Axiálne ventilátory

Axiální ventilátory nacházejí široké použití v zemědělství, průmyslu i stavebnictví při větrání zemědělských objektů, výrobních a skladových hal či jiných prostor.

Kromě všeobecné ventilace se ventilátory používají při přímém chlazení technologických celků (např. transformátorů a kompresorů a motorových agregátů) nebo v sušárenských provozech v prostředí s vyšší teplotou. Některé ventilátory lze využít i pro provzdušňování sypkých materiálů.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a získajte 3 + 1 mesiac zadarmo.

 • Axiálne ventilátory MULTIFAN

  Sú technologicky vysokospoľahlivé zariadenia. Ich otáčky je možné riadiť elektronicky i napäťovo. Sú ideálne na vetranie objektov živočíšnej výroby. Súčasťou dodávky môžu byť plastové žalúzie. Používajú sa hlavne na vetranie veľkokapacitných objektov chovu hydiny a veľkoplošných skleníkov. Zaručujú výborné výsledky pri minimálnej spotrebe energie. Môžu byť dodávané s protisvetelnou clonou na objekty s riadeným svetelným režimom.

 • Axiálne potrubné ventilátory VENTRA

  - Označenie: ALM, ASM, KLM, KSM - Priemer obežného kolesa: 315 – 1600 mm - Objemový prietok Vmax: 140000 m3/h - Celkový tlak ptmax: 1500 Pa - Maximálna teplota vzdušniny (trvalé zaťaženie) tmax: 150 °C - Pohon: priamy/klinovým remeňom Materiálové vyhotovenie: - oceľ lakovaná - oceľ pozinkovaná - ušľachtilé nerezové ocele

 • Axiálne nástenné ventilátory VENTRAOznačenie: AQM, KQM

  - Priemer obežného kolesa: 315 – 1000 mm - Objemový prietok Vmax: 84000 m3/h - Celkový tlak ptmax: 1400 Pa - Maximálna teplota vzdušniny (trvalé zaťaženie) tmax: 150 °C Materiálové vyhotovenie skrine: - oceľ lakovaná - oceľ pozinkovaná - ušľachtilé nerezové ocele

 • AXIÁLNE HYDROSTATICKÉ PREVODNÍKY (AHSP) – SÉRIA 20 S UZAVRETÝM OKRUHOM

  Hydrostatické axiálne prevodníky (motory a čerpadlá): - veľkosť 20 (geom. objem 33 cm3) - veľkosť 21 (geom. objem 51,6 cm3) - veľkosť 22 (geom. objem 61,8 cm3) - veľkosť 23 (geom. objem 89 cm3)

 • AXIÁLNE SÚDKOVÉ LOŽISKÁ

  Rady 292 293 294 d = 60-1120 mm

 • AXIÁLNE GUĽKOVÉ LOŽISKÁ

  - Jednosmerné 511 512 513 514 - Obojsmerné 522 523 524 - S telesovými krúžkami – jednosmerné 532 533 534 …U

 • Axiálne ložiská

  Axiálne ložiská

  - Axiálne guľkové ložiská - Axiáálne guľkové ložiská s kosouhlým stykom - Axiálne valčekové ložiská - Axiálne ihlové ložiská - Axiálne kuželíkové ložiská

 • Biaxiálně orientovaný polypropylén – BOPP

  ERA-PACK nakupuje BOPP pouze s hygienickým atestem, tj. pro použití v potravinářské výrobě. Připravujeme na našich strojích dle přání zákazníků různé šířky i váhy rolí a v různých tloušťkách. Vyrábíme i přířezy BOPP. Tyto folie dodáváme s potiskem i v transparentní podobě.

 • Koaxiálne káble - AKCIA

  Koaxiálne káble - AKCIA

  Pre všetkých, ktorý sa zaoberajú montážou televíznych, satelitných alebo dátových rozvodov sme pripravili zaujímavú cenovú ponuku na koaxiálne káble so širokým využitím. Okrem akciovej ceny čaká na všetkých pri prekročení určitej dĺžky nakúpených káblov darček v podobe praktického montážneho bubna alebo ďalšia extra zľava. Viac informácií nájdete v letáku.

 • Axiálne kuželíkové ložiská

  Axiálne kuželíkové ložiská

  Axiálne kuželíkové ložiská umožňujú vytvoriť v axiálnom smere mimoriadne kompaktné uloženie, ktoré môže prenášať vysoké axiálne zaťaženie. Sú tuhé a odolné voči rázovým zaťaženiam. SKF axiálne kuželíkové ložiská sa vyrábajú v jednosmernom a obojsmernom prevedení. Zvláštne prevedenie jednosmerného kuželíkového ložiska s plným počtom valivých telies predstavuje nastavovacie ložisko. Používa sa v nastavovacom uložení valcovacích stolíc. Axiálne kuželíkové ložiská SKF sa vyrábajú s logaritmickým profilom stykovej plochy medzi obežnou dráhou a kuželíkmi. Tento profil zaručuje optimálne rozloženie tlaku v ložisku a má te...

 • Axiálne súdkové ložiská

  Axiálne súdkové ložiská

  Pri axiálnych súdkových ložiskách sa zaťaženie prenáša z jednej obežnej dráhy na druhú pod určitým uhlom voči osy ložiska. Tieto ložiská sú preto schopné prenášať radiálne zaťaženie za súčasného pôsobenia axiálnych síl. Inou dôležitou vlastnosťou axiálnych súdkových ložísk je ich schopnosť naklopenia. V dôsledku toho sú schopné vyrovnávať priehyb a nesúososť hriadeľa a telesa. Axiálne súdkové ložisko sa skladá z nesymetrických súdkov a špeciálne konštruovaných obežných dráh, umožňujúcich optimálny vzájomný styk. Môžu preto prenášať veľmi veľké axiálne zaťaženia a dovoľujú tak prevádzku pri pomerne vysokých...

 • Axiálne ihlové ložiská

  Axiálne ihlové ložiská

  Axiálne ihlové ložiská majú schopnosť prenášať veľké axiálne zaťaženie a nie sú citlivé k nárazovým zaťaženiam. Umožňujú pevné uloženie pri minimálnych priestorových nárokoch. Sú jednosmerné a preto môžu prenášať iba axiálne zaťaženie pôsobiace v jednom smere. Tvoria mimoriadne kompaktné uloženie, ktoré nezaberá väčší priestor než bežný axiálny ložiskový krúžok, obzvlášť ak je možné využiť súvisiace diely ako obežné dráhy pre axiálnu klietku s ihlami. Pri aplikáciách, kde priľahlé diely nemôžu poslúžiť ako obežné dráhy, sa môže klietka s ihlami kombinovať s krúžkami rôzneho prevedenia. Vzhľadom k možnos...

 • Axiálne valčekové ložiská

  Axiálne valčekové ložiská

  Axiálne valčekové ložiská sú schopné prenášať veľké axiálne zaťaženia, sú málo citlivé na nárazové zaťaženia a tvoria tuhé uloženie vyžadujúce len malý priestor v axiálnom smere. Ložiská triedy 811 a 812 sa používajú hlavne tam, kde axiálne guľkové ložiská nemajú dostatočnú únosnosť. Axiálne valčekové ložiská SKF sú jednosmerné, sú teda schopné prenášať axiálne zaťaženie pôsobiace v jednom smere. Majú jednoduchý tvar akonštrukcie, vyrábajú sa v jednoradovom alebo dvojradovom prevedení. Valcový povrch valivých telies je na koncoch mierne zúžený. Takto modifikovaný profil znižuje riziko hranového preťaženia. Konš...

 • Axiálne guľkové ložiská

  Axiálne guľkové ložiská

  Jednosmerné axiálne guľkové ložiská. Jednosmerné axiálne guľkové ložiská sa skladajú z hriadeľového krúžku, telesového krúžku a axiálnej klietky s guličkami. Tieto ložiská sú rozoberateľné, pretože krúžky a zostavu axiálnej klietky s guličkami je možné montovať oddelene. Menšie veľkosti sa dodávajú v prevedení s dosadacou plochou na telesovom krúžku alebo s guľovou dosadacou plochou. Ložiská s guľovým telesovým krúžkom je možné používať s guľovou opornou podložkou ku kompenzácii nerovnobežnosti opornej plochy v telese a na hriadeli. Guľkové oporné podložky taktiež dodáva SKF, musia sa však objednať separátne. Ako u...

 • Koaxiálne káble

  VLEDY, VLEKY, VLEOY, VCCKY, VLEDY, VCCKD, VCCKE, VCCOD, VCCJY, VCCJE, VCCJE-R, VCCOE, VCCOM, VFK.

 • Ložisko axiálne zvislého čapu prednej nápravy

  - A60-D90 INA

 • Axiálne súdkové ložiská

  Axiálne súdkové ložiská sú jednoradové súdkové naklápacie ložiská. Skladajú sa z masívneho vonkajšieho a vnútorného krúžku a klietky s nesymetrickými súdkami. Klietka so súdkami a hriadeľovým krúžkom tvoria nerozoberateľný polocelok. Tieto ložiská sú rozoberateľné. Montáž častí ložísk potom môže prebiehať oddelene. Axiálne súdkové ložiská zachytávajú veľmi vysoké axiálne zaťaženie a dovoľujú pomerne vysoké otáčky. Vďaka valivým dráham skloneným vzhľadom k osi ložiska je možné tieto ložiská zaťažovať aj radiálne.

 • Axiálne ihlové ložiská

  Axiálne ihlové ložiská sú konštrukčné jednotky skladajúce sa z axiálnych ihlových klietok a axiálnych ložiskových krúžkov s centrovacím nákružkom. Je ich možné kombinovať s ihlovými puzdrami a ihlovými ložiskami. Obežná dráha pre ihlovú klietku musí byť kalená a brúsená.

 • Axiálne ložiskové krúžky

  Axiálne ložiskové krúžky sú lisované, kalené, leštené a je ich možné použiť ako hriadeľové alebo telesové krúžky. Tieto krúžky sú vhodné v prípadoch, keď susedná časť stroja nie je kalená, avšak je dostatočne tuhá a tvarovo presná.

 • Axiálne ihlové krúžky

  Axiálne ihlové krúžky sa skladajú z plastových alebo kovových axiálnych klietok s integrovanými ihlovými valčekmi a majú veľmi nízku axiálnu stavebnú výšku. Sú schopné zachytiť veľké sily v axiálnom smere. Radiálne sily musia byť zachytené zvlášť. Axiálne ihlové klietky vyžadujú pre obežné dráhy použitie kalených a brúsených plôch.

 • Axiálne valčekové klietky

  Axiálne valčekové klietky sa skladajú z axiálnych klietok s jedným alebo dvoma radmi valčekov. Klietky majú mimoriadne nízku axiálnu stavebnú výšku, majú vysokú únosnosť a sú veľmi tuhé. Zachytávajú axiálne sily z jedného smeru a v radiálnom smere pôsobia ako plávajúce (voľné) ložiská. Axiálne klietky sa kombinujú s telesovými alebo hriadeľovými krúžkami alebo sa integrujú priamo do pripojovacej konštrukcie. Ak sa používajú bez axiálnych ložiskových krúžkov, musí byť obežná dráha vytvorená priamo na pripojených súčastiach.

 • Axiálne valčekové ložiská

  Axiálne valčekové ložiská sa skladajú z axiálnych klietok s valčekmi, telesových a hriadeľových krúžkov. Ložiská majú mimoriadne nízku axiálnu stavebnú výšku, majú vysokú únosnosť, sú veľmi tuhé a zachytávajú axiálne sily v jednom smere.

 • Axiálne guľkové ložiská s kosouhlým stykom

  Obojsmerné axiálne guľkové ložiská s kosouhlým stykom sú rozoberateľné presné ložiská so zúženými toleranciami v stupni presnosti SP. Skladajú sa z masívnych hriadeľových krúžkov, dištančných krúžkov, telesových krúžkov a masívnych mosadzných klietok s guľkami. Súčasti ložiska sú rozoberateľné a je ich možné montovať oddelene; nesmie však dôjsť k zámene dielov z iného ložiska.

 • Axiálne guľkové ložiská

  Axiálne guľkové ložiská sa skladajú z hriadeľových krúžkov, telesových krúžkov a klietok s guľkami. Tieto ložiská sú rozoberateľné; klietku s guľkami a krúžky ložiska je možné montovať samostatne. Okrem typov s plochými krúžkami existujú na vyrovnanie uhlových nepresností typy s telesovými krúžkami s guľovou plochou. Tieto vyhotovenia sa väčšinou používajú spoločne s podložkami. Axiálne guľkové ložiská sú jednosmerné a obojsmerné. Obe vyhotovenia sú schopné zachytiť veľké axiálne sily, nesmú však byť zaťažované radiálne.

 • Axiálne jednosmerné a obojsmerné guľkové ložiská

  Jednosmerné axiálne ložiská sa skladajú z dvoch plochých krúžkov s obežnými dráhami a guliek vedených klietkou. Krúžky majú rovné úložné plochy a preto musia byť v uložení osadené tak, aby boli všetky guľky rovnako zaťažené. Obojsmerné axiálne guľkové ložiská majú dve klietky s guľkami medzi stredným hriadeľovým krúžkom a obidvoma telesovými krúžkami s rovnými úložnými plochami. Hriadeľový krúžok má obežné dráhy na obidvoch stranách a upevňuje sa na čape. Jednosmerné aj obojsmerné axiálne guľkové ložiská môžu prenášať veľké axiálne sily, avšak nesmú byť zaťažené radiálnou silou. Tieto ložiská musia by...

 • Koaxiálne káble

  - Koax Kábel RG 58 - RG-6 CCS 75 Ohm PE - RG-59 PVC 75 Ohm

 • Valivé axiálne ložiská

  - axiálne guľkové ložiská (512.., 522.., ...) - axiálne valčekové ložiská (811.., 812..) - axiálne ihlové ložiská (AXK ....) - axiálne súdkové ložiská (293.., 294..)

 • Axiálně-radiální kluzné kroužky a ložiska

  Axiálně-radiální kluzné kroužky a ložiska lze aplikovat pro různá odvětví průmyslu. Jedinečné vlastnosti těchto kroužků převyšují klasické těsnící materiály.

 • Axiálně-radiální těsnící, pístní a vícedílné kroužky

  Axiálně-radiální těsnící, pístní a vícedílné kroužky lze aplikovat na těsnění hřídelí na ventilátorech, těsnění vodních turbín a další.

 • Axiálne guľkové ložiská

  - jednosmerné - obojsmerné - s telesovými krúžkami - jednosmerné - s telesovými krúžkami - obojsmerné

 • Ložiská / Axialne sudkové

  - rad 292, 293, 294, 811, 812, 893, 894

 • Ložiská/Axiálne guľkové

  - rad 511,512,513,514,522,523,524,532,533,534,542,543,544,2344,2347

 • Koaxiálne káble

  VLEDY, VLEKY, VLEOY, VCCKY, VLEDY, VCCKD, VCCKE, VCCOD, VCCJY, VCCJE, VCCJE-R, VCCOE, VCCOM, VFK, ...

 • Axiálne guľkové ložiská s kosouhlým stykom

  Axiálne guľkové ložiská s kosouhlým stykom boli pôvodne skonštruované pre uloženie rotačných stolov vrtných súprav, sú však vhodnéaj pre iné aplikácie, kde hrajú dôležitú úlohu vysoká únosnosť, veľká axiálna tuhosť a malý moment trenia. Na rozdiel od bežných axiálnych guľkových ložísk môžu axiálne guľkové ložiská s kosouhlým stykom prenášať okrem axiálnych aj radiálne zaťaženie a sú schopné bežať veľkými rýchlosťami.

 • Axiálne kompenzátory

  Axiálne kompenzátory - AR Vlnovcová časť kompenzátora sa vyrába z nehrdzavejúcej ocele v jednej alebo viacerých vrstvách. Dodávajú sa s koncovými pripojeniami podľa DIN, ASA a BSP noriem, s prírubami alebo rúrkovými nástavcami. U vetšiny priemerov majú kompenzátorý štyri štandartné výchylky. - Dodávka je obvyklá s vnútornou vložkou z nehrdzavejúceho plechu. - Menovitý priemer-DN - PN 15-5500 mm Menovitý tlak - 0,1 - 4 Mpa

 • Axiálne čerpadlá

  Použitie Axiálne hydrodynamické čerpadlá AX sú určené pre dopravu kvapaliny v oblasti nízkych merných energií ( malých dopravných výšok ) a veľkých prietokov. Svoje uplatnenie nájdu hlavne pri čistení a úprave vôd ako čerpadlá vratných kalov, vo vodohospodárstve pri prečerpávaní prívalových dažďových vôd, v oblasti ochrany životného prostredia a pod. Môžu pracovať vo vertikálnej ako aj horizontálnej polohe. Popis funkcie Pri pracovnom procese axiálneho čerpadla hnací elektromotor udeľuje rotačný pohyb axiálnemu obežnému kolesu, ktoré má malý počet priestorovo zakrivených profilovaných lopatiek. Lopatky obežného kolesa udeľuj...

Rekonštruujete strechy?

Rekonštruujete strechy?

Zaregistrujte sa teraz a získajte 3 + 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Axiálne ventilátory 2004 - 2022 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.