Riadiace systémy

- analýza zariadenia a návrh HW vybavenia
- vývoj programového vybavenia pre PLC
- výmena zastaralých riadiacich systémov


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Riadiace systémy technologického procesu

  Riadiace systémy technologického procesu

  Spoločnosť vyvíja vlastné riadiace systémy a to hlavne pre udiarne, sušiarne, varne komory, schladzovacie komory, varné vane, masírovačky mäsa ako aj monitoring teplôt. - Riadiaci systém pre riadenie klasických udiarní ako aj TNV udiarní a sušiarní - jednoduché ovládanie prostredníctvom dotykovej obrazovky - regulácia vlhkosti a teploty - riadenie intenzity procesu sušenia ovládaním ventilátora frekvenčným meničom - počet programov : 100 - jednoduchá tvorba a úprava programov pre jednotlivé výrobky - archivácia parametrov procesu v zmysle HACCP - výstup na počítač pre monitoring a archiváciu údajov - možnosť načasovania štartu programu...

 • Riadiace jednotky zobrazovačov

  Riadiacu jednotku je potrebné zvoliť podľa typu zobrazovacích segmentov a spôsobu zálohovania hodín reálneho času. V prípade, ked je zobrazovač pripojený k napätiu stále (výpadky napájania kratšie ako 20 dni) postačuje zálohovanie kondenzátorom. Ak sú výpadky dlhšie je potrebné použiť batériu, ktorú bude po 5. až 10. rokoch potrebné vymeniť.

 • Riadiace a kontrolné systémy

  Služby v tejto oblasti pozostávajú z návrhu riešení, vývoja a systémovej integrácie priemyselných riadiacich a kontrolných systémov. Riadiace a kontrolné systémy sú zamerané na tieto oblasti: - automatizované vizuálne systémy - funkčné testovanie - zber dát Kľúčové prednosti: - komplexné riešenia na jednej priemyselnej platforme - okamžité vyhodnotenie parametrov produkcie - precízna kontrola kvality a detekcia nezhôd Vďaka inovatívnej technológii získate komplexné integrované riešenia na jednej priemyselnej platforme, ktoré splní vaše požiadavky aj očakávania. Prednosťou moderných riešení je dlhodobá spoľahlivosť, nízke n...

 • Riadiace systémy a sondy - manuály pre frézovacie centrá

  - Renishaw RMP60 - Renishaw TRS1 - Renishaw TS27R - Renishaw TS27R náhradný strižný kolík Riadiace systémy - Heidenhain iTNC530 - Heidenhain iTNC 530 programovacia pomôcka - Heidenhain iTNC530 Užívateľská príručka - Siemens Sinumerik 840D

 • Riadiace systémy pre stanice tepla, kotolne, temperačné a chladiace stanice

  Riadiace systémy pre stanice tepla, kotolne, temperačné a chladiace stanice

  Siemens Simatic: - Riadiace systémy SIMATIC patria do kategórie univerzálnych voľne programovateľných logických automatov určených pre aplikácie hlavne v priemyselných prostrediach. Sú konštruované ako modulárne systémy použiteľné prakticky v ľubovoľnom odvetví priemyslu. Siemens-Landis & Staefa: - Štandardné procesné prístroje sa používajú spoločne so vstupno/výstupnými modulmi na reguláciu, riadenie a kontrolu ovládania technických zariadení budov s ťažiskom v oblasti vykurovania, klimatizácie, vetrania. Univerzálne stanice je možné použiť aj na riadenie jednoduchších priemyselných celkov. Funkcie: - Autonómna prevádzka - Ovl...

 • Riadiace systémy pre čerpacie stanice

  Riadiace systémy pre čerpacie stanice

  Nucleus 9 Nucleus9 Pokladničný systém vyrábaný spoločnosťou Dresser Wayne bol vyvíjaný pre spoločnosť Exxon Mobile a prevádzkovany v sieti čerpacích stanic Esso. Prednosťou tohoto systemu je prepracovaný a prehladný modul predaja s možnosťou kombinovaných platieb. Zaklad systemu tvorí počítačová jednotka s dotykovou obrazovkou a samostatný Forecourt server na ktorý je napojená technologia (výdajné stojany, hladinomer, totemy, ...). Toto riešenie zabraňuje v maximalnej miere možnej strate udájov. Trojstranné sledovanie výdaja PHM zabezpečuje dokonalý prehlad. POSWin Riadiaci systém POSWin (APSWin) je určený k ovládaniu všetkých zariadení na ...

 • Riadiace systémy pro solární systémy

  Riadiace systémy pro solární systémy

  Kvalitní a výkonný řídící systém je základem dobře fungujícího solárního systému. Výkonné a dobře nadimenzované solární kolektory ještě nezaručují energeticky efektivních chod systému, pokud není řízen odpovídajícím zařízením. Řídící systémy snímají nejen všechny potřebné teploty, ale také intenzitu slunečního svitu, počítají dobu ve stínu a na slunci, vyhodnocují energetické zisky solárního systému a samy rozhodují, kam bude směřována energie ze solárních kolektorů, upraví výkon klasického zdroje tepla a vyřeší co nejefektivnější provoz celého systému. Se složitými kombinacemi solárních a ostatních systémů m...

 • Modernizácia Riadiaceho Systému

  Zabezpečujeme prestavbu konvenčných strojov na stroje s CNC riadením inštaláciou riadiacich systémov od renovovaných firiem SIEMENS, HEIDENHAIN, FANUC a MEFI pre všetky typy obrábacích strojov.

 • Riadiace systémy

  Realizujeme výmeny riadiacích systémov pre riadenie obrábacích strojov všetkých typov – vodorovných vyvrtávačiek, frézok, sústruhov, karuselov, súradnicových vyvrtávačiek. Na stroje inštalujeme riadiace systémy renomovaných firiem SIEMENS, HEIDENHAIN, MEFI, ktoré vyhovujú súčasným potrebám moderného riadenia obrábania. Podľa potreby sú na obrábacích strojoch vymenené aj pohony pohybových sústav, ako aj digitálne odmeriavanie sústavy. Fotografie aplikácií RS

 • Nadstavbové riadiace systémy

  Nadstavbové riadiace systémy

  Výstupné údaje z váhy, tvoria často v súčinnosti s ďalšími potrebnými signálmi, vstupy pre nadstavbový riadiaci systém váhy. Tento potom, na základe ich vyhodnotenia a spracovania, zabezpečuje prostredníctvom príslušných akčných výstupov, riadenie resp. reguláciu periférnych zariadení podľa predom stanovených podmienok a určeného algoritmu. Údaje o hmotnosti, resp. ich časový priebeh, sú takto v mnohých prípadoch využívané pre ovládanie ďalších periférnych zariadení najrôznejšieho druhu, s cieľom dosiahnutia vyššieho stupňa automatizácie, zamedzenia rôznych vonkajších vplyvov, vylúčenia ľudského omylu a pod. Riadiaci systém, v zmy...

 • Riadiace systémy pre infražiariče

  Riadiace systémy pre infražiariče

  Analógová regulácia AN-RAD 1 Oblasťou použitia je riadenie nezávislých zón, nevyžadujúcich spoluprácu s ostatnými vykurovacími zónami, bez nutnosti centrálneho monitorovania. Regulácia pozostáva z teplotného čidla a spínača s termostatom. Analógová regulácia AN-RAD 2 Oblasťou použitia je riadenie menších, nezávislých zón, nevyžadujúcich spoluprácu s ostatnými vykurovacími zónami, bez nutnosti centrálneho monitorovania. Regulácia pozostáva z teplotného čidla a časového spínača s termostatom. Je možné nastaviť tri rôzne režimy činnosti - komfortný - temperovací Analógová regulácia AN-RAD 3 Oblasťou použitia je riadenie m...

 • Riadiace a monitorovacie systémy

  Riadiace a monitorovacie systémy

  Strážič maxima EKS Junior zrovnomerňuje odberový diagram, odstraňuje výkonové špičky a zabezpečí pre každého užívateľa zefektívnenie nákladov. EKS Junior umožňuje dosiahnúť optimálne náklady a využitie energie. Nasadenie do rôznych oblastí: do zariadení na vykurovanie, chladiace agregáty, kompresory, spotrebiče na tepelné spracovanie a pod. Kontrolovaným časovým obmedzením prevádzky zabraňuje vytváraniu výkonových špičiek a umožňuje efektívne využit odoberanú elektrickú energiu. EKS 5/16 a EKS DV riadiaca jednotka pre riadenie spotreby el. energie a optimalizáciu kWmax s možnosťou rozšírenia na 32 výk. stupňov v náročných ap...

 • Riadiace systémy technologických procesov

  Riadiace systémy technologických procesov

  * Malá prevíjačka a bobinovačka - Malá prevíjačka je zariadenie, ktoré umožňuje rezanie a prevíjanie kotúčov papiera na kotúče s iným priemerom a inou šírkou. Bobinovačka je zariadenie, ktoré umožňuje rezanie a prevíjanie kotúčov papiera na kotúče s veľmi malou šírkou (bobiny), ktoré sú určené na zaskladnenie na paletách. Programové a riadiace moduly: - Malá prevíjačka - Súbehovanie - Malá prevíjačka a bobinovačka

 • Miestne riadiace systémy (RSS)

  Miestne riadiace systémy (RSS)

  Miestne riadiace systémy (riadiace systémy staníc - RSS) sú systémy riadenia technologického procesu špeciálne vyvíjané pre riadenie trakčných napájacích a spínacích staníc a trakčných meniarní jednosmerného trakčného systému. Podľa rozsahu riadenej stanice systém spracováva rádovo stovky digitálnych signálov a desiatky analógových veličín. RSS riadi a optimalizuje technologický proces stanice a je navrhnutý pre spoluprácu s dispečerským riadiacim systémom typu RSY. Konštrukčne je systém usporiadaný v 19 skrini. Základom je technologický počítač zabezpečujúci komunikáciu s technológiou stanice ako aj nadradeným dispečerským systémo...

 • Dispečerské riadiace systémy (RSY)

  Dispečerské riadiace systémy (RSY)

  ECS engineering vyvíja a dodáva dispečerské riadiace systémy typu RSY používané na elektrodispečerských pracoviskách Železníc Slovenskej republiky. Koncepcia nadväzuje na systémy staršej generácie pôvodne vyvíjané užívateľom. Systémy RSY dnešnej úrovne (RSY-32, RSY-32ZM) sú postavené na báze sietí PC. Výkonom, funkciami i užívateľským pohodlím plne zodpovedajú požiadavkám na kvalitu riadenia veľkých technologických sústav. Nezanedbateľnou výhodou je množstvo funkcií vyvíjaných špeciálne pre potreby ŽSR vrátane kompatibility s novým, ale aj starším technologickým vybavením diaľkovo riadených staníc. Jedno pracovisko systému RSY-...

 • Riadiace skrine pre odporové zváranie

  Riadiace skrine pre odporové zváranie

  Riadiace skrine dodávame v dvoch základných prevedeniach, buď sú osadené s RS ULB1.4, v troch výkonových radách alebo ULB 3.0 a sú určené na pripojenie a ovládanie zváracieho procesu bodovacích klieští, jednoúčelových strojov a robotizovaných pracovísk.

 • Riadiace systémy pre zváracie stroje

  Riadiace systémy pre zváracie stroje

  Pre odporové zváracie stroje Riadiace systémy sú univerzálne, nakoľko sú určené pre riadenie všetkých základných druhov a typov výstupkových ZS, bodoviek, závesných bodoviek a švoviek. Líšia sa stupňom inovácie a softwareovou verziou. Pre jednoduchšie strojesú určené typy BN pre profesionálne aplikácie strojov sú určené typy ULB. Pre oblúkové zváracie stroje Riadiace systémy rady GMAW sú určené pre riadenie trojfázových ZS pre zváranie odtavujúcou sa elektródou v ochranných atmosférach, s tyristorovou reguláciou zváracieho napätia na sekundárnej strane zváracieho transformátora. Komponenty pre komunikáciu Komponenty a software um...

 • Riadiace jednotky NCT 101

  Riadiace jednotky NCT 101

  Riadiace systémy NCT 101M a NCT 101T sú mechanicky úplne identické a tiež programovací a obslužný softver je identický. Systémový softver pre sústruh a frézu beží na rovnakom hardveri. Užívateľ pri výbere systémového softveru určí či chce použť systém pre sústruh alebo frézu. - 800MHz CPU - Plná kapacita pamäte (systémový program, PLC, parametre, 2MB technologický program) v jedinom COMPACT FLASH - 10,4 farebný grafický LCD monitor - CNC elektronika umiestnená za ovládacím pultom (kompaktné vyhotoveniel) - 10 softkey, rozšírený ovládací panel - 8, z PLC programované tlačidlo - 48 PLC vstupov (24VDC/8mA) - 32 výstupov (24VDC/500mA) -...

 • Riadiace jednotky NCT 104

  Riadiace jednotky NCT 104

  Riadiace systémy NCT 104M a NCT 104T sú mechanicky úplne identické a tiež programovací a obslužný softver je identický. Systémový softver pre sústruh a frézu beží na rovnakom hardveri. - 100% FANUC kompatibilný vysokorýchlostný CNC - Plná kapacita pamäte (systémový program, PLC, parametre, 2MB technologický program) v jedinom COMPACT FLASH - 15 farebný grafický LCD monitor - 10 softkey, rozšírený ovládací panel - 8, z PLC programované tlačidlo - 56 PLC vstupov (24VDC/8mA) - 32 výstupov (24VDC/200mA) - 3xservoos a 1 vreteno alebo 4x servoos - Parametrom voliteľný analogový alebo digitálny (CAN BUS) servovýstup, 4 vstupy pre meracie dotyky - R...

 • Digitálne riadiace automaty

  Digitálne riadiace automaty

  Tieto jednotky sú využívané vo všetkých technologických procesoch v objektoch živočišnej výroby, obzvlášť pre riadenie ventilácie a chladenia, reguláciu osvetlenia, dodávok krmiva, poruchové hlásenia a iné. Archivácia nameraných dát je samozrejmosťou.

 • Riadiace systémy PLC GE Fanuc Series 90-30

  Riadiace systémy PLC GE Fanuc Series 90-30

  Univerzálnosť a Sila... PLC Séria 90-30 firmy GE Fanuc je rodina programovateľných logických automatov navrhnutých tak, aby uspokojili celosvetový dopyt po flexibilných a efektívnych programovateľných logických automatoch. Séria procesorov 90-30 Ponuka procesorov od tejto firmy je veľmi bohatá. Od procesorov, ktoré sú určené pre malý počet V/V a sú umiestnené na základnej doske cez modely ktoré kladú dôraz na rýchlosť a čiastočne aj na pamäť až po modely pre veľké PLC, ktoré pracujú s časmi vykonávania funkčných blokov 1 mikrosekundy. Napájanie Moduly napájania Serie 90-30 je možné pripojiť na základný rám ako V/V moduly. Všet...

 • Komponenty riadiacej a výkonovej časti regulácie osvetlenia

  Komponenty riadiacej a výkonovej časti regulácie osvetlenia

  Riadiaca jednotka KDR 03D je elektronické zariadenie slúžiace na riadenie sieťových výkonových jednotiek PANTER, ktoré modulujú riadiace signály na sieťové napätie. Takýmto napätím sú napájané samotné regulátory a elektronické predradníky pre svietidlá vonkajšieho a vnútorného osvetlenia výbojkových a žiarivkových svetelných zdrojov. Tento spôsob umožňuje využívať vedenie osvetlenia na prenos potrebných informácií k samotným svietidlám podľa vopred zvoleného harmonogramu. Výkonová jednotka PANTER je elektronické zariadenie slúžiace na vysielanie riadiacich impulzov z jednotky KDR do siete elektrického vedenia.

 • Automatické závlahové systémy - Riadiace jednotky automatických závlahových systémov HUNTER

  Automatické závlahové systémy - Riadiace jednotky automatických závlahových systémov HUNTER

  Najpoužívanejšie riadiace jednotky menších závlahových systémov pre záhrady obytných domov, úžitkových záhrad, kvetinových nádob atď. EC je malej veľkosti, ale zvláda všetky funkcie potrebné pre riadenie závlahy. Modely sú určené pre vnútornú aj vonkajšiu inštaláciu.

 • Kompaktné riadiace jednotky AMAP, AMIRIS

  AMAP, AMIRIS voľne programovateľná podstanica pre meranie a reguláciu v oblasti VVK (vykurovanie, ventilácia a klimatizácia). Pomocou kompaktných modulov prostredníctvom komunikačnej linky RS485 sa počet vstupov a výstupov riadiaceho systému može rozšíriť až o 1512 signálov.

 • Riadiace jednotky PRU10, RWP80

  PRU10,RWP80 je voľne programovateľná podstanica DDC pre meranie a reguláciu v oblasti VVK (vykurovanie, ventilácia a klimatizácia). Každá podstanica musí byť dovybavená programovou kartou a prípadne aj komunikačnou. Podstanice majú na prednej strane 12 riadkový displej. Vedľa displeja je na výšku umiestnená zásuvka, do ktorej sa zasúvajú obslužné karty (PopCards). Podstaníce DDC potrebujú pre pripojenie I/O bodov špeciálne interface. Tento interface reprezentuje moduly PTM, PTK.

 • Informačné a riadiace systémy

  - Meranie a prenos údajov v rámci systémov - Spracovanie a archivácia údajov - Vizualizácia údajov

 • Riadiace dokumenty bezpečnosti

  Je nevyhnutné zaviesť interoperabilitu v oblasti bezpečnosti na úrovni štandardu platného v celej organizácii. Takto zabezpečíme kompatibilitu opatrení v rôznych častiach IS a jeho HW a SW komponentoch. Vrcholným bezpečnostným dokumentom organizácie je dokument bezpečnostná politika (alebo bezpečnostná doktrína).

 • Elektronické regulátory (solárne riadiace jednotky)

  Elektronické regulátory umožňujú plne automatickú prevádzku solárnych zostáv. Ich hlavnou úlohou je zapnúť obehové čerpadlo v prípade, kedy je na kolektoroch vyššia teplota ako v spotrebiči (prevažne v zásobníka TV). U väčšiny moderných regulátorov sa dá rozdiel teplôt, pri ktorom čerpadlo spína, plynulo nastaviť.

 • Riadiace jednotky na delenie kovových materiálov

  Vyrábame a dodávame nasledujúce riadiace jednotky na plazmové alebo kyslík-acetylénové rezanie: - riadiaca jednotka dvojosého plazmového rezacieho centra, určeného na rezacie tenkých plechov pre potreby vzduchotechniky - riadiaca jednotka trojosého plazmového rezacieho centra, určeného na delenie kovových materiálov rôznych hrúbok - riadiaca jednotka štvorosého plazmového rezacieho centra, určeného na precízne delenie kovových materiálov rôznych hrúbok - riadiaca jednotka kyslík-acetylénového rezacieho centra, určeného na delenie hrubých kovových materiálov

 • Sieťe a riadiace systémy

  Internet, ethernet, WIFI Internetizácia a internetové služby. Inteligentný dom (riadenie domácnosti prostredníctvom internetu, zabezpečenie objektu vizuálnou kontrolou, riadenie vykurovania a pod.). Montáže elektrických vstupných a garážových brán.

 • CNC riadiace systemy

  Modernizácia stroja za bezkonkurenčné ceny. Chcete systém kompatibilný Acramatic 2100 ? Riadiace systémy CNC strojov pod DOS, Windows, možnosťdoprogramovaťsystém na požadované podmienky, alebo zakúpiťaj vývojovú verziu. - výučba programovania pre školy - výučbové zariadenia - polohovacie stoly - malé CNC stroje - drátové rezačky - sústruhy - frézky 3-osé - frézovanie 4-osé

 • Riadiace systémy

  V oblasti priemyslu spoločnosť ENERGO CONTROLS disponuje bohatými skúsenosťami v oblasti návrhu a samotnej aplikácie riadiacich systémov od rôznych výrobcov. Pracovníci spoločnosti sú v plnej miere schopní ponúknuť a navrhnúť optimálne riešenie pre riadenie a reguláciu technologických procesov príslušných technologických celkov ako sú : - kotolne, - výmenníkové stanice, - VZT zariadenia, - technológie ČOV, - iné... Riadiace systémy v priemyselnej sfére sú navrhnuté tak, aby bola zabezpečená bezobslužná, autonómna prevádzka jednotlivých technologických celkov. Všetky dáta pre snímané veličiny a parametre regulácie sú prostredníctv...

 • Riadiace a ovládacie prvky systému OASIS

  AC-83 OASIS Ovládacie a spínacie moduly umožňujú v kombinácii s bezdrôtovými termostatmi, prípadne v kombinácii s programovateľnými výstupmi ústredne, ale aj samostatne zabezpečiť zapnutie, vypnutie alebo ovládanie kúrenia, garážovej brány,či iných elektrospotrebičov. RC-86K OASIS Toto je možné realizovať miestne pomocou rôznych typov ovládačov alebo aj diaľkovo napr. prostredníctvom mobilného telefónu prípadne cez internet prostredníctvom na to určeného softvéru a komunikátora uniestneného v ústredni systému. TP-83 OASIS Termostaty možno využiť nielen na reguláciu a optimalizáciu kúrenia, ale možno ich použiť v systéme aj ako d...

 • Riadiace systémy pre sekundárne technológie

  Modulárnosť, podpora diaľkového ovládania, detailná diagnostika a programovanie vlastných automatizačných úloh, redundancia sú samozrejmosťou našich technických riešení. Široké portfólio zariadení podporené modulárnosťou a univerzálnosťou hardware (HW ) dokáže uspokojiť potreby malých ale i tých najväčších. Skromných ale i tých najnáročnejších. Modulárnosť je zárukou, že technické riešenie nebude zbytočne predimenzované,no zároveň poskytuje dostatočnú vôľu vytvoriť si rezervu pre budúcnosť. Možnosť odsadiť vstupno výstupné moduly stovky metrov pomocou optických vlákien alebo metaliky pre jednotlivé procesorové jednotky sú sam...

 • Riadiace systémy Allen-Bradley...

  Spoločnosť INTECH CONTROL s.r.o. je od roku 1996 systémovým integrátorom produktov firmy Allen-Bradley amerického koncernu Rockwell Automation. Paleta riadiacich systémov ponúkaných od tejto firmy je skutočné bohatá. Naša spoločnosť implementuje riadiace systémy podľa želania zákazníka a rozsahu aplikácie. Pre malé aplikácie - Micrologic, pre stredne veľké - SLC automaty a pre rozsiahle aplikácie PLC automaty.

 • Riadiace systémy Siemens

  - riadiace systémy SIMATIC S7-200, S7-300, S7-400 a nový S7-1200 - vizualizačné panely SIMATIC HMI - komunikačné systémy SIMATIC NET

 • Riadiace a kontralné systémy

  Kontrola kvality komponentov na báze automatizovaných kamerových, skenovacích a 3D meracích systémov, prispôsobiteľných väčšine špecifických požiadaviek zákazníka.

 • Riadiace a informačné systémy

  - programovateľné micro a miniautomaty - automaty strednej a vyššej výkonnosti - centrálne a distribované periférie, I/O karty - komunikačné procesory a sieťové komponenty - ovládacie a signalizačné prvky - napájacie zdroje - operátorské panely a displeje HMI - štandardné a priemyselné PC, servisné notebooky - systémový a aplikačný SW pre vizualizáciu, riadenie, archiváciu - vyššie riadiaoe systémy DCS - výrobné informačné systémy MES - technický nábytok, zariadenie a príslušenstvo do dozorní

 • PLC riadiace systémy

  Pre všetky vyprojektované systémy riadenia technologických procesov, od jednoduchých automatov až po komplexné riešenia s najvýkonnejšími redundantnými PLC systémami, navrhneme a odladíme aplikačný software podľa Vašich požiadaviek. Orientujeme sa hlavne na riadiace systémy firmy SIEMENS (SIMATIC S5 a S7) PHOENIX CONTACT (PC Worx) Allen-Bradley, Schneider Electric. Rovnako sme schopný pre Vás naprojektovať a naparemetrovať priemyselné ethernetové siete, ktoré efektívne prepoja výrobnú technológiu s vizualizačným systémom pripadne s podnikovým informačným systémom.

 • Servis priemyselnej zbernice INTERBUS a riadiaceho systému na báze PCWorX

  Ako systémový integrátor firmy zabezpečujeme kompletné poradenstvo v oblasti automatizačnej techniky. Viacero vyškolených pracovníkov Vám zaručuje optimálny priebeh servisného zásahu a uvedenie vášho zariadenia do opätovne prevádzky v najkratšom možnom termíne. V prípade záujmu sme schopný zabezpečiť opravu vadných dielov, dodanie náhradného dielu, prípadne výmenu za diel držaný v našom sklade práve na účely zabezpečenia čo možno najkratšieho prestoja vášho zariadenia.

 • Hlavica riadiacej páky

  Hlavica riadiacej páky

  - snadná montáž do většiny vozidel - atraktivní design

 • Návrh riadiaceho systému / Design of control system

  Dobrý návrh je východiskovým bodom pre každý úspešný projekt. V spolupráci so zákazníkom dokážeme navrhnúť vhodný riadiaci systém, ktorý bude spĺňať požiadavky na vysoko kvalitné a nákladovo efektívne riešenie. A good proposal is a starting point for any successful project. In cooperation with the customer we are able to design an appropriate control system that shall meet the high quality and cost-effective solution.

 • Riadiace systémy

  - návrh a inštalácia riadiacich systémov na kľúč - generálna dodávka investičných celkov - dodávky riadiacich a informačných systémov - vývoj aplikačného programového vybavenia pre PLC systémy, IT systémy - predaj priemyselných počítačov a elektronických zariadení pre automatizáciu - dodávky meracej a regulačnej techniky

 • Riadiace systémy

  Naša spoločnosť sa zaoberá i dodávkou, programovaním a inštaláciou riadiacich systémov pre riadenie technologických procesov. Vďaka generálnemu zástupeniu nemeckej spoločnosti Elesta GmbH Building Automotion poskytujeme prvotriedne riadiace systémy značky Elesta s jedinečnou technológiou vizualizácie a ovládania. Produktové portfólio ponúka širokú škálu systémov pre riadenie vykurovania, vzduchotechniky, chladenia alebo ľubovolného technologického celku. Riadiace systémy Elesta sa vyznačujú najmä veľkou prepojiteľnosťou a podporou protokolov ako Ethernet, M-bus, USB, RS-232, RS-485 a dokonalým systémom zobrazovania hodnôt a stavov riadiaceho systému....

 • Riadiace systémy

  Naša spoločnosť zabezpečuje špecifikáciu riadiaceho systému na základe požiadaviek zákazníkov, jeho dodávku, oživenie, programovanie a zavedenie do technickej prevádzky. Špecifikácia je vždy navrhnutá optimálne vzhľadom na technické a ekonomické kritériá. Realizujeme riadiace systémy a zber technologických údajov rôznych, aj náročných konfigurácií, v závislosti od aplikačného prostredia a požiadaviek investora. Ide o: - Priemyselné automatizačné systémy PLC od renomovaných svetových výrobcov pre riadenie technologických komplexov rôzneho prevedenia a typu. Úroveň bezpečnosti riadenia udávame prostredníctvom noriem SIL. - Priemysel...

 • Riadiace systémy SIMATIC od Siemensu

  - mikro PLC S7-200, 1200 - univerzálne modulárne PLC S7 - 300 - PLC pre najvyššiu výkonovú oblasť S7-400 - kompletné zariadenia C7 - kombinácia PLC a operátorského panela - bezpečnostné (failsafe), redundantné systémy a ich kombinácia

 • Riadiace systémy

  Zajišťujeme komplexní služby v dodávkách řídících systémů a vizualizace. Specializujeme se na projekci, montáž, instalaci a programování aplikací na bázi PLC a PC. Integrujeme systémy lokální řízení od kompaktních PLC po modulární řady a dále realizujeme systémy decentralizovaného řízení s využitím periferií na sběrnicích ProfiBus, Can, DeviceNet, Ethernet. V našich aplikacích používáme elektrické polohovací systémy Siemens, Festo, Nord, Omron, zejména se jedná o krokové motory a servo pohony, dále pak lineární pneumatické polohovací systémy Festo. V rámci oboru automatizace nabízíme vizualizaci, sběr a vyhodnocení provozn...

 • Riadiace systémy, priemyselné PC, I / O

  - Riadiace systémy pre malé aplikácie Twido - Staršie riadiace systémy pre výrobcov strojov Modicon TSX Micro - Riadiace systémy UNITY pre rozsiahle technológie Modicon Premium - Hybridné riadiace systémy UNITY pre kritické a spojité procesy Modicon Quantum - Modulárne distribuované v / v IP20 Advantys STB - Riadiace systémy a distribuované v / v IP20 systémy pre distribuované architektúry Modicon Momentum - Riadiace systémy UNITY pre komplexné stroje a stredné infraštruktúry Modicon M340

 • Riadiace systémy pre inteligentné domy

  Naša spoločnosť poskytuje svoje know-how investorom za účelom výberu, projektu a dodávky riadiaceho systému pre inteligentné budovy, elektroinštalácie silnoprúdu a slaboprúdu, AV techniky a technológie kúrenia a chladenia s nadväznosťou na ostatné technológie ako je zabezpečovací systém, kamerový systém, vstupy (garážová brána, vstup na pozemok resp. do budovy), tieniaca technika, zavlažovanie, bazén, sauna. Inteligentné domy sú žiadané čoraz viac: - Slovensko a obzvlášť niektoré lokality hlavne v krajských mestách dnes zažívajú stavebný boom. Každý stavebný projekt musí byť dôkladne premyslený do najmenších detailov. Súčasnosť ...

 • Riadiace a napájacie prvky

  - frekvenčné meniče - napájacie zdroje - ICP moduly - transformátory - encodery


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Služba je bezplatná a nezáväzná.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Riadiace systémy 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.