Zabezpečovací systém ZEDER

- systém ZEDER sa montuje priamo na volantovú tyč
- znemožňuje odtiahnutie vozidla lanom
- v uzamknutom stave sa nedá otáčať volantom a ani naštartovať vozidlo
- uzamknutie a odomknutie len otočením kľúča - minimálne zdržanie
- znemožňuje ukradnutie airbagu
- nenarušuje interiér vozidla
- je vyrobený z vysokokvalitnej ocele dodatočne tepelne upravenej (cementovanie,kalenie)
- systém ZEDER získal viaceré ocenenia na medzinárodných výstavách zabezpečovacej techniky
- kvalita ZEDERu bola potvrdená certifikátmi platnými v celej EÚ
- zabezpečovací systém ZEDER je akceptovaný a uznávaný niektorými slovenskými poisťovňami


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Prístupové a zabezpečovacie systémy

  Prístupové a zabezpečovacie systémy slúžia na ochranu a zabezpečenie objektov. Klasické kľúče sú nahradené identifikačnými médiami (napr. bezkontaktnými kartami). Je tu predpoklad využitia špeciálnej zabezpečovacej techniky. Parkovisko - Evidencia návštev a vozidiel - Opakované a jednorázové návštevy - Sledovanie prítomnosti - História pohybu identifikovaných objektov - Riadenie obsadenosti parkovísk - Väzba na Prístupový systém Zabezpečovací systém -Elektronický zabezpečovací systém (ďalej jen EZS) je používaný pre zabezpečenie priestorov vo vnútri chránenej budovy (budov). Použitím rôznych prvkov EZS je možné zabezpečen...

 • Zabezpečovacie kamerové systémy

  Zabezpečovacie kamerové systémy sú spoľahlivou prevenciou proti krádežiam. Ponúkame: - Externé kamerové systémy - Interné kamerové systémy - Mestské kamerové systémy Naše produkty a služby spĺňajú normy Európskej únie: Certifikát ISO 9001:2001

 • Elektronický zabezpečovací systém

  Elektronický zabezpečovací systém (EZS) slúži na ochranu objektov proti vlámaniu a narušeniu cudzieho majetku. Elektronický zabezpečovací systém upozorní majiteľa o neoprávnenom vniknutí do jeho objektu, chaty alebo domu nežiadúcou osobou

 • Zabezpečovacia technika > JABLOTRON 100

  Profesionálne zabezpečenie nikdy nebolo jednoduchšie. Rozšíriteľné, diaľkovo ovládané, jednoducho nastaviteľné. A naviac dobre vyzerá!

 • Sdělovací a zabezpečovací technika

  V našem sortimentu elektroinstalačního materiálu naleznete sdělovací a zabezpečovací technologie a jejich příslušenství od dodavatelů ABB, ASSA ABLOY, BTICINO, ELEKTROBOCK,JABLOTRON, KLEIN & BLAŽEK, PARADOX, EST SIEDLE, TESLA, URMET DOMUS, B.E.G. a další.

 • Ozvučenie, kamerové systémy a zabezpečovacie zariadenia

  Opravy a rekonštrukcie - oprava a rekonštrukcia starých rozvodov rozhlasovej siete, opravy rozhlasových ústrední a demontáž starých ústrední, opravy školských zvončekov Ozvučenie škôl. školských ihrísk a telocviční - kompletné dodávky techniky a jej inštalácia pri zohľadnení veľkosti školy, počtu tried, kabinetov, prípadne celkovej plochy ozvučovaného priestoru. Polyfonické zvonenie - náhrada klasického školského zvončeka, oznamuje začiatok a koniec prestávok gongom a melódiou. Obsahuje vyše 300 melódií rôznych žánrov aj melódie ako sú národná hymna, európska hymna študentská hymna - Gaudeamus, kostolné zvonenie, siréna P...

 • Zabezpečovacie zariadenia

  - Upozorňovadlo predzvestné staničné, návesť - Upozorňovadlo predzvestné traťové, návesť 3 - Upozorňovadlo vzdialenostné staničné, návesť - Upozorňovadlo vzdialenostné traťové, návesť - Výstražný kríž jednokoľajný - Výstražník s jednou výstražnou skriňou - Výstražník s dvoma výstražnými skriňami - Priecestník - Návesť 158 - Tabuľka pred zabezpečením priecestia - Návesť 157 - Pevná upevňovacia súprava

 • Zabezpečovacie systémy

  Ponúkame Vám širokú škálu zariadení určených pre systémy signalizácie vlámania a napadnutia – od jednoduchých modulov vhodných na zabezpečenie stánkov a chatiek, po rozšírené veľké systémy spájajúce funkciu zabezpečovacieho systému s funkciami domácej automatizácie a kontroly vstupu.

 • Komunikačné a zabezpečovacie systémy (CCTV systém, alarmy)

  - odborné poradenstvo ako aj samotná inštalácia kvalifikovanými odborníkmi vrátané kabeláže a dodanie materiálu.

 • Zabezpečovacie systémy EZS

  Systémy EZS zabezpečujú elektronickú ochranu objektov a majetku pred narušiteľmi, slúžia k ochrane objektov proti krádeži vlámaním, sabotáži a na ochranu pracovníkov objektu proti prepadnutiu. Spoľahlivo reagujú na pohyb nepovolaných osôb, slúžia k signalizácii miesta narušenia chráneného systému a okamžite zabezpečia prenos informácií organizácii, ktorá zabezpečuje ochranu objektu. V prípade neoprávneného narušenia ústredňa vyvoláva poplach pomocou lokálnych alebo vzdialených hlásičov, prípadne aktivuje externé zariadenia, napr. záznamové zariadenie videosystému, elektromechanické zábrany a pod. PSN nie je už len izolovaný systém, ale je...

 • Zabezpečovacie systémy

  •návrhy zabezpečenia objektov •montáž a servis zabezpečovacích prvkov •možnosť realizácie a všetkých druhoch objektov •sme autorizovaný predajcom výrobkov značky Jablotron

 • Zabezpečovacie zariadenia a kamerové systémy

  • inštalácia zabezpečovacích zariadení a kamerových systémov

 • Elektronické zabezpečovacie systémy - JA-63 Profi

  Ústredňa JA-63 Profi má stavebnicovú koncepciu. V plastovej skrinke ústredne je sieťový zdroj a priestor pre akumulátor 1,3 alebo 2,6 Ah. Na základnej doske ústredne JA-63KRX sú štyri vstupné svorky pre drôtové slučky (s možnosťou jednoduchého alebo dvojitého vyvažovania). Ústredňa JA-63KRX má 16 bezdrôtových zón pre detektory série JA-60 (priradiť je ich možné až 32). Monitorovanie systému je možné prostredníctvom PC.

 • Elektronické zabezpečovacie systémy - JA-65 Maestro

  Ústredňa JA-65 Maestro je hybridný stavebnicový systém, určený na profesionálnu inštaláciu. Kovová skrinka ústredne má zabudovaný sieťový zdroj a priestor pre akumulátor 7Ah. Výklopná konzola obsahuje základnú dosku s elektronikou 16 zónovej ústredne (bez vstupov). Tu je možné podľa potrieb doplniť ďalšími prvkami. Rádiový komunikačný modul JA-65R umožňuje priradiť bezdrôtové periférie systému JA-60 (až 16 detektorov, 8 klávesníc alebo diaľkových ovládačov, bezdrôtovú sirénu JA-60A) a výstupné moduly série UC. Modul JA-65H obsahuje 8 drôtových vstupných slučiek pre drôtové detektory. V ústredni je možné použiť dva tieto...

 • Zabezpečovacie systémy

  Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta.

 • Elektronické zabezpečovacie systémy

  Elektronické zabezpečovacie systémy

  EZS elektronické zabezpečovacie systémy môžeme charakterizovať ako skupinu navzájom prepojených komponentov, ktorý chráni Vás aj Váš majetok. Jednotlivé prvky zabezpečovacieho systému v chránenej zóne zabezpečenia reagujú na pohyb, neoprávnené vniknutie, rozbitie okien a iné. V spojitosti s ďalšími bezpečnostnými systémami, môžete vytvoriť kompletný celok, ktorý spĺňa aj tie najnáročnejšie situácie k zabráneniu nebezpečných situácii. EZS systémy zostavujeme: - systémy ( káblové, bezkáblové, hybridné ) - ústredňa ( je tým najdôležitejším prvkom v zabezpečovacom systéme, tu sa spracovávajú a vyhodnocujú signály z rôznych...

 • EZS (elektronické zabezpečovacie systémy), kamerové a prístupové systémy

  - projekt a inštalácie EZS - projekt a inštalácia kamerových a prístupových systémov

 • Alarmy - elektronické zabezpečovacie systémy

  Elektronické zabezpečovacie systémy v drôtovom aj bezdrôtovom vyhotovení, kamerové systémy, prenos obrazu cez internet. Autoalarmy s GPS a GSM komunikáciou, monitoring vozidiel, kniha jázd. Dodávame len certifikované zariadenia vyhovujúce platnej legislatíve. Autorizované zastúpenie Jablotron Slovakia.

 • Zabezpečovacie systémy

  Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sú už takmer štandartnou súčasťou nielen elektroinštalácie rôznych budov ale i elektroinštalacíe bytov a rodinných domov a dokonca je finančne oveľa dostupnejšie, ako si mnoho ľudí myslí. Cenovo sú porovnateľné napríklad s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré sú v každej domácnosti samozrejmosťou.

 • Zabezpečovacie systémy

  Zabezpečovacie systémy

  - montáž zabezpečovacieho systému OASIS Jablotron - montáž kamerových systémov

 • Elektrické zabezpečovacie systémy

  EZS - elektrické zabezpečovacie systémy vytvárajú základný a veľmi účinný spôsob zabezpečenia majetku proti jeho odcudzeniu, prípadne zničeniu. Spoľahlivo a okamžite vyhodnocujú pohyb nepovolaných osôb v chránenom priestore a informáciu o narušení môžu oznámiť organizácii zabezpečujúcej ochranu Vášho objektu ako aj Vám.

 • Zabezpečovacie systémy

  - alarmy - videovrátniky -audiovrátniky - pripájanie objektov na PCOO Polície SR - telekomunikačné zariadenia - elektroinštalácie -Vypracovanie revíznych správ

 • Zabezpečovací systém

  Projekt zabezpečovacieho systému vytvárame v spolupráci so zákazníkom pričom konzultujeme požiadavky zákazníka s našimi skúsenosťami z praxe. Pri požiadavke zákazníka o realizáciu zabezpečovacieho systému odporúčame stretnutie priamo na danom objekte, kvôli možnosti zhodnotenia všetkých bezpečnostných rizík objektu s možnosťou navrhnutia zabezpečenia. Dôležité je pre nás vidieť samotný objekt, na ktorom poschodí sa nachádza, posúdiť stavbu ako takú – murivo a hromozvody, vidieť hlavný a bočné vchody, okná a balkóny, prípadne už zamurované vchody a okná. Tieto informácie sa telefonicky alebo mailom nedajú vždy postrehnúť. Štandar...

 • Elektronické zabezpečovacie systémy

  Elektronické zabezpečovacie systémy (dalej len EZS) sú komplexné systémy elektronických zariadení na ochranu Vášho majetku. KAMEROVÉ SYSTÉMY - s možnosťou záznamu a zároveň s vyhlásením poplachu o narušení objektu a kontrolou objektu cez INTERNET

 • Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS)

  Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sú finančne oveľa dostupnejšie, ako si mnoho ľudí myslí. Cenovo sú porovnateľné napríklad s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré sú v každej domácnosti samozrejmosťou. Samozrejme, že iná bude hodnota EZS určeného pre zabezpečenie panelákového bytu na treťom poschodí v malom meste a iná pre zabezpečenie luxusnej vily v Bratislave.

 • Elektronická zabezpečovacia signalizácia

  Elektronická zabezpečovacia signalizácia

  - Kamerové systémy a priemyselná TV - Napájanie zabezpečených objektov na Pult centralizovanej ochrany (PCO) - Prístupové a dochádzkové systémy - Video a audio vrátniky - Solárne a bezpečnostné fólie na sklo - Elektrická požiarna signalizácia

 • Zabezpečovacie systémy - Elektronický zabezpečovací systém EZS

  Zabezpečovacie systémy - Elektronický zabezpečovací systém EZS

  Zabezpečovací systém - EZS. Zariadenie na vyhlásenie poplachu v stráženom objekte pri vlámaní. V našej ponuke máme systémy od najjednoduchších niekoľkozónových až po sofistikované systémy s cerifikátom NBÚ PT - prísne tajné, určené do objektov s veľkým stupňom rizika ( bankový sektor, armáda a pod. ) Alarm z objektu je možné vyhlasovať len akusticky ( vnútornou či vonkajšou sirénou ) alebo použiť prenos poplachovej informácie pomocou JTS, GSM, GPRS. Objekty tiež pripájame na SRP ( stredisko registrácie poplachov - predtým PCO ) štátnej alebo mestskej polície, pultov súkromných SBS.

 • Zabezpečovacie systémy, servis, montáž

  Firma bola založená v roku 2009 ako montážna organizácia so zameraním na montáž bezpečnostnej techniky a ochranu osoby. V priebehu krátkeho času bolo pôvodné poslanie montážnej organizácie rozšírené na komplexné poskytovanie služieb v tejto oblasti. Vytvorením projekčného oddelenia a nadviazaním partnerských vzťahov s poprednými výrobcami a dodávateľmi technológií sa naša spoločnosť stala pripravenou vytvoriť pre zákazníkov technicky vyspelé a cenovo konkurencieschopné riešenia. V súčasnosti poskytujeme zákazníkom ucelené riešenia pre veľké i malé technologické súbory. Vo vzťahu k zákazníkovi sa spoločnosť riadi nasledovnými zásadam...

 • Zabezpečovacia technika

  - (výroba, kompletná dodávka vrátane projektov, montáž, servis)

 • Zabezpečovacie a poplachové systémy

  Zabezpečovacie a poplachové systémy

  - Montáž zabezpečovacích, poplachových a kamerových systémov - Inteligentné domy - Autoalarmy

 • Predaj - Zabezpečovacia technika

  Predaj - Zabezpečovacia technika

  Pre našich zákazníkov máme v ponuke kvalitné druhy zabezpečovacích ústrední. Portfolio: CQR, DSC, Eldes, Honeywell, Optex, Satel

 • Predaj - Zabezpečovacia technika objektov

  Predaj - Zabezpečovacia technika objektov

  V oblasti zabezepčovania objektov máme v ponuke rôzne druhy technických zariadení.

 • Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

  Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

  EZS - elektronický zabezpečovací systém je soubor zařízení složený z několika částí, tvořících komlexní zabezpečovací řetězec (čidla, ústředny, přenosové prostředky, signalizační a ovládací panely).Propojení čidel s ústřednou může být realizováno tzv. drátově pomocí elektrických kabelů nebo bezdrátově pomocí rádiových vln. EZS - elektronický zabezpečovací systém monitoruje vstup neoprávněných osob do prostorů, které jsou touto signalizací střeženy, a následně při vyhlášení poplachu dávají podnět k přivolání policie nebo bezpečnostní služby. Instalaci EZS - elektronického zabezpečovacího systému předchází zp...

 • Elektronické zabezpečovacie systémy - bezdrôtové alarmy

  Elektronické zabezpečovacie systémy - bezdrôtové alarmy

  V bezdrôtových zabezpečovacích systémoch je spojenie medzi jednotlivými snímačmi a ústredňou zabezpečené pomocou rádiofrekvenčných signálov. Bezdrôtové alarmy sa dajú rýchlejšie a lacnejšie nainštalovať, sú však drahšie, a v snímačoch treba pravidelne vymieňať baterky. S výhodou sa dajú použiť napr. pri dodatočnej inštalácii, keď byt už je dokončený, alebo aj obývaný a nie je možné dodatočne káblovať. Podobne napr. v chránených hystorických budovách, kde je akékoľvek káblovanie zakázané. Systémy OASiS od Českého Jablotronu majú vynikajúce vlastnosti: - GSM/GPRS komunikátor systému Vás informuje o poplachu, poruche atď. fo...

 • Elektronické zabezpečovacie systémy - drôtové alarmy

  Elektronické zabezpečovacie systémy - drôtové alarmy

  U klasických drôtových zabezpečovacích systémov sú jednotlivé komponenty spojené káblami. Drôtové alarmy sú lacnejšie, pracnejšia a nákladnejšia je však inštalácia - pre káble je treba sekať drážky, alebo inštalovať káblové lišty. Prípadné zmeny a úpravy sa dajú vykonať ťažšie, často len za cenu ďalšieho sekania a káblovania. Výhodou je, že v rámci jedného systému možno použiť aj komponenty od rôznych výrobcov.

 • Zabezpečovacie kamerové systémy

  Stráženie objektov priemyselnou kamerou sú v poslednej dobe veľmi spoľahlivou prevenciou proti krádežiam. Možno si položíte otázku prečo je tomu tak. Pretože kamerový systém Vám umožní prezeranie, nahrávanie a aj diaľkové monitorovanie vašej firmy, kancelárie, obchodu, skladu, domu a podobne. Ďalej vybraný objekt môžete monitorovať aj diaľkovo napr. (cez telefónnu linku, počítačovú sieť internet). Vždy budete vedieť, čo sa vo vašom monitorovacom objekte práve deje a to sa môžete nachádzať hocikde vo svete, alebo popripade prezrieť čo sa dialo vo vašej neprítomnosti pomocou záznamu uloženého na kamerovom systéme.

 • Zabezpečovacia technika Alarm

  V dnešnej dobe už málokto nechá svoj majetok bez stráženia. Je veľa spôsobov ako predísť k odcudzeniu alebo poškodeniu Vášho majetku. Jeden zo spôsobov zabezpečenia je elektronická signalizácia „ALARM“. Poskytujeme technické služby na ochranu osôb a majetku v rozsahu predaj, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov narušenia slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi, vrátane systémov a zariadení

 • Elektronické zabezpečovacie systémy

  V prípade, ak premýšľate nad ELEKTRONICKÝM ZABEZPEČOVACÍM SYSTÉMOM /EZS/ (Alarmom) je potrebné zvážiť hlavne riziká aké pre Vás môžu nastať. Elektronický zabezpečovací systém nezabráni vniknutiu do objektu (priestoru) aj keď už len jeho samotná prítomnosť odstraší väčšinu zlodejov, ale ak nastane takáto situácia ihneď o tom bude informovať. Je výhodný hlavne kvôli tomu, že ak by ste mali napríklad „iba“ mreže, tie dokáže zlodej prepilovať ale oni (mreže) vám už nedokážu sprostredkovať, že sa ich niekto pokúša prekonať. V prípade ak máte nainštalovaný EZS a niekto naruší chránený priestor systém Vás bude okamžite informova...

 • Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS)

  Účel elektrických zabezpečovacích systémov spočíva v tom, že slúžia k včasnej signalizácii nežiaduceho vniknutia alebo pokusu o vniknutie do stráženého priestoru alebo nežiaducej činnosti narušiteľa. Samočinne urýchľujú odovzdanie informácie o narušení určenej osobe (osobám). EZS ako súčasť integrovaného systému na ochranu majetku patrí do systému ochrany objektov technickými prostriedkami. Použitie týchto prostriedkov tvorí účinné zábrany a bariéry, ktoré pri prekonaní páchateľom spôsobujú vyhlásenie poplachu, prípadne signalizujú narušenie objektu.

 • Elektronické zabezpečovacie systémy

  Elektronické zabezpečovacie systémy

  Poplachové systémy na hlásenie narušenia sa využívajú predovšetkým na signalizáciu napadnutia alebo narušenia objektu. V súčastnosti sú najviac aplikovaným typom zabezpečenia. Pre zisťovanie narušenia objektu sa používajú PIR snímače (Passive Infra Red), ktoré reagujú na teplotné zmeny v miestnosti, snímače otvorenia okien a dverí, snímače rozbitia skla, infrazávory a veľa ďalších. Signály z týchto snímačov sú ďalej spracované a vyhodnotené zabezpečovacou ústredňou, ktorá vyhodnotenýsignál prenesie na sirénu, telefónnu linku v sieti TCP/IP alebo GSM na vopred určené telefónne čísla alebo PCO (Pult Centralizovanej Ochrany), odkadiaľ...

 • Distribúcia zabezpečovacích systémov snímače PIR

  Distribúcia zabezpečovacích systémov snímače PIR

  PIR – Passive Infrared detector alebo pasívny infračervený snímač zabezpečí detekciu pohybu predmetu, osoby ktorého teplota je iná ako teplota okolia. Tieto snímače majú rôzne charakteristiky a delíme ich podľa tejto vlastnosti na: - Priestorové – uhol pokrytia je približne 90° a dosah do 18 m v prípade veľmi kvalitných snímačov aj viac - Chodbové - uhol pokrytia je približne 6° na konci dosahu snímača čo môže byť aj 30 – 35 m v prípade veľmi kvalitných snímačov aj viac (60 m) - Záclonové – sú podobné ako chodbové čo sa týka vodorovnej charakteristiky rozdiel je v množstve zvislých detekčných oblastí, dosah je podobná ako pri prie...

 • Distribúcia zabezpečovacích systémov ústrední

  Distribúcia zabezpečovacích systémov ústrední

  Drôtové a bezdrôtové zabezpečovacie ústredne používajú iný spôsob spojenia medzi ústredňou a senzormi avšak cieľ je rovnaký, zabezpečiť ochranu majetku voči vlámaniu. Sú dlhé debaty o tom, že ktorý systém je lepší. Je zrejmé, že obe systémy majú svoje silné ale aj slabé stránky. Je zrejmé, že obe systémy majú jednu spoločnú vlastnoť, že je ich možné pripojiť na PCO – pult centralizovanej ochrany „Drôtová“ cesta má svoje výhody v tom, že všetky senzory – pohybové detektory, okenné a dverové kontakty sú priamo, vodičom zapojené do ústredne so spolahľivou ochranou voči sabotáži. Prostriedky majú veľmi dobrú spoľahlivos...

 • Zabezpečovací a signalizační technika

  Zabezpečovací a signalizační technika

  Zabezpečovací a signalizační technika obsahuje: - výstražné zábrany - výstražné zábrana z trubkového rámu - stojany k výstražné zábraně - plotové uzávěry s výstražnou deskou - skladovací a přepravní palety pro uzávěry - podstavce pod směrovou desku - nosiče podstavců - stojany na dopravní značky - dřevěné zábrany

 • Predaj - Monitorovací a zabezpečovací systém

  Predaj - Monitorovací a zabezpečovací systém

  GCOM je zariadenie diaľkového monitoringu prevádzky strojova technológií GCOM je vybavený GSM modulom. ktorý v nastavenom intervale 30s - 10 minút pomocou GPRS spojenia, prenáša data so strojov na centrálny server. Na centrálnom serveri je každému užívateľovi vyhradený oddelený datový priestor, ku ktorému má cez sieť Internet na základe prístupového mena a hesla. Tu sú k dispozícii data vyhodnotené v tabuľkovej a grafickej podobe, mapové podklady, tlač dát a exporty dát do databáze užívateľa. Počet paralelných prístupov nieje obmedzený a teda tieto data sú na základe pridelených prístupových práv, prístupné akémukoľvek pracovníkovi firmy...

 • Bezdrátový zabezpečovací systém

  Bezdrátový zabezpečovací systém

  LS-30 - Udělějte něco pro klid Vaší duše a zajistěte Váš dům, byt, firmu nebo kancelář profesionálním zabezpečovacím systémem LS-30. Pokud jste uvnitř nebo mimo objekt, LS-30 Vám poskytne automatickou celodenní ochranu před násilným vniknutím cizích osob, únikem plynu nebo vznikem požáru. Navíc obsahuje také tísňové tlačítko pro přivolání pomoci.

 • 3M ETIKETA ZABEZPEČOVACIA

  3M ETIKETA ZABEZPEČOVACIA

  3M ETIKETA ZABEZPEČOVACIA – na označovanie: - automobilových dielov - rôznych výrobkov - elektrotechnických výrobkov - liekov - chemických výrobkov - CD a DVD disky Pri pokuse o odstránenie je etiketa zničená a dochádza k strate záruky. Materiál: vinylová biela, matná, žltá a strieborná samolepiaca.

 • Zabezpečovacie kamerové systémy

  Zabezpečovacie kamerové systémy

  Zabezpečovacie kamerové systémy sú spoľahlivou prevenciou proti krádežiam. Ponúkame: - Externé kamerové systémy - Interné kamerové systémy - Mestské kamerové systémy Naše produkty a služby spĺňajú normy Európskej únie: Certifikát ISO 9001:2001 Bezpečnostný kamerový systém Kamerový systém vám umožní prezeranie, nahrávanie a diaľkové monitorovanie vašej firmy, obchodu, kancelárie, domu atď. Vybraný objekt môžete monitorovať aj diaľkovo cez telefónnu linku, počítačovú sieť prípadne internet. Vždy budete vedieť, čo sa v ňom práve deje. CCTV - Kamerové systémy Ako jedna z prvých firiem na Slovensku sme v priemyselnej televíz...

 • Zabezpečovacie systémy

  Zabezpečovacie systémy

  Zabezpečovacie systémy slúžia na ochranu objektov prostredníctvom snímačov pohybu, otvorenia okien a dverí, snímačov rozbitia skla, infračervených závor. Umožňujú ochranu prázdneho objektu v plnej aktivácii, čiastočnú aktiváciu v režime doma a spánok, systém Paradox má patentovaný režim StayD, ktorý zabezpečuje nepretržitú ochranu objektu a absolútnu kontrolu nad objektom. Systémy umožňujú signalizáciu poplachu prostredníctvom exteriérových a interiérových sirén, prenos poplachu prostredníctvom hlasového volania na majiteľa poplachu, prenos poplachu na pult centrálnej ochrany prostredníctvom komunikátora na analógovej príp. ISDN linke al...

 • Bezplatný návrh projektu zabezpečovacieho systému

  Bezplatný návrh projektu zabezpečovacieho systému

  Základným podkladom pre návrh zabezpečovacieho systému je pôdorys zabezpečovanej budovy vo forme projektu, náčrtu alebo fotografií. V závislosti od charakteru zabezpečovanej budovy, intenzity a spôsobu jej využitia navrhneme najvhodnejší typ zabezpečovacieho systému, počet a rozmiestnenie jednotlivých detektorov. S pomocou takto vypracovaného plánu je tiež možné presne určiť dobu trvania a cenu montáže systému. Služba vypracovania návrhu zabezpečovacieho systému je našim klientom poskytovaná zdarma!

 • Bezplatný návrh projektu zabezpečovacieho systému

  Bezplatný návrh projektu zabezpečovacieho systému

  Základným podkladom pre návrh zabezpečovacieho systému je pôdorys zabezpečovanej budovy vo forme projektu, náčrtu alebo fotografií. V závislosti od charakteru zabezpečovanej budovy, intenzity a spôsobu jej využitia navrhneme najvhodnejší typ zabezpečovacieho systému, počet a rozmiestnenie jednotlivých detektorov. S pomocou takto vypracovaného plánu je tiež možné presne určiť dobu trvania a cenu montáže systému. Služba vypracovania návrhu zabezpečovacieho systému je našim klientom poskytovaná zdarma!


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Zabezpečovací systém ZEDER 2004 - 2020 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.