Sledování a střežení vozidel

Sledování a střežení vozidelSledování a střežení vozidel 2Sledování a střežení vozidel 3

Sledování a střežení vozidel je založeno na vzájemné komunikaci palubní jednotky FleetLock a družicového systému GPS. Tyto informace jsou pak pomocí mobilní sítě GSM nebo datového přenosu GPRS přeneseny na server, odkud si je každý klient může kdykoliv prohlédnout pomocí webové aplikace.

Systém je pravidelně aktualizován, a proto máte neustále aktuální informace o dění v terénu. Práce v systému je velice jednoduchá a umožňuje Vám provádět mnoho operací. Umožní Vám sledovat trasu, časové intervaly, dobu tankování u jednotlivých vozidel či ucelených skupin.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

 • Systém sledování zakázek ANeT-Work

  Systém sledování zakázek ANeT-Work

  Odměňujete pracovníky dle odvedené práce na zakázkách? Víte, co Vaši zaměstnanci dělají v pracovní době? Na jakých zakázkách pracují? Sledujete produktivitu práce? Kolik času tráví každý měsíc vedoucí útvarů s výkazy práce? Co kdyby jste používali systém, který sleduje a hodnotí plnění zakázek, monitoruje aktuální průběh každé zakázky a Vy byste: - Přesně a okamžitě věděli, na jaké zakázce který zaměstnanec pracuje a jak dlouho. - Pružně reagovali na poptávku Vašich zákazníků. - Výkonnější pracovníky jasně odlišili od méně výkonných. - Zvýšili výkon celé výroby a produktivitu práce. - Odměňovali praco...

 • Zariadenie na sledovanie prevádzky žeriava

  Zariadenie na sledovanie prevádzkového stavu žeriavov je v súlade s STN ISO 12482-1 „Žeriavy - sledovanie stavu“. Zariadenie ďalej zaisťuje ochranu proti preťaženiu a tenzometrický snímač, ktorý je súčasťouí zariadenia, je možné využiť aj pre neobchodné váženie. ZARIADENIE ŠTANDARTNE UMOŽŇUJE NASLEDOVNÉ FUNKCIE : Počet pracovných cyklov (uchopenie a odloženie bremena s nenulovou hmotnosťou) pri hlavnom a prípadne aj pomocnom zdvihu, s prihliadnutím k hmotnosti manipulovaného bremena. - Počet hodín prevádzky v závislosti na zaťažení pre sledované skupiny (mačka, most, zdvih). - Prejdená dráha pre sledované skupiny (mačka, most). -...

 • Sledovanie výroby pomocou systému PTS

  Sledovanie výroby pomocou systému PTS

  Systém PTS je určený pre automatizované sledovanie výroby a využijú ho výrobné spoločnosti, ktoré chcú mať dokonalý prehľad o vyrobených produktoch vrátane histórie ich výroby, počtu kusov či výkonnosti svojich pracovníkov. Štruktúra výrobnej linky ako aj výrobný proces je špecifiký pre každú spoločnosť, preto náš systém vždy upravujeme pre potreby jednotlivých klientov tak, aby v maximálnej miere spĺňal ich požiadavky. Systém pre sledovanie produkcie od spoločnosti Sitris je možné prepojiť s ďalšími systémami, napr. dochádzkovým systémom či ERP.

 • Systém pro sledování vytíženosti strojů a zařízení

  Systém pro sledování vytíženosti strojů a zařízení

  Pro zlepšování efektivity výroby je nutné mít dostatek relevantních informací. K tomu je určen níže popisovaný systém umožňující sledovat pracovní stavy strojů a zařízení. Systém lze provozovat celkem ve dvou variantách. V základní variantě, složené ze sběrné jednotky MTS200 a požadovaných čidel, lze sledovat a zasílat do sběrného PC informace o požadovaných stavech stroje a zařízení jako jsou jejich zapnutí a vypnutí, provoz nebo prostoj, množství provedených operací popř. počet vyrobených kusů za vybraný časový úsek. V rozšířené variantě přidáním terminálu SJ100 lze tyto stavy ještě doplnit o důvody a doplňující funk...

 • MES systém xTrace - komletné riešenie pre sledovanie vrýrobných operácií

  MES systém xTrace - komletné riešenie pre sledovanie vrýrobných operácií

  xTrace je systém, ktorý patrí do rodiny MES (Manufacturing Execution Systems). Systémy kategórie MES sú článkom medzi ERP (ekonomickými) informačnými systémami na úrovni podniku a systémami pre automatizáciu technologických procesov (výroby).

 • Prístroje na stráženie, meranie, sledovanie a na regulovanie prietoku MEISTER

  Prístroje na stráženie, meranie, sledovanie a na regulovanie prietoku MEISTER

  Strážiče prietoku s ukazovateľom DWG - rozsah: 0.1 – 150l/min H2O, 2– 2000Nl/min vzduchu / podľa typu / - materiál: Mosadz alebo nerez 1.4571 - tlak: PN 16 bar - zástavbová poloha: vertikálna Použitie: na stráženie prietoku kvapalných a plynných médií, napr. pri chladiacich systémoch zváracích prístrojov, púmp, dávkovacích zariadeniach, kompresoroch, hydraulických systémov atď. Obmädzovače prietoku - prietok: 1-390l/min H2O / podľa prevedenia / - materiál: MS alebo nerez - zástavbová poloha: ľubovoľná Plastové prietokomery M123/23 - rozsah: 1.5 – 60 000 l/ H2O / podľa typu / - materiál: Trogamid, Polysulfon, alebo PVDF - tlak: P...

 • Sledovanie a regulácia štvrťhodinového maixima

  Sledovanie a regulácia štvrťhodinového maixima

  Pri súčasných cenách energie má veľký význam sledovanie ich spotreby spolu so zaznamenávaním a následným vyhodnocovaním. Takýto dlhobý prehľad nám dokáže nájsť reálne možnosti úspor v spotrebe energií. Základom energetického dispečingu je centrálna jednotka vyhodnocujúca impulzy z fakturačného elektromera energetických závodov, impulzy z merača spotreby plynu, z prietokomeru vody a podobne. regulácia výkonu: - regulácia výkonu - činnosť regulátora (1) je založená na snímaní a vyhodnocovaní impulzov z elektromera (2,3) - regulátor znižuje odoberaný výkon vypínaním spotrebičov (4,5) pomocou vypínacích modulov (6,7) rozmiestn...

 • ULTIMAX-104 – možnosť sledovania živého záznamu z kamier a nahrávanie záznamu aj cez internet

  ULTIMAX-104 – možnosť sledovania živého záznamu z kamier a nahrávanie záznamu aj cez internet

  Videorekordér digitálny sieťový 4-kanálový, videokompresia H.264, 100 snímkov/sek, nahrávanie a prehrávanie v reálnom čase v jedinečnom rozlíšení 4CIF (704 x 576) , 4CIF (704 x 576), 2CIF (704 x 288). 4x alarmové vstupy, 1x výstup, 1x 3,5 HDD SATA do 2TB (dodávané bez HDD – možnosť dokúpiť pevný disk Seagate 500 GB. Namontujeme pred zaslaním zadarmo), podpora PTZ, 2xBNC a VGA výstup pre monitor, audio vstup, 1x RJ-45, USB port pre zálohu, myš, diaľkový ovládač, české menu, možnosť pripojenia externých pamäťových zariadení: HDD-USB, DVD-USB/SATA, Pendrive –USB, rozmery 315x230x45 mm, hmotnosť 2,8 kg. Prezeranie záznamov LCD monitorom (VGA vý...

 • Zabezpečenie a sledovanie kamerovým systémom

  Zabezpečenie a sledovanie kamerovým systémom

  V rámci bezpečnosti dnes kamerové sytémy predstavujú veľmi dôležitú úlohu. Jednako sú kamerové systémy omnoho dokonalejšie a prepracovanejšie ako kedysi. Na trhu je obrovské množstvo systémov a kamier a to od triviálnych až po špičkové. Je naozaj na zákazníkovi poprípadne dohode so zákazníkom aký systém mu bude namontovaný. Taktiež je dôležité či sa bude monitorovať celý priestor alebo len detaily(tváre, postavy, autá, poznávacie značky apod). Kamerový systém v spojení so zabezpečovacím systémom a systémom identifikácie tvorí obrovskú bariéru pre prípadné narušenie alebo vniknutie do objektu. Dnes sa dá zabezpečiť celý objekt vr...

 • ULTIMAX-104 – možnosť sledovania živého záznamu z kamier a nahrávanie záznamu aj cez internet

  ULTIMAX-104 – možnosť sledovania živého záznamu z kamier a nahrávanie záznamu aj cez internet

  Videorekordér digitálny sieťový 4-kanálový, videokompresia H.264, 100 snímkov/sek, nahrávanie a prehrávanie v reálnom čase v jedinečnom rozlíšení 4CIF (704 x 576) , 4CIF (704 x 576), 2CIF (704 x 288). 4x alarmové vstupy, 1x výstup, 1x 3,5 HDD SATA do 2TB (dodávané bez HDD – možnosť dokúpiť pevný disk Seagate 500 GB. Namontujeme pred zaslaním zadarmo), podpora PTZ, 2xBNC a VGA výstup pre monitor, audio vstup, 1x RJ-45, USB port pre zálohu, myš, diaľkový ovládač, české menu, možnosť pripojenia externých pamäťových zariadení: HDD-USB, DVD-USB/SATA, Pendrive –USB, rozmery 315x230x45 mm, hmotnosť 2,8 kg. Prezeranie záznamov LCD monitorom (VGA vý...

 • Sledování výroby zářivkových těles

  Sledování výroby zářivkových těles

  Zařízením pro sledování výroby na montáži zářivkových světel, se získává přehled o okamžitých stavech produkce na jednotlivých montážních linkách tj. počtech ve směně vyrobených kusů a počet kusů, který se od výroby očekává a přehledné zobrazení okamžitého stavu výroby na PC, v počítačové síti a na velkoplošných panelech. Všichni techničtí a hospodářští pracovníci mají na svých osobních počítačích připojených do lokální sítě podniku možnost zjistit okamžitý stav výroby. Stačí jim sledovat intranetové WWW stránky, na kterých jsou přehledně zobrazeny stavy výroby.

 • Sledování výroby

  Sledování výroby

  Zařízením pro sledování výroby na montáži dveřních výplní Passat B6, se získává přehled o okamžitých stavech produkce v lisovně tj. počtech ve směně vyrobených kusů a počet kusů, který se od výroby očekává a přehledné zobrazení okamžitého stavu výroby na PC, v počítačové síti a na velkoplošných panelech. Všichni techničtí a hospodářští pracovníci mají na svých osobních počítačích připojených do lokální sítě podniku možnost zjistit okamžitý stav výroby. Stačí jim sledovat intranetové WWW stránky, na kterých jsou přehledně zobrazeny stavy výroby.

 • Sledovanie polohy železničných vagónov

  Sledovanie polohy železničných vagónov

  Systém umožňuje sledovanie a lokalizáciu vagónov v železničnej doprave. Prípadne môže byť použitý pre sledovánie polohy a lokalizáciu akýchkoľvek iných mobilných objektov. Prostredníctvom systému je možné v reálnom čase sledovať okamžitú polohu objektu na mape na obrazovke PC alebo pomocou SMS textových správ na mobilnom telefóne GSM. Ďalšou veľmi dôležitou vlastnosťou systému je schopnosť systému automaticky vysielať alarmové správy ako napríklad únik plynu alebo kvapaliny z cisterny alebo zvýšenie teploty v chladiacom vozidle. Tieto správy sú formou SMS textových správ prenášané napríklad do dispečerského centra apod.

 • Osobní zařízení pro sledování polohy s možností odeslání SOS zprávy

  Možnosti použití: - sledování pohybu dětí, postižených nebo starých osob s potřebou přesné lokalizace a posláním SOS zprávy - sledování samostatně pracujících osob - lokalizace psů a jiných zvířat - občasná kontrola tras pohybu vozidel / osob / zásilek - kontrola pohybu doručovatelů letáků, poštovních zásilek Funkce zařízení: - trvalé sledování se zobrazením aktuální polohy a průběhu trasy pohybu na mapách celého světa - zjištění zeměpisné polohy na SMS dotaz - poslání SOS zprávy s aktuální pozicí na předem definovaná telefonní čísla - volání až na 10 předem uložených tel. čísel stisknutím klávesy - obous...

 • Sledování spotřeby paliva

  Jak to funguje? Sonda s plovákem dodatečně montovaná do palivové nádrže zjišťuje nepřetržitě hladinu paliva v nádrži s přesností na 2,5 mm a prostřednistvím GPS monitorovací jednotky odesílá naměřené hodnoty na webové stránky www.satelitniledovani.cz, kde se data zpracovávají a zobrazují uživateli jednoduchou a srozumitelnou formou. Získejte kontrolu nad skutečnou spotřebou nafty a zabraňte jejím krádežím - prostřednictvím dodatečně montované sondy v palivové nádrži naftových vozidel a strojů zajišťuje nepřetržitou kontrolu tankování a spotřeby paliva - nezasahuje se do palivového vedení a nehrozí tak jeho ucpání ani zamrznut...

 • GPS mobil manažer - satelitní sledování přes mobilní telefony

  GPS Mobil Manažer je software pro mobilní telefony Nokia s GPS a operačním systémem Symbian. Zajišťuje přesné monitorování polohy a průběhu trasy pohybu telefonu. Jak to funguje? Software v telefonu přes zabudovaný GPS modul zjišťuje aktuální polohu telefonu a odesílá ji na tuto webovou stránku, kde se zobrazí na mapách. Ze získaných dat se také vytváří kniha jízd, kterou je možné uložit to MS Excelu. Výhodou GPS M.M.: - přenosný s telefonem - není trvale zabudovaný ve vozidle - možnost zadávat v programu telefonu popis jízdy. Například jméno zákazníka, číslo obchodního případu, přepínat mezi soukromou / služební jízdou, ap...

 • Satelitní sledování a zabezpečení vozidel, strojů s možností posílání alarmové sms zpráv nebo volání

  Co získáte sledováním vozidel: - trvalé monitorování v reálném čase - kdykoliv se přihlásíte na tuto web stránku, dozvíte se aktuální pozici vozidla, historii jeho pohybu - zabezpečení vozidla s voláním nebo odesíláním SMS v případě pokusu o odcizení nebo odtahu vozidla, odpojení autobaterie - zobrazování polohy a průběhu tras pohybu na detailních mapách celého světa - odeslání SOS SMS zprávy s žádostí o pomoc na předem definované telefonní čísla - usnutí monitorovacího zařízení a jeho probuzení při pohybu vozidla (ochrana autobaterie) - zamknutí oblasti kolem vozu a volání majiteli při opuštění nastavené oblasti Dále p...

 • Bezplatné sledovanie prevádzky vozidla

  Sledovanie pohybu vozidla je dostupné cez bezplatnú webovú stránku www.GSMLink.sk. V autoalarme je možné nastaviť, ako často má pri jazde zapisovať body, ktorými vozidlo prechádza. Tie sa dajú z pamäte načítať s presným časom a informáciou o rýchlosti. Každý zapísaný bod sa dá zobraziť na mape.

 • Sledovanie polohy vozidiel - Monitoring

  Systém AVL zasahuje do mnohých článkov systému Emlines a je dôležitým zdrojom informácií. Okrem odbavovacieho a informačného systému, kde AVL prispieva k automatickému riadeniu dát, je dôležitým prostriedkom pre fleet management, kde sa dáta o polohe vozidla porovnávajú s rôznymi ďalšími informáciami pre generovanie štatistík a manažérskych reportov.

 • Výrobca zaručuje sledovanie hlavného TV spravodajstva bez rizika infarktu.

  Slovenská výrobná firma ponúka svoje trhom overené výrobky určené pre managerov a ťažko fyzicky a psychicky pracujúcich, špecializovaný pitný režim. K objednanému balíku 1+1 v cene spolu s poštovným a balným 21,- eur dodáme 1 balenie koncentrátu grátis. Podmienkou AKCIE je označenie objednávky „ zn. požiadavka.sk ”. Akcia trvá v mesiaci september.

 • Sledování vytížení výroby / vytížení strojů

  Užíváme sledovací jednotku, která je vybavena čtyřmi spínacími vstupy 24 V AC/DC (nebo pro připojení bezpotenciálového kontaktu) a která je schopna jednoduše zpracovat signál z připojených vstupů. Pro každý vstup je možné navolit režim sledování jeho stavu: - jednoduché sledování stavu zapnuto/vypnuto (např. chod vřetene, zapnutí pece, signály poruchy apod.), - počítání impulsů (např. chodů lisu), - vstup elektroměru (přepočet dat z připojeného elektroměru na spotřebu v kW tam, kde má smysl sledovat spotřebu stroje). Dalším sledovaným signálem je samotné napájení sledovací jednotky, nap...

 • Riadenie odberu elektrickej energie spolu so sledovaním 1/4 hodinového maxima a následné odpínanie

  Naša spoločnosť sa zaoberá riešením problému vysokej spotreby elektrickej energie, aj problémom prekračovania 1/4 hodinového maxima. Riešenie spočíva v inštalácii monitorovacieho a regulačného systému odberu elektrickej energie. Samotný monitorovací a regulačný systém predstavuje mikropočítačový systém, ktorý zabezpečuje meranie odberu elektrickej energie s možnosťou archivácie nameraných údajov, a následné vyhodnocovanie spojené s vytváraním regulačných zásahov. Meranie odberu elektrickej energie je založené na snímaní impulzov hlavného elektromera, ku ktorému sa zariadenia pripája pomocou oddeľovacieho modulu. Zároveň sa snímajú aj ...

 • Sledovanie a vyhodnotenie pohybu osobných a nákladných vozidiel

  - pomocou technológie GPS môžete mať vždy aktuálne informácie o pozícii, rýchlosti pohybu Vašich vozidiel.

 • Satelitné sledovanie a monitorovanie pohybu vozidiel,strojov osôb.

  Satelitní sledování a zabezpečení vozidel, strojů + alarmové SMS a volání • sleva na pojištění vozidel • SOS tlačítko pro přivolání pomoci • alarmová zpráva v případě havárie vozidla • automatické volání majiteli vozidla v případě odcizení nebo odtahu vozidla • úspora na provozu firemních vozidel 20 až 50%, rychlá návratnost investice • zobrazování aktuální pozice, historie tras na detailních mapách celého světa, bez příplatku za mapy • automatické vytváření knihy jízd, s exportem pro případnou úpravu v MS Excelu • přesné měření spotřeby paliva, alarm při krádeži paliva, měření počtu motohodin • s...

 • Sledovanie a vizualizácia prevádzky montážnych dopravníkov

  Sledovanie a vizualizácia prevádzky montážnych dopravníkov pre káblové zväzky. Popis sa pripravuje.

 • Sledovanie vyťaženia strojov

  Systém sledovania vyťaženosti strojov slúži na sledovanie a archivovanie ich činnosti. V najjednoduchšej verzii sa ide o sledovanie prevádzky stroja, t.j. kedy bol stroj zapnutý a kedy bol vypnutý. Táto verzia programu umožňuje sledovať až 40 strojov. Každá zmena sa sleduje samostatne a údaje sa archivujú. V základnej tabuľke na obr. Stav strojov je uvedený názov stroja, čas chodu, čas státia a dĺžka posledného státia. V stĺpci vedľa tabuľky je zobrazený aktuálny stav stroja. V grafe vedľa tabuľky je zobrazený sumárny okamžitý stav celej sledovanej skupiny strojov. V tabuľke obr.Tab1 sú na jednotlivých listoch zaznamenané presné zapnutia a vypn...

 • Program pre registráciu pracovnej doby a sledovanie projektov

  TIMEMISSION je internetová aplikácia pre zaznamenávanie doby práce zamestnancov a na akom projekte daný pracovník pracoval. Tieto údaje potom slúžia nielen na sledovanie pracovnej doby, ale je to aj zdroj cenných aktuálnych reportov a analýz. Môžete sledovať nákladnosť a ziskovosť projektov. Máte k dispozícii presné podklady pre vyúčtovanie prevedených služieb klientom. Údaje môžu byť aj vstupom do mzdovej agendy. Čo Vám TIMEMISSION prináša: - zjednodušená registrácia pracovnej doby zamestnancov v elektronickej podobe - vždy presne viete, koľko bolo odvedenej práce na danom projekte a koľko máte účtovať klientom - umožní Vám sl...

Ponúkate služby osobného trénera?

Ponúkate služby osobného trénera?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Sledování a střežení vozidel 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.