BENOL Trade, s. r. o.

BENOL Trade, s. r. o. ponúka  • Naftové čerpadlá na sudy a kontajnery

   Naftové čerpadlá na sudy a kontajnery

   - čerpadlá - výdajné stojany - pumpy - počítadlá

  • Hadice pre PHM

   Hadice pre PHM

   - pre výdajné stojany: - koaxiálne - naftové - benzínové - pre cisternové prepravníky: - výdajové / DN 80, DN 100 - rekuperačné / DN 50 - pre železničné vagóny

  • Príslušenstvo pre PHM

   - poistné armatúry - šrobenia a armatury - filtre - odlučovače vzduchu - odlučovače vzduchu - spätné ventily - ukostrovacie bubny - zemniace samonavíjacie bubny

  • Opravy prietokových madiel

   Opravy prietokových madiel

   Bežné aj generálne opravy, preskúšanie, zoradenie a úradné overenie meradiel PHM ADAST, HEFA.

  • Izolácie manipulačných plôch

   Izolácie manipulačných plôch

   - izolácie manipulačných stáčacích plôch, nádrží a jímok špeciálnymi fóliami proti prieniku ropných látok. - vydanie potrebných certifikátov. - napojenie manipulačných plôch na podzemnú havarijnú nádrž.

  • Podzemné nádrže pre PHM

   Podzemné nádrže pre PHM

   Firma BENOL TRADE, s.r.o. dodáva skladovacie nádrže o objeme od 1 m? do 100 m? používaných predovšetkým pri skladovaní pohonných hmôt a úkapov pri čerpacích staníciach. Nádrže odpovedajú všetkým ekologickým a hygienickým predpisom a normám STN 753415, STN 322030 a normám DIN 6608, DIN 6616. Popis nádrží Plášť nádrže je tvorený z pozváraných zkružených plechov s prizváranými klenutými dnami. Hrúbky stien a hrúbky klenutých dien vnútorného a vonkajšieho plášťa sú popísané v tabuľke č.1.

  • Nádrže kompakt pre neverejný výdaj motorovej nafty

   Nádrže kompakt pre neverejný výdaj motorovej nafty

   Tento typ čerpacej stanice je vhodný najmä pre menšie poľnohospodárske družstvá, závody, dopravné a stavebné firmy a pod. Popis Kompaktná čerpacia stanica je určená pre výdaj a skladovanie horľavých kvapalín II-IV. stupňa. Čerpacia stanica KOMPAKT sa skladá z ocelovej dvojplášťovej nádrže o objeme od 3,5 m? do 16 m? (vonkajší plášť plní funkciu havarijnej jímky), nosnej konštrukcie, zakrytého uzamykateľného výdajného miesta, plniacej armatúry, mernej armatúry, čidla maximálnej hladiny a ukazovateľa stavu PHM. Medziplášťový priestor nádrže je natlakovaný dusíkom na 50kPa a pretlak signalizovaný manometrom. Plnenie Plnenie sa vykon...

  • Nadzemné nádrže NDNE

   Nadzemné nádrže NDNE

   Čerpacia stanica PHM v najjednoduchšom prevedení pre verejný aj neverejný výdaj je určená pre väčšie poľnohospodárske družstvá, stredné závody, dopravné a stavebné firmy a pod. Spoločnosť BENOL Trade, s.r.o. je jedinou autorizovanou spoločnosťou pre dodávku a montáž nádrží NDNE pre SR. Popis NDNE 01 Nadzemná čerpacia stanica je určená pre výdaj a skladovanie horľavých kvapalín I.-IV. stupňa. Nadzemná jednotka sa skladá z oceľovej ležatej dvojplášťovej nádrže valcového tvaru o objeme od 3,5m? do 25m? (vonkajší plášť plní funkciu havarijnej jímky). Na požiadanie zákazníka dodávame valcové nádrže až do objemu 100m?. Ďalej je n...

  • Tankovací automat Minitank

   Tankovací automat Minitank

   Použitie - bezobslužné čerpanie nafty 24 hodín denne - identifikácia dvoma kartami (osoba, vozidlo) - možnost zadania stavu tachometru a čísla objednávky - možnost pripojenia merania hladín - spracovanie a archivácia tankovacích záznamov Výhody - vyrobené z nerezového materiálu - výdajná pištoľ s otočnou spojkou - presná evidencia jednotlivých odberov - prenos údajov pomocou SD FLASH kariet - exporty údajov do rôznych formátov Popis MINITANKU Minitank je samostatné kompaktné výdajné zariadenie obsahujúce motor, čerpadlo, prietokový merač, výdejnú hadicu s otočnou spojkou a s automatickou pištoľou a riadiacu elektroniku - tankovac...

  • Predaj výdajných stojanov na palivá

   Predaj výdajných stojanov na palivá

   Výdajný stojan X-MATIC Samoobslužný výdajný stojan PHM - výdaj pomocou čipových kariet - prepojenie s PC Výdajné stojany na kvapalné palivá SHARK BMP 500.S 1 až 2 produktové výdajné stojany Výdajné stojany SHARK BMP 2000.SS (Small) 1 produktové výdajné stojany s výškou 1600 mm - najlacnejšie prevedenie 1-produktového stojanu Výdajné stojany na kvapalné palivá SHARK BMP 2000.SI (ISLAND) 1 a 2 produktové výdajné stojany s novým proporcionálnym displejom s výškou 1600 mm - hlasový výstup (reproduktory) Výdajné stojany na kvapalné palivá BMP 500.SX - ECONOMY 2 produktové výdajné stojany s výškou 1400 mm - najlacnejšie prevede...

  • Mobilné kontajnery MPH

   Mobilné kontajnery MPH

   - kontajner je certifikovaný na prepravu podľa normy ADR 332019 a STN 650201 pre horľaviny II. a III. triedy (nafta, oleje a pod.) - je vhodný pre malé firmy a to hlavne pre zásobovanie strojov a techniky pri výjazdoch mimo firmu - objem kontajnera: 1000 l - mobilný kontajner zostava sa skladá z: - 1000 litrového kontajnera - výdajného zariadenia CUBE alebo ST - 4 m hadica - automatická výd. pištoľ - prietokomer - čerpadlo - nosná doska resp. skriňa zostavy - výkon 56 až 70 l/min - napájanie 230 V alebo 12 a 24 V - dĺžka hadice podľa požiadavky - možnosť prepojiť viac kontajnerov s výdajom na 1 čerpadlo

  • Predaj IBC kontajnerov

   Predaj IBC kontajnerov

   Táto najdostupnejšia zostava sa skladá z kontajneru o objeme 1.000 litrov a kompletného výdajného zariadenia, určeného špeciálne pre výdaj AdBlue®. Rýchlosť výdaja 40 litrov / min. Automatická výdajná pištoľ. Digitálny displej. Požiadajte si o cenovú ponuku. Čo to je AdBlue®? AdBlue® je číra bezfarebná kvapalina zložená z 32,5% vodného roztoku syntetickej močoviny s vysokou chemickou čistotou. AdBlue nie je nebezpečné pre zdravie človeka ani pre životné prostredie. Prečo sa AdBlue® používa? AdBlue® znižuje množstvo škodlivin vo výfukových plynoch, a preto umožňuje splnenie smernice EURO 4, ktorá platí od 1. januára 2005. V princip...

  • OCIO - Kontinuálne meranie hladín v nádržiach

   OCIO - Kontinuálne meranie hladín v nádržiach

   OCIO je elektronický prístroj pre neustále sledovanie hladiny kvapaliny v nádržiach. Tento systém je vhodný pre naftu, topné oleje a pod. - hladinu kvapaliny v nádrži vyjadruje na vyhodnocovacej jednotke s LCD displejom a klávesnicou - displej ukazuje aktuálnu výšku hladiny v mm, objem daný v litroch i percentuálne vyjadrenie stavu v nádrži. - umiestnenie jednotky - vzdialenosť až do 50 metrov od nádrže - možnosť montáže aj pri plnej nádrži - vhodné pre všetky typy nádrží - nízka obstarávacia cena - jednoduchá obsluha (bez nutnosti používania mernej tyče)

  • Vídajné pištole pre PHM

   Vídajné pištole pre PHM

   Veľkovýdajová pištoľ HEFA V 187.40 Výdajná pištoľ HEFA V 195.32 Výdajná pištoľ HEFA V 197.20 Výdajné pištole ELAFLEX - ZVA - ZVA Slimline - výdajné pištole bez odsávania pár. - ZVA 25 - naftové pištole so zvýšeným prietokom. - ZVA 200 - GR - výdajné pištole s odsávaním pár.

  • Projektová dokumentácia Vašej čerpacej stanice

   Projektová dokumentácia Vašej čerpacej stanice

   Vypracujeme Vám štúdiu alebo kompletnú projektovú dokumentáciu Vašej čerpacej stanice v rozsahu pre územné konanie, stavebné povolenie resp. realizáciu. Disponujeme typovými projektami, ktoré Vám vieme poskytnúť a poradiť najlepšiu alternatívu umiestnenia ČS. Projektovú dokumentáciu Vám vypracujeme v jednotlivých profesiách: - technológia - stavebná časť - statika - požiarna ochrana - elektro časť - zdravotechnika

  • Servis čerpacích staníc PHM

   Servis čerpacích staníc PHM

   - kalibrácia s nastavením meradiel PHM - preventívne prehliadky, kontrolné odmery na všetkých typoch výdajných stojanov PHM - zabezpečenie úradného overenia objemových prietokových meradiel PHM s vydaním certifikátu podľa zákona č. 142/2000 Z.z. - opravy objemových prietokových meradiel, výdajných pištolí a príslušenstva pre PHM - servis výdajných stojanov PHM ADAST, Tatsuno-Benč a iných.

  • Revízie nádrží PHM

   Revízie nádrží PHM

   - zabezpečenie kalibrácie nádrží laserom s vydaním kalibračných tabuliek - pravidelné odkaľovanie nádrží - čistenie nádrží, skúšky tesnosti, meranie hrúbky stien ultrazvukom s vydaním protokolov o technickom stave nádrží podľa STN 75 3415 a STN 650201 - nátery nádrží

  • Vložkovanie nádrží PHM

   Vložkovanie nádrží PHM

   Vložkovanie 1-plášťových nádrží Vykonávame rekonštrukcie Vašich nevyhovujúcich 1-plášťových nádrží na 2-plášťové splňujúce všetky platné zákony a normy. Súčasťou tohto systému je indikátor netesnosti s rozvodmi, špeciálna plastová fólia určená pre daný ropný produkt v nádrži. V medziplášti sa vákuovým prístrojom vytvorí podtlak, ktorý sa tam neustále udržuje a to tak, že sa fólia priľne k stene nádrže. Medziplášťový priestor je vzduchotestne uzatvorený. Pri poklese podtlaku indikačný prístroj hlási opticky aj akusticky netesnosť v systéme. Uvedený systém sa vyznačuje rýchlou montážou a garantovanou 12 ročnou zárukou...

  • Montáže technológií PHM

   Montáže technológií PHM

   - montáž a údržba častí pre sklady, výdajné lávky a nádrže PHM - filtre, odlučovače vzduchu, prehľadítka - nepriebojné poistné armatúry - dvojplášťové potrubia s indikáciou netesností ASF Thomas, SiteSentinel - montáž rekuperácie I. a II. stupňa t.j. pre nádrže a výdajné stojany na benzín - systémy kontinuálneho merania hladín v nádrži SiteSentinel

  • Rekonštrukcie cisternových prepravníkov

   Rekonštrukcie cisternových prepravníkov

   - opravy, rekonštrukcie a servis cestných cisternových prepravníkov PHM - montáž spodného plnenia - montáž zásuvky EuroLINK a sond EuroBiSENS - bezpečnosť a ochrana proti preplneniu - opravy a výmeny pätných ventilov na komorách CA - rekonštrukcie a montáž rekuperácie - opravy, zoradenie a overenie objemových prietokových meradiel (Alfons HAAR, SMITH, SENING, SATAM, LIQUID CONTROLS)

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo 0908 / 150 555, 0903 / 736 366, najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: BENOL Trade, s. r. o. | Ponuka spoločnosti 2004 - 2022 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.