Geodézia -vytyčovacie práce:

- vytýčenie hraníc pozemkov
- vytýčenie základov stavebných objektov ( rod. domov, garáži, výrobných hál...)


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a získajte 3 + 1 mesiac zadarmo.

 • Inžinierska geodézia

  ?vytyčovacie práce a zameranie skutkového stavu ?predrealizačné a porealizačné zameranie všetkých inžinierských sieti ?budovanie bodového poľa pomocou GPS

 • Inžinierska geodézia

  ponúkame vám všetky druhy geodetických prác v príprave, realizácii a po dokončení stavebných prác

 • INŽINIERSKA GEODÉZIA

  - polohopisné a výškopisné zameranie doplnené o stav CKN a KN-E- DWG, DGN, DXF, polohopis, výškopis, profily, rezy... - zriaďovanie vytyčovacích sietí - vytýčenie stavebných objektov - kontrolne zameranie objektov - podklady pre projekčnú činnosť - tvorba účelových máp - meranie a tvorba digitálnych máp závodov - zameranie vytýčených inžinierskych sietí - porealizačné zameranie stavby - zameranie a spracovanie pozdĺžnych a priečnych profilov - zameranie a výpočet kubatúr - digitálny model terénu - technická nivelácia - meranie posunov a zosuvov - účelová mapa závodu

 • Inžinierska geodézia

  V oblasti geodetických prác v stavebníctve, energetike a priemysle poskytujeme širokú paletu služieb, od kompletných geodetických prác vo výstavbe, cez dokumentáciu inžinierskych sietí a vytyčovacích prác až po sledovanie posunov a deformácií.

 • Inžinierska geodézia

  V oblasti geodetických prác v stavebníctve, energetike a priemysle poskytujeme širokú paletu služieb, od kompletných geodetických prác vo výstavbe, cez dokumentáciu inžinierskych sietí a vytyčovacích prác až po sledovanie posunov a deformácií. - mapovanie – zber geodetických dát v teréne pre spracovanie GIS - vytýčenie stavby - meračské práce v investičnej výstavbe – od vyhotovenia podkladov na projekt až po zameranie skutočného stavu - účelové mapovanie (mapy priemyselných závodov, miest a obcí) - inžinierske siete – zameranie priebehu trasy, vyhotovenie dokumentácii správcov sietí - pozdĺžne a priečne profily - výškopis a poloh...

 • Geodetické práce - inžinierská geodézia vo výstavbe

  Geodetické práce - inžinierská geodézia vo výstavbe

  Geodetické činnosti podľa zvláštnych požiadaviek zákazníka, investora, dodávateľa stavby Medzi geodetické činnosti podľa zvláštnych požiadaviek zákazníka patrí napríklad: * zameranie priestorovej polohy umiestenia stavby v teréne a začlenenie stavby podľa vykonávacej PD ,inžinierská geodézia vo výstavbe ciest,diaľníc, železníc ,výhybkové rozvetvenia zhlaví smerových ,odchodových,osobných skupín zhlaví ,vlečkových koľají železničných a cestných mostov,oporných a zárubných múrov ,mostných pilierov a krídiel priľahlých k oporám mostou,koľajové váhy,zameranie hniezd osadenia pevných a posuvných ložísk mostov,meranie nadvýš...

 • Geodetické a kartografické práce-inžinierská geodézia vo výstavbe

  Geodetické a kartografické práce-inžinierská geodézia vo výstavbe

  Ponuka geodetických prací - Geodézia v katastri nehnuteľností - Geometrické plány - Vytyčovánie hranic pozemkov - Zhustenie sietí bodov PBPP - Zmluvy, dohody, žiadosti a návrhy k nehnuteľnostiam - Inžinierská a stavebná geodézia - Geodetické činnosti v investičnej výstavbe - Geodetické činnosti pre stavebníkov svojpomocne zameraných - Mapovánie - Digitálne tématické mapy pre správne účely - Digitálne mapové podklady pre projektovánie - Špeciálna geodézia - Geodetické činnosti podľa zvláštnych požiadaviek zákazníka,investora a dodávateľa. ...

 • Ponuka geodetických a vytyčovacích prací-inžinierská geodézia vo výstavbe

  Ponuka geodetických a vytyčovacích prací-inžinierská geodézia vo výstavbe

  * Geodézia v katastri nehnuteľností o Geometrické plány o Vytyčovanie hraníc pozemkov o Zhustenie sietí bodov PBPP o Zmluvy, dohody, žiadosti a návrhy k nehnuteľnostiam * Špeciálna geodézia o Geodetické činnosti podľa zvláštnych požiadaviek zákazníka,investora a dodávateľa. * Inžinierska a stavebná geodézia o Geodetické činnosti v investičnej výstavbe o Geodetické činnosti pre stavebníkov svojpomocne zameraných * Mapovanie o Digitálne tematické mapy pre správne účely o Digitálne mapové podklady pre projektovanie Geodézia v...

 • Geológia - geodézia

  - posúdenie inžiniersko-geologických pomerov pre zakladanie stavieb - určovanie hydrogeologických pomerov každého terénu - vypracovanie komplexnej správy geologických prieskumov - vyhotovenie hraníc pozemkov a stavebných objektov - polohopisné a výškopisné podklady pre projektantov - technické mapy miest a obcí celej SR

 • Vyhotovenie geometrických plánov - geodézia

  - na oddelenie nehnuteľností a pozemkov - na úpravu hranice nehnuteľností a pozemkov - na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam a pozemkom - na zameranie stavby ako podklad na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby(pridelenie súpisného čísla) - na zameranie rozostavanej stavby pre potreby banky - na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov a ich častí - na oddelenie pôvodných nehnuteľností a pozemkov - na vyznačenie vecného bremena

 • Geodetické práce, kataster nehnuteľností, inžinierska geodézia, geometrické plány

  Firma poskytujúca komplexné geodetické služby v oblastiach: kataster nehnuteľností - poradenstvo a inžinierska geodézia. Geometrický plán - vypracovanie, zameranie stavby, rozdelenie pozemku, majetkoprávne vysporiadanie, určenie polohopisu a výškopisu, služby geodeta investora a geodeta dodávateľa.

 • Inžinierska a stavebná geodézia

  Inžinierska a stavebná geodézia

  Medzi geodetické činnosti podľa zvláštnych požiadaviek zákazníka patrí napríklad: - zameranie priestorovej polohy umiestenia stavby v teréne a začlenenie stavby podľa vykonávacej PD ,inžinierska geodézia vo výstavbe ciest,dialnic, železníc ,výhybkové rozvetvenia zhlavia smerových ,odchodových,osobných skupín zhlavia ,vlečkových koľají , železničných a cestných mostov,oporných a zárubných múrov ,mostných pilierov a krídiel priľahlých k oporám mostou,kolajové váhy,zameranie hniezd osadenia pevných a posuvných ložísk mostov,meranie nadvýšenia a priehybu mostných konštrukcií vplyvom stáleho a pohyblivého zaťaženia mostných konštrukc...

 • Geodetické práce-inžinierská geodézia vo výstavbe

  Ponuka geodetických prací * Geodézia v katastri nehnuteľností o Geometrické plány o Vytyčovánie hranic pozemkov o Zhustenie sietí bodov PBPP o Zmluvy, dohody, žiadosti a návrhy k nehnuteľnostiam * Inžinierská a stavebná geodézia o Geodetické činnosti v investičnej výstavbe o Geodetické činnosti pre stavebníkov svojpomocne zameraných * Mapovánie o Digitálne tématické mapy pre správne účely o Digitálne mapové podklady pre projektovánie * Špeciálna geodézia o Geodetické činnosti podľa zvláštnych požiadaviek zákazníka,investora a dodávate...

Realizujete elektroinštalácie domov, bytov, budov?

Realizujete elektroinštalácie domov, bytov, budov?

Zaregistrujte sa teraz a získajte 3 + 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Geodézia -vytyčovacie práce: 2004 - 2022 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.