Optimalizácia pre vyhľadávače

Dostať sa na popredné miesta vo vyhľadávačoch znamená využívať výborný (a bezplatný) zdroj cielených návštevníkov, ktorí hľadajú práve to, čo ponúkate.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

 • Optimalizácia spotreby elektrickej energie

  - posudenie súčastného stavu odberu elektrickej energie (tarifné pásmo, využitie odoberaného výkonu) - vypracovanie návrhov na zníženie spotreby elektrickej energie, pre malo i veľkoodoberateľov, s prihliadnutím na charakter odberu - návrhy na zníženie platby za spotrebovanú elektrickú energiu, a na zariadenie do časových tarifných pásiem

 • Optimalizácia výťažnosti materiálov

  Optimalizácia výťažnosti materiálov

  Dodávame softwareové vybavenie na zvýšenie výťažnosti rezaných materiálov - optimalizácia rozmiestnenia. Ak používate štandardné vysekávacie formy napr. na kožu, nadstavba dokáže premietať umiestnenie vysekávacích foriem. Dodávame kompletný systém od kontroly vstupu dodaných koží, cez optimalizáciu rozmiestnenia až po samotné vyrezávanie - vodným lúčom. Zvýšenie výťažnosti až o 10%! Optimalizácia rozmiestnenie aj na väčších zbytkoch! Bližšie informácie na dopyt!

 • Optimalizácia IT infraštruktúry

  Služba Optimalizácia IT infraštruktúry (IT Optimization) zabezpečuje výraznú modernizáciu existujúcej IT infraštruktúry s cieľom šetrenia nákladov v súčasnosti aj v budúcnosti. IT Optimization pozostáva z týchto procesov: - virtualizácia - konsolidácia serverov - konsolidácia storage - konsolidácia sietí Kľúčové prednosti: - priama úspora nákladov, kontrola nad prevádzkou IT - vysoká flexibilita IT - vyššia kvalita IT služieb Optimalizovaný IT systém umožňuje efektívne využívanie súčasných zdrojov. Pri komplexnej modernizácii dokonca výrazne redukuje objem infraštruktúry a náklady na jej prevádzku. Konsolidácia serverov do...

 • Optimalizácia a linkbuilding

  Keď hľadáme nejaký produkt alebo službu, automaticky si sadáme k internetu a hľadáme online. Poznáme overené spôsoby, ktorými posunieme vašu internetovú prezentáciu na prvé miesta vo vyhľadávačoch. Prepracovaním obsahu i kódu webstránky sa zlepší jej čitateľnosť pre vyhľadávače. Pomôžeme vám zapracovať do textu kľúčové slová a vymyslieť linkbuilding stratégiu. - Zoptimalizujeme vašu webovú stránku - Postaráme sa o linkbuiding - Vymyslíme pre vás linkbatinig stratégiu Optimalizácia webov pre vyhľadávače Pomôžeme vám prispôsobiť obsah i kód web stránky tak, aby bol ľahšie čitateľný pre vyhľadávače. Ponúkame vám vybu...

 • Optimalizácia webu pre vyhľadávače

  Optimalizácia webu pre vyhľadávače je potrebná na to, aby internetové vyhľadávače (napr. Google) web našli, stránky načítali a umiestnili čo najvyššie v zozname nájdených stránok.

 • SEO optimalizácia

  Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO - Search Engine Optimization) má za cieľ zlepšenie pozície vo vyhľadávačoch a v najideálnejších prípadoch vám optimalizácia pre vyhľadávače zabezpečí prvé miesto vo výsledkoch vyhľadávania. Výsledkom úspešne aplikovanej služby Optimalizácia pre vyhľadávače je zvýšenie návštevnosti vašich web stránok potencionálnymi klientmi. Optimalizácia pre vyhľadávače nie je jednorázový proces, čo znamená, že vašu web stránku a web stránky vašej konkurencie neustále monitorujeme na vytipované kľúčové slová.

 • Energetická analýza a optimalizácia

  •Analýza skutkového stavu energetických zariadení •Možnosti energetických úspor a návrh opatrení na úspory energií •Optimalizácia spotreby elektriny a plynu

 • SEO optimalizácia

  S takmer 14 miliardami on-line vyhľadávaniami mesačne je tu neobmedzená príležitosť ako zviditeľniť Vašu spoločnosť. Ale pre využitie tejto príležitosti, je potrebné sa objavovať na čelných pozíciách vo vyhľadávačoch, využiť sociálne médiá a uistiť sa, že Vaše webové stránky zmenia návštevníkov na zákazníkov. Ponúkame Vám maximálnu podporu a pomocnú ruku ako sa na čelné pozície dostať. Naša SEO optimalizácia nie je jednorazová úprava web stránky a dosť. SEO optimalizácia od nás Vám prináša pravidelnú starostlivosť o Vaše web stránky. Navrhneme najlepšie rozloženie obsahu Vašej web stránky a upravíme web stránku tak aby vyhľ...

 • Optimalizácia elektrickej siete

  V súčasnosti je bežným javom, že v elektrickej sieti sa vyskytuje vyššie napätie a je v sieti nestabilné s veľkými odchýlkami od požadovanej úrovne. Následkom tohto stavu sú zvýšené straty na sieti a nespoľahlivosť v prevádzke elektrických zariadení. Ponúkame riešenie vo forme zariadenia na optimalizáciu napätia, zníženie odberu jalového príkonu o cca 3-10 % a elimináciu účinku 3.,5. a 7. vyšších harmonických s vyrovnávaním fázových prúdov n-harmonických a vyvažovaním 3f siete. Optimalizátor chráni odberateľa pred všetkými bežnými prechodovými javmi a napäťovými špičkami, ktoré môžu mať deštrukčný vplyv na citlivé elektron...

 • SEO optimalizácia

  Každý deň cez vyhľadávače uskutočnujú ľudia milióny hľadaní. Časť z nich hľadá to, čo ponúkate práve Vy. Mi zoptimalizujeme Váš web tak aby Vás našli v popredných pozíciách vyhladávačov. Dokážeme analizovať, koľko ľudí prehliadalo vaše stránky a poskytovať vám podrobné info.

 • Info marketing, info podnikanie. SEO optimalizácia, tvorba web stránok, internet marketing a grafick

  SEO je na nič, keď nemáte kvalitný a jedinečný obsah. Dajte vaše najlepšie informácie na váš web = toto bude lepšie ako akákoľvek SEO optimalizácia. A potom sa iba postarajte o vašich návštevníkov webu. SEO optimalizácia, tvorba web stránok, internet marketing a grafické služby.Vytvoriť kvalitný web dnes nestačí. SEO pomáha nájsť cez vyhľadávače vaše služby a produkty aj potencionálnym klientom, ktorí nikdy oi vašej ponuke nepočuli. Jednoduchos i vás vyhľadajú prostredníctvom vyhľadávačov ako google, seznam, bing, ci yahoo. Internet marketing a SEM je podporou vášho podnikania a ďalšou súčasťou celkovej optimalizácie.

 • Info marketing, info podnikanie cez internet. SEO optimalizácia, tvorba web stránok, internet market

  Info marketing, info podnikanie cez internet. SEO optimalizácia, tvorba web stránok, internet market

  SEO je na nič, keď nemáte kvalitný a jedinečný obsah. Dajte vaše najlepšie informácie na váš web = toto bude lepšie ako akákoľvek SEO optimalizácia. A potom sa iba postarajte o vašich návštevníkov, ktorý prídu na váš web. Iba potom má zmysel toto: marketing, internet a email marketing. SEO optimalizácia, tvorba web stránok, a grafické služby. Vytvoriť kvalitný web dnes nestačí. SEO pomáha nájsť cez vyhľadávače vaše služby a produkty aj potencionálnym klientom, ktorí nikdy o vašej ponuke nepočuli. Jednoducho si vás vyhľadajú prostredníctvom vyhľadávačov ako google, seznam, bing, ci yahoo. Marketing je podporou vášho podnikania a nadstavbou...

 • Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)

  Kvalitná a relevantná návštevnosť webu predstavuje prvý krok k dosahovaniu jeho cieľov. Na zvýšenie návštevnosti existuje mnoho spôsobov. Prvým krokom pri jej budovaní, ktorý tvorí aj základ Inbound marketingu, je umožnenie užívateľom nájsť váš web. Dve najzákladnejšie techniky na zvýšenie návštevnosti sú optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) a reklamné PPC (pay per click) systémy. Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO), pozostáva z dvoch prístupov: úpravy na webe a aktivity mimo vášho webu, aby sa váš web umiestňoval na čo najlepších pozíciách pri vyhľadávaní vo vyhľadávačoch (Google, Bing, Yahoo, atď.). Primárnym cieľom b...

 • Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO), internetový marketing (SEM)

  Skutočne dôležitou súčasťou našich web riešení je optimalizácia pre vyhľadávače, tzv. SEO (search engine optimalization), vďaka ktorej vaše webové sídlo vieme dostať na top pozície vo vyhľadávaní (Google, Bing, Seznam...), čo má za následok mnohonásobné zvýšenie relevantnej návštevnosti, teda SEO Vám privedie práve takých návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o váš produkt alebo službu.

 • SEO optimalizácia

  SEO optimalizácia je pre všetky stránky veľmi dôležitá. Vaša stránka by nemala obsahovať iba peknú grafiku, ale mala by byť optimalizovaná podľa SEO normiem. Ak predávate na internete produkty, alebo služby je veľmi podstatné na akej pozícii ste vo vyhľadávačoch. Ak však neponúkate unikátny tovar či službu, vaša konkurencia bude vo vyhľadávačoch tiež. Prečo je zlepšovanie pozície vo výsledkoch dôležité? Čím lepšiu pozíciu máte vo vyhľadávačoch, tým máte vačšiu šancu, že Vás nájde viac potenciálnych zákazníkov a tým vačší zisk Vám to môže priniesť.

 • SEO optimalizacia

  Viete čo je SEO optimalizácia ? Istotne si položíte otázku že načo mi to bude a čo budem mať z toho, alebo ako to ovplyvní moje webstránky. Skutočným poslaním SEO optimalizácie webových stránok je pre vyhľadávače je dať o sebe vedieť. Informácie hľadajú návštevníci, vyhľadávače sú len nástrojom k vyhľadaniu aktuálnych informácií. Práve preto musíte vyhľadávače presvedčiť o kvalitách a možnostiach, ktoré prináša Vaša webová stránka, a ponúknuť im tie správne slová, textov (copywriting), vytváranie spätných odkazov (link building), ktoré užívatelia môžu najsť na Vašich stránkach a tým padom sa dostávate na lepšiu pozíc...

 • SEO optimalizácia

  Optimalizácia pre vyhľadávače alebo SEO (z ang. search engine optimization) je súbor viacerých techník na zlepšenie pozície, na ktorej sa web stránka zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania v internetových vyhľadávačoch. Každá optimalizácia je zameraná na kľúčové slová, ktoré sa zostavia z podrobnej analýzy. Za pomoci dobre zvolených kľúčových slov by sa mal zvýšiť počet cielených návštevníkov stránky, čo je podstatou optimalizácie. Internetový vyhľadávač za pomoci botov (alebo tiež crawlerov, robotov) sťahuje v rôznych časových periódach obsah webových stránok a ďalších dokumentov, ktoré potom analyzuje, indexuje a ukladá do databázy...

 • SEO optimalizácia

  SEO je skratka anglického výrazu search engine optimization a v preklade znamená optimalizáciu webu pre vyhľadávače. Cieľom SEO optimalizácie je zvýšenie návštevnosti webu. SEO je súbor činností, ktoré je nutné robiť pre dosiahnutie prvých miest vo vyhľadávaniach. Cieľom SEO optimalizácie nie je len zvýšenie čísla na počítadle návštevníkov. Hlavný zmysel SEO je nájsť užívateľov, ktorí hľadajú Vás a tým pádom zdvihnúť ziskovosť webu.

 • SEO optimalizácia a linkbuilding

  SEO optimalizácia a linkbuilding

  Ako radikálne zvýšiť návštevnosť vášho webu, počet zákaziek, predaj, obrat alebo zisk? Je dôležité využiť SEO optimalizáciu pre vyhľadávače nech je to seznam.cz, google.cz či centrum.cz. Vďaka tejto optimalizácii vám môžeme zaručiť umiestnenie vášho webu na prvých miestach vo vyhľadávačoch bez platenia vyhľadávaču samotnému. Práve cez vyhľadávače totiž prichádza na weby / e-shopy viac ako 80% návštevníkov.

 • Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)

  Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)

  Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) posunie Váš web na prvé pozície vo vyhľadávačoch (napr. Google, Bing, ...). Výsledkom je viac potenciálnych klientov hľadajúcich Vaše produkty alebo služby. Aké SEO služby ponúkame: - SEO analýza web stránok, - analýza kľúčových slov a ich optimalizácia pre vyhľadávače (SEO), - úplná SEO optimalizácia pre vyhľadávače(vyladenie všetkých off-page i on-page faktorov), - dôkladná registrácia a zlepšenie pozícií v online katalógoch, - tvorba spätných odkazov a zvyšovanie PageRanku, - SEO analýza konkurencie, - SEO copywriting - optimalizácia textov pre vyhľadávače, - úprava zdrojového kódu, -...

 • Optimalizácia pre vyhľadávače - SEO

  • Využite možnosti vyhľadávania a optimalizujte Vašu web stránku tak, aby vyhovovala vyhľadávacím návykom návštevníkov. Návštevníci počas svojich nákupov veľmi často ako prvý krok používajú Google vyhľadávač. Vyhľadávač im poskytne zoznam produktov, alebo služieb, z ktorých si majú možnosť vybrať im vyhovujúce. Preto by ste mali dbať na to, aby Vaše produkty a služby obsadili čo najprednejšie miesta a tým sa dostali pred konkurenciu. V dôsledku optimalizovaného vyhľadávania sa drasticky zvýši návštevnosť Vašej web stránky bez toho, aby ste museli investovať do platených inzercií. Takto sa zvýši aj popularita stránky. To vša...

 • Optimalizácia, odvírenie a vyčistenie

  • Optimalizácia Zoptimalizujeme bežiace procesy s ohľadom na využitie pamäte a procesora, pričom prečistíme disk a vymažeme nepotrebné súbory. Potom odinštalujeme aplikácie ktoré sa nepoužívajú a poradíme ako sa starať o PC/NB. Samozrejme Vás naučíme ako kontrolovať správnu funkčnosť PC/NB a navrhneme vhodný upgrade PC/NB. • Odvírenie Táto služba zahŕňa odvírenie PC alebo notebooku a profesionálne nastavenie ochrany voči vírusom a vonkajším útokom. Takisto aplikujeme všetky potrebné aktualizácie a skontrolujeme nastavenie zebezpečenia na úrovni routera. • Zabezpečenie Ako prvé, profesionálne nastavíme PC alebo notebook prot...

 • Optimalizácia počítača

  • Zmeriame rýchlosť a preveríme funkčnosť • Skontrolujeme bežiace programy na pozadí • Posúdíme vyťaženie procesora, pamäte a diskov • Overíme funkčnosť nainštalovaných programov

 • Optimalizácia počítačov

  Ak ste nespokojný s výkonom PC, optimalizujeme ho k lepšiemu výkonu: - Nájdeme príčinu slabého výkonu PC - Odstránime nepotrebné programy, ktoré spomaľujú PC - Nainštalujeme potrebné bezpečnostné záplaty OS

 • Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)

  Pomocou techník optimalizácie pre vyhľadávače dostaneme Vašu web stránku na popredné miesta v interentových vyhľadávačoch (Google, Zoznam, a pod.) a zvýšime tak návštevnosť Vašej web stránky. SEO má vysokú návratnosť investícií a ukázala sa ako základná časť marketingu pre Vašu webovú prezentáciu.

 • Optimalizácia internej komunikácie

  Súčasťou projektu je analýza súčasného stavu internej komunikácie v rámci spoločnosti, na vertikálnej a horizontálnej úrovni a návrh optimálnych riešení pre odstránenie komunikačných bariér a šumov. Nevyhnutnou podmienkou implementácie projektu je tréning komunikácie, našitý na potreby organizácie. Prínosy projektu: - Zlepšenie horizontálnej a vertikálnej komunikácie v organizácii - Odstránenie strát spôsobených neefektívnou komunikáciou - Ušetrenie času stráveného na poradách - Zlepšenie informovanosti zamestnancov - Zlepšenie vzťahov medzi zamestnancami

 • Optimalizácia procesov a organizačný audit

  Projekt optimalizácie organizačnej štruktúry resp. organizačného auditu je vhodný pre organizácie, v ktorých je viac organizačných úrovní, nedostatočná produktivita práce a nepružná komunikácia medzi jednotlivými oddeleniami a pre organizácie, ktoré chcú prejsť na procesné riadenie. Najčastejšie využívanou metódou pri organizačnom audite resp. optimalizácii organizačnej štruktúry je procesná analýza a procesná mapa. Spočíva v predefinovaní hlavných a podporných procesov v organizácii tak, aby zabezpečili efektívne využitie zdrojov organizácie. Prínosy projektu: - zníženie počtu pracovníkov, ktoré vyplynie z odstránenia neefektívnyc...

 • Optimalizácia systému odmeňovania

  Zavedenie optimálneho systému odmeňovania zamestnancov vedie k úspornému riešeniu personálnych nákladov, k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov, ich spokojnosti a motivácie. Prínosy projektu: - S minimálnymi nákladmi na odmeňovanie dosiahnete maximálny výkon zamestnancov - Udržíte si najlepších zamestnancov - Zvýši sa výkon Vašich zamestnancov - Zvýši sa produktivita práce vo Vašej firme - Dosiahnete, že Vaši zamestnanci budú lojálni

 • Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)

  Stránky pre vyhľadávače (SEO – search engine optimalization) je postup slúžiaci k zvýšeniu návštevnosti web stránok a tento postup možno označiť za aktuálne jeden z najefektívnejších spôsobov propagácie webstránky, a teda aj samotnej spoločnosti, jej produktov a služieb. SEO je súbor techník na zlepšenie pozície, na ktorej sa optimalizovaná webstránka zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania v internetových vyhľadávačoch. SEO zahŕňa linkbuilding, linkbaiting, social media marketing, virálny marketing, on-line PR v kombinácii so sémantickým kódovaním webu. Kľúčové slová sú najdôležitejšou časťou SEO postupu ako optimalizovať konkrétne ...

 • Optimalizácia nákladov

  Vďaka dlhoročným skúsenostiam so Slovenským reklamným trhom a oblasťou priameho marketingu vám vieme poskytnúť spoľahlivé rady a odporúčania pre zníženie nákladov a efektívne vynakladanie prostriedkov na telekomunikačné služby, poštovné, tlač a produkciu.

 • Predaj - Náhrady a optimalizácie pohonov - energetická optimalizácia

  Predaj - Náhrady a optimalizácie pohonov - energetická optimalizácia

  Predaj prístrojov na energetickú optimalizáciu.

 • Optimalizácia pre vyhľadávače – SEO

  Pri webdesign-e (tvorbe stránky) automaticky myslíme aj na optimalizáciu pre vyhľadávače SEO seo – viac.

 • Optimalizácia pre prehliadače

  Na poli internetových prehliadačov došlo k značnému posusnu. Do hry výrazne vstúpili okrem Internet Expoler-u aj daľšie prehliadače ako napríklad Mozila, Opera, a ďalšie.. Keďže každý z nich implementuje HTML kód trochu inak. Našou úlohou je vytvoriť stránku tak, aby bola kompatibilná so všetkými.

 • SEO - optimalizácia

  - SEO optimalizácia - SEO analýza - Úprava textov web stránok - Zaradenie web stránky do katalógov - SEO získavanie spätných odkazov - Linkbuilding

 • Optimalizácia výkonu počítača

  Myslíte si, že je výkon Vášho počítača nedostatočný? Každý počítač sa časom spomaľuje a potrebuje pravidelnú údržbu. Vyriešime problémy pomalého operačného systému. Odstránime nepotrebný softvér, ktorý zaberá operačnú pamäť. Vyčistíme priestor na pevnom disku. Nainštalujeme bezpečnostné záplaty systému. Skontrolujeme správnu funkčnosť počítača.

 • SEO optimalizácia

  Internetový marketing a riešenia, ktoré zvýšia viditeľnosť Vaších stránok vo svete internetu.

 • Optimalizácia webu

  Našim cieľom pri tvorbe web stránky nie je iba pekný dizajn navrhnutý profesionálnymi dizajnérmi, alebo dokonalá funkčnosť, ktorá napomáha pri zlepšení chodu firmy, ale taktiež prilákanie nových zákazníkov do Vašej firmy prostredníctvom svetových vyhľadávačov. Na sprístupnenie Vašej web stránky širokej verejnosti sa využíva súbor techník zvyšujúci pravdepodobnosť získania cieleného zákazníka nazývaný SEO (Search Engine Optimization).

 • SEO optimalizácia pre vyhľadávače

  Pre mnohých klientov je z hľadiska marketingu veľmi nevyhnutné, aby sa ich stránky zobrazovali na popredných miestach vo vyhľadávačoch a katalógoch. Pri vyhľadávaní web stránky, môže návštevník obdržať veľké množstvo relevantných ale aj menej relevantných odkazov. Väčšina bežných používateľov navštívy len stránky, ktoré sa nachádzajú na vrchole vyhľadávaných výsledkov. Ak je vo vašom záujme zlepšiť povedomie o vašej firme, vašom produkte alebo vašej službe, je pre vás SEO optimalizácia veľmi dôležitá Čo ponúkame: - analýza trhu a prieskum konkurencie - správne zvolené kľúčové slová a texty - úprava kódu stránky ...

 • Optimalizácia pre vyhľadávače - SEO

  Pomocou optimalizácie pre vyhľadávače (SEO - Search Engine Optimization) budú vaše stránky automaticky na popredných miestach vo výsledkoch hľadania. Návštevníci internetu so záujmom o váš produkt budú chodiť na váš web. Profesionalita: používame profesionálne nástroje na analýzu kľúčových slov a analýzu konkurencie. Pomáhame svojim klientom nájsť hlavný predajný argument a použiť ho na www stránkach. Servis: sledujeme, ako sa vyvíja postavenie klientov vo vyhľadávačoch a ako sa odráža zvýšená návštevnosť stránok na predaji produktov.

 • SEO optimalizácia

  Až 90% zákazníkov dnes vyhľadáva služby on-line. Cieľom SEO (search engine optimization) je optimalizovať web stránku tak, aby dosahovala popredné pozície vo výsledkoch vyhľadávania na určité kľúčové slová v domácich aj svetových vyhľadávačoch.

 • Optimalizácia procesov

  Spoločnosti strácajú čas a navyšujú náklady často krát aj kvôli neoptimalizovaným procesom. Používajú niekoľko softvérov od viacerých dodávateľov, ktoré navzájom nevedia komunikovať. Každé oddelenie si žiada dokumenty v inom formáte. V systéme existujú zákazníci, či dodávatelia, s ktorými už dávno nespolupracujete.

 • Prísady ako optimalizácia konceptu

  Soepenberg ponúka prísady, ktoré sú využiteľné v celom portfóliu spoločnosti. Napríklad: SF BIGAPlus je prísada pre plynové zariadenia. Tento preparát sa využíva ako okamžitá pomoc pri hroziacom prekyslení. Na želanie zákazníka Soepenberg zistí v spolupráci s Gewitra Bonn množstvo, ktoré bude zákazník potrebovať a odporučí dávkovanie tejto prísady.

 • Optimalizácia pre vyhľadávače - SEO

  Aby boli Vaše webové stránky skutočne úspešné a plnili svoj primárny účel je nevyhnutná ich optimalizácia. SEO-optimalizácia znamená úpravu obsahu, kľúčových slov a fráz vašich internetových stránok, pre ich maximálnu prístupnosť pre vyhľadávače. Web-in Vám taktiež ponúka registráciu Vašich stránok v internetových katalógoch (cca 20 bezplatných katalógov). Web-in ručí za bezproblémové zobrazovanie Vašich stránok vo väčšine bežných internetových prehliadačoch. (ako napr....)

 • SEO optimalizácia

  V oblasti marketingu a SEO Vám vieme poskytnúť nasledovné služby: - marketingovú analýzu a stratégiu /konkurenčná analýza, východisková analýza, stanovenie cieľových skupín, vytvorenie cieľov a stratégie, SWOT analýzu/ - optimalizáciu webstránky pre vyhľadávače /SEO/ - písanie reklamných textov /copywriting/ - testovanie webu /jednoduchosť navigácie, informácií atď. pomocou vzorky respondentov/ - internetový marketing /PPC kampane v etargete a google/ - zapísanie firmy do vyhľadávacích portálov /zapísanie firemného profilu do zoznamov/ - tvorba reklamných prospektov /katalógy, prospekty, informačné letáky, bannery, plagáty/ - návrh ...

 • Optimalizácia pre vyhľadávače

  Môžte si dať vyrobiť novú stránku s pekným dizajnom, ktorá bude prinášať zaujímavý obsah, produkty, tovar, informácie. Všetko môže byť naozaj na profi úrovni ale má to jeden háčik. Ako sa o Vás ľudia dozvedia ? Ako sa im dostanete do povedomia ? Komu budete predávať svoje produkty, keď skoro nik nebude tušiť že vôbec existujete ? Na to všetko slúží SEO optimalizácia - optimalizácie pre vyhľadávače. Bežný internetový užívateľ používa ako nástroj k zdrojom svojich požiadaviek internetový vyhľadávač. Pokiaľ si dokážete zabezpečiť čo najpoprednejšie miesto v takýchto vyhľadávačoch, tým viacej návštevníkoch získate. SEO o...

 • Optimalizácia výkonu počítača

  Myslíte si, že je výkon Vášho počítača nedostatočný ? Každý počítač sa časom spomaľuje a potrebuje pravidelnú údrzbu. - vyriešime problémy pomalého operačného systému - odstránime nepotrebný softvér, ktorý zaberá operačnú pamäť - vyčistíme priestor na pevnom disku - nainštalujeme bezpečnostné záplaty systému - na záver skontrolujeme správnu funkčnosť počítača

 • Optimalizácia pre vyhľadávače - SEO

  (Search Engine Optimization) je služba, pomocou ktorej sa zvyšuje pozícia vašej web stránky vo výsledkoch vyhľadávania textových vyhľadávačov.

 • SEO a W3C optimalizácia

  Kvalitný SEO servis s bodovým hodnotením nad 90 bodov zo 100 pre web stránky pracujúce na platforme Joomla. Výsledok našej práce si môžete následne preveriť na nezávislom serveri seoservis.cz a SEO Workers Engine Optimalization. A to nie je všetko. Nakoľko kvalitná SEO optimalizácia je dlhodobý proces - ponúkame za príplatok optimalizáciu vašich stránok v rozpätí 4 mesiacov s cieľom postúpiť z vašej aktuálnej pozície v GOOGLE do jej prvej desiatky v závislosti od zadaných kľúčových slov. Upozorňujeme, že nikomu nemôžeme garantovať presné poradie vo vyhľadávačoch, ale urobíme všetko čo je v našich silách, aby váš web dosiahol čo možno na ...

 • SEO - optimalizácia pre vyhľadávače

  Hlavnou úlohou optimalizácie pre vyhľadávače je priviesť čo najvyšší počet návštevníkov na Vašu stránku, zvýšiť tak zisky organizácie, zlepšiť povedomie o firme, značke, službe alebo výrobku. Na to, aby Váš web plnil svoj účel nie je dôležitý len kvalitný design a obsah, ale aj zabezpečenie toho, aby Vás mohli Vaši potenciálni klienti na internete nájsť. To je práve úlohou SEO - (Search Engine Optimization). Základom úspechu je použitie nasledujúcich metód: - napísanie kvalitného obsahu - s tým súvisiaca identifikácia dôležitých kľúčových slov - zmapovanie konkurencie - dostatočný počet spätných odkazov

 • SEO optimalizácia pre vyhľadávače

  SEO je skratka anglického Search Engine Optimization. Ide o stránku navrhnutú tak, aby sa zobrazovala čo na najvyšších pozíciach vo vyhladávačoch. Čím sa stránka lepšie umiestňuje tým hovoríme o lepšom SEO danej stránky. Načo je SEO optimalizácia potrebná Mnoho firiem si je už vedomých dôležitosti webovej prezentácie. Nechajú si spraviť web, ktorý vyzerá pekne a spustia ho. Po nejakom čase však zisťujú, že web nespĺňa očakávané ciele, má menšiu návštevnosť ako konkurenčné weby. Webu totiž nestačí byť pekný, keď ho nikto neuvidí. SEO optimalizácia využíva fakt, že ľudia na internete hľadajú služby, produkty alebo čokoľvek...

Zabezpečujete technické a emisné kontroly?

Zabezpečujete technické a emisné kontroly?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Optimalizácia pre vyhľadávače 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.