Tavení do fólie

Tavení do fólie - k dispozici je poloautomat na tavení jednotlivých časopisů, katalogů do fólie.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a získajte 3 + 1 mesiac zadarmo.

 • Filtr taveniny s přesuvnou deskou SP 63

  Filtr taveniny s přesuvnou deskou SP 63

  Užití Zařízení slouží k filtrování taveniny polyolefinů na vstupu do vytlačovací hlavy. Filtr lze použít především při vytlačování plochých a tubulárních fólií, případně také profilů, trubek, desek apod. Funkce Filtr se skládá ze vstupního tělesa s vloženým těsnícím blokem pomocí teflonového kroužku, přesuvné desky s otvory pro vložení lamačů s filtračními síty, výstupní komory a odnímacího pákového přípravku pro přesouvání desky. Filtr je vytápěn dvěma topnými tělesy se samostatnou regulací teploty. Na vstupu a výstupu taveniny jsou jímky pro měření tlaku v tavenině. Tlaková diference před a za filtračním s...

 • Zákaz vstupu na stavenisko

  Zákaz vstupu na stavenisko

  V ponuke máme plastovu tabulku formát A 4 pre označenie staveniska. Tabulka je dostatočne veľká pre upozornenie nepovolaných osôb, aby nevstupovali na stavenisko. cena za 1 ks 1,39 € s DPH. Pošleme aj na DOBIERKU. Nájdete nás v pasáži na Hlavnej ul.22 PAPIERNICTVO obaly, oproti je Dom Zornica. Ľahký prístup autom z Vajanského ul.21 oproti sú Potraviny Coop Jednota. Tu sa dá zaparkovať.

 • Meniče taveninových filtrov

  Meniče taveninových filtrov

  Zákaznícke riešenia filtrácie taveniny pri extrúzii Na základe Vašej požiadavky vieme dodať rôzne typy meničov sít podľa aplikácie, stupňa znečistenia a výkonu extrudéru, vo vyhovujúcej cenovej relácii. Uvádzame niekoľko modelov značky Cofit, ktorú na trhu v Čechách a na Slovensku zastupujeme. Okrem uvedených modelov vieme požiadanie vypracovať ponuku aj na iné, tak hydraulické ako i manuálne meniče.

 • Vrtačka otočná s číslicovým stavěním souřadnic VR 5 K (2056.)

  Vrtačka otočná s číslicovým stavěním souřadnic VR 5 K (2056.)

  Název stroje: Vrtačka otočná s číslicovým stavěním souřadnic Katalogové číslo: 2056 Typ, parametry: VR 5 K Výrobce: MAS Rok výroby: 1976 Popis: max. průměr vrtání v oceli 50mm max. průměr vrtání v šedé litině 60mm max. závit v oceli M 48 vzdálenost vřetena od stolu 990mm upínací plocha stolu 500x830mm Pojezd - osa x 400 mm Pojezd - osa y 630 mm Pojezd - osa z 440 mm průměr pinoly vřetena 80 / 85mm průměr vřetena 40 / 55mm kužel vřetena Morse 5 ISO 40 zdvih vřetena ruční 310mm zdvih vřetena programově 300mm otáčky vřetena: stupňů 16 rozsah 28-2500ot/min posuvy vřetena: počet 16 rozsah 0.5-2mm/ot rychloposuv stolu 5...

 • Tiskarský prumysl - lepení, tavení, podlepovaní, vlepovaní, páskovaní

  Tiskarský prumysl - lepení, tavení, podlepovaní, vlepovaní, páskovaní

  Naše firma nabízí komplexní systémy pro zpracování a aplikaci termoplastických tavných lepidel, reaktivních tavných lepidel, lepidel nanášených za studena nebo jakýchkoli zmekcovadel, která se používají v polygrafickém prumyslu. rešení zahrnují hlavne predbežné tavení lepidla pro vázání knih (vázaná kniha & mekká vazba), Web Printing, rozesílání reklamy nebo další zpracování tiskovin a výrobu obálek. Existují systémy prizpusobené pro integrované rešení, jako Webtack, které poskytují príslušná rozhraní pro pripojení k materskému stroji. Aplikace * Lepení knižních hrbetu * Bocní lepen * Tavení pro válcov...

 • Měř. nastavení stroje, centr. a rovnob. drážek kužel ISO 40 (14107.)

  Měř. nastavení stroje, centr. a rovnob. drážek kužel ISO 40 (14107.)

  Název stroje: Měř. nastavení stroje, centr. a rovnob. drážek Katalogové číslo: 14107 Typ, parametry: kužel ISO 40 Popis: EAN: 24556 Prodejní jednotka: ks Počet kusů skladem: 1 Hmotnost: 2,5 kg Cena: 2500 Kč

 • Kulisy a špeciálne prvky v predstavení

  Kulisy a špeciálne prvky v predstavení. Použitie automatizácie, robotizácie a inej techniky pre vytvorenie ľubovolného efektu alebo ilúzie.

 • Koordinátor BOZP na stavenisku

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je dôležitá vždy a všade, o to viac, ak sme my alebo naši spolupracovníci vystavovaní vyššiemu riziku. Do tejto kategórie určite spadajú miesta na ktorých sa vykonávajú stavebné práce. Stavebné práce, ktoré so sebou prinášajú vysoké riziko pracovných úrazov, ktorým je možné predísť správnou koordináciou pracovníkov a úpravou pracovného prostredia.

 • Nastavenie svetiel

  Správna funkcia svetlometov je dôležitá najmä v jesennom a zimnom období, keď vodiči najčastejšie jazdia v šere alebo tme. Problém so svetlami svietiacim na príliš krátku vzdialenosť alebo naopak oslňujúcimi oprotiidúce vozidlá sa dá riešiť nastavením svetiel pomocou regloskopu. Jedná sa o finančne nenáročný úkon, preto Pneubox odporúča každému vodičovi aspoň raz ročne si nechať skontrolovať a prípadne nastaviť výšku svetlometov, ideálne v rámci prípravy vozidla na zimu.

 • Zameranie a nastavenie geometrie

  Pre správne fungovanie celého systému riadenia vozidla je potrebné mať nastavenú správnu geometriu náprav – t. j. zbiehavosť kolies, odklon a záklon. Na zmeranie a nastavenie geometrie nápravy je potrebné mať špeciálne vybavenie a poznať predpísané hodnoty výrobcu. Nesprávna geometria nápravy sa prejavuje nerovnomerným opotrebovaním pneumatík (z vnútornej alebo vonkajšej strany sa derú viac a tým sa skracuje ich životnosť), ťahaním vozidla do strany, čo má za následok zhoršenie bezpečnosti jazdy. Predpokladom pre nastavenie geometrie nápravy je dobrý stav čapov riadenia a ostatných častí riadenia. Pokiaľ je v riadení vôľa, je treba najskôr...

 • Interaktívne divadelné predstavenie

  Zábavné a poučné divadlo ktoré pricestuje priamo do vašho mesta, dediny či obchodného centra. Enjnár bol veľmi neposlušný. Stále sedel za počítačom a keď ho rodičia poprosili o pomoc, nikdy im nepomohol. Jedného dňa však dostal počítačovú hru, ktorá všetko zmenila. Ejnárovi rodičia zostali uväznení a aby ich zachránil musel sa Ejnar vybrať do sveta, kde zažíva rôzne stretnutia a dobrodružstvá. Cieľom predstavenia je deti naučiť poslúchať, vážiť si svojích rodičov a poukázať, že voľný čas sa dá tráviť aj inak ako sedením za počítačom. Dĺžka programu je 60 minút.

 • Príprava staveniska k stavbe a búracie práce

  Príprava staveniska k stavbe a búracie práce

  Príprava staveniska k stavbe a búracie práce, úprava terénu, odvoz zeminy a stavebného odpadu, výkopové práce podkopom, nakladanie a vykladanie paliet. V tejto činnosti spolupracujeme s dopravcami, s dodávateľom stavebného mechanizmu JCB a inými.

 • Koordinácia BOZP na stavenisku

  Činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa riadi Nariadením vlády č. 396/2006 Z.z., ktoré ukladá povinnosť stavebníka vymenovať koordinátora bezpečnosti v prípade, ak bude na stavenisku pôsobiť viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

 • Služba Nastavenia firemných procesov

  Základným predpokladom pre nasadenie akéhokoľvek informačného systému, alebo systému kontroly kvality, prípadne systému ISO je analýza firemných procesov. V tejto oblasti ponúkame profesionálny audit procesov, ktorého výstupom je detailné zmapovanie firemných procesov – grafická vizualizácia so slovným popisom až na úroveň popisu jednotlivých pracovných miest. Pre grafický a slovný popis mapovaných procesov a ich vyhodnotenie využívame štandardné metodické postupy, štruktúry a formáty. Výstupom služby Analýzy firemných procesov je odporučenie tvorby či optimalizácia procesov a návrh ich podpory s využitím našej znalosti v ICT a business...

 • Emulzia na zastavenie kapilárnej vlhkosti.

  Emulzia na zastavenie kapilárnej vlhkosti.

  KEMASOL- Silikónová injektážna emulzia na prerušenie vzlínajúcej kapilárnej vlhkosti v tehlovom kamennom alebo zmiešanom murive. Spotreba 6-8 l/m na 40cm hrubý múr alebo cca. 20l na 1m2 prierezu steny. Cena za 10 litrov 25,60€ s DPH. To znamená že na 1 m muriva hrúbky 40 cm potrebujete emulziu cca za 15,36 až 20,48€ s DPH, Vŕtačku a aplikátor (jednoduchá trubka s nálevkou).

 • Bezpečnosť pri práci na stavenisku

  - Autorizovaný bezpečnostný technik - Bezpečnostno-technická služba podľa §22 zákona č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - Technik požiarnej ochrany - Koordinátor bezpečnosti v znení NV SR 396/2006 z.z.§§ 3 a 6 - Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - vypracovanie pre stavby - Školenie zamestnancov a vedúcich pracovníkov BOZP v rozsahu oprávnenia VVZ 01.1 Výchova a vzdelávanie - Školenie požiarnej ochrany, zamestnancov a hliadok - Pracovné úrazy -šetrenie,vrátane spracovania a odoslania záznamu o úraze - Odborné prehliadky pracovísk z hľadiska BOZP a PO - Zastupovanie firmy pri kontrolách inšpektorátu práce a...

 • Stojánek s prizmou a jemným stavěním nemagnetický - 6457

  Stojánek s prizmou a jemným stavěním nemagnetický - 6457

  Katalogové číslo:6457 Popis:i.č. 5019 hmotnost 6,6 kg

 • Pozastavenie živnosti – všetkých predmetov podnikania

  •Pozastavenie živnosti – len niektoré predmety podnikania •Zrušenie živnosti (ukončenie podnikania)

 • Colný audit - nastavenie systému

  Zabezpečí optimalizáciu vášho colného a logistického systému a jeho správneho fungovania, čím zefektívni realizáciu procesov správne a včas. - zosúladenie colných postupov so systémom logistiky, - správne použitie colných režimov - využitie a nastavenie zjednodušených postupov - optimalizácia colných postupov Cena 90 EUR bez DPH. Termíny nájdete na našej webstránke v časti AKTUÁLNE TERMÍNY. V cene sú zahrnuté študijné materiály, obed, občerstvenie, osvedčenie. Objednajte si internú formu priamo u Vás za rovankú cenu + doprava. Pri prihlásení štyroch účastníkov, štvrtý zdarma!

 • Grafit pre tavenie zlata, striebra a volfrámu

  Spoločnoasť ponúka riešenia aj v oblasti výroby drahých a ťažkotaviteľných kovov s vysokou teplotou topenia. Vďaka dlhoročnej spolupráci so zlatníckymi firmami a mincovňami dokážeme ponúknuť grafitové výrobky z najvhodnejšieho materiálu pre dosiahnutie maximálnej kvality.

 • Komplexní nastavení Google Analytics

  Měřicí systém Google Analytics nabízí spoustu možností a statistik, při jejichž vhodném nastavení získáte pro své rozhodování cenné a nezastupitelné informace. Naše dlouhodobé zkušenosti ale ukazují, že naprostá většina webů má měření chybně realizované a provozovatelé využívají z potenciálu Google Analytics jen nepatrný zlomek. Pomůžeme vám vaše měření správně nastavit a ze svých dat vytěžit více. - Založíme nový Analytics účet, pokud jej ještě nemáte. Provedeme důkladnou revizi celého měření u již existujícího účtu. - Přizpůsobíme konfiguraci Analytics specifikům vašeho webu i vašim zvláštním potřebám....

 • Mobilní oplocení stavenišť

  Mobilní oplocení stavenišť

  Pro rychlé a nenákladné uzavření stavenišť. Nabízíme široké spektrum mobilního oplocení a příslušenství k němu. Díky uzavřenému a do rohů plně svařenému ocelovému rámu z trubek, jsou plotové dílce zavětrovány a mají dlouhou životnost. Mřížování je vyrobeno z kvalitní bodově svařované kulatiny. Plotové dílce jsou na jedné straně vybaveny hákem a na druhé okem.

 • Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

  Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

  V zmysle požiadaviek Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. vykonávame koordináciu bezpečnosti na staveniskách plnením úloh koordinátora bezpečnosti a koordinátora projektovej dokumentácie čo zahŕňa najmä : - Uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa uplatňujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať - Plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady na zaistenie bezpečnosti a oc...

 • Sud pro tuhnoucí taveniny chemikálií, asfaltů a živic - DG - HS (216,5 litrů)

  Sud pro tuhnoucí taveniny chemikálií, asfaltů a živic - DG - HS (216,5 litrů)

  Sud se špičkovými parametry. Výroba a prodej sudů jsou hlavním předmětem aktivit společnosti Greif v oblasti balení a služeb. Široké portfolio ocelových sudů odpovídá náročným předpisům a požadavkům petrochemického, chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Sudy jsou vyráběny za použití nejnovějších technologií a v souladu s předpisy platnými pro přepravu a skladování nebezpečného zboží UN, při dodržování národní a mezinárodní legislativy, čímž je zaručena optimální ochrana rozsáhlého spektra balených produktů splňujících kritéria nebezpečného zboží, ale i zboží bezpečného. - Sudy jsou vyráběn...

 • Interierové krbové vložky pro sestavéní domácího krbu.

  Interierové krbové vložky pro sestavéní domácího krbu.

  Richard - rustika: Obložený štípaným traventinem, kombinace přírodního pískovce a dřeva (profilovaná římsa), vestavěná krbová vložka s bočním dvojím prosklením. Vhodná vložka: Rovná boční; Prosklená Uvedená cena se vztahuje pouze na krbové obložení. Nezahrnuje cenu krbové vložky.

 • Lešenie, zabezpečenie staveniska, dopravné značky

  Lešenie, zabezpečenie staveniska, dopravné značky

  - Lešenie a ochrana lešenia - Stavebný plot a nepriehľadné sieťe ako ochrana - Ohradenia stavieb a príslušenstvo - Zariadenia staveniska - Sklzy na stavebný odpad, mriežkové boxy, stohovacie podstavce, kontajnery - Označenie staveniska

 • Káble, konektory, rozvádzače staveniskového prúdu a osvetlenie staveniska

  Káble, konektory, rozvádzače staveniskového prúdu a osvetlenie staveniska

  - Stavebné káble - Konektory, spojky, meniče fáz - Prívodné vedenia, pripojovacie káble, počítadlá prevádzkových hodín - Káblové bubny - Rozvodné skrine, ovládacie skrine, rozvádzače staveniskového prúdu - Žiariče a svietidlá

 • Rozvodné skrine, ovládacie skrine, rozvádzače staveniskového prúdu

  Rozvodné skrine, ovládacie skrine, rozvádzače staveniskového prúdu

  - Rozdeľovač celogumový Spitz - Rozdeľovač plastový Imst - Rozdeľovač celogumový Vitis - Rozdeľovač celogumový Steyr - Rozdeľovač plastový kompaktný St. Anton - Prechodové a redukčné zásuvné zariadenia - Rozvádzač staveniskového prúdu

 • Provozní vyvažování strojních součástí v místě ustavení stroje

  Provozní vyvažování strojních součástí v místě ustavení stroje

  Pracovníci dílen oprav provádějí i tzv. provozní vyvažování strojů a soustrojí přímo v provoze na základě. Této praxe lze využívat vždy, když demontáž zařízení znamená pro provozovatele nepřekonatelné překážky nebo to neumožňuje technologie provozu zařízení a vždy na přání zákazníka. Jakost provedeného vyvažování je dokladována protokolem o naměřených hodnotách.

 • Požičovňa zariadenia staveniska, prenájom kontajnerov

  Požičovňa zariadenia staveniska, prenájom kontajnerov

  Prenajímame nasledujúci sortiment kontajnerov pre zariadenie staveniska: • kancelárske kontajnery (pôdorys) • kancelárske duo kontajnery (pôdorys) • skladové kontajnery (pôdorys) • sanitárne kontajnery (pôdorys) • sanitárne kontajnery so sprchou (pôdorys) Doplnkové služby súvisiace s požičovňou zariadenia staveniska: • doprava kontajnerov na stavbu • montáž, demontáž • revízie • prípadné upratovanie kontajnerov • prenájom suchých toaliet • prenájom mobilného oplotenia Požadovaná súčinnosť objednávateľa: • zabezpečenie prístupovej komunikácie • zabezpečenie spodnej stavby, resp. príprava spevnenej ...

 • MSK 115 - měřicí přístroj k nastavení satelitního příjmu

  MSK 115 - měřicí přístroj k nastavení satelitního příjmu

  Kompaktní přístroj pro nastavení satelitních přijímacích zařízení. Umožňuje zobrazení intenzity signálu i jeho kvalitu. Dále umožňuje základní zobrazení spektra a konstelačního diagramu pro důkladnější prověření signálu. SW podporu naleznete v sekci produkty - soubory ke stažení - MSK115 . Přehled vlastností a funkcí: - Měřicí rozsah 950-2150 MHz - vstupní úroveň 44-84 dBuV - Vstupní datová rychlost 1-45 Msymbol/s - Měření úrovně a BER - Zobrazení BER stupnicí lineárně nebo logaritmicky - QPSK konstelační diagram - Zobrazení spektra s volitelným rozsahem(60,120,240,480,1200MHz) - Zobrazení odstupu od šumu - C/...

 • Mikroprocesorom riadený laminátor do formátu A2 s digitálnym nastavením teploty

  Mikroprocesorom riadený laminátor do formátu A2 s digitálnym nastavením teploty

  Mikroprocesor chráni valce pred deformáciou teplom a pred prehriatím: • maximálna šírka laminovania 445 mm • maximálna hrúbka laminovania 2 mm • hrúbka fólií do 250 mic. • 8 predvolených laminovacích podmienok • rýchlosť laminovania 520 mm/min • 4-valcový systém s vyhrievanými valcami

 • Nastavenie a oprava už existujúcej siete

  • Nastavíme zabezpečenie bezdrôtovej (WiFi) siete • Odzálohujeme funkčné nastavenie routera • Predvedieme funkčnosť zabezpečenia siete • Nastavíme zabezpečenie pripojených zariadení

 • Nastavenie emailov a synchronizácia s PC

  Chcete primať emaily do Vášho mobilného zariadenia? Synchronizácia s mobilným zariadením a PC. - Oboznámime Vás s možnosťami používania emailu a synchronizácie mobilného zariadenia a Vášho PC - Nainštalujeme a nastavíme potrebný software - Nastavíme Vám poštového klienta Vo Vašom mobilnom zariadenii - Skontrolujeme bezproblémový chod Vašej emailovej schránky

 • Nastavenie emailov

  Chcete primať emaily do Vášho mobilného zariadenia? - Oboznámime Vás s možnosťami používania emailu - Nainštalujeme a nastavíme potrebný software - Nastavíme Vám poštového klienta Vo Vašom mobilnom zariadenii - Skontrolujeme bezproblémový chod Vašej emailovej schránky

 • Nastavenie emailov

  Ak potrebujete nastaviť program na emailovú komunikáciu: - Oboznámime Vás s možnosťami emailových klientov - Nainštalujeme prípadne nastavíme zvolený emailový program na prístup k Vašej mailovej schránke - Skontrolujeme bezproblémový chod Vašej emailovej schránky

 • Nastavenie / Oprava internetu

  Ak potrebujete nastaviť, poprípade opraviť pripojenie k internetu - Nastavíme pripojenie na internet podľa Vašich predstáv - Nainštalujeme modem - Nastavíme email - V prípade nefunkčnosti problém nájdeme a odstránime - Skontrolujeme bezchybnosť Vášho internetového pripojenia

 • Nastavenie a zefektívnenie procesov

  Ak máte pocit, že Váš IT systém je dobre nastavený po technickej stránke, ale i napriek tomu pri niektorých procesoch prichádza k neefektivitám alebo problémom, služba Nastavenie a zefektívnenie procesov Vám ponúka odhalenie problému a návrh jeho vyriešenia zmenou alebo definovaním chýbajúceho procesu. Príklad chybných procesov: - Užívatelia nehlásia svoje IT problémy na HelpDesk, ale až pri otázke od svojho nadriadeného o dokončení zadanej úlohy, užívateľ hlási, že nemohol danú úlohu vykonať pre problém s IT - Ak vedúci pracovníci Vašich oddelení informujú IT oddelenie o nástupe nového človeka až pri jeho príchode, vzniká časov...

 • Označenie staveniska

  Označenie staveniska

  - Dopravná značka - Prídavná tabuľa - Špeciálna tabuľa / upozorňovacia tabuľka - Rúrová stojka

 • KW Klip Stop 50 ml na zastavenie krvácania

  Charakteristika: Kvapky na zastavenie krvácania Kvapky slúžia na zastavenie krvácania pri drobných poraneniach, napr. slabé krvácanie pri strihaní pazúrov i iných menších poranení psov, mačiek, vtákov a iných drobných zvierat. Nedráždi a neštípe krvácajúce miesto Použitie: Prípravok sa pipetou alebo ušným tampónom nanesie na koniec krvácajúceho miesta, ktoré po pár sekundách prestane krvácať. Výrobok obsahuje Chlorid železnatý 45 % Balenie: 50 ml.

 • Geometria a nastavenie tlmičov

  - test tlmičov a výmena - test brzdovej kvapaliny a výmena - test bŕzd a nastavenie - výmena brzdových platničiek brzdových čeľustí - test podvozkovej časti

 • Elektrické nastavenie výšky

  Pomocou elektrického nastavenia výšky je jednoducho a presnr nastaviť hrúbku dosky.

 • Vystavenie certifikátov

  Kalibračný certifikát (kalibračný list) Kalibračný certifikát sa vystavuje na základe nameraných hodnôt na meradle (váhy) dokumentuje metrologické vlastnosti váh alebo závažia ako aj odkaz na národný normatív. Certifikát SLM Certifikát SLM je o certifikát o overení. Vystavuje sa na základe vyžiadania klienta. Dokumentuje metrologické vlastnosti váh alebo závažia ako aj odkaz na národný normatív.

 • Prípravok pre nastavenie odklonu kolies

  Prípravok pre nastavenie odklonu kolies

  Magnetický. Zajistí stejný úhel odklonu kola při demontáži a pak následné montáži. 2 možnosti nastavení - hrubé nastavení přes 180° klap mechanismus a jemná aretace pomocí šroubu.

 • Recyklácia, odovzdanie staveniska, transporty

  Po ukončení samotnej demolácie ponúkame recyklačné služby na stavebné materiály. To pre zákazníka znamená, získať zo stavebného odpadu priamo použiteľný stavebný materiál. Plochy po vybúraný objektoch zarovnajú na požiadanie zemné stoje a pripravia na ďalšiu činnosť. Špeciálne transportné prostriedky o objemoch korieb od 18 do 24 m3 dokážu efektívne transportovať vybúraný materiál podľa potrieb.

 • Nastavenie internetu

  Dostali ste od Vášho Internetového poskytovateľa nové nastavenia a neviete si s nimi rady? - Kúpili ste si nový modem alebo router? - Nastavíme pripojenie na Internet. - Nainštalujeme potrebný modem a software. - Nastavíme email. - V prípade nefunkčnosti nájdeme problém a odstránime ho. - Skontrolujeme bezchybnosť a rýchlosť pripojenia. - Prevádzame nastavenia týchto internetových pripojení: - Nastavenie Dial-up, ISDN, aDSL. - Nastavenie Mobilného internetu a WiFi pripojenia. - Nastavenie optického pripojenia. - Nastavenie sieťového pripojenia.

 • Staveništní rozváděče

  Staveništní rozváděče

  - staveništní rozváděče - svítidla - prodlužovací kabely

 • Oprava a nastavenie poistných a uzatváracích ventilov

  Máte problém s opravou, nastavením, obsluhou, údržbou a zoradením poistných ventilov alebo armatúr? Pre potreby zákazníka a skvalitnenie našich služieb sme pripravili ďalšie aktivity v oblasti kompletného servisu. Cieľom je dodávať služby, ktoré odpovedajú účelu použitia, technickým normám a požiadavkám zákazníka.

 • Nastavenie postrekovačov

  - sektorové nastavenie - nastavenie dĺžky postreku - nastavenie závlahovej dávky

 • Staveništní rozváděče

  Staveništní rozváděče

  - Staveništní rozváděče - Svítidla - Prodlužovací kabely

Zabezpečujete prepravu nad 3,5 tony?

Zabezpečujete prepravu nad 3,5 tony?

Zaregistrujte sa teraz a získajte 3 + 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Tavení do fólie 2004 - 2022 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.