Školenia a služby

- Školenia v používaní aplikácií a hardwarového vybavenia počítačov (MS Windows, MS Office, CorelDRAW a iné),

- Služby v oblasti prepisovania, úprav textu a prác.

- Tovar aj na splátky.

- Inzertná služba.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Školenia obsluhy motorových vozíkov

  Školenia obsluhy motorových vozíkov

  Ak prevádzkujete nízkozdvižný alebo vysokozdvižný vozík s elektropohonom alebo so spaľovacím motorom, Váš zamestnanec by mal vlastniť preukaz podľa platnej normy. Naša firma zabezpečuje základnú, opakovanú aj aktualizačnú prípravu osôb na obsluhu motorových vozíkov. Cena vzdelávania podľa náročnosti je od 10 do 70 eur/osobu.

 • Školenia v oblasti ochrany pred požiarmi

  Školenie novoprijatých zamestnancov OPP pri nástupe do zamestnania pred začatím práce. Školenie vedúcich a ostatných zamestnancov, opakované školenie po 24 mesiacoch. Odborná príprava protipožiarnej hliadky, opakovaná odborná príprava po 12 mesiacoch. Odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky na vykonanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru pred začatím činnosti. Odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky pri podujatiach na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb pred začatím podujatia. Školenie osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase s overením vedomostí, opakované školeni...

 • Vykonávanie školenia zamestnancov

  Školenie BOZP a OPP pre vedúcich zamestnancov. Školenie BOZP a OPP pre ostatných zamestnancov. Školenie OPP pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase. Školenie BOZP a OPP pre novoprijatých zamestnancov. Odborná príprava protipožiarnych hliadok. Odborná príprava protipožiarnych asistenčných hliadok na vykonanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a na podujatia na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb. Školenie BOZP pre práce vo výškach. Školenie BOZP pre ručnú manipuláciu s bremenami. Školenie BOZP pre práce s chemickými látkami a prípravkami. Školenie BOZP pre administratívne činnosti a ...

 • Iné odborné školenia

  Školenie zamestnancov, ktorí pracujú vo výškach a nad voľnou hĺbkou; opakované po 12 mesiacoch. Školenie zamestnancov pre prevádzku, údržbu a opravy vozidiel (školenie vodičov; opakované po 2 rokoch. Školenie zamestnancov vykonávajúcich ručnú manipuláciu s bremenami. Školenie zamestnancov vykonávajúcich práce s chemickými látkami a prípravkami.

 • Školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia

  Školenie BOZP novoprijatých zamestnancov pri nástupe do zamestnania pred začatím práce. Školenia BOZP zamestnancov s overením vedomostí; opakované po 24 mesiacoch. Školenie BOZP pre vedúcich zamestnancov s overením vedomostí; opakované po 24 mesiacoch. Školenie BOZP pre zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Školenie BOZP pre práce so zobrazovacími jednotkami. Školenie BOZP pre ručnú manipuláciu s bremenami. Školenie BOZP pre práce s chemickými látkami a prípravkami.

 • Školenia IT

  Máte problém s rýchle sa meniacim svetom IT ? Ponúkame vám školenia, ktoré Vás dostanú na aktuálnu úroveň znalostí. Pre počítače IBM iSeries ponúkame: - administrácia IBM iSeries (AS/400) - CL - ILE RPG - IBM WebSphere AS (Aplication Server) - IBM WebSphere Portal - Apache - webový server - CASE Visual ADELIA - vývoj aplikácií pre technológie 5250, C/S, Web, Mobile Všetky školenia vám budú prispôsobené podľa Vašej doterajšej úrovne znalostí. Prednášatelia sú certifikovaní odborníci s mnohoročnou skúsenosťou v danej oblasti.

 • Školenia

  Školenia

  Pre školenia je k dispozícii školiaca miestnosť v našej budove s kapacitou 20 osôb. Túto miestnosť vieme využiť na školenie motorových vozíkov a v dohľadnej dobe plánujeme naše služby rozšíriť o školenie pilčíkov, lešenárov, práce vo výškach s použitím horolezeckej techniky, zamestnancov na obsluhu stavebných strojov a zariadení, zamestnancov na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení.

 • Školenia zákazníkov

  Školenia zákazníkov prevádza skúsený a technicky zdatný kolektív inžinierov. Základná pozornosť školiaceho tímu je zameraná predovšetkým na odborné vzdelávanie a rozširovanie vedomostí našich odbytových zákazníkov. Obsah a hĺbka odovzdávaných znalostí sa orientuje v prvom rade na rozšírenie znalostí o našich produktoch, ďalej na zlepšenie spoľahlivosti pri manipulácií s našimi produktmi, pri montáži a demontáži ložísk. Pôsobí preventívne pri dodržiavaní pokynov a postupov pre správnu montáž a demontáž ložísk a ich používanie. 

 • Školenia AutoCAD

  Vychádzame z vlastných skúseností a preto sa snažíme vysvetľovať jednoducho a “polopate”. Aj niekto, kto nikdy pred tým AutoCAD nevidel je už po pár hodinách schopný samostatne kresliť. Z praxe máme odskúšané, že to proste funguje!

 • Promotion akcie, konferencie a školenia

  Zabezpečíme organizovanie školení, konferencií, banketov, recepcií, otváracích akcií, diskoték, koncertov, folklórnych podujatí, módnych prehliadok a taktiež firemných hier. Ku všetkým akciám zabezpečíme kompletnú technickú podporu od svetiel, cez pódiá, stany, ozvučenie, až po pyrotechniku. Pripravíme prezentácie na elektronických nosičoch pre konferencie a školenia, navrhneme a vytlačíme pozvánky, zabezpečíme občerstvenie a sprievodné programy.

 • Školenia IT

  Školenia a kurzy realizujeme v prenajatých priestoroch, alebo v priestoroch zákazníka pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilých užívateľov. Zoznam školení: - Práca s počítačom – (Windows XP, Windows Vista, Windows 7) - Práca s internetom – ako efektívne hľadať informácie - Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook (2003, 2007) - Microsoft SharePoint Services 3.0 - Microsoft SharePoint Server 2007 - Programovací jazyk C# - Tvorba WWW stránok - Webové technológie HTML, ASP.NET(C#), JavaScript, CSS, Microsoft Silverlight

 • Školenia

  Školenia, semináre na mieru pre firmy, pre jednotlivcom v oblasti sociálneho, zdravotného poistenia, dane z príjmov, jednoduchého účtovníctva. Naučíme Vás správne vypĺňať Daňové priznanie FO typu A aj typu B. Vysvetlíme, kedy Vám vznikajú povinnosti ako odvádzateľovi, ako postupovať. Kedy ako poistenec, za akých podmienok, na akú dávku máte nárok. Nielen pre začínajúcich podnikateľov ponúkame všeobecný ekonomický prehľad, ekonomické základy, charakteristika, fungovanie, činnosť štátnych a mimo štátnych inštitúcií, ich rozdielnosť a vzájomné prepojenie.

 • Školenia PRINCE2 ® Foundation

  Kurz PRINCE2 Foundation poskytne účastníkom znalosť metodiky projektového riadenia PRINCE2 ® a oboznámia sa s procesmi, komponentami a technikami PRINCE2 ®. Kurz pripraví účastníkov na certifikovanú skúšku APM Group PRINCE2 ® Foundation. Obsah kurzu - Oboznámenie so štruktúrou, kľúčovými princípmi a prínosmi metodiky PRINCE2 ® - PRINCE2® témy (Business Case, Organizácie, Kvalita, Plány, Riziká, Zmeny, Procedúra) - PRINCE2® procesy (Začatie, Vrcholový riadenie projektu, iniciace projektu, Kontroling etapy, Riadenie dodávky výrobku, Riadenie hraníc etáp, ukončenia projektu) - Príprava na certifikovanú skúšku PRINCE2® Foundation - Certifiko...

 • Školenia IT

  Naučíme Vás pracovať s jednotlivými aplikáciami vo Vašom počítači. Pre každého klienta vypracujeme osobitné študijné osnovy presne podľa jeho požiadaviek. Navyše máte možnosť zvoliť si školenia v pohodlí vášho domova. - Práca s MS Windows - Práca s MS Office - AutoCAD - Pro/Engineer - a ďalšie, ...

 • Školenia PRINCE2® Practitioner

  Kurz sumarizuje celú metodiku PRINCE2® a formou praktických cvičení pripravuje účastníkov na PRINCE2 ® Practitioner skúšku. Obsah kurzu - na PRINCE2® Practitioner certifikovanú skúšku zahŕňa praktické cvičenia v oblasti procesov, techniky Quality Review, plánov, Produktové-orientovaného plánovania, kontrolingu, konfiguračného manažmentu, Business Case, Organizácie, Riadenie zmien a riadenia rizík. - Kurz zahřňa APM Group PRINCE2® Foundation certifikovanú skúšku. Pre koho je kurz určený - Projektoví manažéri - Členovia projektových tímov - Podpora projektov

 • Vzdelávanie-školenia

  Zabezpečujeme aj vzdelávanie a školenia odborníkov aj laikov, ktorými sú podporované technické riešenia.

 • Školenia a kurzy IT

  Školenia a kurzy IT

  Výučba v našom Vzdelávacom IT centre Telegrafia je určená pre získavanie počítačových kompetencií - zručností aj vedomostí - prostredníctvom školení, seminárov a praktických cvičení resp. individuálnych konzultácií. Školenia sú zamerané na získavanie uceleného širšieho rozsahu určených počítačových zručností a vedomostí, a to prostredníctvom samostatnej praktickej činnosti na počítači pod vedením lektora. Semináre sú zamerané na získanie prehľadu o možnostiach nových nástrojov a technológií a praktické vyskúšanie určitých možností a postupov ( best-practice ). Na rozdiel od školení sú semináre kratšie (2-6 hod.) a zam...

 • Bozp - po - kurzy, školenia - revízie 2014 (arpas)

  I. Komplexné služby v oblasti bozp a po - výkon činnosti autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany Ii. Koordinátor bezpečnosti na stavbách Iii. Komplexná dokumentácia bozp a po v zmysle platnej legislatívy sr Iv. Implementácia požiadaviek iso 9001, iso 14001, ohsas 18001 V. Odborné vzdelávanie - kurzy, školenia - základné, opakované, rozširovacie školenia a aktualizačná odborná príprava: - obsluha vybraných stavebných strojov a zariadení (strojníci) - všetky druhy stavebných strojov a zariadení - obsluha vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení (poľnohospodári) - všetky druhy poľnohospodárskych strojov a zar...

 • Marketingové školenia, marketing koučing

  •marketingové školenia pracovníkov firmy, pracovníkov marketingu, marketingových manažérov; šité na mieru a pre konkrétnu firmu a jej konkrétne témy •interný marketing, vnútrofiremný marketing a jeho dôležitosť v praxi •marketingový koučing – ako marketingovo myslieť, marketingové riadenie s prvkami koučingu, marketingové koučovanie pre zefektívnenie práce •školenia na realizáciu a využitie vlastného marketingového prieskumu vo firme •zavedenie a zlepšenie marketingovej kultúry vo firme, ako marketingovo myslieť a prečo •tréningy obchodníkov predaj-versus-marketing

 • Regrutácia, supervízia, školenia

  •Regrutácia účastníkov skupinových rozhovorov, panelových diskusií •Regrutácia mystery shopperov •Nábor, preškolenie a supervízia anketárov •Projektové školenia •Supervízia predajných tímov, merchandiserov •Organizačno-technické zabezpečenie akcií

 • Školenia audítorov

  • Školenie interného audítora podľa ISO 9001,ISO 2701,ISO 14001,ISO 20000-1 • Ďalšie školenia

 • Školenia - základy PC, Microsoft Windows, Apple Mac OS, servery

  Po­tre­bu­je­te zvý­šiť svo­ju kva­li­fi­ká­ciu ale­bo kva­li­fi­ká­ciu za­mest­nan­cov va­šej fir­my? Po­sky­tu­je­me in­di­vi­du­ál­ne aj sku­pi­no­vé pro­fe­si­onál­ne ško­le­nia pre zá­kla­dy PC, prá­cu s Mic­ro­soft Of­fi­ce, Mic­ro­soft Win­do­ws a App­le Mac. Pre špe­cia­lis­tov po­nú­ka­me ško­le­nia na ser­ve­ro­vé tech­no­ló­gie. V prí­pa­de po­žia­dav­ky je mož­né ško­le­nia ukon­čiť ak­re­di­to­va­nou ale­bo cer­ti­fi­kač­nou skúš­kou. Hľa­dá­te ško­le­nia, zau­ja­la vás na­ša po­nu­ka a chce­te viac in­for­má­cií? Ale­bo ste ne­naš­li ško­le...

 • tréningy ,školenia a koučing

  tréningy ,školenia a koučing

  Manažment: Z troch funkčných oblastí: - zaobchádzanie s ľuďmi - zaobchádzanie s informáciami - zaobchádzanie s časom Predaj: Z troch funkčných oblastí: - komunikácia so zákazníkmi - zaobchádzanie s informáciami - zaobchádzanie s časom a plánovaním - práca s trhom Rozhodovací manažment: - Procesy zmien - Pri presvedčovaní spolupracovníkov - Pri tvorbe firemnej budúcnosti - Akú úlohu hrá pritom hospodárska situácia, trh, ekológia atď. - Istota v rozhodovaní Časový manažment: – ako zmysluplne stráviť 24 hodín – sa orientuje podľa cieľov účastníkov, Je zameraný na pracovníkov, ktorí sa chcú naučiť ...

 • Školenia

  Pomôžeme Vám rozšíriť si Vaše odborné zručnosti v rôznych oblastiach priemyslu a stavebníctva. Keeper ako školiace stredisko akreditované MPSVaR Vam ponúka základné kurzy a periodické školenia: - Strojníci pre zemné práce v zmysle vyhlášky č. 77/65 Z. z. (bagre, buldozéry, nakladače, kompresory, greadre, screapre) - Strojníci pre betonárske práce v zmysle vyhlášky č. 77/65 Z. z. (centrálne betonárky, automiešače, čerpadlá na betón) - Žeriavnici (autožeriavy, vežové žeriavy, mostové žeriavy, montážne plošiny) - Obsluhy zdvíhacích zariadení (hydraulická ruka, hara, ramenový nakladač) - Stavebný výťah, závesné lávky, pracovné pl...

 • Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN - špeciálne školenia

  - ADVANCED PRODUCT QUALITY PLANNING AND CONTROL PLAN APQP - PRODUCTION PART APPROVAL PROCESS PPAP - SPC - ŠTATISTICKÁ REGULÁCIA PROCESOV I - SPÔSOBILOSŤ MERACIEHO SYSTÉMU MSA - SPÔSOBILOSŤ STROJOV A ZARIADENÍ - ANALÝZA MOŽNÝCH SPÔSOBOV A DÔSLEDKOV ZÁVAD FMEA - POKA - YOKE - KANBAN - KAIZEN - PDCA - ŠTÍHLA VÝROBA - SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA - 8D REPORT - NÁKLADY NA KVALITU, KALKULÁCIA NÁKLADOV - METÓDA 5S - 7 NÁSTROJOV KVALITY V PRAXI - PROFESIONÁLNY SUPERVÍZOR VO VÝROBNEJ LÍNII - VIZUÁLNY MANAŽMENT - ANALÝZA A MERANIE PRÁCE, NORMOVANIE PRÁCE - PLÁNOVANIE A RIADENIE VÝROBY - ZÁKLADNÝ SEMINÁR O METODIKE SIX SIGMA - TEÓRIA OBMEDZENÍ TOC ...

 • ?Služby a školenia v nemocniciach

  Čoraz komplexnejšie zmeny v zdravotnej starostlivosti si neustále vyžadujú nové vzdelávacie procesy pre profesionálov v oblasti zdravotníctva.

 • Vykonávanie činnosti technika PO dodávateľským spôsobom, spracovanie dokumentácie PO, školenia PO

  Dodávateľským spôsobom vykonávame činnosť technika požiarnej ochrany v súlade so Zákon č. 314/2001Z.z. o ochrane pred požiarmi znení neskorších predpisov a Vyhlášky MVSR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.

 • Školenia a kurzy - vzdelávanie a poradenstvo.

  Ponúkame školenia a kurzy v oblasti PC zručností, jazykové kurzy, ekonomické kurzy pre firmy aj jednotlivcov, poradenstvo v oblasti firemného vzdelávania, prípravu na operátorské práce /telefónny operátori, telemarketing, telesales/ Kvalita a cena, skúsenosť a prax, zaujímavé metódy.

 • Školenia a semináre k vybraným problémom v oblasti účtovníctva

  Organizujeme školenia a semináre k vybraným problémom v oblasti účtovníctva, daní. Zabezpečíme kurzy na prípravu asistentov audítorov, asistentov daňových poradcov, daňových špecialistov firiem, vedúcich účtovníkov firiem, interných audítorov. V prípade záujmu pre väčšie firmy zorganizujeme školenie na požadovanú tému, napríklad k problematike inventarizácie majetku a záväzkov, účtovných závierok, odpisovania investičného majetku, daní, vypracovania cash-flow, daňových priznaní.

 • Školenia

  Školenia

  Ponúkame široký rozsah školení v oblasti manažérskych systémov, interných, externých audítorov, personalistika, procesné riadenie atď... Základné moduly školení: *Systém manažérstva kvality (QMS), systém environmentálneho manažérstva (QEMS) a systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001 ako integrovaný systém manažérstva (QISM). *Systém manažérstva kvality (QMS). *Vrcholový manažment (QVM). *Personálny manažment (QPM). *Strategický manažment (QSM). *Systém environmentálneho manažérstva (QEMS). *Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (QOHSAS). *Audítor integrovaného systému manažérstva – s...

 • Školenia pre prácu s CNC strojmi určené pre zákazníkov

  Školenia pre prácu s CNC strojmi určené pre zákazníkov

  Našou snahou je k našim strojom čo najlepšie vyškoliť ľudí, ktorí budú pri stroji pracovať. Tým sa samozrejme zníži poruchovosť stroja. Ako je známe ľudský faktor je príčinou až v 90% prípadov poruchy stroja. Aj preto ponúkame viacero typov školení: - jednodenné špecializované školenie programovania riadiaceho systému Fanuc, resp. Heidenhain v školiacom stredisku v Nových Zámkoch - pri tomto školení sa nacvičujú základné programovacie operácie a základné kroky programovania a to buď na programovacích simulátoroch, alebo v praxi na stroji - dvojdenné špecializované školenie programovania riadiaceho systému Fanuc, resp. Heidenhain v školia...

 • Gastronómia - Školenia a tréningy

  Gastronómia - Školenia a tréningy

  Naša firma organizuje špecializované prezentácie zamerané na moderné varenie v konvektomate. Prezentácia je určená najmä: investorom, prevádzkarom a kuchárom. Samotná prezentácia trvá cca 3 hod., na ktorej školení kuchári praktickou ukážkou predvedú využitie prístroja. Prezentácia je spojená s ochutnávkou, pomocou ktorej hostia vedia posúdiť rozdiel vo varení klasickým spôsobom a v konvektomate. Konvektomat predstavuje nový koncept modernej kuchyne, ktorý hovorí kuchárom, že v relatívne menšom priestore, pri dobrej organizácii práce vedia vytvoriť jedlá špičkovej kvality, vo veľkom sortimente a v relatívne veľkom počte. Prevádzkarom ukaz...

 • Školenia overovania pravosti a platnosti platidiel.

  Školenia overovania pravosti a platnosti platidiel.

  Kurzy vedú lektori Národnej banky Slovenska, Ing.Vojtech Benko a Terézia Cabanová. Zámerom kurzu je, aby účastníci získali teoretické ako aj praktické skúsenosti a zručnosti pri overovaní pravosti platidiel. Jedná sa predovšetkým o frekventované európske meny, USD a cestovné šeky. Pracujeme so specimenmi bankoviek , cestovných šekov (AMEX, Thomas Cook, VISA, Citicorp), obehovými bankovkami ako aj s albumom falzifikátov. Zaškolený pracovník je prevenciou tak pre organizáciu ako i pre neho samého. Po absolvovaní školenia získajú účastnící certifikát vyžadovaný NBS s celoslovenskou platnosťou. Na školenia využívame vlastnú školiacu miestnosť...

 • Firemné školenia - Nepravidelné príjmy v odvodoch

  Firemné školenia - Nepravidelné príjmy v odvodoch

  B) Školenie: Nepravidelné príjmy a odvody Cena vrátane školiaceho materiálu: 49,00 EUR (júl=36,75) Obsah školenia: 1. Založenie PV pri nepravidelnom príjme - povinné náležitosti 2. Definícia nepravidelného príjmuruhy PV + definícia jednotlivých PV 3. Evidencia (osobná zložka) dokladov o PV v zmysle platnej legislatívy 4. Zdravotné poistenie = výkazníctvo a odvody 5. Sociálne poistenie = výkazníctvo a odvody 6. ELDP (evidenčný list dôchodkového poistenia) 7. Daň z príjmov 8. Príjmy po skončení pracovného pomeru Cena je za osobu a školenie alebo kurz v Bratislave. V prípade školenia alebo kurzu mimo BA je potrebné sa dohodnúť na prí...

 • Firemné školenia - Zákonník práce v praxi mzdovej účtovníčky

  Firemné školenia - Zákonník práce v praxi mzdovej účtovníčky

  A) Školenie: Zákonník práce v praxi mzdovej účtovníčky Cena vrátane školiaceho materiálu: 48,00 EUR (júl=36,00) Obsahová náplň školenia: • vedúci zamestnanec • odstúpenie od pracovnej zmluvy • delené pracovné miesto • skúšobná doba • pracovné pomery na dobu určitú • nové spôsoby a dôvody skončenia pracovného pomeru • rôzne dĺžky výpovedných dôb • peňažná náhrada za nedodržanie výpovednej doby • odstupné a odchodné po novom • povinnosti zamestnanca • obmedzenie konkurečnej činnosti zamestnanca • pracovný čas ,nadčasová práca a doby odpočinku • dovolenka, prekážky v práci, flexikonto • zástup...

 • Ubytovanie a školenia

  Ubytovanie a školenia

  Ubytovanie v kúpeľnom meste Bojnice s kapacitou 11 osôb s možnosťou usporiadania rodinných osláv, firemných posedení alebo školení v atraktívnom prostredí so zámkom, ZOO, kúpeľami, banským skanzenom, turistikou, športovým vyžitím a podobne.

 • Školenia zamestnancov v oblasti registratúry

  Školenia zamestnancov v oblasti registratúry

  Školenie pre registratúru je ideálny prostriedok na objasnenie si všetkého, čo s danou problematikou súvisí. Ak neviete, z akého konca začať, práve toto školenie je vhodným štartérom, kde sa dozviete všetko podstatné o tom, čo je to registratúra, archivovanie, kolobeh korešpondencie a prečo toto všetko (a hlavne čo všetko) kontroluje štátny archív. Jednodňové školenie je vždy šité na mieru a vychádza zo situácie danej spoločnosti. Teda žiadne nudné informácie o paragrafoch a holej teórií, Vaše otázky a riešenie problémov sú pre nás prvoradé.

 • Barmanské kurzy a školenia

  Barmanské kurzy a školenia

  Zabudnite na ťažkopádne kurzy s obsahom, ktorý sa nemenil desiatky rokov a naučte sa ako sa mieša v 21. storočí! Vyberte si z našej nasledovnej ponuky a nezabudnite, že všetky kurzy sa dajú kúpiť aj ako darčekové kupóny pre vašich blízkych. Prečo práve my: - kurzy sa organizujú v malých skupinkách, aby sa zaručil individuálny prístup - máme profesionálne barmanské vybavenie - k študentom máme pozitívny prístup a záleží nám na tom, aby sa na kurze naučili čo najviac - nič nesimulujeme a nepoužívame náhražky, pracujeme výlučne s kvalitnými a čerstvými surovinami - máme dlhoročné skúsenosti na trhu už od roku 2004

 • Školenia - Vzdělávací centrum

  Školenia - Vzdělávací centrum

  Školení trochu jinak Dáváme přednost kvalitě před kvantitou probírané látky. Školení může efektivně absolvovat účastník i nez technického vzdělání. Speciální školní pomůcky Centrum je špičkově vybaveno školícími pomlckami umožňujícími dokonale porozumět konstrukci a fuknci hydraulických a pneumatických prvků a procvičit si funkční obvody. Audiovizuální technika pro dokonalou prezentaci K dispozici je audiovizuální prezentační technika a speciální kamera pro detailní zobrazení vnitřní konstrukce jednotlivých prvků. Kvalitní lektorský tým Lektory jsou pracovníci CHVALIS s příslušným vzděláním a praktickými zkuš...

 • Školenia obsluhy využitia VZV

  Školenia obsluhy využitia VZV

  Zabezpečujeme školenia obsluhy využitia VZV

 • Prenájom priestorov a pomôcok pre školenia

  prenájom školiacej miestnosti prenájom multimediálnej učebne prenájom dataprojektoru prenájom ostatnej školiacej techniky

 • Špecializované školenia

  Vykonávanie školení pre vybratých pracovníkov – základné a opakované - Práce vo výškach – základné školenie - Práce vo výškach – opakované školenie - Školenie vodičov referentských vozidiel - Lešenári – základné školenie - Lešenári – opakované školenie - Obsluha motorových vozíkov – zákl.školenie - Obsluha motorových vozíkov –opak.školenie - Obsluha dvíhacích zariadení- zákl.školenie - Obsluha dvíhacích zariadení – opak.školenie - Obsluha nízkotlak.kotlov do 100 kW - Obsluha nízkotlak.kotlov nad 100kW - Obsluha stredotlakých kotlov nad 100 kW

 • Školenia pre zamestnancov

  - Informovanie a praktický výcvik zamestnancov a zástupcov zamestnancov pracujúcich v riziku hluku (§ 7 NV SR č. 115/2006 Z. z.) - Informovanie zamestnancov a zástupcov zamestnancov pri práci s expozíciou chemických látok a prachu (§ 10 ods. 1 NV SR č. 355/2006 Z. z.) - Informovanie a výcvik zamestnancov a zástupcov zamestnancov pri práci s expozíciou vibráciami (§ 5 NV SR č. 416/2005 Z. z. a v znení neskorších predpisov) - Informovanie a školenie zamestnancov pri práci so zobrazovacou jednotkou – práca s počítačom (§ 5 NV SR č. 276/2006 Z. z.) - Informovanie a školenie zamestnancov pri ručnej práci s bremenami (§ 6 NV SR č. 281/2006 Z. z.) - Infor...

 • Školenia pre konateľov, manažérov

  - Pracovná zdravotná služba a legislatíva - Preventívne lekárske prehliadky v súvislosti s posudzovaním spôsobilosti na prácu - Hodnotenie zdravotných rizík pri práci a kategorizácia zdravotných rizík - Legislatívne požiadavky na zabezpečenie rekondičných pobytov pre zamestnancov

 • Školenia a semináre

  - pre konateľov a manažérov: pracovná zdravotná služba – legislatívny a právny rámec, hodnotenie zdravotných rizík a ich kategorizácia - pre zamestnancov podľa osobitných predpisov - Rozsah školení vieme prispôsobiť vašim aktuálnym požiadavkám!

 • Školenia BOZP pre zamestnancov

  - Školenia BOZP pre zamestnancov - Pravidelné oboznamovanie

 • Školenia na objednávku v rámci marketingu

  Okrem akreditovaných kurzov a ich modulov ponúka naša spoločnsoť organizáciám aj príležitosť zrealizovať školenia, workshopy, semináre či kaučovanie na témy, ktoré spadajú do niektorej z nasledovných širokých kategórií: - Strategický marketing - Podnikové plánovanie - Konkurenčné spravodajstvo. Dostatočný počet podnikových manažérov, marketérov, špecialistov na stratégiu a iných kľúčových zamestnancov Vašej spoločnosti má možnosť získať vedomosti od odborníkov našej spoločnosti na témy, ktoré ich zaujímajú, a to buď vo Vašich vlastných priestoroch alebo na inom mieste podľa Vášho výberu.

 • Školenia na programovanie

  Ponúkame všeobecné, ale aj veľmi špecifikované a podrobné školenia na programovanie a obsluhu technologických procesov.

 • Školenia OPP

  Spoločnosť na základe požiadavky objednávateľa vykonáva kvalifikovanými lektormi školenie z ochrany pred požiarmi a protipožiarnej bezpečnosti. Školenia vykonávame podľa požiadaviek objednávateľa. Ostatné informácie ohľadne školenia OPP Vám radi zodpovieme osobne, telefonicky alebo e-mailom. Cena za vykonanie školenia OPP je dojednávaná individuálne.

 • Školenia BOZP

  Spoločnosť na základe oprávnenia na výkonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce vykonáva kvalifikovanými lektormi školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov z problematiky BOZP s overovaním ich znalostí. Školenia vykonávame podľa požiadaviek objednávateľa. Ostatné informácie ohľadne školenia BOZP Vám radi zodpovieme osobne, telefonicky alebo e-mailom. Cena za vykonanie školenia BOZP je dojednávaná individuálne.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Školenia a služby 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.