Ochrana očí

Ochrana očíOchrana očí 2Ochrana očí 3Ochrana očí 4Ochrana očí 5

- Okuliare číre
- Ochranné okuliare
- Zváračské okuliare
- Zváračské okuliare
- Tvárový štít
- Zváračská kukla


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

 • METACLEAN - ochrana rúk pred zašpinením - neobsahuje silikón

  METACLEAN - ochrana rúk pred zašpinením - neobsahuje silikón

  METACLEAN - zmývateľné rukavice (ochrana rúk) chránia pred špinou každého druhu ako: FARBY, LAKY, OLEJE, DECHT, LEPIDLÁ, MASNOTY, BENZÍN, RIEDIDLÁ, GLEJE a pod. Neviditeľný film zabráni prenikaniu nečistých častíc do hĺbky pokožky a tým podstatne uľahčí neskoršie očistenie rúk. Spotrebuje sa tým tiež podstatne menej prostriedkov na vyčistenie rúk. Balenie: dóza 750 ml, tuba 200 ml.

 • Ochrana dreva DUOPEN-EX

  Koncentrovaný prostriedok na prevenciu a dlhodobú ochranu dreva a muriva proti biotickým škodcom. Určený na preventívnu povrchovú i hĺbkovú impregnáciu drevených stavebných konštrukcií, krovov a ďalších stavebných prvkov zabudovaných v interiéry.

 • Ochrana pracovísk ohrozených prepadom

  Spoločnosť ponúka návrh, výrobu, dodávku a montáž mechanických zabezpečovacích zariadení v rôznych triedach bezpečnosti podľa EN 1627, EN 1063 a EN 1522. - EK 5100 priehlbiny a presúvacie mechanizmy - EK 5200 komunikačné zariadenia - EK 5300 bezpečnostné okienka - EK 5400,5500,5600 kompletné bezpečnostné celky - EK 5700 manipulačné a dotačné vozíky - (C) kompletné pracoviská - (S) bezpečnostné bariéry - (S) bezpečnostné dvere - (S) bezpečnostné mreže TETRA - (S) bezpečnostné komory DK II

 • RAYCHEM ochrana pred vytopením = TRACETEK – Detekcia úniku kvapalín ako vody, chemikálií, ropných lá

  RAYCHEM ochrana pred vytopením = TRACETEK – Detekcia úniku kvapalín ako vody, chemikálií, ropných lá

  Systém detekcie úniku kvapalín TraceTek bol vyvinutý firmou Raychem začiatkom 80. tych rokov minulého storočia a okamžite si získal veľké množstvo spokojných klientov od USA až po Shanghai.Detekcia úniku kvapaliny – TraceTek je univerzálnym, modulárnym systémom s množstvom vymeniteľných komponentov, ktoré môžu byť konfigurované podľa individuálnych potrieb klienta. Široké spektrum TraceTek poplachových modulov a modulárnych komponentov umožňuje jednoduchý prístup k monitorovaným parametrom. Čo tvorí systém TraceTek: - špeciálne snímacie káble s predĺženou životnosťou vďaka vodivým polymérom (najstaršie káble sú permanent...

 • Protikorózna a antistatická ochrana

  Protikorózna a antistatická ochrana

  Zabezpečíme kompletnú antikoróznu ako aj antistatickú ochranu Vašich výrobkov. -- Ponúkame vysoko účinné materiály nemeckej firmy Branopac. Podľa požiadaviek zákazníka ponúkame VCI-vyparovacie inhibítory korózie na všetky druhy kovových výrobkov ( železo, zliatina, oceľ, meď, bronz, striebro ). Už bezmála 40 rokov úspešne chránia materiály Branorost R, alebo Ferroguard kovové výrobky najrenomovanejších firiem po celom svete proti korózii, či už počas prepravy, alebo uskladňovania. Medzi dlhoročných odberateľov materiálov firmy Branopac patria napríklad: Mercedes Benz, Ford, Ferrari, Škoda, SKF,... Ponúkame Vám kompletný antikorózny a ...

 • Balenie a ochrana materialov.

  Balenie a ochrana materialov.

  KARTONÁŽ:-kašírovanie,tvarované výseky,paletové preložky, krabice-2,3,5 alebo 7 vrstvových vlnitých lepeniek, ako aj strojových lepeniek 200- 500 gr/m2, či zo zlepovaných lepeniek 800 - 4000 gr / m2. PROTIKORÓZNA a ANTISTATICKÁ OCHRANA, podľa požiadaviek s VCI-vyparovacím inhibítorom korózie na všetky druhy kovových výrobkov/ železo, zliatina, oceľ, meď, bronz, striebro / na báze papiera, fólií / sáčky /, buničiny alebo rôzne vysúšadlá aj na zámorskú prepravu. PENOVÉ VÝPLNE, PRíREZY a PROFILY, z PE a PP

 • Ochrana dýchacích ciest

  K dosiahnutiu optimálnej ochrany pred plynmi, parami a časticami je treba používať zodpovedajúcu ochranu dýchacích ciest. V našej ponuke sú ľahké lakovnícke polomasky najvyššej kvality, polomasky s externým prívodom vzduchu, celohlavové masky a v neposlednom rade všetky druhy filtrov.

 • Obaly a ochrana proti korózií

  Obaly a ochrana proti korózií

  Veľkoobchod- obalové materiály s inhibítormi korózie VCI - klasické obalové materiály - vysušovadlá (pohlcovač vlhkosti) Špeciálne obaly a prostriedky s VCI na ochranu proti korózii - rozdelenie Protikorózne papiere: - Propatech - Branorost - Multiguard - Ferrogard - Branocop Protikorózne fólie: Branofol, Propatech fólia Protikorózne oleje a roztoky: Branorol, Branoral Materiály na ochranu proti korózii pri preprave a skladovaní - barierové fólie - vysúšadlá, silikagél - oleje Branotec - roztoky Branoral - papiere Silverbrite Klasické obalové materiály Fólie: - LD - PE fólie a výrobky z n...

 • OCHRANA OSÔB A MAJETKU

  Naša spoločnosť ponúka fyzickú ochranu objektov, ktorá je zameraná na zisťovanie oprávnenosti ku vstupu, zamedzeniu rozkrádania, ochranu a udržiavanie verejného poriadku a ďalšie činnosti podľa požiadavky zákazníka.Taktiež ochranu osôb. Jedná sa o ochranu počas 24 hodín, počas služobných ciest, obchodných jednaní, alebo počas organizovania rôznych akcií (koncerty, festivaly, firemné zasadania a pod).

 • Esslabondex-profesionálne ošetrenie vlasov,ochrana pri chemickej úprave/farbenie,trvalá,melírovanie.

  Esslabondex-profesionálne ošetrenie vlasov,ochrana pri chemickej úprave/farbenie,trvalá,melírovanie.

  ESLABONDEXX™ - PERFECT HAIR s.r.o – Pod Párovcami 3A, 921 01 Piešťany, mobil: 0918 696 006, ? Profesionálne ošetrenie vlasov, ktoré zabráni poškodeniu vzniknutom pri chemickom procese ? Použitie produktov neovplyvní dobu pôsobenia, spôsob použitia alebo želaný výsledok ? Produkt sa vmieša do farbiacej zmesi ? Vlasy posilní, čím zabráni ich lámaniu; vlasy ostanú hebké a hodvábne jemné ? Vhodné pre klientky, ktoré majú chemicky ošetrené vlasy od farbenia a zosvetlenia, po trvalú preparáciu alebo vyrovnanie vlasov ? Vždy 1 ml na každých 10 g farby; pri pomere miešania 1:2 – inštrukcie v návode na použitie ? Pri vmiešaní, ob...

 • Ochrana pred požiarmi (OPP)

  Služby technika požiarnej ochrany sú zabezpečované v následnom rozsahu: - Posúdenie stavu ochrany pred požiarmi - audit - Vykonávanie ochrany pred požiarmi odborne spôsobilou osobou - technik PO - Vykonávanie pravidelných štvrťročných previerok - Kontrola dodržiavania predpisov o ochrane pre požiarmi - Vypracovanie, vedenie a kontrola požadovanej dokumentácie - Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru - Vykonávanie odbornej prípravy zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok - Vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi spojené s overovaním vedomostí - Odborné poradenstvo - Vybavenie pracovísk požiarnym...

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

  Neoddeliteľnou súčasťou poskytovaných služieb je: - Úvodný audit - Činnosť autorizovaného bezpečnostného technika - Kontolná činnosť v oblasti BOZP a bezpečnosti technických zariadení - Odborné poradenstvo - Vypracovanie, vedenie a kontrola požadovanej dokumentácie - Posudzovanie rizík / hodnotenie nebezpečenstiev - Vykonávanie pravidelných previerok stavu BOZP na všetkých pracoviskách zamestnávateľa - Spracovanie postupov prác - Overovanie vedomostí zamestnancov po školení - Vybavenie pracovísk bezpečnostným označením - Vykonávanie kontrol na požitie alkoholických nápojov - Evidencia a registrácia pracovných úrazov

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

  - výkon bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku - dodanie všetkých druhov bezpečnostného značenia - výkon zhodnotenia stavu ( audit ) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - školenie zamestnancov pracujúcich vo výškach a nad hĺbkou do 5m - vykonávanie školení vodičov referentských vozidiel a medzinárodnej kamiónovej dopravy - právne poradenstvo v oblasti BOZP, Zákonník práce - Tlmočenie a preklad školení, dokumentácie do anglického a talianskeho jazyka

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

  - výkon autorizovaného bezpečnostného technika - výkon bezpečnostnotechnickej služby (BTS) - zastupovanie právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa pri kontrole inšpekciou práce ( inšpektorát práce ) - vypracovanie a vedenie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - vypracovanie hodnotenia nebezpečenstiev z pracovného procesu - vypracovanie analýzy rizík podľa OHSAS: 18001, formou komplexnej metódy podľa pracovných zaradení - komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, hygieny práce - sledovanie a doplnenie legislatívnych zmien, následné doplnenie do dokumentácie bezpečnosti a ochrany ...

 • Ochrana pred požiarmi

  - zabezpečenie dodania požiarnotechnických zariadení a prostriedkov na hasenie (požiarne uzávery, požiarne vodovody, hasiace prístroje, EPS,SHZ) - zabezpečenie vypracovania protipožiarnej bezpečnosti stavby (požiarny projekt vypracovaný špecialistom PO) - vypracovanie a vedenie dokumentácie podľa charakteru objektu a činností z pohľadu ochrany pred požiarmi, preventívne protipožiarne prehliadky objektov a pracovísk - zabezpečenie kontroly požiarnotechnických zariadení (požiarne dvere, klapky, EPS, SHZ) - kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu - dodanie všetkých druhov požiarneho značenia - školenie osôb bez elektrotechnickéh...

 • Ochrana pred požiarmi (OPP)

  Ochrana pred požiarmi (OPP)

  - výkon technika požiarnej ochrany - poradenstvo a zabezpečenie OPP pri realizácii stavby, pri ich užívaní ako aj pri zmene užívania stavby - vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby - vypracovanie a vedenie dokumentácie podľa charakteru objektu a činností z pohľadu ochrany pred požiarmi, preventívne protipožiarne prehliadky objektov a pracovísk - sledovanie a doplnenie legislatívnych zmien, následné doplnenie do dokumentácie zákazníka - výkon školení a odbornej prípravy v zmysle legislatívy ochrany pred požiarmi - spracovanie povinností do zmlúv z ochrany pred požiarmi vlastných objektov, nájmu a prenájm...

 • Ochrana pred požiarmi

  - v oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom technika / špecialistu požiarnej ochrany, - v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Bezpečnostnotechnickou službou, ktorú vykonáva bezpečnostný alebo autorizovaný bezpečnostný technik, - v oblasti výchovy a vzdelávania zamestnancov organizovaním školení a kurzov.

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

  Dve oblasti, s ktorými sa každý z nás určite stretol. Jednoznačne najdôležitejšiu úlohu plnia v pracovnej oblasti, čo neznamená, že v súkromí tieto vedomosti a zručnosti nepotrebujeme. Je dôležité venovať im zvýšenú pozornosť, čo je náročné na čas, vzdelávanie; sledovanie legislatívnych zmien a novelizácií právnych predpisov a noriem. Z tohto dôvodu Vám chceme zjednodušiť život poskytovaním komplexných služieb v daných oblastiach.

 • Ochrana dřeva před plísněmi, hnilobou a hmyzem - Povrchová impregnace dřeva namočením v kotli

  Ochrana dřeva před plísněmi, hnilobou a hmyzem - Povrchová impregnace dřeva namočením v kotli

  › Povrchová impregnace dřeva namočením v kotli * ochrana dřeva (smrk, borovice a dalších) proti dřevokazným houbám, plísním a hmyzu * vhodný způsob ochrany pro řezivo, truhlářské výrobky, případně palisády * průnik impregnační látky maximálně 1až 3mm do průřezu * technologie spočívá pouze v namočení dřeva, pro zkvalitnění této metody se využívá systém krátkých podtlaků a přetlaků Impregnační látky: U tohoto způsobu je možno použít pouze látky, které jsou mísitelné ve vodě: Wolmanit CX10 nebo Korasit CK (s fixací) * upravujeme vlastní materiál i materiál dovezený zákazníkem pro opracován...

 • Ochrana dřeva před plísněmi, hnilobou a hmyzem - Hloubková impregnace dřeva

  Ochrana dřeva před plísněmi, hnilobou a hmyzem - Hloubková impregnace dřeva

  › Hloubková impregnace dřeva * nejspolehlivější ochrana dřeva proti dřevokazným houbám, plísním a hmyzu po dobu desítek let * impregnace rozličných druhů dřevin (borovice, smrk, buk, dub i ostatní) * průnik impregnační látky vybraných dřevin až do několika centimetrů průřezu * konzultace speciálních technologií impregnace ve spolupráci s Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským Praha Černá impregnace: Proces, při kterém používá jako impregnační látka impregnační olej Wei-B (do 50 volných benzopyrenů). V této lince impregnujeme pražce, sloupy a palisády. Bílá impregnace: V procesu, se impregnuje vodou ...

 • Ochrana sluchu

  - Chrániče - Jednorázové chrániče

 • Ochrana zraku a hlavy

  - Okuliare - Štíty - Prilby

 • Ochrana zraku

  Ochrana zraku

  Drôtený štít VM85 V ponuke samotný drôtený štít. V kombinácii s držiakom štítu poskytuje ochranu tváre Materiál: oceľ EN 1731 Ochranný štít Š-P 28 Ochranný štít s náhlavným nosičom, určený na ochranu očí a tváre proti pomaly letiacim častiam s dopadovou rýchlosťou max. 0,56 J, súčasne chráni dýchacie ústrojenstvo pred priamym vdýchnutím mechanických častíc, umožňuje súčasné použitie dioptrických okuliarov, nechráni proti postriekaniu kvapalinou. Materiál: PMMA (plexisklo), hrúbka 2 mm EN 166 Ochranný štít Š–P 29 Ochranný štít s náhlavným nosičom, určený na ochranu očí a tváre proti pomaly letiacim častiam s ...

 • Ochrana pred požiarmi

  Ochrana pred požiarmi

  Prostredníctvom služieb špecialistu požiarnej ochrany a technika požiarnej ochrany Vám pomôžeme splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov. Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov, upozorniť Vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi. Naša organizácia zabezpečuje Služby technika požiarnej ochrany v zmysle § 9 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. - vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehlia...

 • Ochrana sluchu

  Ochrana sluchu

  Mušlové chrániče sluchu ATOL Mušlové chrániče sluchu s čalúnením, tvarované i pre lesnícky komplet. Farby: červená Mušlové chrániče sluchu Peltor H520A-407-GQ Mušlové chrániče sluchu Optime II s náhlavným pásikom, vytvorený pre veľmi hlučné prostredie a dokážu tlmiť i extrémne nízke frekvencie na maximum, tesniaca línia je vyplnená jedinečnou kombináciou peny a kvapaliny, výsledkom je optimálne tesnenie a malý tlak v mieste dotyku, čo znamená pohodlie i pri dlhodobom používaní, tesniaca línia má otvory pre vetranie a je potiahnutá vzorovanou hygienickou fóliou. Použitie: pre prostredia so značným priemyslovým hlukom, k stavebným...

 • Ochrana hlavy

  Ochrana hlavy

  Prilba JSP pre prácu vo výškach Krátky štít, osembodové textilné uchytenie, trojbodový podbradný pásik, kožený potný pásik, teplotná odolnosť -20°C až +40°C, chráni proti prieniku prúdu 1000 V a 440 Vac, hmotnosť 390 g, životnosť 5 rokov, veľkosť 53 - 64 cm. Materiál: polyetylén Prilba STAVBÁR Ochranná dielektrická prilba pre stavby a priemysel, ľahká, štvorbodové textilné uchytenie, elektrická izolačná schopnosť do 440 Vac, teplotná odolnosť: -20°C až +50°C, hmotnosť 340 g, životnosť 3 roky, veľkosť 53 - 62 cm. Materiál: HDPE EN 397

 • Civilná ochrana

  Civilná ochrana

  Prírodné katastrofy existovali, existujú a i v budúcnosti budú existovať, ale vo svojich ničivých účinkoch sa dynamicky spájajú s negatívnymi dopadmi havárií a kríz spôsobených človekom. Preto je v prvom rade nutné pochopiť nebezpečenstvá spojené s každou ľudskou aktivitou, ohrozenia a riziká, ktoré z nich plynú pre zúčastnených, ale aj pre celé ľudstvo. Ľudia si často krát uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie a majetok, až keď sa stanú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky týchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podc...

 • Ochrana dýchacích ciest

  Ochrana dýchacích ciest

  Celotvárová maska 3M 6800 Ľahká, dobre vyvážená, pohodlná, ekonomická, jednoduché použitie, nenáročná údržba, prispôsobivé náhlavné pásy, bajonetový pripevňovací systém pre 2 filtre umožňujúci rýchlu a jednoduchú výmenu filtrov, môžu sa použiť všetky filtre z radu 3M 2000, 5000 a väčšina filtrov z radu 6000, široký uhol rozhľadu s polykarbonátovým zorníkom, odolná proti poškriabaniu a chemikáliam, možnosť objednania náhradných dielov. Veľkosti: M, S, L EN 136 Filter V ponuke rôzne filtre podľa typu masky. Ceny na vyžiadanie. Polomaska 3M 4251 Bezúdržbová, pohodlná ochrana proti plynom, výparom a časticiam, trieda ochran...

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

  - spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov (spoločná previerka pracovísk z pohľadu BTS, traumatologický plán, smernice na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP, menovacie dekréty, ...) - vykonávanie školenia zamestnancov o BOZP v predpísaných termínoch:vstupné a periodické školenie pracovníkov s overením vedomostí, vstupné a periodické školenia vedúcich zamestnancov s overením vedomostí, školenia zástupcov zamestnancov s overením vedomostí, o školenia vodičov motorových vozidiel ( referentskí vodiči ) - vykonávať odbornú poradenskú činnosť pre zamestnávateľa, ako aj ostatných ve...

 • Ochrana proti korozi

  Nabízíme široký sortiment přípravků proti korozi používané jak v nátěrových hmotách, tak pro dočasnou ochranu proti korozi. Sortiment tvoří kvalitní produkty firem Halox (USA) a C.H.ERBSLOEH (SRN). U produktů firmy Halox poskytujeme i směrné receptury nátěrových hmot.

 • STOP-MACH - Ochrana striech pred machom

  STOP-MACH - Ochrana striech pred machom

  Tvarovateľný medený pás STOP-MACH zabraňuje vzniku machu na Vašej streche. Za pomoci butylového úchytného lepiaceho pásu, zabezpečí perfektný a trvalý spoj medzi škridlou a medeným pásom. Za pomoci dažďa a špeciálnej povrchovej úpravy vzniká čistiaci efekt na báze uvoľňovania síranu meďnatého. Cenník STOP MACH do 49m - 10,90€/bm od 50m - 10,00€/bm od 100m - 9,50€/bm od 150m - 8,90€/bm od 200m - 8,50€/bm od 300m - 8,20€/bm Ceny su uvedené bez DPH V cenách nie sú zahrnuté prepravné náklady // Cenník montáže STOP MACH do 49m - 8,00€/bm nad 75m - 7,00€/bm nad 100m - 6,00€/bm nad 125m - 5,00€/b...

 • Ochrana proti korozi

  Ochrana proti korozi

  Antikorozní fólie je polyetylenová fólie vyztužená mřížkou a nasycená z jedné strany kontaktně - vypařovacími inhibitory koroze. Fólie je dodávána standardně v modré barvě, (jsou možné i jiné barevné varianty, možnost umísténí loga zákazníka) vyztužená mřížka má bílou barvu. Inhibitor koroze je ve vnitřní straně nábalu fólie, tj. Na té straně, která má výrazněji viditelnou bílou mřížku. Antikor chrání železné kovy, slitiny železa, hliník a jeho slitiny, zinek a barevné kovy před korozí při skladování a pŕi vnitrozemském i zámořském transportu.

 • Ochrana přepravovaného zboží

  Ochrana přepravovaného zboží

  Vysoušecí a výplňové materiály: - Vysoušedla zaručují ochranu přepravovaného zboží proti vzdušné vlhkosti jak v přepravních obalech, tak v přepravních skříních dopravních prostŕedků nebo kontajnerech. - Výplňový materiál FLO-PAK GREEN - má světle zelenou barvu a dobře známý uzavřený osmičkový tvar, který nabízí produktu dokonalou ochranu. Tento rychle použitelný obalový materiál vyplňuje okamžitě veškeré dutiny v krabici a může snadno ochránit těžké a nepravidelně tvarované výrobky během přepravy a skladování.

 • Ochrana dýchacích ciest

  Respirátory, filtre, polomasky, masky, ventilačné a dýchacie prístroje

 • Bezpečnosť - Ochrana majetku

  • Bezpečnosť prostredia ( ucelené územia, priestory, objekty ) • Sprostredkovanie projektovania a montáže zabezpečovacích systémov • Zabezpečovacie systémy ( EPS, Alarmy ) projektovanie, montáže • Rozmiestňovanie hasiacich prístrojov, kontrola funkčnosti hydrantov, umiestňovanie symbolov

 • Bezpečnosť - Ochrana osôb

  •Ochrana očí: ochranné okuliare alebo štít. •Ochrana tela: pracovný odev a bezpecnostná obuv. •Ochrana rúk: rukavice.

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci = BOZP

  Bezpečnostnotechnické služby: Výkon činností autorizovaného bezpečnostného technika (ABT). Výkon bezpečnostnotechnickej služby (BTS). Vykonávanie koordinátora bezpečnosti pri stavebnej činnosti. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce (BOZP), mimo banskej činnosti. Výchova a vzdelávanie (školenia, kurzy) v oblasti elektrotechniky (§ 20 a/alebo § 21 a/alebo § 22 a/alebo § 23 a/alebo § 24), vrátane vydávania príslušných dokladov. Vzdelávanie zástupcov zamestnancov pre BOZP.

 • Ochrana pred požiarmi OPP

  ?vypracovanie dokumentácie OPP na mieru a komplexné zabezpečovanie služieb na mieru v súlade s najnovšími predpismi prostredníctvom našich technikov požiarnej ochrany ?základná odborná príprava členov hasičských jednotiek ?kontroly hasiacich prístrojov ?kontroly nástenných hydrantov ?kontrola a čistenie komínov ?technik požiarnej ochrany ?audit požiarnej ochrany ?zabezpečenie požiarnej ochrany v obci ?Protipožiarna bezpečnosť stavieb

 • Ochrana dreva

  Nátery a lazúry na drevo, drevené konštrukcie a drevené prvky, ktoré dodávajú drevinám nové vlastnosti a zároveň drevo chránia.

 • Ochrana životného prostredia (OŽP)

  V zmysle zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch zabezpečujeme: a) analýzu reálneho stavu v odpadovom hospodárstve a návrh postupu a riešenia nedostatkov, b) zabezpečenie Vašej činnosti v súlade s platnou legislatívou: - súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, - zmluvný vzťah s oprávnenou odberateľskou organizáciou pre likvidáciu nebezpečných odpadov, - havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, c) vypracovanie Programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadov, d) vypracovanie Identifikačných listov...

 • Ochrana pred požiarmi (OPP)

  a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch odberateľa, b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok na týchto miestach, c) vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi zamestnancov a vedúcich zamestnancov a odbornej príprave protipožiarnych hliadok, d) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi.

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

  ?vykonávanie pravidelných preventívnych prehliadok v objektoch, priestoroch a na pracoviskách odberateľa, ?vykonávanie vstupného a periodického školenia všetkých zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ?posúdenie rizika a hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného prostredia a pracovného procesu na pracoviskách odberateľa, ?vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (interné smernice, prevádzkové predpisy, . . .), ?vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárii a porúch technických zariadení, ?vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie bezpečn...

 • Odstraňovanie a ochrana pred GRAFFITI

  Ponúkame kompletné riešenie problematiky odstraňovania a ochrany pred GRAFFITI na základe individuálnych potrieb zákazníka. Predovšetkým vďaka ochranným náterom je možné znížiť náklady na udržiavanie čistej fasády (napr. bez premaľovávania).   Používané prostriedky spĺňajú prísne európske ekologické normy, pôsobia bez poškodenia čisteného povrchu, sú paropriepustné, vodostále a okrem ochrany proti graffiti chránia ošetrené časti objektu aj voči vplyvom poveternostných podmienok, ÚV žiareniu, exhalátom, kyslým dažďom a posypovým materiálom.

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci /BOZP/

  •Poradenstvo v oblasti BOZP •Odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených technických zariadeniach tlakových a elektrických •Autorizovaný technik BOZP; bezpečnostnotechnické služby v rozsahu Zák.č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov, ev.č. oprávnenia: BTS-000014-06 •Šetrenie úrazov, vypracovanie dokumentácie BOZP, školenie o BOZP

 • Ochrana pred požiarmi / OPP/

  •Obchodná činnosť s hasiacimi prístrojmi a požiarnou technikou •Odborné prehliadky a skúšky požiarnych vodovodov a hydrantov •Tlakové skúšky požiarnych hadíc •Kontrola, odborné skúšky, prehliadky a montáž požiarnych uzáverov •Montáž, opravy a revízie filtroventilačných zariadení •Montáž, opravy a revízie požiarnych klapiek •Technik požiarnej ochrany v rozsahu Zák.č. 314/2001 Z.z. (školenie PO, vypracovanie dokumentácie PO, preventívne protipožiarne prehliadky objektov) •Špecialista požiarnej ochrany (vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb - „požiarne projekty“) •Vypracovanie analýz a dokumentácie...

 • Ochrana hlavy

  Ľahká polyetylénová ochranná prilba. Škrupina prilby je zavesená na plastovom náhlavnom kríži v 6-tich bidoch. Vhodná na prácu aj v zimnom období.

 • Ochrana sluchu

  V ponuke sú rôzne typy chráničov sluchu a protihlukových zátok.

 • Ochrana zraku

  Ochranné okuliare a štíty s náhlavnými držiakmi pre bezpečnú prácu. Možnosť individuálneho nastavenia.

 • Ochrana kabelů a inženýrských sítí

  Ochrana kabelů a inženýrských sítí

  Pro ochranu kabelů a inženýrských sítí firma vyrábí plastové kabelové žlaby KZ VT1 v několika provedeních, plastové zákrytové desky KD VT1, optochráničky různých barev s rozlišovacími pruhy a možností potisku dle přání zákazníka. Mezi tradiční odběratelské odvětví patří energetika, telekomunikace, výstavba železnic, rozvody plynu , vody, ...

 • Protikorózna ochrana studeným zinkovaním

  Nástreková hmota ZINGA alebo dvojzložkový základný náter MG 46 sa používa ako primárny alebo finálny náterový systém antikoróznej ochrany kvových konštrukcií, oceľových objektov, mostov, lodí a iných kovových výrobkov, ktoré podliehajú pôsobeniu atmosferickej korózie. K vzhľadom k vysokému obsahu zinku / 96 až 98 % / je možné systém využiť ako výbornú náhradu metalizácie zinkom alebo žiarového pozinkovania.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Ochrana očí 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.