Bc. Anna Mičudová

Bc. Anna Mičudová

Prečo práve outsourcing?

* odovzdanie vnútropodnikových aktivít, ktoré zvyčajne nesúvisia s hlavnou činnosťou podniku, SZČO a s tým súvisiaca:

* úspora nákladov - nemusíte vytvárať pracovné miesto a tak prijímať novú osobu na pozíciu účtovníka/-čky, zabezpečovať technické a materiálne vybavenie pracovného miesta, preškoľovať zamestnancov

* absencia časového výpadku v dôsledku práceneschopnosti, dovolenky

* špecializácia pre rôzne oblasti účtovníctva, daní, miezd

* časová presnosť, pri dodržiavaní daňových termínov, termínov do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne

Prečo práve my?

* ponúkame Vám komplexné služby v oblasti spracovania jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovania miezd, personálnej agendy a ekonomického poradenstva vrátane administratívnej práce s nimi súvisiacej

* účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, všetkých daňových a sociálnych zákonov

* vždy a všade presadzujeme Vaše záujmy

* úradné formality vybavíme za Vás


Našou prioritou je
- SPOKOJNOSŤ KLIENTA
- KVALITNÁ PRÁCA
- SPOĽAHLIVOSŤ
- DISKRÉTNOSŤ.

Zverte Vaše aktivity do našich rúk a my sa Vám odvďačíme ušetreným časom i peniazmi!!!


Vaše účtovníctvo spracujeme v programoch od spoločnosti Kros a. s. .

Jednoduché účtovníctvo v programe Alfa a podvojné účtovníctvo v programe Omega.JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO obsahuje:

* peňažný denník - zápis účtovných prípadov
* pokladničná kniha - zápis príjmov a výdavkov
* evidencia majetku
* evidencia interných dokladov
* kniha záväzkov a pohľadávok - zoznam faktúr, prehľad o úhradách a neuhradených faktúrach
* evidencia DPH, daňové priznanie
* ročná účtovná závierka - zostavovanie ročných výkazov, výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz
o majetku a záväzkoch
* mesačné výkazy na požiadanie klienta
* daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôbPODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO obsahuje:

* spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo
* hlavná kniha - zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska
* účtovný denník - chronologický zápis účtovných prípadov
* evidencia záväzkov a pohľadávok - zoznam faktúr, prehľad o úhradách a neuhradených faktúrach
* evidencia majetku
* evidencia interných dokladov
* evidencia DPH, daňové priznanie
* evidencia pokladničnej knihy
* ročná účtovná závierka - zostavenie ročných výkazov (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)
* mesačné výkazy na požiadanie klienta
* daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb


Mzdy Vašich zamestnancov ako i odvody do sociálnej, zdravotnej poisťovne vrátane rôznej personálnej agendy spracujeme v programe Olymp od spoločnosti Kros a. s.

.

MZDOVÁ AGENDA obsahuje:

* spracovanie mesačných miezd pre zamestnancov v hlavnom a vedľajšom pracovnom pomere podľa platnej legislatívy
* zostavy - výplatné pásky, výplatné listiny, rekapitulácie, prehľad dovoleniek
* vedenie osobných spisov zamestnancov
* výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, doplnkového dôchodkového poistenia, zdravotného poistenia, daňového úradu
* spracovanie bankových príkazov na úhradu miezd zamestnancom, poistným fondom a odvod dane
* ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti
* ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
* vystavovanie potvrdení o príjme na žiadosť zamestnanca
* štatistické hlásenia týkajúce sa miezd a personalistikyPERSONÁLNA AGENDA obsahuje:

* administratívu spojenú s prijímaním, zmenami a uvoľňovaním zamestnancov pracovné zmluvy, dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohody o zmene pracovnej zmluvy, dohody o rozviazaní pracovného pomeru, zápočtové listy)
* dohody o hmotnej zodpovednosti
* zakladanie, vedenie a archiváciu osobných spisov
* nahlasovanie nových zamestnancov do poisťovní

Dobre fungujúca daňová správa podniku, ako aj podnikateľa – živnostníka je dôležitou súčasťou rastu, prosperity a zároveň úspešnosti na trhu.

Zabezpečujeme dodržiavanie všetkých zákonom stanovených povinností.

Ponúkame:

* spracovanie daňového priznania - daň z príjmov právnických osôb
* spracovanie daňového priznania - daň z príjmov fyzických osôb
* spracovanie daňového priznania - daň z pridanej hodnoty
* spracovanie súhrnného výkazu dane z pridanej hodnoty
* spracovanie daňového priznania - daň z motorových vozidiel
* spracovanie daňového priznania - daň z nehnuteľností
* spracovanie jednorázového daňového priznania

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo 0908 / 150 555, 0903 / 736 366, najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Bc. Anna Mičudová 2004 - 2020 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.