Poradenská činnost

Zásadní význam pro úspěch implementace řešení v prostředí zákazníka má předcházející důkladné seznámení se s daným prostředím a s problémy klienta, jež potřebuje nasazením vybraného řešení řešit. Poradenská činnost, zejména v předimplementační fázi projektů, proto tvoří nedílnou součást námi poskytovaného portfolia služeb.


Hľadáte zákazníkov?


Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Hľadáte zákazníkov?

 • Poradenská činnost

  Seznámíme provozovatele s výsledky odborných a úředních zkoušek výtahů a navrhneme případná řešení, opravy nebo návrhy podstatných změn k tomu, aby byl výtah plně zajištěn z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu.

 • Technicka a poradenska služba v oblasti výťahov

  Technicka a poradenska služba v oblasti výťahov

  - všeobecnou konzultační činnost - projekční činnost - výrobu - montáž - servis - školení pracovníků provozovatele - výrobu a dodávky náhradních dílů pro servisní organizace Všechny typy výtahů je možno provádět v různých tvarových, prostorových a velikostních modifikacích. Interiér kabin možno navrhovat v přírodních materiálech, imitacích, nerez plech strukturovaný, leštěný, mosazný plech, obklad POLYREY, koberec, nástřik akrylátovými barvami dle odstínů RAL a další materiály, osvětlení (bodové, rastrové, nepřímé, celoplošné), zrcadlo, ovladače a doplňky v provedení nerez, mosaz, barva dle požadavku.

 • Poradenská činnosť v IT oblasti

  Vďaka širokému záberu a bohatým praktickým skúsenostiam dokážeme poskytovať aj kvalifikovanú poradenskú činnosť v IT oblasti. Či už ide o poradenstvo ohľadom softvéru a hardvéru, alebo o optimalizáciu a údržbu IT infraštruktúry, sme tu pre Vás.

 • PORADENSKÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ

  - projektový manažment stavebných celkov, výberové konania, inžiniering, koordinácia a manažment projektového tímu, činnosť generálného projektanta stavieb

 • Poradenská činnost

  - Poradenská činnost (volba vhodného oděvu s přihlédnutím k Vašemu typu a účelu použití) - Návrh požadovaného druhu oděvu - Výběr vhodného materiálu a jeho zajištění - Ušití modelu ve špičkové kvalitě (dle požadavku 2-4 zkoušky na postavě) - Zhotovení oděvu dle doneseného návrhu a z vlastního materiálu

 • Poradenská činnost

  Naši technici či obchodní zástupci Vás rádi navštíví ve Vaší firmě a pomohou Vám nalézt optimální řešení Vašich potřeb manipulace.

 • Technicko-poradenská činnosť

  1. Technicko-poradenská činnosť 2. Projekná činnosť 3. Technologické návrhy vrátane výroby a dodávky 4. Zvarovanie hliníku, nerezu a vysokotlakých potrubných systémov, výroba výmenníkov 5. Návrhy a výroba fontán, dekoračných interiérových prvkov, točených schodísk, oceľových a nerezových zábradlí 6. Obchodná činnosť - predaj armatúr, elektromotorov, čerpadiel a prevodoviek

 • Technicko-poradenská činnosť

  Technicko - poradenská činnosť v oblasti návrhu konštrukcií. Potravinárskych technológii ,hydraulických systémov, odpadových vôd, čerpacej techniky

 • Poradenská činnosť

  Poradíme Vám keď: · chcete stavať, rekonštruovať, alebo potrebujete vymeniť okná, podlahu prípadne inú časť domu, bytu a neviete sa zorientovať v množstve a cenách ponúkaných tovarov a prác na trhu, · neviete aké povolenie potrebujete pre Vami zamýšľanú stavebnú činnosť a chcete sa vyhnúť neskorším komplikáciám, · chcete zrealizovať stavebné úpravy, čo potrebujete v zmysle platnej legislatívy, pomôžeme s dokumentáciou pre realizáciu, vyberieme Vám najvhodnejšiu firmu a dohliadneme, aby práca bola zrealizovaná podľa dohodnutých požiadaviek a hlavne v dohodnutej cene.

 • Poradenská činnosť

  - energetická oblasť - meracia a regulačná technika - vypracovanie rozborov, technických posudkov, projektovej dokumentácie

 • Expertná a poradenská cinnost

  Expertná podpora riadenia manažérskych systémov •podporu riadenia integrovaného manažérskeho systému (ISO 19 000) •v oblasti kvality (ISO 9000) •v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ISO 18 000) •v oblasti environmentu (ISO 14 000) •aktualizačný kurz autorizovaného bezpečnostného technika

 • Poradenská a konzultačná činnosť

  - v oblasti záhradníctva

 • Poradenská čnnost

  * návrhy optimálních řešení * bezplatná poradna

 • Poradenská činnosť a sprostredkovanie remeselných prác

  Ponúkame služby, poradenskú činnosť a sprostredkovanie remeselných prác v oblasti revitalizácie starších rodinných domov: - obhliadka a diagnostika jestvujúceho objektu - vypracovanie tepelnotechnického posudku - návrh a plán obnovy objektu - výpočet úspor na vykurovanie a TUV - predbežnú cenovú kalkuláciu prác pri revitalizácii - podpornú činnosť pri vybavovaní dotácii alebo úveru na rekonštrukciu - koordinácia a dozorovanie prác na objekte - energetický certifikát objektu

 • Poradenská činnosť v elektroenergetike

  - služby v oblasti šetrenia v elektroenergetike

 • Poradenská činnosť vo vedení účtovníctva v programe SAP

  - poradenská činnosť vo vedení účtovníctva v programe SAP, Softip,Omega, /aj pre príspevkové a rozpočtové organizácie/ - vedenie personalistiky a spracovanie miezd v programe Olym

 • Poradenská služba v oboru vážicí techniky, modernizuje mechanické váhy

  Poradenská služba v oboru vážicí techniky, modernizuje mechanické váhy

  Firma je připravena poradit ,zvolit vhodný způsob odvážení, zpracování výsledků vážení výpočetní technikou, vybrat nejvhodnější nové zařízení nebo nabídnout modernizaci stávajícího vážicího zařízení. Otázka proč modernizovat klasické váhy? Klasická páková váha s mechanickým zařízením pro vážení neumožní připojení na PC, potřebuje náročnou údržbu a náhradu již opotřebených dílů ve vyhodnocovací jednotce, novými náhradními díly, které nejsou vždy k dispozici a oprava je velmi problematická. Mostové váhy pro vážení silničních a kolejových vozidel se modernizují. Moderní digitální indikátor vážení a tens...

 • Poradenská a servisní činnost

  Poradenská a servisní činnost

  Naše firma se rovněž zabývá popadenskou činností při návrhu lakoven. Připravujeme dispoziční řešení, včetně návrhu a rozmístění kabin Dále se firma zabývá technologickým projektováním lakoven, včetně vypracováním podkladů pro stavební povolení.

 • Poradenská a inžinierska činnosť

  Poradenská a inžinierska činnosť

  Naše společnost má bohaté zkušenosti se sanacemi stavebních konstrukcí po povodni a s vysoušením staveb. V letech 2002-2004 prováděla stavebně-technický dozor pro Úřad Městské části Praha 8 při rozsáhlé rekonstrukci obecních domů po povodni v Praze – Karlíně a Libni. Naše společnost má zkušenosti s těmito sanačními metodami: - základní stavebně-mechanické - metody založené na proudění vzduchu, zahrnující zejména přirozené větrání a použití vysoušečů a odvhlčovačů - chemické injektáže, které nahrazují hydroizolaci - chemické fungicidní postřiky - povrchové úpravy /sanační omítky a nátěry/ Inženýrská činno...

 • Spracovanie investičných zámerov, rozpočtovej dokumentácie, poradenská činnosť

  Odborná spôsobilosť pracovníkov firmy umožňuje, že naša firma ponúka zákazníkovi komplexné služby súvisiace s prípravou ,výstavbou a rekonštrukciou objektov. Zabezpečujeme vypracovanie kalkulácií a rozpočtov. V rámci inžinierskej činnosti dozorujeme realizáciu stavieb a poskytujeme všeobecné poradenstvo v oblasti výstavby. Kontrolujeme cenotvorbu a priebeh čerpania nákladov. Dá sa teda konštatovať, že v prípade požiadavky zabezpečujeme komplexnú agendu realizácie stavby.

 • Konzultačná a poradenská činnosť

  Jednou z hlavných činností v tejto oblasti je pravidelná informovanosť o nových produktoch poistného trhu a ich aplikácií v praxi. Prínosom z hľadiska teoretického i praktického sú odborné semináre, školenia a poradenské činnosti, ktoré pre Vás v prípade Vášho záujmu radi usporiadame.

 • Poradenská činnosť

  Vedoucí pracovníci laboratoře poskytují zákazníkům odbornou poradenskou činnost v návaznosti na služby, které provádí.

 • Poradenská činnosť

  Poradenská činnosť pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.

 • Poradenská činnost v oblasti povrchových úprav

  DATEL Ledeč s.r.o. si klade za cíl doplnit hmotné dodávky technologického zařízení širokým spektrem předávaných informací, neboť jsme si vědomi toho, jak velkým podílem na celkové spokojenosti zákazníka se podílí poradenská činnost. Tato činnost je zaměřena především do následujících oblastí: Předprodejní servis – jehož náplní je soubor činností vedoucích k doporučení a výběru technologie povrchových úprav optimalizované pro konkrétní produkt. V této fázi jsou využívány tyto formy poradenské činnosti: - zhotovení vzorků a pomoc při jejich vyhodnocení, výběr variant povrchové úpravy s ohledem na zadaná kritéria životn...

 • Projekce a poradenská činnost

  Mezi služby naší společnosti patří návrh a projekce dodávaných investičních celků. Po osobní návštěvě projekčního týmu na místě instalace následuje komunikace s investorem, aby bylo dosaženo přesný požadavků investora a jeho provoz s ohledem na hospodárnost a ekonomičnost. Zajišťujeme následující projektovou dokumentaci: - PD realizační a skutečné stavy potrubních rozvodů - PD elektro, Mar a VZT - PD chladících systémů a zdrojů chladu - PD a poradenství v oblasti zpětného využívání odpadního tepla

 • Poradenská činnosť

  Spoločnosť ponúka služby v oblasti poradenskej činnosti.

 • Poradenská a konzultačná činnosť v odpadovom hospodárstve

  Ponúkame aj poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti odpadového hospodárstva, súčasťou ktorej je aj vyhotovenie havarijných plánov, identifikačných listov, žiadostí o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, programy odpadového hospodárstva a pod. Zabezpečujeme aj výkon funkcie odpadového hospodára pre záujemcov z radov právnických a fyzických osôb, miest a obcí. Odpadový hospodár zabezpečuje celý administratívny proces evidencie odpadov, súhlasov, hlásení vrátane koordinácie odberu odpadov.

 • Projekční a poradenská činnost

  - návrhy, technické rozvahy, projekty el. regulovaných pohonů a technologických celků - konzultace, poradenství, školení - výchozí a periodické revize

 • Poradenská činnosť

  Poradenská činnosť pri zavádzaní systému environmentálneho managmentu, vnútroorganizačné riešenia a návrhy riešení.

 • Poradenská a realitná spoločnosť

  Pre investorov - sprostredkovanie kúpy/prenájmu nehnuteľnosti - poradenstvo pri kúpe/prenájme nehnuteľnosti - spracovanie prehľadu príležitostí v lokalite a podľa požiadaviek investora - obhliadky vybraných nehnuteľností - zabezpečenie dokumentácie z Katastra nehnuteľností - zabezpečenie spracovania dokumentácie pre zmenu územného plánu - zabezpečenie spracovania dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie - zabezpečenie vypracovania štúdie dopadu na životné prostredie (EIA) - právny servis (vypracovanie návrhov kúpnej/nájomnej zmluvy, návrhu na vklad do katastra nehnuteľností...) Pre vlastníkov nehnuteľností - sprostredkovani...

 • Poradenská činnosť a konzultácie

  - odborná poradenská činnosť - registrácia platiteľov daní - priebežné poradenstvo v oblasti zdaňovania - finančné oceňovanie - odborné konzultácie, daňová optimalizácia, vypracovanie stanovísk k zadaným problémom

 • Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti krízového manažmentu

  DSSI,a.s. zabezpečuje konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti krízového manažmentu pre záujemcov, ktorí potrebujú odbornú pomoc v tejto oblasti, participuje na riešení štúdií a projektov v oblasti zaistenia obrany, ochrany a bezpečnosti obyvateľov, materiálnych a kultúrnych hodnôt a životného prostredia. Cieľ: - Správne vypracovanie návrhov, podkladov, štúdií, projektov a dôležitých dokumentov v oblasti krízového manažmentu.

 • Poradenská a konzultační činnost

  Bezplatná a nezávazná služba z oboru činností nabízených naší společností.

 • Poradenská činnosť

  Vykonávame poradenskú činnosť vo všetkých smeroch týkajúcej sa našej činnosti.

 • Poradenská a projektová činnost v oblasti kompresorov

  Projekty kompresorových stanic Projekční oddělení nabízí komplexní zpracování projektové dokumentace kompresorových stanic stlačeného vzduchu pro široké spektrum průmyslových podniků (strojírenství, energetika, potravinářství, apod.), která obsahuje následující části (dle požadavků zákazníka): 1. Projekty kompresorových stanic, Veskom spol. s r. o.Část technologie kompresorové stanice tj. návrh jednotlivých kompresorů, sušičů a příslušenství, jejich půdorysné rozmístění a návrh propojovacího potrubí. Navržení kondenzátního hospodářství tj. odvaděčů kondenzátu a separátoru voda/olej, případně čističky odpadních vod pr...

 • Poradenská činnosť

  - dozor po spustení závlah - nastavenie harmonogramu závlah

 • Poradenská činnosť v gastrotechnológii

  Poradenská činnosť Vyberieme technológiu podľa požiadaviek zákazníka vzhľadom na potreby prevádzky, platné hygienické predpisy a jeho investičné možnosti. Projekcia Pri požiadavke zákazníkov spracujeme dispozičné riešenie, ktoré slúži ako podklad projektantom alebo hygienikom. Vypracujeme takisto podklady pre inštaláciu plynu, elektriky, vodovodné a kanalizačné rozvody. Priamo na mieste spolupracujeme s firmami prevádzajúcimi inštalácie týchto vedení. Predaj na splátky Okrem klasického predaja môže náš zákazník využiť možnosť nákupu na leasing od renomovaných spoločností. - B.O.F. Leasing - ČSOB Leasing - VB Leasing - Unicre...

 • Poradenská činnosť

  Poradenská činnosť

  Vyberieme technológiu podľa požiadaviek zákazníka vzhľadom na potreby prevádzky, platné hygienické predpisy a jeho investičné možnosti.

 • Obchodno-poradenská spoločnosť

  Firma je obchodno-poradenská spoločnosť, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním obchodu najmä medzinárodného obchodu. Jadrom činnosti spoločnosti je poskytovať presne cielene informácie o tom kto chce kúpiť tovar, ktorý slovenská resp. česká spoločnosť vyrába alebo predáva resp. kto má záujem o služby, ktoré poskytuje. Spoločnosť vyrábajúca nábytok teda dostáva kontaktné údaje na zahraničné spoločnosti, ktoré majú záujem o kancelársky nábytok, kuchyne alebo sedacie súpravy a nie po obuvi, sviečkach, pracovných odevoch alebo tlačiarenských službách. Spoločnosti tak nie sú zaťažované zbytočnými informáciami, reklamami a podobne. ...

 • Poradenská služba

  - našim zákazníkům poskytujeme bezplatné konzultace o možnostech řešení jejich balících či transportních systémů

 • Předprojektová a poradenská činnost

  - zpracování studie telekomunikačních sítí dle požadavků zákazníka - marketingový průzkum pro účely poskytovatelů telekomunikačních služeb - vyhodnocení variantních řešení telekomunikačních sítí - příprava výběrových řízení na dodavatele staveb telekomunikačních sítí oceňování telekomunikačních staveb

 • Poradenská činnosť pri výbere typu reklám

  Poradenská činnosť pri výbere typu reklám

  V prípade záujmu o akú akúkoľvek formu propagácie vašej firmy stačí nás kontaktovať. Radi Vás navštívime a preberieme podrobnosti a možnosti reklamy, pripravíme cenovú kalkuláciu a dohodneme sa na ďalšom postupe.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Poradenská činnost 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.