Chemické prípravky

- Černiace prípravky na ocel, liatinu, meď, mosadz, hliník a iné.
- Chemické patiny na farebné kovy.
- Prípravky na omielanie kovov (kompoundy).
- Emulzie na obrábanie kovov.
- Antiadhézne prípravky proti rozstrekom pri zváraní.
- Dezinfekčné a čistiace prípravky.
- Penivé alebo nepenivé prípravky na odmasťovanie, čistenie a pranie.
- Odpeňovače a iné špeciality.
- Prípravky na zmäkčovanie vody.
- Prípravky na fosfátovanie kovov.
- Prípravky na morenie, vyjasňovanie a pasiváciu kovov.
- Prípravky na chemické leštenie a odhrotovanie ocele, mosadze a pod.
- Prípravky na vytesňovanie vody, ako náhrada sušenia.
- Bezkonkurenčné ropné alebo vodné konzervačné prípravky, na dlhodobú alebo medzioperačnú konzerváciu kovov.
- Inhibítory korózie pre vodné a parné okruhy.
- Prípravky na odstraňovanie vodného kameňa, koróznych nánosov a pod.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a získajte 3 + 1 mesiac zadarmo.

 • Chemické čistiace prostriedky FRA-BER a PRAMOL

  - Čistenie diskov - Odstraňovanie hmyzu - Pred-umývacie produkty - Manuálne umývanie - Produkty bez sulfakantov - Vysoko penivé detergenty - Pred - voskovacie produkty - Leštiace produkty na autá - Voskovacie produkty - Produkty na čistenie motorov - Produkty odstraňujúce vosky - Čistenie a údržba - Konečné dokončovacie produkty - Nemrznúce kvapaliny - Hobby produkty

 • Izolácia muriva pomocou chemickej injektáže

  Pre tento spôsob izolácie používame veľmi kvalitné polyuretánové živice , sú určené k zastaveniu veľkých prietokov a vysokotlakových únikov vody, k zastaveniu úniku vody v základoch v podzemných stenách v pilotoch a únikov vody cez veľké trhliny v betónových konštrukciách. Preto ich bezpečne vieme použiť aj pri problémoch so zemnou vlhkosťou, ktorá preniká zo základov iba vďaka fyzikálnemu javu – vzlínaniu vody, kde žiadny tlak nevzniká. Preto s vysokou účinnosťou a dlhodobo zabraňujú vzlínaniu vody. Pretože existuje niekoľko návrhov aplikácie, vždy treba dôsledne zvážiť akú metódu zvoliť pre daný objekt. Môže ísť o ...

 • Chemické čistenie a utesňovanie kúrenie,kotle,nádrže-bazény

  Utesňovanie bez búrania.Kvapalina si nájde sama únik a utesní ho.Utesnenie úniku kvapalín do 4000l za 24h,do teploty 1200°C. Čistenie od korózie,vodného kameňa,usadenín.

 • Chemické čistenie a utesňovanie

  Ponúkame chemické čistenie a utesňovanie kúrenie,plyn,kanalizácia,bazény,nádrže,vodovody,kotle na tuhé a plyn.kúrenie,chladiče a motory áut. Aplikáciu vykonávame špičkovou nemeckou technológiou.Čistenie a utesňovanie bez búrania a mechanického zásahu.Utesňovanie do 4500l úniku za 24h.

 • Chemické niklovanie - zvýšenie kapacít

  Chemické niklovanie - zvýšenie kapacít

  Spoločnosť EUROPUR s.r.o. uviedla do prevádzky novú linku na bezpúdový-chemický nikel (s obsahom fosforu 5 - 7% - strednofosforový) Poskytujeme chemické niklovanie zliatín ocele a farebných kovov: - hrúbka vrstvy od 5-100 um, podľa požiadavky - max. rozmer dielca 1500x1000x500 - štandardná tvrdosť vrstvy okolo 650 HV - vytvrdzovanie v peci podľa požiadaviek do 1000 HV - maximálne rozmery dielca 500x1000x500 - hmotnosť dielu až do 750kg - termín spracovania štandardne do 3. pracovných dní! Termín sa môže meniť.

 • Elektrochemické leštenie antikoru

  Elektrochemické leštenie antikoru sa robí za účelom vyleštenia povrchov, zlepšenia vzhľadu, ako aj zvýšenia protikoróznej odolnosti súčiastok z antikoróznych ocelí. - Rozmerové možnosti elektochemického leštenia : - rozmer : 1400 x 600 x 400 mm - hmotnosť : do 250kg

 • Chemické niklovanie

  Chemické niklovanie

  Chemické niklovanie je druh povrchovej úpravy, pri ktorej možno autokatalicky vylúčiť nikel z vodných roztokov vo forme súvislého, prídržného technicky veľmi výhodného povlaku bez použitia vonkajšieho zdroja elektrického prúdu. Rozhodujúcou prednosťou tejto technológie je možnosť bezprúdovo ponikovať i tvarovo zložité súčiastky, slepé otvory a hrany, pričom chemicky vylúčená vrstva niklu vykazuje na celej ploche povrchu dielu úplne rovnomernú hrúbku. Následné mechanické opracovanie, ako vyžaduje napríklad technólogia tvrdého chrómovania nie je potrebné. Povlak po vylúčení má tvrdosť cca 550HV, avšak pretože sa jedná o zliatinový povlak ...

 • Elektrochemické značení

  EU 80-100 - Nejzákladnější a nejlevnější typ ručního elektrochemického značení EU classic - Poskytuje nejvyšší standardy v průmyslovém elektrochemickém značení kovů. LCD displej, fóliová klávesnice, opakovatelné nastavení a označení parametrů jsou všechny zahrnuty do těchto modelů. EU expert - Nabízí nejvyšší standardy v průmyslovém elektrochemickém značení. Digitální návrh, 4 řádky LCD displeje, klávesnice, opakovatelné nastavení a značení parametry jsou obsaženy v tomto modelu. EU expert zajišťuje automatické kontroly a ukládání dat a volitelné sériové rozhraní je k dispozici pro rozšířenou schopnost komunikace. ...

 • Esslabondex-profesionálne ošetrenie vlasov,ochrana pri chemickej úprave/farbenie,trvalá,melírovanie.

  Esslabondex-profesionálne ošetrenie vlasov,ochrana pri chemickej úprave/farbenie,trvalá,melírovanie.

  ESLABONDEXX™ - PERFECT HAIR s.r.o – Pod Párovcami 3A, 921 01 Piešťany, mobil: 0918 696 006, ? Profesionálne ošetrenie vlasov, ktoré zabráni poškodeniu vzniknutom pri chemickom procese ? Použitie produktov neovplyvní dobu pôsobenia, spôsob použitia alebo želaný výsledok ? Produkt sa vmieša do farbiacej zmesi ? Vlasy posilní, čím zabráni ich lámaniu; vlasy ostanú hebké a hodvábne jemné ? Vhodné pre klientky, ktoré majú chemicky ošetrené vlasy od farbenia a zosvetlenia, po trvalú preparáciu alebo vyrovnanie vlasov ? Vždy 1 ml na každých 10 g farby; pri pomere miešania 1:2 – inštrukcie v návode na použitie ? Pri vmiešaní, ob...

 • Chemické procesy

  Chemické procesy

  Níže uváděné vyobrazení komponent náležících jednotlivým procesům je záměrně provedeno v jejich provozním nasazení. Nejedná se zde o sériovou výrobu, ale konkrétní technické parametry jsou upřesňovány na základě poptávky s jednotlivými zájemci. Na Vaši poptávku bude zpracována nabídka obsahující již jak technické tak i obchodní údaje nutné pro jejich aplikaci. Tu pak následně naši specialisté osobně projednají a doporučí optimální řešení nejen jednotlivých prvků, ale i celých sestav zařízení.

 • Chemické čistenie tepelných zariadení

  - úspora palív a energie

 • Chemické sorbenty

  Chemické sorbenty jsou vyrobeny z polypropylenových mikrovláken se speciální hydrofilní úpravou, která umožňuje rychlou a účinnou sorpci agresivních kapalin, jako jsou koncentrované kyseliny a hydroxidy. Pro odlišení jsou dodávány v barvě žluté. Jejich výhodou je odolnost polypropylenu vůči působení agresivních kapalin, která zajistí to, že se Vám sorbent nerozpadne v ruce

 • Chemické čistiace stroje

  - u nás si môžete zakúpiť chemické čistiace stroje značky Realstar

 • Chemické injektáže, odstraňovanie vlhkosti, stabilizácia podložia a stavieb

  Chemické injektáže, odstraňovanie vlhkosti, stabilizácia podložia a stavieb

  Komplexná realizácia injektáží a sanácií, železobetónových, betónových a murovaných stavebných konštrukcií, orientovanú na odstránenie zatekania a vlhnutia konštrukcií. Návrh riešenia problému vrátane technologických postupov, návrhu vhodných materiálov, orientačný výpočet potrebného množstva príslušných materiálov. Špeciálne zakladanie stavieb. Kotvenie pomocou injektážnych samozavrtávacích tyčí a tyčových kotiev. Injektáž muriva voči vzlínajúcej vlhkosti Spevňovanie základov a podzákladia Špeciálne injkečné práce na vodohospodárskych objektoch

 • Chemické ošetrenie železníc

  - vysoko efektívny postrek - maximálne šetrenie pesticídmi - zamedzenie zbytočnej kontaminácie ošetrovanej plochy - najekonomickejšie aplikovanie herbicídov na železničných tratiach

 • Chemické ošetrenie ciest

  - potlačenie rastu prípadne likvidáciu porastu okolo vozovky - čerpadlo: AR 813 S; výkon: 81 l/min pri 550 otáčkach/min. ;vysokotlakové; trojvalcové; membránové. - regulácia tlaku kvapaliny: pneumatické ovládanie z kabíny obsluhy; armatúry kombinácie plastu a nerezu. - rameno naklápania trysky TeeJet: ovládané z kabíny obsluhy elektro pohonom

 • Chemické a fyzikální analýzy

  kvalitativní a kvantitativní analýzy nelegovaných i legovaných ocelí včetně analýzy slitin na bázi neželezných kovů (např. Al, Cu, Ni, Ti, Ta…) – metody chemické a spektrometrické • stanovení obsahu C, S, N, O, H pomocí analyzátorů, zejména v kovových materiálech • chemická fázová analýza kovových materiálů (izolace separace, analýzy minoritních fází, bilance prvků ), stanovení volného dusíku v ocelích metodou vysokoteplotní vodíkové extrakce • analýza odpadů, výluhů, povrchových a odpadních vod • chemická analýza povlaků a povrchových vrstev profilovou analýzou GDOS • analýza vodivých i nevodivých povrchů s ...

 • Fyzikálno-chemické skúšanie potravín, nápojov, liehovín a vín

  Laboratórium vykonáva skúšky podľa EN, STN ISO noriem v súlade s požiadavkami na kvalitu potravinových komodít podľa Potravinového kódexu SR. Zaoberáme sa sledovaním: •obsahu vody, sušiny •obsahu tuku •obsahu bielkovín • obsahu soli •obsahu kyslosti, peroxidov • obsahu piesku, popola •pH hodnoty •obsahu sacharidov •obsahu etanolu •obsahu metanolu • obsahu vyšších alkoholov •obsahu aldehydov •obsahu esterov •obsahu voľnej a celkovej kyseliny siričitej • obsahu prchavých kyselín

 • Technológie termochemickej a fotovoltaickej elektrárne

  Dodavky technologii pre bioplynove a termochemicke a fotovoltaicke elektrarne

 • Chemické čištění vodního kamene

  Pevné usazeniny v rozvodech teplé užitkové vody, chladicích a topných systémech způsobují kromě možné poruchovosti zařízení i velké energetické ztráty a při současných cenách energií i velké ztráty finanční. Přitom ceny za chemické vyčištění daného zařízení nedosáhnou ani 20% nákladů na generální opravu při zajištění 100% funkčnosti systému a takováto investice má velmi rychlou návratnost. Nejčastější využití je proto při ohřevu ať už teplé užitkové vody nebo vody pro ústřední vytápění, popř. technologické teplé vody. Ve všech těchto případech se na teplosměnných plochách usazují minerály, obsažené ve vstupn...

 • Chemické čistenie kúrenia

  Vykonávame chemické čistenie: -rozvody ústredneho kúrenia, radiátory, podlahové kúrenie -výmenníky tepla, ohrievače teplej úžitkovej vody,protiprúdové ohrievače, -parné kotle, horúcovodné kotle, vyvíjače pary, -solárne systémy kúrenia, teplej úžitkovej vody, -centrálne klimatizácie budov, lokálne klimatizácie, -bazénova technika Práce vykonávame vysokotlakovým čerpadlom,najmodernejšej techológie za použitia ekologicky neškodnej chémie.

 • Odstraňovanie pigmentov metódou chemického peelingu

  Chemický peeling je takisto účinnou metódou odstraňovania pokazeného permanentného mejkapu obočia. Ošetrenie je potrebné opakovať 4x. Po každej aplikácii sa pokožka obočia intenzívne zošúpe, čím sa pigment odstráni. Podmienkou však je, že predchádzajúce tetovanie nebolo aplikované príliš hlboko do pokožky. Obočie po chemickom peelingu je pripravené na ďalšiu korekciu - aplikáciu šetrného permanentného mejkapu. Vizážistka Martina Radváni zo salónu inVisage, ktorá patrí k najlepším odborníkom v oblasti aplikácie premanentného mejkapu vám vymodeluje nové obočie, s ktorým budete nadmieru spokojná.

 • Odbor chemického výskumu a výroby

  Odbor chemického výskumu a výroby pôsobí od roku 1974. V súčasnosti sú primárnymi oblasťami činnosti odboru gumárenská chémia, chémia adhezív, technológie lepenia a spracovanie gumárenských odpadov. Pre svoje činnosti odbor chemického výskumu a výroby disponuje pracoviskami vybavenými prístrojmi a zariadeniami na vykonávanie chemických analýz, testov a poloprevádzkových skúšok.

 • Dávkovací stanice pro chemické hospodárství

  Dávkovací stanice pro chemické hospodárství

  - Příprava roztoků srážedel - CHHK I, II, III, SPECIÁL - provedení automat nebo manuál + ovládání s programem pro dávkování mimo odvodňovací linku (úpravna vod aj.)

 • Zařízení pro mokré a chemické procesy

  Zařízení pro mokré a chemické procesy

  Speciální zakázková zařízeni pro mytí, oplachy, leptání a jiné chemické procesy. Od běžných aplikací v různých průmyslových oborech až po speciální celoplastová zařízení pro nejčistší procesy v polovodičovém průmyslu. Materiálové provedení může být od běžných nerezí, přes PP, PVC až ke speciálním plastům. Námi vyrobená zařízení jsou samostatně fungující zařízení i zařízení s informačními vazbami na okolní stroje a systémy řízení výroby.

 • Postreky-chemické ošetrovanie zelených plôch a rastlín.

  Postreky-chemické ošetrovanie zelených plôch a rastlín.

  Realizujeme vyčistenie terénu ,úprava terénu pred sadovými úpravami ,chemické ošetrovanie trávnikov , rastlín ,stromov ,kríkov proti plesniam a hubovitým chorobám ,postreky totálnymi a selektívnymi herbicídmi.

 • Chemické čistenie teplovymennych pôch

  Chemické čistenie teplovymennych pôch

  1. Princíp chemického čistenia Chemicky neupravená voda, primárna, alebo sekundárna so svojimi chemickými vlastnosťami pri prúdení výmenníkmi tepla (trubkové, doskové, kondenzátory pri parných turbínach, chladiče vzduchu pri kompresoroch, rôzne chladiče) má sklon k tvorbe tvrdých a mäkkých nánosov. Princíp čistenia teplo-výmenných plôch a teplo-nosných okruhov je založený na rozpustení usadených minerálnych produktov vzniknutých premenou anorganických látok z prechodnej a trvalej tvrdosti vody. Tvorba nánosov spôsobuje zhoršený prestup tepla tým, že sa zvýši tepelný odpor teplo-výmennej plochy. Zvýšenie koncového teplotného rozdielu n...

 • Chemické čistenie, pranie, žehlenie a manglovanie šatstva a bielizne.

  Naša rýchločistiareň Vám ponúka chemické čistenie, pranie, žehlenie a manglovanie všetkých druhov odevov, posteľnej bielizne, stolovéj bielizne, záclon, závesov.

 • Chemické čistenie

  Kožušiny - SYNTETICKÉ Guby kožušinové a syntetické, Prehozy kožušinové a syntetické Kožušiny syntetické biele a farebné Koberce – maximálne do objemu 15 KG tkané, vlnené, bavlnené. Uterák Uterák rolo, uterák froté, osuška froté Šatstvo tielka, trička, košele, svetre, nohavice, blúzy, šaty hladké do 15 záhybov, sukne krátke a dlhé, plášte, bundy, vetrovky, vetrovky bez podšívky, s podšívkou, páperové vetrovky, kabáty, paleto, vložky, vesty, saka, kombinézy, vesty otepľovacie, nohavice otepľovacie, šatky, župany, detské župany, Textílie Postelná bielizeň /plachty – obyčajné, dvojité; návleky; prehozy, deky, papló...

 • Chemické čistenie pre firmy

  Textílie Postelná bielizeň /plachty – obyčajné, dvojité; návleky; prehozy, deky, paplóny – páperové, obyčajné, dvojité, tenké, hrubé; vankúše – páperové, obyčajné; space vaky; nánožniky…/. Stolová bielizeň /utierky, obrusky, poťahy.../.Závesy, záclony,auto poťahy,utierky... Šatstvo tielka, trička, košele, svetre, nohavice,blúzy, šaty hladké do 15 záhybov, sukne krátke a dlhé,plášte, bundy, vetrovky, vetrovky bez podšívky, s podšívkou, páperové vetrovky, kabáty, paleto, vložky, vesty, saka,kombinézy, vesty otepľovacie, nohavice otepľovacie,šatky, župany, detské župany, Pracovné odevy Uniformy, montérky, kombinézy, z...

 • Kosenie, údržba zelene, chemické ošetrenie

  Zabezpečujeme kosenie, údržbu a chemické ošetrenie trávnych plôch v záhradách, verejných priestranstvách, firemných objektoch, v súkromnom sektore s použitím kvalitnej profesionálnej techniky.

 • Chemické čistenie kotlov, bojlerov, rozvodov ÚK a TÚV, chladiacích zariadení, kompresorov

  Chemické čistenie kotlov, bojlerov, rozvodov ÚK a TÚV, chladiacích zariadení, kompresorov

  Vykonávajte pravidelné chemické čistenie kotlov, bojlerov, rozvodov ÚK a TÚV, chladiacích zariadení, kompresorov ... Chemickým čistením sú vzniknuté usadeniny (bahno, vodný kameň) prevádzané do formy vodorozpustných látok, ktoré sú potom v priebehu technologického procesu čistenia zo sústavy odstránené. Vlastný proces chemického čistenia prebieha podľa hrúbky nánosu vodného kameňa a bahna a vopred spracovaného technologického postupu. Po prevedenom čistení nasleduje pasivácia, ktorá zariadenie chráni pred koróziou.

 • Chemické niklování závěsové

  Vysoce odolnostní, s nízkým obsahem fosforu, pro aplikace vyžadující vysokou tvrdost (až 1050 HV01 po vykovení), nízký frikční koeficient (výborná kluznost), dekorativní vzhled a odpovídající korozní odolnost povlaku – vhodné pro mechanicky namáhané součásti, součástí kluzné apod., rovnoměrné pokovování i u tvarově složitějších součástí.

 • Chemické produkty

  Chemické produkty

  Mazivá: - Plastické mazívá, mazacie oleje minerálne a syntetické - Montážne a mazacie pasty a vosky - Samomazné materiály, klzné laky - Antikorózne prostriedky - Separačné prostriedky Špeciálne produkty pre: - Vysoké a nízke teploty - agresívne prostredia - ochranu proti korózii - valivé a klzné ložiská - reťaze a prevody, ozubené kolesá - armatúry, laná - elektrické kontakty Kvapaliny na opracovanie kovov: - Vodouriediteľné rezné a chladiace kvapaliny bez obsahu chlóru - Ekologické, bez obsahu silikónu - Kvapaliny pre trieskové obrábanie - Kvapaliny pre rezanie a brúsenie - Ťažné a razné oleje Protirozstrekové kva...

 • Tiskárny štítků, etiket a šablon pro elektrochemické značení

  Tiskárny štítků, etiket a šablon pro elektrochemické značení

  Tiskárny: Tisk s rozlišením až 360 dpi, možnost vkládat grafické symboly, čárové kódy, zvolit font, velikost, šířku, styl, podtržení písma atd., dále zvolit odstřih a poloodstřih štítků – ten oceníte při tisku většího počtu štítků. Vámi navržený štítek, šablonu si můžete uložit do počítače pro pozdější opakované použití. Součástí dodávky je software P-touch Editor v češtině pro návrh štítků – platí pro tiskárny s USB připojením. Spotřební materiál pro tiskárny Brother P-touch: TZ pásky: Výroba samolepících štítků a etiket. V sortimentu laminovaných pásek najdete rovněž pásky plombovací - po...

 • Elektrochemické značení

  Elektrochemické značení

  Elektrochemické značení je jednoduchý, nesmazatelný a levný způsob značení elektricky vodivých povrchů. Touto technologií dosáhnete vysoce kvalitní značky za minimální náklady, která je srovnatelná s laserovým značením. Pomocí chemické reakce elektrolytu a elektrického proudu je značka aplikována přes šablonu na povrch. Tímto způsobem můžete jednoduše a efektivně značit jak kusovou výrobu, tak i větší série. V naší nabídce naleznete značící jednotky bez časovače (kusová výroba), tak i s časovačem (značení větších sérií), stejně tak i poloautomatický značící systém ME3000P, který můžeme podle potřeby integrovat do Vaš...

 • Chemické čistírny odpadních vod

  Chemické čistírny odpadních vod

  Pro čištění průmyslových odpadních se používají postupy a technologie, které vychází ze složení odpadních vod a jejich produkce. Každý typový technologický celek je navrhován a zpracováván dle potřeb zákazníka a optimalizován pro jeho provozní podmínky.K výrobě chemických čistíren odpadních vod se používá modulových systémů o odpovídající kapacitě, z kterých je čistírna sestavena na základě navrženého a optimalizovaného postupu čištění. Tento modulový systém umožňuje snadnou přestavbu zařízení, případně jeho rozšíření, nebo dostavbu při změně znečištění odpadních vod ( změna výrobní technologie). Rovněž tak ...

 • Elektrochemické značení

  Elektrochemické značení

  Elektrochemie je typ značení kovových součástí, které nezatěžuje úderem značenou součástku. Umožňuje reprodukci veškerých typů log, čísel, obrázků, náčrtků a dalších informací s vysokou prezentační úrovní a kvalitou. Princip elektrochemického značení Značení je realizováno díky chemické reakci, která způsobuje povrchovou korozi kovu. Reakce je vyvolána současným působením roztoku elektrolytu a elektrického proudu. Požadované znaky jsou v průběhu elektrochemického značení reprodukovány přes kopírovací fólii. Výhody elektrochemického značení - nízké náklady, - rychlost značení, - neodstranitelnost značení, - vzh...

 • Modul chemické úpravny vody WTM

  Modul chemické úpravny vody WTM

  Provoz kotlů je možný pouze se změkčenou napájecí vodou, aby se předešlo tvorbě kotelního kamene. Přípustná celková tvrdost je pro různé druhy kotlů a způsoby provozu stanovena např. ve směrnicích VdTÜV pro kvalitu vody. Pro odstranění tvrdosti je vstupní surová voda filtrována a prochází výměníkem iontů. Tím vzniká přídavná (upravená) voda. Ionty vápníku a hořčíku, které způsobují tvrdost, jsou ve filtrech vyměněny za ionty sodíku. Rozsah použití Jako modul WTM pro výkony do 28 m3/h surové vody a dle velikosti pro 12 – 22 °dH celkové tvrdosti.

 • Chemické přípravky v úpravě bazénových vod a vod masážních bazénů

  Chemické přípravky v úpravě bazénových vod a vod masážních bazénů

  BlueSpark - Vhodný pro bezchlorovou údržbu bazénu i pro úpravu vod v jezírkách. Aplikace BlueSpark je možná i u klasických bazénů s chlórem, lze sníží dávkování chlóru až o 80%! Vysoce účinný patentovaný přípravek vhodný k úpravě bazénových vod, vod masážních bazénů a také jezírek. BlueSpark Test - Pro kontrolu dávkování přípravku BlueSpark® dodáváme testovací soupravu BlueSpark Test (50 stanovení).

 • Bezproudé (chemické) niklování

  Bezproudé (chemické) niklování

  Bezproudé (chemické) niklování je vhodné především pro technické účely zejména tam, kde je třeba vyloučit niklové povlaky o stejné tloušťce niklu po celém povrchu dílce. Kromě ochrany proti korozi vykazuje dobrou odolnost proti otěru, tažnost, případně tvrdost. Pro technické účely je důležitá elektrická a tepelná vodivost povlaku, vnitřní pnutí a magnetické vlastnosti.

 • Chemické niklovanie oceli a hliníku

  Chemické niklovanie oceli a hliníku

  Patří k funkčním povlakům. Provádí se slitinou Ni + P. Autokatalyticky vyloučený nikl umožňuje pokovit tvarově složité součásti, otvory a hrany, přičemž vyloučená vrstva niklu je na celé ploše povrchu rovnoměrná (nevyžaduje žádné další broušení). Částečně nahrazuje technologii tvrdého chromování, neboť tepelným zpracováním se zvýší tvrdost. * Vlastnosti povlaku - vysoká korozní odolnost téměř bezporézní vrstvy (nad 10 µm) - rovnoměrná vrstva povlaku - atraktivní vzhled (pololesklý až lesklý) - vysoká tvrdost – po tepelném zpracování (obvykle 800 +/- 50 HV) - dobré kluzné vlastnosti * Tloušťka vrstvy - o...

 • Chemické niklování

  Chemické niklování

  Chemické niklování je auto-katalytická reakce, používána k nanesení slitiny niklu a fosforu na základní materiál. Na rozdíl od galvanických procesů, při chemickém niklování není potřebný elektrický proud k nanesení vrstvy. Výhodou tohoto procesu je rovnoměrná tloušťka pokovení i na dílech složitého tvaru, v mnoha případech tak není potřeba následně díly obrábět. Nanesená vrstva má vysokou korozní odolnost díky své nízké pórovitosti a může být následně tepelně vytvrzena až na 1000 HV. Chemický nikl je používán v mnoha různých aplikacích a především tam kde je potřeba vysoké tvrdosti a korozní odolnosti. Chemické niklov...

 • Chemické dávkovače

  Chemické dávkovače

  Ak nemáte čas na permanentné sledovanie kvality vody vo vašom bazéne a neustále pridávanie chemikálií, máme pre vás riešenie. Automatické dávkovače bazénovej chémie ASEKO - sú špeciálne prístroje, ktoré analyzujú a vyhodnocujú kvalitu bazénovej vody. Sú montované v blízkosti filtračnej technológie. Na základe analýzy pomocou špeciálnych sond prístroj dáva pokyn dávkovacím čerpadlám, ktoré vydávkujú potrebné množstvo chémie do vášho bazéna. Prístroj zabezpečuje neustálu kontrolu bazénovej vody. Výhodou automatických chem. dávkovačov je priezračne čistá voda bez nutnej neustálej kontroly a ručného dávkovania chemikálií. Veľk...

 • Cisterny chemické

  Cisterny chemické

  LAG - QVATROCHEM 35.000 L. 4 komory ADR Cisterny chemické Celonerezová přetlaková izotermická cisterna k přepravě chemikálií: ADR ,třída: 3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 Objem: 35.000 l – 4 komory: (9500-7500-7500-10500) litrů, instalace - FORT VALE - dálkově pneumaticky ovládané ventily, vyhřívání, rám nerez, 3 nápravy BPW ECO PLUS, kotoučové brzdy, 1.náprava zvedací, 6 pneu na discích ALU ALCOA,EBS, WABCO,RSS. TP, certifikace ADR ITI TUV. LAG - MONOCHEM 33.000 L. MONO ADR Cisterny chemické Celonerezová přetlaková izotermická cisterna k přepravě chemikálií: ADR ,třída: 3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 Objem: 33.000 l – 1 komora: vlnolamy p...

 • Chemické indikátory

  Chemické indikátory

  - pH-Check / 24 testov - HemoCheck-S / 12 testov na detekciu zvyškov krvi - TOSI Flexicheck / 25 kusov - TOSI Lumcheck štartovací balíček - TOSI Lumcheck / 25 trubicových testov - BAG-TOSI Gold / 12 testov - BAG-TOSI / 12 testov - Pyromol-Test / 20 testov - Pyromol E / 6 testov na detekciu zvyškov bielkovín - HemoCheck-E / 6 testov na detekciu zvyškov krvi - SonoCheck / 30 testov pre kontrolu ultrazvukových čističiek

 • Chemické indikátory

  Chemické indikátory

  - DryChecks papierové / 250 ku ... - DryCheck samolepiace / 1000 kusov - CrossChecks F alebo P / 250 kusov - Gas Check EO (etylénoxid) / 250 kusov - BlackCheck C / 250 kusov - ChemoStrip 18 pre 134°C / 250 kusov - Integraph - sterilizácia vlhkým teplom / 250 kusov - ChemoStrip 121°C alebo 134°C / 250 kusov

 • Postrekovače a chemické aplikátory

  Postrekovače a chemické aplikátory

  Chemický rozprašovač 24l - červený Chemický rozprašovač určený na nízkotlakovú aplikáciu chemických prípravkov pre potreby potravinárskeho a automobilového priemyslu. Chemický rozprašovač 24l - žltý Chemický rozprašovač určený na nízkotlakovú aplikáciu chemických prípravkov pre potreby potravinárskeho a automobilového priemyslu. Chemický rozprašovač 24l - antikor Chemický rozprašovač určený na nízkotlakovú aplikáciu chemických prípravkov pre potreby potravinárskeho a automobilového priemyslu. Chemický rozprašovač 50l - antikor Chemický rozprašovač určený na nízkotlakovú aplikáciu chemických prípravkov pre potreby p...

 • Chemické čistiarne odpadových vôd

  Chemické čistiarne odpadových vôd

  Použitie Kontinuálna čistička KONTEC je určená pre dekontaminaciu priemyselných odpadových vôd znečistených ropnými alebo nerozpustenými látkami (napr. uhoľné častice, kaolín), ďalej emulziami, disperziami, ťažkými kovmi. Svoje použitie nájde v autoservisoch, v autoumyvárňach, v poľnohospodárskych a dopravných strediskách, v sklárňach, porcelárňach, galvanizovniach, vo výrobe akumulátorov, energetike, teplárňach a pod. Kvalita vyčistenej vody umožňuje jej opätovné použitie, čím sa progresívne znižujú prevádzkové náklady používateľa. Popis funkcie Odpadová voda je zachytávaná v akumulačnej nádrži odpadových vôd. Tu je možné...

 • Koks a koksochemické výrobky

  Koks a koksochemické výrobky

  Použití koksu: pro metalurgické procesy při výrobě surového železa, na otop. Vedlejší produkty při výrobě koksu se používají v chemickém průmyslu. Koks: - VK - vysokopecní zrnitost nad 30 mm - Ořech zrnitost 20-40 mm - Hrášek zrnitost 10-25 mm - Prach zrnitost pod 10 mm - Vedlejší produkty při výrobě koksu: - Surový černouhelný dehet - Surový koksárenský benzol - Kapalná síra - Koksárenský plyn technický čistý

Rekonštruujete strechy?

Rekonštruujete strechy?

Zaregistrujte sa teraz a získajte 3 + 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Chemické prípravky 2004 - 2022 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.