Opravy, revize, převíjení transformátorů, tlumivek, transduktorů a cívek

Provádíme opravy, revize a převíjení vzduchových i olejových transformátorů, tlumivek a transduktorů nn i vn v normálním i nevýbušném provedení. Při vstupní prohlídce provádíme předepsané zkoušky trafoolejů. Nevyhovující olej buď přefiltrujeme, vysušíme nebo jej nahradíme olejem novým. Na přání zákazníka provedeme likvidaci starého oleje a tak zákazníka zbavíme nepříjemných starostí, co se starým olejem.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

 • Repasovanie, generálne opravy, modernizácia, automatizácia strojov a výrobných celkov

  Servis a opravy lisov: - vykonávame servis a opravy lisov, výroba a výmena opotrebovaných mechanických častí predovšetkým spojkových, brzdových lamiel, elektromagnetických ventilov VZD ako aj rekonštrukciu opotrebovaných elektroinštalácií strojov napr. elektrorozvádzačov, obojručných spúšťaní, nožných pedálov. Rekonštrukcia elektrorozvádzačov zabezpečí technickú úroveň stroja, čo má pozitívny dopad na zvýšenie bezpečnosti a kvality obsluhy. Pri rekonštrukciách sú používané prvky od renomovaných spoločností ako Schneider electric, Siemens a ďaľšie. Zabezpečujeme a ponúkame dielce novej, vlastnej výroby, ako aj repasované, alebo sta...

 • Opravy, rekonštrukcie a montáž vyhradených tlakových zariadení

  - Rekonštrukcie a montáž výmenníkových staníc a kotolní, vrátane vypracovania miestnych prevádzkových predpisov. - Rekonštrukcie a montáž ÚK a zdravotechniky.

 • Opravy, úprava a servis vozov

  Opravy, úprava a servis vozov

  Opravy nástaveb, lakování Běžne provádíme opravy všech typů nástaveb (speciální v kooperaci) a dodání nových (vlastní výroba). Dále provádíme zpevňování podlah, protiskluzové podlahy, zvyšování bočnic atd. Rošty nástaveb otryskáme od rzi /vlastní pískovna/, zkorodované části vyměníme svařováním v ochranné atmosféře CO2 a ošetříme antikorozním náterem /vlastní lakovna/. Bočnice a čela dodáváme v jakémkoli provedení vč. AL. U speciálních nástaveb zajišťujeme v kooperaci čerpadla, náhony, speciál.převodovky, opravy hydraulických systému atd. Lakování, nanášení speciál. barev, povrchové úpravy, antikorozní úpravy...

 • Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov

  Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov.

 • Servis, údržba, opravy, prehliadky teplovzdušných balónov

  Servis, údržbu, opravy, prehliadky balónov vykonávame na základe povolenia Leteckého úradu SR číslo SK.MF.003, v súlade s oddielom A, podčasťou F, prílohy I (časti M) k nariadeniu ES 2042/2003 pre tieto typy balónov: Balóny Kubíček, Aerotechnik, Cameron, Ultramagic, Lindstrand, Schroeder Fire Balloons.

 • Opravy, servis a predaj optických prístrojov

  * Opravy a servis: - Ďalekohľady (všetky typy) - Puškohľady - Mikroskopy - Geodetické prístroje - Objektívy - Optické sústavy - Polarimetre - Spektroskopy * Predaj značkových optických prístrojov * Špeciálne (astro, infra, mikroskopy, doplnky a pod.) na odbjednávku * Fotoaparáty - iba zberňa

 • Výťahy opravy, rekonštrukcie, modernizácia, revízie

  Výťahy opravy, rekonštrukcie, modernizácia, revízie

  Spoločnosť sa zaoberá najmä modernizáciou dosluhujúcich výťahov a to buď v etapách alebo naraz v celku. Montujeme overené stroje Wykov - bývalá Transporta, rozvádzače Vsetín aj s frekvenčným riadením, výťahové kabíny s automatickými dverami atď.

 • Návrh, dodávka, montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba elektro

  Elektrického zariadenia, Elektrické prípojky Inteligentné elektroinštalácie Svetelné obvody - senzorové - súmrakové - núdzové Studňové systémy, Zásuvkové obvody, Bleskozvody Montáž domácich vrátnikov Rozvádzačové skrine, - radové, - samostatné, - nástenné,

 • Opravy, rekonštrukcie, modernizácie

  Najväčší počet výťahov, ktoré sú v súčasnej dobe prevádzkované sú už v prevádzke dlhšiu dobu než na akú boli pôvodne navrhnuté a konštruované. Ponúkame odbornú previerku výťahov, meranie a zabezpečovanie častí výťahov s najväčšími rizikami pre ďalšiu prevádzku. Vykonávame repasáciu výťahových dielov, ich výmenu, modernizáciou prípadne montáž nových výťahov do akýchkoľvek pôvodných výťahových šachiet. Modernizácia výťahu prináša: - Zvýšenú bezpečnosť - Zvýšenú spoľahlivosť - Tichý chod - Moderný dizajn - Úsporu nákladov - Odstránenie rizík - Maximálny komfort jazdy - Odstránenie bariér pre imo...

 • Rekonštrukcie, opravy, údržby

  - kompletné rekonštrukcie budov - rekonštrukcie bytových jadier - rekonštrukcie sociálnych zariadení (kúpelne, umyvárne, WC) - zateplenie budov

 • Opravy, úpravy, rekonštrukcie

  Opravy, úpravy, rekonštrukcie

  Nakoľko sme prevažne výrobnou firmou, zákazníci nás vyhľadávajú so svojimi zakúpenými výrobkami, ktoré sú zhotovené z rozličných materiálov, niekedy aj po dobe životnosti. V prípade, že daný výrobok je opraviteľný v prijatelnej cenovej relácii a kvalite, snažíme sa vyhovieť.Najčastejšie sú to opravy autoplachiet - menšie diery a rezy, oprava rohov alebo celá výmena niektorého z dielov - strechy, čela. Samozrejme sa opravuje celá škála plachtárskeho i iného sortimentu. Záleží, či materiál, z ktorého je výrobok vyrobený, spĺňa nami požadované kritériá aby bol plne funkčný aj po našej oprave. Zákazníkov upozorňujeme, že placht...

 • Opravy, servis a prodej buldozerů

  Opravy, servis a prodej buldozerů

  - Opravy, servis a prodej buldozerů - generální a střední opravy dozerů T130, T170 - Prodej ND, poradenství - půjčování buldozerů Servis dozerů Uraltrak (ČTZ) mobilní servis strojů T100, T130, T170, B10 Servisní vozidlo, kvalifikovaní a zkušení mechanici. Běžné, střední a generální opravy dozerů a jejich agregátů. Zapůjčení dozeru T170.

 • Opravy, servis na UNEX bagry

  Opravy, servis na UNEX bagry

  Na všechny typy rypadel UNEX: E - 25, 301, 302, 303 DH - 12, 20, 28, 40, 100, 101, 102, 103, 411, 421, 441, 431, 611, 621, 631, 641 EH - 621, 931 SR - 15, SM - 15, D - 141 - zajišťujeme záruční a pozáruční servis - včetně provádění středních a generálních oprav - provádíme preventivní prohlídky rypadel UNEX za účelem zhodnocení technického stavu stroje včetně

 • Montáž, opravy, rekonštrukcie energetických a ostatných strojno 	technologických zariadení, potrubný

  Montáž, opravy, rekonštrukcie energetických a ostatných strojno technologických zariadení, potrubný

  Ponúkame: - rekonštrukcie, montáže, opravy a demontáže energetických blokov, včítane príslušnej dokumentácie (projekčnej, konštrukčnej, montážnej a kontrolnej), zaistenie dodávok ND a v prípade potreby aj stavebnú činnosť - montáže, demontáže a opravy potrubných systémov, žíhacie práce včítane zariadenia - montáže a demontáže oceľových konštrukcií - montáže a opravy vyhradených plynových zariadení (potrubné rozvody plynu, horáky, kompresorové stanice, redukčné stanice ap.) - prenájom žeriavu, pracovných plošín Pre vyššie uvedené činnosti zabezpečujeme: - šéfmontérov - inšpektorov kvality - zváračský dozor ( eu...

 • Rešení dopravy, manipulace a skladování sypkých materiálů

  Rešení dopravy, manipulace a skladování sypkých materiálů

  Náš tým spolupracovníků zajišťuje zákazníkům komplexní, profesionální servis v daném oboru činnosti v průběhu celého provozního cyklu zařízení: - prvotní konzultace (příprava investice) - projektová fáze (basic design) - realizační dokumentace (detail engineering) - dodávka zařízení - montáž a uvedení do provozu - záruční a pozáruční servis - zajištění ND - modernizace, popřípadě výměna zařízení Oblasti působení: - cementárny a vápenky - elektrárny a teplárny - papírny a ceulózky - výroby chemikálií a hnojiv - těžba nerostných surovin - ostatní oblasti manipulace a skladování sypkých hmot Využití mod...

 • Opravy, rekonstrukce a modernizace

  V rámci komplexního řešení dodávek a zlepšování péče o zákazníka poskytujeme služby: - Opravy elektromotorů a generátorů o výkonu 100 kW – 5 MW - Opravy elektrických strojů vyrobených TES VSETÍN a MEZ Vsetín - Opravy, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren - Opravujeme motory, generátory a elektrická soustrojí všeho druhu. K dispozici máme tým zkušených pracovníků, který realizuje opravy. Díky technologickému zázemí jsme schopni detekovat příčiny poruchy, navrhnout optimální variantu opravy, nahradit mechanické i navinuté součásti, stroj smontovat, naimpregnovat a odzkoušet.

 • Montáž, opravy, revize

  - Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení. - Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení. - Pověření - k montáží, údržbě a servisu telekomunikačních zařízení jednotné telekomunikační sítě v rozsahu: Drátová telekomunikační vedení v místních sítích, včetně navazujících kabelových souborů. - Rozšířené pověření - k montáži, údržbě a servisu telekomunikačních zařízení jednotné telekomunikační sítě o: Kabelová vedení s optickými vlákny. - Výroba rozvaděčů nízkého napětí. - Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení. - Výroba, instalace a opravy elektrických s...

 • Sprostriedkovanie dopravy, logistika

  Naša firma sa zaoberá sprostriedkovaním dopravy, logistikou, zasielateľstvom, špedíciou, vyťažovaním vozidiel a dopravnými službami.Pre výrobné a obchodné spoločnosti ponúkame prepravu tovaru pre odberateľov, dovoz tovaru od dodávateľov, prepravu tovaru systémom just in time, teda aktuálny prehľad o pohybe vozidla s prepravovaným tovarom kedykoľvek dla požiadavky zákazníka, informácia o predpokladanom príchode tovaru na miesto nakladky, resp. vykládky, prispôsobenie sa prepravovanému tovaru, reálne cenové ponuky týkajúce sa prepravy tovaru prispôsobené požiadavkam a možnostiam odosielatela alebo príjemcu, splatnosť prispôsobená potrebám a požiada...

 • Montáž a údržba, rekonštrukcia a opravy, odborné skúšky elektrických zariadení

  Zameriavame sa na činnosti v oblastiach: montáž a údržba, rekonštrukcia a opravy, odborné skúšky elektrických zariadení. Ďalšia činnosť je veľkoobchod a maloobchod svietidiel a elektroinštalačného materiálu. Referencia na činnosti elektroinštalácie: KLEMBER, Dolný Štál – (výrobná hala, sklady). AGRONET, Čilizká Radvaň – nádrže na obylie + techológia). ŽLTÝ KAŠTIEL, Dunajská Streda – (kompletná rekonštrukcia elektro). HOTEL ORCHIDEA, /WELLNES CENTRUM/, Veľký Meder – (kompletná elektroinštalácia). Naše predajne: STARLUX- Extra Lighting, Dunajská Streda (svietidlá). STARLUX- Veľký Meder (svietidláa elektroinštalačný materiá...

 • Servis, opravy, vybrané stavebné činnosti

  - realizácie a opravy strešných plášťov - realizácie podláh - realizácie obvodových plášťov - práce HSV a PSV

 • Opravy, revize a převíjení elektromotorů nn výkonu 0,005 do 500 kW

  Provádíme opravy, revize, repase a převíjení strojů (asynchronních, synchronních, komutátorových, kroužkových, repulsních, stejnosměrných atd.) nízkého napětí všech typů, včetně strojů zahraniční výroby, výkonu od 0,005 až 500 kW, v normálním i nevýbušném provedení. Na požadavek zákazníka provádíme v rámci opravy vyvažování rotoru, pokud to chod stroje vyžaduje provádíme jej automaticky. V průběhu opravy stroje provádíme kontrolu předepsaných tolerancí a stavu stroje. Při opravách vinutí strojů se používá moderních materiálů zajišťujících spolehlivou a trvalou jakost vinutí. Toto je dále zajištěno impregnací metod...

 • Opravy, rekonstrukce, údržba a obnova objektů

  Provádíme kompletní opravy a rekonstrukce vnitřních prostor, stavebních konstrukcí, rozvodů elektro a vody, střech, fasád, hyrdo a termo izolací. V naší nabídce naleznete i komplexní řešení regenerace panelových domů.

 • Opravy, montáž, servisní prohlídky váh

  Firma poskytuje komplexní servis vah a vážících zařízení. Zajištění oprav, montáží a demontáží a dodávky technologických dílů. Servis, údržba a revize vah a vážících systému. Pro stálé zákazníky zajišťujeme pravidelné kontroly vah a vážících zařízení a jejich následnou kalibraci. V případě stanovených měřidel úřední ověření dle požadavků zákona. Zajišťujeme záruční i pozáruční servis na většinu vážících zařízení - Vývoj a konstrukce měřících přístrojů a přípravků pro měření Realizujeme kompletní vývoj dílů a vážících zařízení od prvních návrhů až po malosériovou výrobu. Součástí p...

 • Servis, opravy, projekcia, repasie, motáž, kompletné dodávky vzduchotechnického zariadenia

  Dodávka, montáž a skúšky všetkých druhov: • klimatizačných, odsávacích a vetracích zariadení vo všetkých priemyselných odvetviach • odprašovacích zariadení s mechanickými filtrami alebo elektroodlučovačmi • sušiarní • filtroventilačných zariadení Servis, opravy, projekcia, repasie, motáž, kompletné dodávky vzduchotechnického zariadenia, rekonštrukcia a montáž vzduchotechnického zariadenia.

 • Kopletne opravy,rekonstrukcie plochych striech,hydroizolacie plochych striech.

  Hydroizolácie striech a spodných stavieb povlakovými krytinami asfaltovými, fóliami, suspenziami a náterovými hmotami. Nové strechy, opravy, ako aj kompletné rekonštrukcie a zhotovenie nových strešných plášťov, zelených striech, vrátane klampiarskych a stavebných prác. Za velmi vyhodne ceny

 • Diamantové a CBN nástroje - výroba, opravy, vývoj

  Kotúče, vrtáky, záhlbníky, píly, pasty, frézy, tablety, honovacie lišty a špeciálne nástroje na opracovanie kovov, tvrdokovu, skla, drahých kameňov, keramiky, grafitu atď.

 • Opravy, servis a nahradní díly

  Opravy, servis a nahradní díly plošinových vozíků Desta AP 1522 TR, Balkancar EP-001-6, VZV Desta, Balkancar, BT, Gliwice, ZETOR a jiné........

Prevádzkujete autoservis?

Prevádzkujete autoservis?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Opravy, revize, převíjení transformátorů, tlumivek, transduktorů a c 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.