Ekonomické služby

-


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.

 • Ekonomické žehlenie košiel

  Ekonomické žehlenie košiel

  Ponúkame ekonomickú kombináciu figúriny na žehlenie košiel (vlhkých) horúcim vzduchom + dožehlovanie ručné na profi doske so zabudovaným vyvíjačom pary. Viac info na vyžiadanie!

 • Ekonomické alternatívne vykurovanie

  Ekonomické alternatívne vykurovanie

  Nečakajte, kým Vám bude zima a vyberte si z našej ponuky ekologického a ekonomického vykurovania a prípravy TÚV!!! : Všetko pre ekologické a ekonomické alternatívne vykurovanie, pre prevádzku aj pre autorizovaný servis. Ponuku celého sortimentu výrobkov aj s cenami nájdete na našom webe a Vaše objednávky môžete posielať aj cez e-shop. Pokiaľ máte záujem, predvedieme Vám peletový kotol v prevádzke, napojený na podlahové kúrenie, aj na radiátory a boiler TÚV. Vami vybraný tovar dovezie až domov, alebo na stavbu. Poskytujeme autorizované poradenstvo a servis! Nepredávame lacné veci, ale kvalitu!! Tovar dovezieme až k Vám !

 • Ekonomické služby

  komplexné ekonomické služby: - vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva - spracovanie mzdovej a personálnej agendy - DPH (ostatné dane) - poradenstvo

 • Vedenie a spracovanie účtovníctva, daní, miezd, personalistiky, ostatnej účtovno-ekonomickej agendy,

  Vedenie a spracovanie účtovníctva, daní, miezd, personalistiky, ostatnej účtovno-ekonomickej agendy,

  Vedenie a spracovanie účtovníctva, daní, miezd, personalistiky, ostatnej účtovno-ekonomickej agendy, ekonomické a podnikateľské poradenstvo pre FO - PO. Daňové priznanie. Sledovanie aplikácií zmien zákonov, ktoré súvisia s predmetom činnosti klienta a jeho povinnosťami. Kompletný servis pre s.r.o. aj pre živnostníkov, daňová optimalizácia. Začali ste podnikať a potrebujete niekoho, kto Vám poradí v oblasti účtovníctva , miezd a daní? Máte problém vypracovať zamestnancovi zmluvu, dohodu? Neváhajte zavolať. Pri ročnej zmluve na vedenie účtovníctva je poradenstvo zadarmo!

 • Ekonomické a účtovné služby

  Ekonomické a účtovné služby

  Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika, DPH,daňové priznania.

 • Účetní a ekonomické poradenství

  kontrola účetnictví zpracování metodiky účetnictví na míru firmy zaškolení firemních účetních pracovníků účetní poradenství zpracování podkladů pro banky při žádosti o úvěr ekonomické poradenství poradenství ve věcech daní a poplatků, odvodů, SP a ZP

 • Ekonomické poradenstvo

  - kontroling, účtovníctvo - dane, mzdy, štatistika - zastupovanie v daňovom konaní - bankový reporting

 • Učtovné a ekonomické poradenstvo

  •poradenstvo pri zavádzaní účtovníctva •poradenstvo pri spracovaní účtovnej závierky

 • Ekonomické poradenstvo

  - zavádzanie účtovníctva v spoločnosti v prípade, že sa klient rozhodne mať účtovníctvo spracovávané interne vlastnými zamestnancami, - spracovanie vnútropodnikových smerníc, - spracovanie podkladov pre úvery a leasing, - zabezpečenie auditu a daňového poradenstva našimi dlhoročnými zmluvnými partnermi.

 • Založenie spoločnosti a ekonomické poradenstvo

  - zakladanie obchodných spoločností a návrh na zápis v obchodnom registri - ohlásenie živností a žiadostí o koncesiu - daňová registrácia - vypracovanie podnikateľského zámeru - zastupovanie klienta v styku s inštitúciami verejnej správy (daňový úrad, živnostenský a obchodný register, poisťovne, štatistický úrad, atď.)

 • Ekonomické poradenstvo

  Naša spoločnosť Vám ponúka účtovné poradenstvo a ekonomické poradenstvo. Poradenstvo je poskytované ďanovým poradcom a auditom registrovaným v Slovenskej komore daňových poradcova a Slovenskej komore auditorov

 • Ekonomické služby

  Podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, personalistika a mzdy.

 • Ekonomické poradenstvo

  •poradenstvo v oblasti jednoduchého účtovníctva •poradenstvo v oblasti podvojného účtovníctva •poradenstvo v oblasti miezd •poradenstvo pri vypracovaní podnikateľských plánov •poradenstvo pri vypracovaní interných smerníc •poradenstvo v oblasti daní •poradenstvo v oblasti spracovania finančných analýz

 • Účtovné a ekonomické poradenstvo

  Klientom ponúkame: - poradenstvo a služby pri zavedení účtovníctva pri vzniku novej spoločnosti - poradenstvo pri vypracovaní účtovnej závierky - vypracovanie interných smerníc - oboznamovanie stálych klientov s aktuálnymi zmenami zákonov

 • Ekonomické a organizačné poradenstvo

  - zanalyzujeme stav vo vašej firme a navrhneme také opatrenia, aby sa vaša činnosť stala efektívnejšou. Družstvo vzniklo začiatkom roka 1999 so zámerom poskytovať komplexné finančné služby. Vzniklo v dôsledku diverzifikácie činnosti spoločnosti FINSO, družstvo, ktoré pôsobilo na trhu s pohľadávkami od roku 1995 a skúsenosti firmy siahajú až do tejto doby. Firma svojou pôsobnosťou pokrýva Slovensko, Česko a v spolupráci so svojim partnerom i zahraničie. Spracováva a rieši pohľadávky bez vymedzenia dôvodu vzniku a právneho základu pohľadávky. Filozofiou družstva je nielen zabezpečovanie finančného vyrovnania, ale i vzájomnej komunikácie med...

 • Ekonomické poradenstvo

  - ekonomické poradenstvo, - účtovné poradenstvo, - vypracovanie interných smerníc, - pomoc subjektom pri ich daňovej registrácii, - zastupovanie klienta pred daňovými orgánmi, poisťovňami resp. inými štátnymi orgánmi, - vypracovanie podnikateľského zámeru napr. za účelom získania úveru z banky, - iné služby – po dohode s klientom.

 • Účtovnícke a ekonomické služby

  Sme mladá energická firma s dlhoročnou praxou a množstvom skúseností. Ak sa strácate v spleti zákonov, ich aktualizáciách a v hŕbe dokladov, ktoré sa len kopia a neviete čo s nimi, sme tu práve pre VÁS. Naša firma poskytuje účtovné a ekonomické služby spolu s poradenstvom na profesionálnej úrovni. Spoľahlivosť, serióznosť, diskrétnosť a flexibilita sú pre nás samozrejmosťou. Množstvo spokojných klientov hovorí za nás. Naše služby NAJVYŠŠEJ kvality ponúkame za NAJLEPŠIU cenu, pretože ku každému klientovi máme individuálny prístup. Nezáleží či ste živnostník, malá, stredná alebo veľká firma. Každý klient je pre nás VIP klient. ...

 • Komplexné spracovanie ekonomickej agendy v sústave podvojného účtovníctva

  Spracovanie prvotných dokladov, vyhotovenie účtovných záznamov, zápis do účtovných kníh, účtovné výkazníctvo, účtovná závierka, spracovanie daňového priznania, výročná správa, podklady pre Zbierku listín. Spracovanie mzdovej agendy až po výstup do účtovníctva a do daňového priznania. Spracovanie odpisov hmotného a nehmotného majetku po výstup do účtovníctva, podklady pre inventarizáciu majetku.

 • Komplexné spracovanie ekonomickej agendy v sústave jednoduchého účtovníctva

  Od prevzatia prvotných dokladov klienta, cez zápis do účtovných kníh, po vyhotovenie ročného daňového priznania spracovanie mzdovej agendy komplexne. Spracovanie odpisovania majetku komplexne, inventarizácia.

 • Ekonomické poradenstvo

  - ekonomické poradenstvo, - účtovné poradenstvo, - vypracovanie interných smerníc,pomoc subjektom pri ich daňovej registrácii, - zastupovanie klienta pred daňovými orgánmi, poisťovňami resp. inými štátnymi orgánmi, - iné služby – po dohode s klientom

 • Ekonomické služby

  Ekonomické služby

  Mzdy a Personalistika komplexná mzdová a personálna agenda spracovanie miezd na základe poskytnutých podkladov (TPP, DVP, DPČ) vedenie a spracovanie mzdových listov a výplatných pások spracovanie hromadných príkazov na úhradu vrátane zrážok zo mzdy spolu s popisom úhrad prihlasovanie a odhlasovanie pracovníkov vypracovanie potvrdení pri ukončení pracovného pomeru zamestnanca (zápočtový list, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie na dávku v nezamestnanosti,..) zostavy (výplatné pásky, výplatné listiny, rekapitulácie) výpočet povinného prídelu do sociálneho fondu poskytnutie mesačného výstupu pre rozúčtovanie mzdových náklad...

 • Ekonomické poradenstvo a účtovné služby

  Poskytujeme kompletné služby čkonomického a účtovného poradcu, spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva,personalistiku, spracovanie daňových priznaní aj jednorázovo pre študentov, dôchodcov,osoby pracujúce v zahraničí.

 • Ekonomické preklady

  Preklady ekonomických textov vyhotovujú u nás prekladatelia, ktorí majú perfektnú znalosť ekonomických termínov v danom jazyku a sú odborníkmi na danú oblasť. Často sa jedná o prekladateľov s vyštudovaným ekonomickým oborom alebo o prekladateľov s dlhoročnou skúsenosťou s prekladmi v ekonomickej oblasti. Jedná sa predovšetkým o preklady analýz, valných zhromaždení firiem, auditov a iných zložitých odborných ekonomických textov. Každý náš odborník pozná väčšinu termínov z finančníctva, bankovníctva, poisťovníctva a ostatných ekonomických oblastí.

 • Ekonomické a podnikateľské poradenstvo

  - Poradenstvo súvisiace so založením spoločnosti, - poradenstvo pri príprave finančného plánu, - poradenstvo pri tvorbe firemnej stratégie, vízie, cieľov spoločnosti, - poradenstvo pri zavádzaní systému manažérstva kvality, - v oblasti ekonomiky a účtovníctva atď.

 • Účtovné a ekonomické služby

  - komplexné vedenie účtovnej evidencie v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva pre fyzické a právnické osoby so zárukou správnosti účtovania (formálna kontrola a spracovanie dodávateľských a odberateľských faktúr, pokladničných a bankových dokladov, interných dokladov, skladových dokladov, mzdových dokladov), - operatívna evidencia a spracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, - operatívna evidencia pohľadávok a záväzkov, - operatívna evidencia majetku spoločnosti, - spracovanie ročnej účtovnej závierky, - spracovanie daňového priznania k dani z príjmov, - spracovanie daňového priznania cestnej dane, - spracovanie ...

 • Poradenstvo v oblasti účtovania, oceňovania, vykazovania určitej ekonomickej udalosti

  Poradenstvo v oblasti účtovania, oceňovania, vykazovania určitej ekonomickej udalosti

  Naša spoločnosť veľmi úspešne poskytuje aj poradenské služby v rôznych oblastiach. Pomáhame nájsť riešenia konkrétnych odborných problémov. Týmito problémami je obvykle spôsob účtovania, oceňovania alebo vykazovania určitej ekonomickej udalosti, pracovno-právne problémy. Podnikateľské poradenstvo nie je určené len pre vznikajúce alebo mladé firmy, ale aj pre firmy, ktoré inovujú, či rozširujú svoju činnosť a musia tak čeliť novým neznámym prekážkam. V takýchto prípadoch dokážeme ponúknuť komplexné riešenie vzniknutého problému i vo viacerých alternatívach. Na objednávku sme schopní vypracovať finančné analýzy podľa požiadaviek k...

 • Montované domy - Ekonomické a ekologické bývanie

  Montované domy - Ekonomické a ekologické bývanie

  Ak sa rozhodujete pre stavbu domu a hľadáte rýchlu výstavbu a nízke prevádzkové náklady, montovaný dom z dreva je to správne riešenie pre Vás. Najčastejšie použitou nosnou konštrukciou v montovaných domoch je práve fošňová rámová konštrukcia vyplnená tepelnou izoláciou a opláštená doskami. Investor by sa mal pri výbere dodávateľa montovaného domu zaujímať o skladbu obvodovej steny. Použité materiály určujú kvalitu Vášho budúceho domova. Tepelná izolácia by mala byť čo možno najkompaktnejšia, bez spojov a tepelných mostov, napríklad fúkaná celulózová izolácia . Vhodne zvolená hrúbka pre nízkoenergetický štandard je približne 20 ...

 • Ekonomické buňky E3E - EconomicLine

  Ekonomické buňky E3E - EconomicLine

  Ekonomické kontejnery určené hlavně pro rychlé pořízení prostoru s důrazem na cenu. Ekonomické moduly/kontejnery E3E jsou provedeny z elementů. Lze je přepravovat v námořních kontejnerech. Ve 20´ kontejneru lze přepravit až 8ks E3E. K sestavení kontejneru není zapotřebí zvedací techniky. Skladatelné ekonomické kontejnery typu E3 jsou vhodné pro přepravu na větší vzdálenosti. Pro účely dopravy se skládá do paketů a namísto jednoho rozloženého kontejneru typu E3 lze dopravit až 12ks na nákladním automobilu s přívěsem. Tento typ výrobku je vhodný pro ubytovací kempy ve velkých vzdálenostech nebo pro řešení ubytovacích potřeb lidí v t...

 • Financie - Organizacno-ekonomické poradenstvo

  Financie - Organizacno-ekonomické poradenstvo

  Ponúkame Vám nie len organizacno-ekonomické poradenstvo, ale aj technickú pomoc v rámci inžinieringu, vyhotovenie financných plánov, plánov úverovania, vypracovanie kalkulácií výrobných a iných nákladov, kalkulácií cien, rozbory ekonomickej cinnosti firmy, predpoklad budúceho vývoja firmy za ur?itých ekonomických podmienok, rozbor nákladov firmy, plán výnosov a dalšie užitocné a potrebné cinnosti pre zdravý vývoj firmy. Ponúkame pomoc pri reštrukturalizácii obchodnej spolocnosti, ktorej hrozí úpadok, pre zlepšenie jej hospodárskeho výsledku.

 • COMBIPLAX - ekonomické a pevné oplotenie

  COMBIPLAX - ekonomické a pevné oplotenie

  Elektricky zvarované drôtené pletivo pozinkované a poplastované. Použitie: záhradné oplotenie - výška pletiva: 81, 102, 122, 153 cm - veľkosť oka: 7,5 / 5,0 x 10 cm - priemer drôtu: vodorovné - 2,1 mm - povrchová úprava: Pozinkovaný a poplastovaný drôt - balenie: 25 m

 • Starostlivosť o pohľadávky ako ju nepoznáme a analýza pohľadávok z ekonomického hľadiska (Pohľadávky

  Cieľom seminára je vysvetliť vznik, dokladovanie, oceňovanie a účtovanie pohľadávok a záväzkov vyjadrených v mene euro a v cudzej mene, výpočet a účtovanie kurzových rozdielov, účtovanie opravných položiek k pohľadávkam, tvorbu a použitie a zrušenie rezerv. Účtovanie pri nakladaní s pohľadávkami a záväzkami ako je postup účtovania pri uplatňovaní zabezpečovacích nástrojov pohľadávok a záväzkov atď.

 • Ekonomické poradenstvo

  •poradenská činnosť pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky •daňová optimalizácia a plánovanie •pomoc pri daňovej registrácii •finančné analýzy •vypracovanie koncernových formulárov podľa požiadaviek materskej spoločnosti •spracovanie podkladov pre peňažné ústavy. •Kompletný servis pri zakladaní nových spoločností aj zahraničných

 • Ekonomické poradenstvo

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti ekonomického poradenstva.

 • Outsourcing riadenia ekonomického úseku

  - nastavenie a aktualizácia finančnej stratégie firmy - riadenie cash-flow firmy - zabezpečovanie externého financovania (bankové úvery, dotácie, granty, hľadanie spoluinvestorov...) - pravidelné analýzy profitability s cieľom identifikovať rezervy a kľúčové ukazovatele na ktoré sa treba zamerať nastavenie finančného controllingu a pravidelného sledovania KPI inciovanie a riadenie aktivít zameraných na zníženie nákladov firmy - daňová optimalizácia - vymáhanie pohľadávok - zabezpečenie finančného backroundu pri všetkých transakciách firmy - a iné Outsourcingom riadenia ekonomického úseku prostredníctvom Emineo Partners získava klient v...

 • Outsourcing administratívy ekonomického úseku

  Spoločnosť má prepracovaný systém ekonomickej admistratívy podporený vlastným softwarom, ktorý sa neustále inovuje. - controlling – tvorba reportov - spracovávanie vystavených objednávok a došlých faktúr - spracovávanie došlých objednávok a vystavovanie faktúr - kontrola úhrady vystavených faktúr - kontaktovanie odberateľov s neuhradenými faktúrami - príprava prevodných príkazov - a iné Outsourcingom administratívy ekonomického úseku sa klientom nielen znižujú celkové náklady ale sa zároveň stávajú vo vysokom percente variabilnými.

 • Ekonomické poradenstvo

  - účtovné poradenstvo - spracovanie metodických pokynov pre spoločnosti - spracovanie interných smerníc v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Zz a zákona o dani s príjmov č. 595/2003 Zz. - ekonomické poradenstvo

 • Účtovníctvo, ekonomické poradenstvo

  Účtovníctvo, ekonomické poradenstvo

  Kompletné vedenie aj jednorazové spracovanie jednoduchého aj podvojného účtovníctva, DPH, účtovná závierka, daňové priznanie, ročné zúčtovanie do ZP, Pri vedení účtovníctva daňové a iné poradenstvo zdarma.

 • Ekonomické poradenstvo

  - účtovné a ekonomické poradenstvo

 • Vedenie účtovníctva, ekonomické poradenstvo

  - vedenie jednoduchého účtovníctva - vedenie podvojného účtovníctva - spracovanie ročnej účtovnej závierky - spracovanie daňového priznania právnických osôb /DPPO/ - spracovanie daňového priznania fyzických osôb /DPFO/, - spracovanie výkazov dane z pridanej hodnoty /DPH/, - spracovanie daňového priznania dane z motorového vozidla, - spracovávanie mzdovej agendy, - vypracovanie návrhu zápisnice na schválenie účtovnej závierky valným zhromaždením a uloženie schválenej účtovnej závierky do zbierky listín, ekonomické poradenstvo (poskytovanie priebežných výsledkov o finančnej situácii účtovej jednotky, prehľady o úh...

 • Pojídný stojan 1 umývadlo ekonomické provedení

  Pojízdný stojan s nerez miskou. Vnitřní průměr 280 mm. Stojan není výškově nastavitelný.

 • Podnikateľské, ekonomické a finančné poradenstvo

  Spoločnosť poskytuje podnikateľské, ekonomické a finančné poradenstvo. Teda všetko, čo môže firma potrebovať. Prevádzkuje účtovnú kanceláriu so službami účtovného poradcu.

 • Ekonomické poradenstvo a finančný manažment

  - spracovanie ekonomických a finančných analýz, - spracovanie strategických plánov organizácie, - marketingová štúdia a marketingová stratégia, - tvorba finančných plánov, rozpočtov, - vypracovanie podnikateľských zámerov, - poradenstvo pri uzatváraní obchodných kontraktov s dôrazom na: - platobný styk, - dodacie podmienky, - garancie - odborný odhad hodnoty podniku, alebo časti podniku ( firmy, spoločnosti ).

 • Ekonomické nízkoenergetické drevostavby

  Drevostavby rady PRAKTIC sú určené pre všetkých, ktorí chcú bývať v nízkoenergetickom dome s nízkymi obstarávacími nákladmi. Montované domy PRAKTIC sú dôkazom toho, že aj za málo peňazí je možné postaviť kvalitný nízkoenergetický dom, ktorý splní požiadavky každého záujemca o vlastné bývanie.

 • Lacné a ekonomické pneumatiky

  - Letné pneumatiky DAYTON - Letné pneumatiky SAVA

 • Ekonomické plnivo AMT ®

  Cementové kompozity založené na syntetických drtích AMT ® vykazují ve srovnání se standardními výrobky následující materiálové výhody: - 1. vyšší odolnost vůči vydrolování z povrchu výrobku- tato vlastnost je způsobena vhodným tvarovým indexem a zaručuje vyšší trvanlivost betonových výrobků - 2. vyšší odolnost vůči obrusu- tato vlastnost je definována fyzikálně chemickými parametry drtí AMT ® a zvyšuje povrchovou odolnost betonových výrobků vůči abrazi - 3. nižší minimální doba mísení čerstvé betonovésměsi a její vyšší výsledná homogenita- ostrohranná tvrdá zrna zajišťují snadnější zpracovatelnost, přináší ...

 • Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy

  Chcete konečne pochopiť základy ekonomického a finančného riadenia firiem? Potrebujete si doplniť chýbajúce znalosti? Chceli by ste rozumieť svojím kolegom z ekonomického oddelenia a podkladom, ktoré pripravujú? Tak je táto kniha určená práve vám! Rada manažérov a špecialistov dobre rozumie svojmu odboru, ale pociťujú významné nedostatky v oblasti ekonomickej teórie a jej aplikácií v praxi. Táto knižka prístupnou formou, zrozumiteľne a na mnohých riešeniach a diskutovaných ilustratívnych príkladoch osvetľuje základné ekonomické kategórie tak, aby nové poznatky boli priamo využiteľné v praxi. Nové vydanie úspešnej publikácie je rozš...

 • Ekonomické a finanční poradenství

  - analýza finanční situace klienta včetně zpracování návrhu - řešení zjištěných problémů, provádění finanční analýzy - ekonomické hodnocení podnikatelských záměrů a pomoc při jejich zpracování - zpracování žádosti o úvěr pro podnikatelské subjekty (ve spolupráci s klientem) - reporty pro potřeby vlastníků a manažerů - firemní strategie (cíle, úkoly, plánování) - řízení financí (cashflow a pracovní kapitál, controlling) - řízení lidských zdrojů (organizační struktura, odměňování zaměstnanců, benefity)

 • Podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo

  - vypracovanie zakladateľskej listiny / spoločenskej zmluvy - registrácia na živnostenskom úrade - zapísanie spoločnosti do obchodného registra - asistencia pri otvoraní podnikateľských účtov - registrácia spoločnosti na daňovom úrade - vyhľadanie sídla spoločnosti - vypracovanie nájomnej zmluvy - iné administratívne úkony - vypracovanie podnikateľských plánov - zastupovanie spoločnosti vo vzťahu k daňovým úradom a poisťovniam - spolupráca pri vypracovaní a aplikácii organizačnej štruktúry spoločnosti - zastupovanie zahraničnej osoby registrovanej pre daň na území slovenskej republiky - iné administratívne úkony

 • Ekonomické poradenstvo

  - Vedenie firemného mzdového účtovníctva pre malé, stredné a veľké firmy - Ročné zúčtovanie dane z príjmov FO - Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

 • Ekonomické služby a poradenstvo

  - vypracovanie vnútropodnikových smerníc - vypracovanie registratúrneho plánu a poriadku - spracovanie vyúčtovania cestovných výdavkov pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách - spracovanie štatistických výkazov - zabezpečenie právneho poradenstva pri tvorbe zmlúv - zabezpečenie uloženia dokumentov do zbierky listín - zastupovanie klienta v styku a jednaní s inštitúciami ( daňový úrad, poisťovne ) - odborné poradenstvo v oblasti ekonomiky, účtovníctva, miezd a personalistiky

Zabezpečujete rezivo, guľatinu?

Zabezpečujete rezivo, guľatinu?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Ekonomické služby 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.