Základné a opakovacie školenie

- žeriavnici, obsluhovatelia vyhradených technických zdvíhacích zariadení (VTZZ)
- viazači (viazačský preukaz)
- pre obsluhu motorových vozíkov
- školenia osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári)
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce:
a) vstupné a opakovacie školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
b) školenia zástupcov zamestnancov pre BOZP,
c) školenia vodičov motorových vozidiel,
d) školenia zamestnancov na práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou,
e) a ostatné školenia podľa charakteru vykonávanej práce;


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?
 • Kotolňa s využitím slamy ako palivovej základne

  Kotolňa s využitím slamy ako palivovej základne

  Spoločnosť bola ako jedna z prvých na Slovensku pri rekonštrukcii plynovej kotolne zmenou palivovej základne za obnoviteľný zdroj energie – slamy. Inštalovaný kotol na spaľovanie slamy má výkon 1,5 MW. Slama je jedným z najvýhodnejších spaľovaných druhov biomasy a jej využitie ako energetického zdroja rapídne získava na význame. Slama poskytuje pomerné veľký potenciál na výrobu tepla najmä v nížinatých oblastiach južného Slovenska, s nízkym ročným objemom zrážok. Aby bola slama vhodná na spaľovanie, jej vlhkosť by nemala prekročiť 20%. Slama ako alternatívny zdroj energie predstavuje veľmi perspektívny produkt v procese využívani...

 • Kotolňa s využitím drevnej štiepky ako palivovej základne

  Kotolňa s využitím drevnej štiepky ako palivovej základne

  V súčasnosti kotolňa spaľuje ako základné palivo drevnú štiepku. Výkon tohto biomasového kotla je 1,5 MW a pokrýva potreby dodávky tepla do centralizovaného systému vykurovania pre domácnosti a administratívne budovy. Účinnosť pri spaľovaní štiepky je až 87% pri nominálnom výkone. Drevo je najrozšírenejším palivom z hľadiska biomasy. Ako palivo môže mať rôznu podobu – kusové alebo drevný odpad (drevná štiepka a pelety). Dokonca môže byť špeciálne pestované ako energetická rastlina napr. rýchlorastúca vŕba. Na prípravu štiepky pre spaľovanie sa dá využiť akákoľvek drevná hmota špeciálne pestovaná na energetické účely, rovnak...

 • Základné a nadstavné tyče

  - základné a nadstavné tyče pre zväčšenie celkovej dĺžky zostavy zachytávača

 • Rhapsody in C++ – základné užívateľské školenie k designovaciemu nástroju

  Rhapsody in C++ – základné užívateľské školenie k designovaciemu nástroju

  Software: Rhapsody,MS Visual Studio Popis: Účastníci školenia sa naučia pracovať s designovacím nástrojom Rhapsody. Na jednoduchých prípadových štúdiach si vyskúšajú, ako postupovať celým životným cyklom vývoja softvéru: od zberu požiadavok, cez modelovanie, generovanie kódu, implementáciu a debuggovanie, až po generovanie dokumentácie a testovanie.Dozvedia sa, čo je komponenta, konfigurácia, properties a pod.Vyskúšajú si testovanie aplikácie v animačnom móde.Okrajovo sa tiež vysvetli Rhapsody framework (proprietárne hierarchie tried, a kontajnerové typy, ktoré sa používajú pri generovaní C++ kódu z modelu). Predpoklad: Účastníci by mal...

 • Základné školenie UML

  Základné školenie UML

  Software: Popis: Účastníci školenia prehľadnou formou získajú informácie o špecifikácii notácie UML (superštruktúra a infraštruktúra jazyka, OCL). Školenie nie je určené pre bežného používateľa UML. Môže slúžiť ako vhodná príprava na certifikačnú skúšku OMG Certified UML Proffesional. Predpoklad: Účastníci by mali mať základné informácie o objektovo-orientovanom prístupe pri tvorbe softvéru, vyžaduje sa základná znalosť UML a skúsenosti s jeho používaním pri modelovaní. Osnova kurzu: UML pre pokročilých Stručný úvod do UML a história UML Prehľad diagramov Oblasti UML (Supestructure, Infrastructure, OCL, XMI) Certifika...

 • Základné produkty starostlivosti o pleť

  Základné produkty starostlivosti o pleť

  Retipalm Vitamin Hydro Gel je základom, každého ošetrenia. Je perfektným zvlhčovačom, ktorý je vo forme neolejnatého gélu. Vysoký obsah panthenolu ma ukľudňujúci, upokojujúci a vyrovnávajúci účinok na vašu pleť. Okamžite dodáva pokožke potrebnú vlhkosť s chladivým a spevňujúcim účinnkom. Vitamin Hydro Gel može byť používaný v okolí očných partií a je veľmi obľúbený mužmi ako perfektné ošetrenie po holení.

 • Základné produkty starostlivosti o pleť

  Základné produkty starostlivosti o pleť

  Top Performance je ako Denný krém rovnako ako aj Nočný krém veľmi cenný, vysoko koncentrovaný, prémiový vitamínový krém, ktorý je špeciálne upravený pre potreby náročnej pleti. Tento ľahko absorbovateľný krém chráni vašu pokožku pred nepríjemnými poškodeniami spôsobenými UV-lúčmi, znečistením ovzdušia, centrálnym vykurovaním, klimatizáciou a podobne. retipalm Top performance by sa mal aplikovať len v prípade, že je pleť navyknutá na nižšie dávkovanie vitamínových krémov.

 • Základné produkty starostlivosti o pleť

  Základné produkty starostlivosti o pleť

  High Performance je ďaľším nadstavbovým krokom v retipalm viackrokovom programe starostlivosti o pleť, s vyššou koncentráciou vitamínov, tiež obsahujúci UV-A a UV-B slnečnú ochranu. Aj High Performance ponúkame vo forme Denného krému aj Nočného krému – každý je k dispozícii pre normálnu až mastnú aj normálnu až suchú pokožku.

 • Základné produkty starostlivosti o pleť

  Základné produkty starostlivosti o pleť

  Soft Performance je základným krokom retipalm viackrokového programu starostlivosti o pleť. Je dostupný ako Denný krém (s UV-A a UV-B slnečnou ochranou) a ako Nočný krém (oba pre normálnu až mastnú aj normálnu až suchú pokožku), s vysokou koncentráciou vitamínov A, E, C a Beta-Karoténom.

 • Základné technické parametre WIND 4kW

  Základné technické parametre WIND 4kW

  - Menovité napätie 12V;24V - Prevádzkový rozsah napätia 10,5V - 15V ; 21V - 30V - Tepelný výkon s plynulou reguláciou 1500W - 3800W - Spotreba nafty 0,17 l/hod - 0,46 l/hod - Elektrický príkon pri štarte 120W - Elektrický príkon počas prevádzky 40W

 • Základné technické parametre BREEZE 2kW

  Základné technické parametre BREEZE 2kW

  - Menovité napätie 12V;24V - Prevádzkový rozsah napätia 10,5V - 15V ; 21V - 30V - Tepelný výkon s plynulou reguláciou 900W - 1900W - Spotreba nafty 0,10 l/hod - 0,22 l/hod - Elektrický príkon pri štarte 100W - Elektrický príkon počas prevádzky 35W

 • Základné dosky

  Základné dosky

  Asrock P4I65G pre Intel Pentium 4/Celeron socket S478, chipset Intel 865G + ICH5, FSB 800 MHz, 2x DDR DIMM 400 MHz max. 2GB, integrovana VGA Intel Extreme Graphics 2 64MB shared, AGP*8, 3xPCI, 2x ATA100, 2x SATA, integrovaná LAN Realtek 8101L 10/100 Mbps, audio CMedia CMI9761 5.1 kanál, 8x USB2.0, 2x PS/2, 1x sériový, 1x paralelný, rozmery 244x198 formát mATX.

 • Základné stavebné materiály

  Základné stavebné materiály

  Klasický spôsob stavania domu prostredníctvom murovacích materiálov má i dnes svoje nezastupiteľné miesto a rokmi overené staviteľské princípy stále prevažujú nad alternatívnymi druhmi výstavby. Základné stavebné materiály v našej ponuke sú určené predovšetkým pre kompletnú hrubú stavbu rodinných domov, klasické bytové zástavby a murovanie občianskych stavieb. Sortiment tvoria tri základné skupiny: murovacie materiály a stropy, sypké materiály a betónové výrobky.

 • Základné upratovanie

  Odporúčame pri miernom až strednom znečistení. Ideálne je zvoliť tento typ pri pravidelnom upratovaní. Základné upratovanie zahŕňa: - Utretie prachu z voľne dostupných miest do výšky 1,7m. - Povysávanie všetkých kobercových plôch - Ošetrenie a umytie pevných podláh - Dezinfekcia a umytie sociálnych zariadení, vyleštenie zrkadiela sklenných plôch - Umytie kuchynskej linky a spotrebičov z vonka

 • Zrýchlený kurz základnej kvalifikácie je realizovaný v rozsahu 140 hodín

  Zrýchlený kurz základnej kvalifikácie absolvuje vodič: - nákladnej dopravy po dovŕšení veku 18 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C1+E alebo podskupiny C1, - nákladnej dopravy po dovŕšení veku 21 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C alebo skupiny C+E, - osobnej dopravy po dovŕšení veku 21 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny D+E, určené na prepravu cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa linky je kratšia ako 50 km, - osobnej dopravy po dovŕšení veku 21 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduj...

 • Základné ADR školenie vodičov rozšírené o triedu 7

  Obsah školenia: •Predpisy, ich platnosť a základné definície používané pri cestnej preprave nebezpečných vecí •Povinnosti jednotlivých účastníkov prepravy nebezpečných vecí, s špeciálnym zameraním na prepravu rádioaktívnych materiálov triedy 7 •Klasifikácia nebezpečných vecí podľa tried nebezpečenstva •Obal a balenie kusových zásielok triedy 7 •Zasielateľské postupy všeobecne a s ohľadom na požiadavky triedy 7 •Podmienky prepravy, nakládka, prekládka, vykládka a manipulácia so zásielkami rádioaktívneho materiálu triedy 7 •Všeobecné požiadavky na konštrukciu, skúšanie a schvaľovanie dopravných prostriedkov určen...

 • Základné ADR školenie vodičov rozšírené o triedu 1

  Obsah školenia: •Predpisy, ich platnosť a základné definície používané pri cestnej preprave nebezpečných vecí •Povinnosti jednotlivých účastníkov prepravy nebezpečných vecí, so špeciálnym zameraním na prepravu výbušných látok a predmetov •Klasifikácia nebezpečných vecí podľa tried nebezpečenstva •Obal a balenie kusových zásielok triedy 1 •Zasielateľské postupy všeobecne a s ohľadom na požiadavky triedy 1 •Podmienky prepravy, nakládka, prekládka, vykládka a manipulácia so zásielkami nebezpečných vecí triedy 1 •Požiadavky na konštrukciu, skúšanie a schvaľovanie špeciálnych dopravných prostriedkov určených na ...

 • Základné ADR školenie vodičov rozšírené o cisterny

  Obsah školenia: • Predpisy ich platnosť a základné definície používané pri cestnej preprave nebezpečných vecí • Povinnosti jednotlivých účastníkov prepravy nebezpečných vecí, so špeciálnym zameraním na prepravu v cisternách • Klasifikácia nebezpečných vecí podľa tried nebezpečenstva • Používanie prenosných cisterien a viacčlánkových kontajnerov na plyn (MEGC), používanie nesnímateľných, snímateľných cisterien a ostatných prepravných prostriedkov na kvapalné, plynné a práškové nebezpečné veci • Zasielateľské postupy pri preprave kvapalných, plynných a práškových nebezpečných vecí • Požiadavky na nakládku, v...

 • Základné ADR školenie vodičov

  Obsah školenia: •Predpisy, ich platnosť a základné definície používané pri cestnej preprave nebezpečných vecí •Povinnosti jednotlivých účastníkov prepravy nebezpečných vecí •Klasifikácia nebezpečných vecí podľa tried nebezpečenstva •Obal a balenie kusových zásielok nebezpečných vecí •Zasielateľské postupy •Podmienky prepravy, nakládka, prekládka, vykládka a manipulácia so zásielkami nebezpečných vecí •Požiadavky na konštrukciu, skúšanie a schvaľovanie dopravných prostriedkov

 • Hydrofóbne sorpčné koberce – základné ľahké

  • vysoká sorpčná schopnosť pre ropné látky • nízka hmotnosť balenia • rýchle zachytenie a zber nebezpečných kvapalín z pevného povrchu aj z vodnej hladiny • jednoduchá manipulácia • jednoduchá úprava tvaru • neobmedzená doba skladovania • odolnosť voči vplyvom počasia

 • Chemické sorpčné rohože - základné

  • praktické balenie • rýchle a ľahké použitie v krízovej situácii • ružové sfarbenie vylučuje možnosť zámeny s inými typmi sorbentov • absorbujú veľmi rýchlo a nemenia vlastnosti absorbovaných látok

 • Chemické sorpčné koberce - základné

  • rýchle a ľahké použitie v krízovej situácii • ružové sfarbenie vylučuje možnosť zámeny s inými typmi sorbentov • zachytené látky sa samovoľne neuvoľnia • absorbujú veľmi rýchlo a nemenia vlastnosti absorbovaných látok • likvidujú sa takým istým spôsobom ako absorbované látky • vysoká chemická odolnosť

 • Procesory a chladiče a základné dosky

  - Procesory - Chladiče - Socket 775 - Socket 1155 - Socket 1156 - Socket 1366 - Socket AM2 - Socket AM2+ - Socket AM3

 • Montáž, základné príslušenstvo pre hliníkové radiátory

  ZÁKLADNÉ A NEZAMENITEĽÉ PRÍSLUŠENSTVO tvorí obsah montážnej sady, ktorú je potrebné kúpiť pre každý radiátor. V prípade 22 až 32-článkového radiátora je potrebná naviac tretia (stredná) závesná konzola. pic MONTÁŽNA SADA OBSAHUJE: 2 ks závesné konzoly na zavesenie radiátora, 4 ks koncové plastové kryty vodo rov ných pro filov, 4 ks kadmio vané šrúbenia 3/4” na 1/2” (vstup, výstup, odvzdušňovací ventil, záslepka), tesnenie, 2 ks plastové skrutky M8 na vymedzenie zvislej polohy, hmoždinky a skrutky. ĽAHKÝ A S ĽAHKOU MONTÁŽOU. Vďaka nízkej hmotnosti a logickým montáž nym prvkom, ktoré obsahuje montážna sada so štandard ným zap...

 • Základné typy práškových NH - HYBRID (EPOXID / POLYESTER )

  Epoxidové skupiny v bežnej epoxidovej živici sú schopné obdobne ako epoxidové skupiny v TGIC reagovať s rovnakými kyselinotvornými skupinami. Za účelom využitia najlepších vlastností tak polyesterov ako aj epoxidov boli v polovici 70-ich rokov tieto navzájom zmiešané za vytvorenia hybridného materiálu. Vytvorený polymérny reťazec však je menej stabilný ako najslabší článok a tak sa v tomto prípade odolnosť oproti UV-žiareniu výrazne nezvýšila. Boli však deklarované aj nové, vyhovujúce vlastnosti ako: - slabšie žltnutie pri prepálení - zlepšenie aplikačných vlastností pri elektrostatických aplikáciách - mierne lepšia odolnosť oproti kried...

 • Základné typy práškových NH - POLYESTER

  Najväčšou nevýhodou epoxidových práškových farieb je náchylnosť ku kriedovateniu a žltnutiu po expozícii UV-žiarenia a vplyvom vysokej teploty. Uvedený problém je iba estetického charakteru, ktorý neoplyvňuje ochranné vlastnosti vytvoreného filmu. No aj napriek tomu je využitie práškových farieb na báze epoxidovej živice obmedzený na vnútorné použitie. V roku 1973 boli vyvinuté prvé polyesterové živice pre práškové nátery. Tieto živice vykazujú výbornú odolnosť proti žltnutiu a kriedovateniu a prieniesli úplne nové možnosti využitia práškových náterov. Úplne prvé polyesterové živice mali omnoho vyrovnanejší priebeh viskóznej krivky o...

 • Základné typy práškových NH - EPOXID

  Na začiatku 50-tich rokov sa zistilo, že epoxidová živica je vhodná pre termosetové práškové nátery. Epoxidová živica vyvinutá v uvedenom období pre mokré nátery nesplňovala dôležité kritériá kladené na termosetové práškové nátery, t.j. inicializačná teplota vytvrdzovania bola vysoko nad bodom topenia. Prvý zo systémov bol vytvrdzovaný s dikyandiamidom, ktorý má dostatočne pomalý vytvrdzovací priebeh, cca. 30 min. pri 200?C. Pri malej hrúbke filmu je možné pozorovať v dôsledku zastúpenie prakticky všetkých veľkostí molekúl v živici plynulú zmenu vlastností práškových náterov. Počiatkom roku 1960 odštartovala firma Shell vývoj epoxide...

 • Základné a nadstavné tyče

  - základné a nadstavné tyče pre zväčšenie celkovej dĺžky zostavy zachytávača

 • Jukolprimer - Základné nátery

  JUKOL primer je špeciálny hĺbkový základný náter na vodnom základe mikroemulzie a akrylátov. Používame ho na impregnáciu veľmi nasiakavých stavebných podkladov pred ich natieraním s disperznými farbami, pred nanášaním vyrovnávacích hmôt a pred nanášaním tenkovrstvých dekoračných omietok. Vlastnosti výrobku: - hĺbkovo penetruje do podkladu; - zlepšuje vodoodpudivosť podkladu a egalizuje ho; - viaže častice prachu, ktoré nemôžeme odstrániť čistením; - zlepšuje prídržnosť; - spevňuje podklad.

 • Unigrund - Základné nátery

  UNIGRUND je univerzálny základný náter na základe vodnej disperzie akrylátových spojív, špeciálnych prísad a kremičitých plnív. Používame ho ako základný náter pred nanášaním všetkých polymérnych dekoračných tenkovrstvých omietok (akrylátové, silikónové, silikátové).

 • Základné dosky

  Základné dosky

  - Socket 775 - Socket 1155 - Socket 1156 - Socket 1366 - Socket 2011 - Socket AM2 - Socket AM3 - Socket AM3+ - Socket F - Socket FM1

 • Základné komponenty pre čisté a historicky verné vápenné a silikátové hmoty

  - pigmenty, plnivá, spojivá, pomocné látky

 • Miešacie laky - základné odtiene De beer

  - Séria 900 Waterbase - vodouriediteľné farby - Séria 3000 HS420 - akrylové farby - Číre vrchné laky - Tužidlá - Riedidlá - Základové materiály - Podkladové materiály - Ostatné materiály

 • Základné dosky

  - Socket 775 - Socket 1155 - Socket 1156 - Socket 1366 - Socket AM2 - Socket AM2+ - Socket AM3

 • Základné dosky

  - Socket 775 - Socket 1155 - Socket 1156 - Socket 1366 - Socket AM2 - Socket AM2+ - Socket AM3

 • Základné dosky

  Základné dosky

  - MB socket LGA775 - MB SOCKET Intel 1366 - MB socket Intel 1156 - MB socket AM2 - MB socket AM2+ - MB socket AM3 - MB s CPU - MB príslušenstvo

 • Základné dosky

  - Socket AM2 (AMD) - Socket AM3 (AMD) - Socket 1366 (Intel) - Socket 1156 (Intel) - Socket 1155 (Intel) - Socket 775 (Intel)

 • Základné nátery

  - vodouriediteľné alkydové, akrylátové a silikón - zinkové so zvýšenou koróznou odolnosťou na drevené, kovové, oceľové, pozinkované, hliníkové podklady.....pre vonkajšie a vnútorné prostredie

 • Základné dosky

  - CPU on board - Serverové - Socket 478 /Intel/ - Socket A /AMD/ - Socket AM2 /AMD/ - Socket AM3 (AMD) - Socket LGA1155/intel/ - Socket LGA1156 /intel/ - Socket LGA1366 /intel/ - SocketLGA775/intel/

 • Základné dosky

  - Socket 775 - Socket 1155 - Socket 1156 - Socket 1366 - Socket AM2+ - Socket AM3

 • Predaj trojkolky - základné typy

  Predaj trojkolky - základné typy

  - Ape 50 - Ape tm - Ape classic - Ape calessino

 • Školenia základné a špeciálne

  Základné i špecializované školenia u zákazníka pre pracovníkov obsluhy a údržby: - merania a regulácie - riadiacich a informačných systémov - elektrických systémov Školenia pre systémových inžinierov a programátorov. Informatívne prehľadové školenia pre manažérov a vedúcich oddelení elektroautomatizácie.

 • Základné dosky

  Základné dosky

  - ATOM CPU - Socket 775 - Socket 1155 - Socket 1156 - Socket 1366 - Socket AM2 - Socket AM3 - Pre servery

 • Základné ( vstupné ) školenie pre pracovníkov pacujúcich na povrchu

  Je organizované pre zamestnancov pri BČ a ČVBS prácu projektujú, riadia, kontrolujú a vykonávajú. Oboznámenie zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP pri ich prijatí do zamestnania, pri preložení na iné pracovisko, pri prevedení na inú prácu alebo pri zavedení novej technológie, nových pracovných postupov alebo strojov a zariadení (§ 7 Zákona o BOZP č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov). Podľa osobitných predpisov o bezpečnosti prace a prevádzky pri BČ a ČVBS zamestnanci na povrchových pracoviskách musia absolvovať školenia v rozsahu najmenej 8 vyučovacích hodín. Oboznámenie končí sa záverečným overovaním vedom...

 • Základné ( vstupné ) školenie pre pracovníkov pracujúcich v podzemí

  Je organizované pre zamestnancov pri BČ a ČVBS v podzemí, ktorí prácu projektujú, riadia, kontrolujú a vykonávajú. Oboznámenie zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP pri ich prijatí do zamestnania, pri preložení na iné pracovisko, pri prevedení na inú prácu alebo pri zavedení novej technológie, nových pracovných postupov alebo strojov a zariadení (§ 7 Zákona o BOZP č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov). Podľa osobitných predpisov o bezpečnosti prace a prevádzky pri BČ a ČVBS zamestnanci, ktorí majú pracovať v podzemí a ktorí doteraz v podzemí nepracovali, musia absolvovať školenia v rozsahu najmenej 24 vyučovacíc...

 • Zabezpečujeme výrobu odliatkov od základného CAD/CAM programu

  Zabezpečujeme výrobu odliatkov od základného CAD/CAM programu cez výrobu modelov až po opracovanie odliatkov. Komplexná dodávka: - spracovanie technickej dokumentácie - výroba modelu - dodávka odliatku alebo opracovaného diela

 • Základné materiály, používané pri výrobe našej produkcie

  - hladká lepenka - mikrovlna (E) - trojvrstvová vlnitá lepenka (B, C) - päťvrstvová vlnitá lepenka - plastová fólia - lexan

 • Základné dosky

  Základné dosky

  - MB príslušenstvo - MB s CPU - MB socket 478 - MB socket AM2 - MB SOCKET Intel 1366 - MB socket LGA775 - MB XEON 800 (NOCONA)


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Základné a opakovacie školenie 2004 - 2020 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.