Rekonstrukce nůžek - VÚGPT

Rekonstrukce nůžek - VÚGPT

Užití:
Nůžky jsou určeny pro příčné stříhání desek z termoplastů při jejich výrobě vytlačováním nebo válcováním. Mohou být využity i pro samostatné stříhání při ručním zakládání desky.

Funkce:
Stroj byl původně osazen elektromotorem se setrvačníkem, převodovkou a elektromagnetickou spojkou. Mechanické části bylo nutné vyměnit pro jejich značné opotřebování. Místo výměny však bylo přistoupeno k rekonstrukci spočívající v nahrazení původního pohonu systémem s polohovým servomechanizmem. Tím z původního mechanického systému zbyl pouze hřídel s excentrem a táhly pro posun pohyblivého nože. Stroj je vybaven inkrementálním snímačem délky a čítačem s předvolbou pro zadání požadované délky desky. Sek nastává automaticky po dosažení nastavené hodnoty, čítač se vynuluje a měří další délku. Při ručním řízení dává impuls ke střihu obsluha tlačítky na rozváděči.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

 • Doplňky linek, rekonstrukce

  Doplňky linek, rekonstrukce

  - Zaklapávačka profilů ZP 02 - Vakuované vany - Řezačka dutinek - Podélné řezání ve skladu - Perforační zařízení fólií - Vytváření záložky tubulárních fólií - Dělení a skládání profilů fólií - Skládací klín fólií - REKONSTRUKCE - nůžky VÚGPT

 • Rekonstrukce pálících strojů

  Rekonstrukce pálících strojů

  Provádíme kompletní rekonstrukce pálících strojů RS-515, Forest, Messer, Zinser a dalších. Stroje vybavujeme řídícími systémy vlastní výroby ACS 280, GCS 4000 nebo nejnovějším modelem GCS 6000. Pokud stroj nemá odměřovací čidla je montováno přesné magnetické odměřování. Na všech strojích je prováděna kompletní výměna kabeláže. Ve většině případů jsou vyměněny i plynové hadice. Také výměna starých hořáků za moderní rychlořezné podstatně zvýší produktivitu stroje.

 • Rekonstrukce technologií

  Rekonstrukce technologií

  Naše společnost se zabývá kromě výroby nových strojních celků také repasí a obnovou stavajícího zařízení. Nabízíme opravu malých zařízení jako jsou například míchačky tak samozřejmě velké technologické celky jakou jsou betonárny, mísící jádra a dopravní systémy.

 • Rekonstrukce pecí a sušáren

  Rekonstrukce pecí a sušáren

  - Jsme schopni provést rekonstrukci vyzdívek všech typů pecí - Rekonstrukce vyzdívky tavící sklopné pece na slitiny mědi (NABERTHERM) - Rekonstrukce vyzdívek a oběhových vložek pecí na chemicko-tepelné zpracování kovů (AICHELIN)

 • Rekonstrukce ČS

  Dlouholeté zkušenosti s výstavbou nových ČS umožnily společnosti BAEST nabízet a provádět rekonstrukce ČS. Rekonstrukce technologie čerpacích stanic Ve spolupráci s investorem provedeme odbornou analýzu současného stavu technologie, navrhneme nejvhodnější variantu rekonstrukce a zpracujeme předběžnou kalkulaci s ohledem na kvalitativní a finanční požadavky investora. Ve většině případů je třeba vyčistit a př.vyvložkovat nádrže, doplnit nebo vyměnit dvouplášťové potrubí, odsávání par I. a II. stupně, upravit elektroinstalaci, repasovat nebo vyměnit starší výdejní stojany, nahradit stávající řídicí a monitorovací systémy novým...

 • Rekonstrukce ČS

  Dlouholeté zkušenosti s výstavbou nových ČS umožnily společnosti BAEST nabízet a provádět rekonstrukce ČS. • Rekonstrukce technologie čerpacích stanic Ve spolupráci s investorem provedeme odbornou analýzu současného stavu technologie, navrhneme nejvhodnější variantu rekonstrukce a zpracujeme předběžnou kalkulaci s ohledem na kvalitativní a finanční požadavky investora. Ve většině případů je třeba vyčistit a př.vyvložkovat nádrže, doplnit nebo vyměnit dvouplášťové potrubí, odsávání par I. a II. stupně, upravit elektroinstalaci, repasovat nebo vyměnit starší výdejní stojany, nahradit stávající řídicí a monitorovací systémy ...

 • Rekonstrukce mostových, portálových a sloupových jeřábů

  Technologický vývoj ve výrobě a neustále se zvyšující požadavky na kvalitu vyžadují často nemalé investice do nových výrobních zařízení splňujících nová náročnější kritéria. Jednou z cest ke zvýšení výkonu a pracovního standardu Vašeho stávajícího jeřábu je modernizace. Rekonstrukce a modernizace může dle přání a potřeb zákazníka zahrnovat celou řadu dílčích inovací.

 • Rekonstrukce stávajících vysílačů HDO

  Současně s výrobou nových vysílačů provádí EPA a.s. rekonstrukce starších vysílačů, kde se zpravidla u vn vysílačů osazených statickým měničem SMK 250 kVA provádí výměna systému VLK 04 za nový systém VLK 10. U vysílačů do 110 kV se také vyměňují systémy VLK 02 a VLK 03 za nový VLK 10, přičemž z hlediska výkonových částí SMK jsou nabízeny dvě možnosti – buď v případě novějších SMK ( mladších 10 let ) úprava stávajících výkonových částí tak, aby byly kompatibilní s novým systémem VLK 10, nebo celá výměna stávajících výkonových částí za nově inovované jednotky HDO SMK 1600. Výsledkem těchto rekonstrukcí js...

 • Výrobní, montážní činnost a rekonstrukce

  Výrobní, montážní činnost a rekonstrukce

  - výroba a monáže mostových jeřábů, jeřábových drah, podpůrných konstrukcí - sloupové jeřáby a otočná ramena · podvěsné manipulační systémy montáž dálkových ovládání (infra, radiových) - výroba prostředků pro zavěšení a uchopení břemene (hydraulické, pneumatické, vakuové) - napájecí troleje, navíjecí bubny

 • Rekonstrukce a modernizace výtahů

  Rekonstrukce a modernizace výtahů

  U námi zrekonstruovaných výtahů je provedeno posouzení shody, tyto výtahy jsou provedeny v souladu s EN a při servisu jsou posuzovány jako výtahy nové. - Nákladní výtah nosnost 500 kg Osobní výtah TOV250 po odstranění bezpečnostních rizik dle současných norem. - Původní čelní stěna z drátěného pletiva byla nahrazena portálem provedeným v souladu s EN. Zadní stěnu šachty lze posunout dozadu. Do tohoto prostoru umístit protiváhu a celý rozměr původní šachty použít pro kabinu. Toto je varianta MASTER a je zde dosaženo maximálního rozměru kabiny, který již vyhovuje i invalidům. Proti bubnbovému výtahu má až 5 x nižší spot...

 • Rekonstrukce a modernizace

  Rekonstrukce a modernizace

  Jde zejména o uvedení jeřábů do souladu s platnými bezpečnostními předpisy - doplnění bezpečnostních prvků (pojistky proti přetížení, antikolizní zařízení, zařízení na sledování provozu, atd.), mechanické aj. úpravy související se změnou bezpečnostních předpisů. V oblasti modernizace se jedná o modernizaci elektrické výzbroje, pohonů a ovládání jeřábů – kompaktní pohony, řízení pohonů frekvenčními měniči, dálkové ovládání jeřábů, atd.

 • Služby - Externí montáže; Rekonstrukce a modernizace; Generální dodávky zařízení

  Služby - Externí montáže; Rekonstrukce a modernizace; Generální dodávky zařízení

  Externí montáže Externí montáže jsou samostatným provozem akciové společnosti ŽĎAS. Provádí a zajišťují demontáže, opravy, montáže, seřízení a uvedení zařízení do provozu. Zařízení jsou montována technikou firmy ŽĎAS, práce je poskytována v dobré kvalitě a v požadovaných termínech. Odborné a jazykové znalosti pracovníků jsou zárukou dobrého výsledku práce i v zahraničí. Prováděna je také demontáž a přemístění strojírenských zařízení velkých hmotností i ve stísněných podmínkách. Pracovníci externích montáží s úspěchem uskutečnili montáže velkých investičních celků jako je Středojemná válcovna Poldi Kladno...

 • Rekonstrukce ovládání kompresoru

  Rekonstrukce ovládání kompresoru

  Původní nevyhovující a nespolehlivé ovládání a řízení kompresoru bylo vyměněno za nové. Řídící PLC systém SIEMENS S7-200 spolehlivě ovládá všechny funkce kompresoru. Navíc byl přidán dotykový ovládací panel TP 150micro. Toto řešení umožnilo zredukovat ovládací a indikační prvky na dveřích stroje na minimum. Veškerý chod kompresoru je sledován a ovládán z tohoto panelu. Navíc bylo možné zařadit nové funkce řídícího systému, které původní ovládání neobsahovalo. Sledované parametry kompresoru pomocí ovládacího panelu: - měření tlaku odebírané vzdušniny - měření teploty odebírané vzdušniny- - měření elek...

 • Rekonstrukce a modernizace

  Rekonstrukce a modernizace

  Projektové zpracování a dodávky nového elektrozařízení pro renovované jednotkové stroje nebo technologické uzly, zejména z oboru tvářecích strojů a linek. Spojení moderního elektronického řízení a generálkové mechaniky vznikají stroje, které jsou technologicky na úrovni nového zařízení, avšak mnohdy za zlomek ceny. V rámci rekonstrukcí a modernizací provádíme také návrh, projektové zpracování, dodávku, dále pak implementace bezpečnostních komponentů strojů a linek splňujících požadavky NAŘÍZENÍ VLÁDY 378 / 2001 Sb. ze dne 12. září 2001, (kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, techni...

 • Stavební činnost - Sanace a rekonstrukce betonových konstrukcí

  Stavební činnost - Sanace a rekonstrukce betonových konstrukcí

  Moderní technologické postupy a vybavení Vysokou kvalitu prací zajišťuje OHL ŽS, a. s. prostřednictvím nejmodernějších technologických postupů a vybavení: * vysokotlaký vodní paprsek * technologické vybavení pro stříkané betony suchou i mokrou cestou * technologické zařízení pro aplikaci chemických injektáží trhlin betonových konstrukcí. V rámci sanací a rekonstrukcí se specializujeme také na sanace panelových domů. Sanační dílo roku Společnost je hrdým nositelem ceny „Sanační dílo roku 2001“ za rekonstrukci Hranického viaduktu a „Sanační dílo roku 2003“ za rekonstrukci čistírny odpadních vod Brno-Modři...

 • Rekonstrukce a opravy turbín

  Rekonstrukce a opravy turbín

  - doplnění (dotvoření) dokumentace MVE - odborné posouzení stavu MVE - stanovení parametrů lokality i turbíny včetně odhadů výroby - studie možností lokality (aplikace různých technologií) Pro Francisovy turbíny nabízíme: - opravy oběžných kol (např. tmelením kovovými tmely) - dotěsnění oběžného kola - bandáž (v některých případech lze provést v kašně) Pro Kaplanovy turbíny nabízíme: - opravy mechanismu k natáčení oběžných lopatek - čepy, brýle apod. - uložení a utěsnění oběžných lopatek v náboji

 • Rekonstrukce laboratoří

  Rekonstrukce laboratoří

  Při modernizaci laboratoří a ordinací nabízíme službu dodávka na klíč . Vše od nápadu po stěhování. Poradíme s možnými úpravami, zpracujeme potřebnou dokumentaci, zajistíme stavební povolení a potřebné stavební úpravy odborně provedeme. Hotové prostory zařídíme nábytkem a doplňky a předáme jako hotové pracoviště včetně všech požadovaních detailů. Při stavebních pracích opravíme podlahy, omítky, vyřešíme bourání otvorů, jiné uspořádání příček, podhledy, instalace vody, plynu, elektro, klimatizaci a vzduchotechniku, topení, malování, lakování a veškeré technické a organizační problémy spojené se stavbou, dodávk...

 • Služby - Rekonstrukce a modernizace plastikářských strojů

  Služby - Rekonstrukce a modernizace plastikářských strojů

  Rekonstrukce a modernizace plastikářských strojů : * rekonstruujeme zastaralá technologická zařízení výše uvedeného zaměření * modernizujeme části nebo celky výše uvedených technologií, jako například pohony, řízení, topení, snímání a vyhodnocování atd. * dodáváme nové filtrační systémy pro vytlačovací stroje - extrudery

 • Opravy, rekonstrukce a modernizace

  V rámci komplexního řešení dodávek a zlepšování péče o zákazníka poskytujeme služby: - Opravy elektromotorů a generátorů o výkonu 100 kW – 5 MW - Opravy elektrických strojů vyrobených TES VSETÍN a MEZ Vsetín - Opravy, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren - Opravujeme motory, generátory a elektrická soustrojí všeho druhu. K dispozici máme tým zkušených pracovníků, který realizuje opravy. Díky technologickému zázemí jsme schopni detekovat příčiny poruchy, navrhnout optimální variantu opravy, nahradit mechanické i navinuté součásti, stroj smontovat, naimpregnovat a odzkoušet.

 • Kompletní zhotovení střech a jejich rekonstrukce

  •Prodej a montáž • oken a dveří •střešních krytin •tepelné izolace •sádrokartonu •Zednické práce •Zakázková výroba kuch. linek včetně spotřebičů, nábytku a jiné... •Schodiště

 • Rekonstrukce stávajícího zařízení KTL lakoven

  - návrh úprav – projekční zpracování - výroba nových komponent - repase stávajících zařízení „in site“ - oživení, servis

 • Rekonstrukce a modernizace el. části devíti lisů

  Rekonstrukce a modernizace el. části devíti lisů, dodávka ŘS Simatic S7 včetně regulace teploty a tlaku při vulkanizaci. Dodávka el. části na klíč.

 • Rekonstrukce mechanické, hydraulické a elektrické části nepoužívaného lisu

  Demontáž starého lisu, převezení do Plzně, rekonstrukce, doparava lisu do Turnova, montáž a uvedení do provozu. Dodávka celého zařízení na klíč.

 • Rekonstrukce a modernizace elektrické části lisu, dodávka ŘS Simatic

  Rekonstrukce a modernizace elektrické části lisu, dodávka ŘS Simatic S7 včetně vizualizace technologického procesu a regulace lisovní rychlosti, montáž, uvedení do provozu.

 • Rekonstrukce elektrické a částečně hydraulické části lisu

  Rekonstrukce elektrické a částečně hydraulické části lisu, dodávka ŘS Simatic S7 a regulace polohy kovadla, demontáž, montáž, uvedení do provozu.

 • Částečná rekonstrukce lisu

  Částečná rekonstrukce hydraulické a elektrické části lisu.

 • Rekonstrukce a nátěry střech

  Provádíme kompletní rekonstrukce střech včetně klempířských prvků, komínů, pochozích lávek a číštění obtížně přístupných žlabů.

 • Rekonstrukce a zateplení fasád

  Rekonstrukce a zateplení fasád provádíme převážně horolezeckou technikou, případně i za pomoci montážních lávek a lešení.

 • Rekonstrukce zdvihacích zařízení

  - rekonstrukce jeřábu 12,5t/21m - nové pojezdové ústrojí - příčníky - demontáž a montáž za provozu - nová elektroinstalace - nový lak - generálka kabiny - generální oprava kladkostroje ....

 • Rekonstrukce restaurace

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti rekonštrukcií.

 • Vložky pro opravy a rekonstrukce šachet

  Vložky do betonových šachet jsou určeny k opravám stávajících betonových šachet, které již nevyhovují, především s ohledem na vodotěsnost. Tyto vložky jsou vhodné pro opravy šachet o průměru 1 m.

 • Opravy, rekonstrukce, údržba a obnova objektů

  Provádíme kompletní opravy a rekonstrukce vnitřních prostor, stavebních konstrukcí, rozvodů elektro a vody, střech, fasád, hyrdo a termo izolací. V naší nabídce naleznete i komplexní řešení regenerace panelových domů.

 • Zednictví, úpravy, rekonstrukce

  Zednictví, úpravy, rekonstrukce

  - drobné stavební úpravy a rekonstrukce (opravy komínů, fasád…) - opravy krovů

 • Výrobní, montážní činnost a rekonstrukce

  - výroba a monáže mostových jeřábů, jeřábových drah, podpůrných konstrukcí - sloupové jeřáby a otočná ramena · podvěsné manipulační systémy - montáž dálkových ovládání (infra, radiových) - výroba prostředků pro zavěšení a uchopení břemene (hydraulické, pneumatické, vakuové) - napájecí troleje, navíjecí bubny

 • Rekonstrukce účetních systémů, kontrolní činnost

  - Provedeme rekonstrukci Vámi dodaného účetnictví nebo jeho části. - Zkontrolujeme Váš účetní systém formálně i věcně. - Doporučíme vhodný kontrolní systém do Vašeho účetnictví.

 • Rekonstrukce a obnovy balkonových zábradlí panelových domů

  Rekonstrukce a obnovy balkonových zábradlí panelových domů

  Při zateplovaní nebo prerábce vášho bydlení se mnění i zábradlí na balkóne. My nabízíme rúzné druhy zábradlí za skvělé ceny!

 • Rekonstrukce, generální opravy a modernizace stávajících jeřábů

  - zvýšení nosnosti - elektronická regulace pojezdu mostů a koček včetně zvýšení rychlostí - výměna zdvihacích jednotek - rekonstrukce kompletní elektroinstalace (kabelová vedení, troleje) - změna způsobu ovládání z kabiny na ovladač nebo na dálkové ovládání (radio,infra) - instalace protisrážkového zařízení - instalace napájení přídavných zařízení pomocí kabelových bubnů - instalace vážících zařízení - přetěžovací zařízení - rektifikace jeřábových drah včetně geodetického zaměření - opravy drapáků (břity, čepy, hydraulické válce, pístnice, kladky, výměna těsnění – MERKL, BUSAK+SCHAMBAU), drapákové...

 • Komplexní rekonstrukce vodárenských zařízení

  Komplexní rekonstrukce vodárenských zařízení

  Společnost AQUA-STYL zajišťuje komplexní rekonstrukce a modernizace v oblasti vodárenských zařízení v rozsahu: - výměna zastaralých technologických zařízení včetně nejmodernějších povrchových úprav (záruka 10 let) - modernizace systému řízení v návaznosti na vodárenský dispečink


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo 0908 / 150 555, 0903 / 736 366, najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Rekonstrukce nůžek - VÚGPT 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.