

  Marketingové poradenstvo, internetový marketing

  Návrh a realizácia webových prezentácií a ich propagácia. Facebook - výroba stránok a reklám na sociálnej sieti. SEO optimalizácia - súbor techník na zlepšenie pozície, na ktorej sa optimalizovaná webstránka zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania v internetových vyhľadávačoch.

 • Daňové poradenstvo

  Daňové poradenstvo

  Ako certifikovaný daňový poradca poskytujem daňové poradenstvo všetkých druhov daní fyzickýma aj právnickým osobám. Na základe požiadaviek klienta pomôžem vyriešiť konkrétny problém v oblasti dani z príjmov FO a PO. Zhotovujem daňové priznania typu DPFO A, DPFO B ,DPPO, daň z nehnuteľností a daň z motorových vozidiel. Poskytujem poradenstvo aj formou celoročného paušálu. Platba prebieha len v prípade skutočne vykonanej služby. Cena sa určí individuálne podľa obtiažnosti problému. Je možné dohodnúť aj hodinovú sadzbu. Daňový audit. Cieľom daňového auditu realizovaného v priebehu zdaňovacieho obdobia je priebežná kontrola správnost...

 • Poradenstvo

  Vrámci skvalitnenia služieb v oblasti výstavby, sme sa rozhodli pomôcť investorom a stavebníkom zorientovať sa v procese plánovania, prípravy a realizácie stavby. Chceli by sme Vám v jednotlivých stupňoch výstavby poradiť ako postupovať, na čo klásť dôraz a čo nepodceniť pri príprave a samotnej realizácií stavby. Naša spoločnosť Vám vie poradiť a pomôcť v každom stupni výstavby.

 • Poradenstvo

  Potrebujete poradiť v oblasti daní a účtovníctva? Poskytujeme jednorazové konzultácie alebo dlhodobú spoluprácu v oblasti štandardného daňového poradenstva aa účtovného poradenstva. Taktiež Vám pomožeme s vypracovaním daňového priznania.

 • Poradenstvo v oblasti eurofondov, grantov a dotácií

  - finančné plánovanie - finančné vyúčtovanie - finančný reporting

 • Ekonomické poradenstvo

  - kontroling, účtovníctvo - dane, mzdy, štatistika - zastupovanie v daňovom konaní - bankový reporting

 • Učtovné a ekonomické poradenstvo

  •poradenstvo pri zavádzaní účtovníctva •poradenstvo pri spracovaní účtovnej závierky

 • Poradenstvo

  Na základe dlhoročnej praxi v Sociálnej poisťovni vieme poskytnúť odborné poradenstvo v súlade so Zákonom o sociálnom poistení – pomôžeme pri riešení problémov: ?predmet, rozsah sociálneho poistenia ?vznik – zánik povinných, dobrovoľných poistení ?sadzby jednotlivých poistení, vymeriavací základ ?penalizácia, pokuty zo strany Sociálnej poisťovne ?aké sú povinnosti a práva odvádzateľov, poistencov

 • Ekonomické poradenstvo

  - zavádzanie účtovníctva v spoločnosti v prípade, že sa klient rozhodne mať účtovníctvo spracovávané interne vlastnými zamestnancami, - spracovanie vnútropodnikových smerníc, - spracovanie podkladov pre úvery a leasing, - zabezpečenie auditu a daňového poradenstva našimi dlhoročnými zmluvnými partnermi.

Zabezpečujete dopravu, transfer na letiská?

Zabezpečujete dopravu, transfer na letiská?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Poradenstvo zákazníkom 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.