Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s.

Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. ponúka  • Čerpadlo NP 75 Nostalgické

   Čerpadlo NP 75 Nostalgické

   Je svou konstrukcí shodné se základním provedením čerpadla NP 75. Vnější tvary odlitků ze šedé litiny jsou opatřeny ornamenty podporujícími nostalgický vzhled čerpadla i podstavce, který má výšku700 mm a hmotnost cca 18.5 kg.Čerpadla jsou dodávána v černé barvě a dle požadavku lze dodat i další barevné odstíny popř. jejich kombinace.

  • Krbová kamna

   Krbová kamna

   Slouží k místnímu vytápění obytných místností a jsou konstruována na spalování kusového dřeva prohoříváním při občasném přikládání. Může se použít i různý dřevní odpad. V krbových kamnech se nesmí spalovat uhlí, koks a domovní odpad. Kamna jsou svařena z ocelových plechů. V prostřední části kamen ja spalovací komora, jejíž čelní stěna je tvořena velkoplošným speciálním sklem usazeným ve dvířkách. Vnitřní prostor je vyzděn šamotovými tvarovkami. Ve spodní části spalovacího prostoru je jednoduchý pevný rošt. Pod roštem je popelníkový prostor se zásuvkou. Spodní část krbových kamen je využita jako zásobník. Přip...

  • Archivní skříň SNA 7

   Archivní skříň SNA 7

   Je určena zejména k bezpečné úschově a archivaci dokladů, dokumentů, cenných sbírek a dalších utajovaných předmětů a informací. Odpovídá požadavkům vyhlášky číslo 528/2005 Sb. o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků a zákonu číslo 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací. Podle ČSN 91 6012 a certifikačního postupu č. 1 NBÚ spňuje požadavky kladené na bezpečnostní třídu Z 2. Skříň je vybavena závěsy pro umístění celkem šesti vyjímatelných a libovolně přestavitelných poliček. Uzamykání dveří skříně do tří stran zajišťuje trezorový zámek s vysokou bezpečností třídy A dle ČSN P 16 5110.

  • Trezor Buldok 35

   Trezor Buldok 35

   plňuje požadavky ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty - zkoušky proti vloupání. Trezor Buldok 35 má vydán CERTIFIKÁT SHODY vydaný Národním akreditačním orgánem č. 3025 a odpovídá požadavkům kladeným na bezpečnostní třídu II. Trezor Buldok 35 v souladu s vyhláškou Národního bezpečnostního úřadu č. 12/1999 Sb. umožňuje ochranu a ukládání utajovaných skutečností kategorie PT ( přísně tajné ). Korpus a dveře trezoru mají dvouplášťovou konstrukci a jsou opatřeny speciální výplní odolnou případnému napadení a ohnivzdornou izolací. Dveře se uzamykají pomocí rozvorového mechanizmu celkem do tří stran. Čtvrtá strana je...

  • Trezorové skříně na zbraně BULDOK

   Trezorové skříně na zbraně BULDOK

   Skříně jsou určeny k ukládání a bezpečné úschově loveckých, sportovních a dalších druhů dlouhých zbraní v souladu s požadavky dle písmene a) § 2 nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, ze dne 26. června 2002, podle § 79 odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. Skříně splňují novelu zákona o uschovávání zbraní, která platí od 1.1. 2003 a jsou certifikovány ve třídě bezpečnosti Z 2.

  • Sejfy do zdi, nábytku, mobilní sejfy

   Sejfy do zdi, nábytku, mobilní sejfy

   Sejfy s typovým označením (řady) 01.XXXX až 05.XXXX jsou určeny k zabudování do zdi. Sejfy s typovým označením (řady) 06.XXXX až 09.XXXX jsou určeny k instalaci do nábytku nebo jako mobilní sejfy s možností ukotvení ke zdi nebo podlaze. Význam doplňkových číslic v typovém označení: První doplňková číslice (aa.Xaaa) označuje velikost sejfu v rámci typové řady (0 - nejmenší, 9 - největší). Druhá doplňková číslice (aa.aXaa) označuje počet a kvalitu zámků (2 - trezorový motýlkový zámek, 5 - trezorový motýlkový zámek současně s mechanickým kódovým zámkem). Třetí doplňková číslice (aa.aaXa) informuje o uspořádání vnitřního...

  • Trezory do zdi Buldok

   Trezory do zdi Buldok

   Jsou určeny k úschově šperků, peněz, cenin, důležitých dokumentů, případně dalších cenných předmětů. Konstrukční řešení umožňuje jejich zabudování do silných obvodových zdí. Dveře trezoru jsou vyrobeny z ocelového plechu tloušťky 12 mm (typ 41.0, 42.0 – 8 mm) a jsou zasazeny do rámu tloušťky 14 mm (typ 41.0, 42.0 – 10 mm). Dveře jsou pomocí speciálního mechanismu zavírány do tří stran (mimo typ 41.0, 42.0, 41.1, 42.1). Čtvrtá strana dveří je zajištěna pevným záklesem. Tím je dosaženo dokonalého zabezpečení proti vypáčení. Ovládání mechanismu je u trezorů typu 41 trezorovým motýlkovým zámkem, u typu 42.0 a 42.1 kódový...

  • Čerpadlo NP 75 L

   Čerpadlo NP 75 L

   Je nejlehčím a nejmenším typem dodávaného čerpadla. Pracovní píst dodávaný v několika variantách je umístěn přímo ve stojanu čerpadla. Konstrukce čerpadla umožňuje objednat i provedení s odvodněním popř. i provedení s bočním talířem pro upevnění na stěnu. Technické parametry jsou shodné s čerpadlem NP 75. K čerpadlu lze objednat podstavec o výšce 630 mm a hmotnosti 13 kg.

  • Velké nostalgické čerpadlo

   Velké nostalgické čerpadlo

   Vnější tvary odlitků ze šedé litiny jsou opatřeny ornamenty podporujícími nostalgický vzhled čerpadla. Čerpadla jsou dodávána v černé barvě a dle požadavku lze dodat i další barevné odstíny popř. jejich kombinace. Čerpadlo je vybaveno odvodněním.

  • Čerpadlo NP 75 T

   Čerpadlo NP 75 T

   Je nejmenším studničním čerpadlem. Pracovní píst je umístěn přímo ve výtokovém stojanu. Konstrukce čerpadla umožňuje objednat provedení s odvodněním popř. i provedení s bočním talířem pro upevnění na stěnu (NP 75BT). K čerpadlu NP 75 lze objednat podstavec o výšce 630 mm a hmotnosti 13 kg.

  • Čerpadlo NP 75 N-TV

   Čerpadlo NP 75 N-TV

   Svým tvarem vychází z čerpadla NP 75 N. Neslouží však k přímému čerpání vody, ale je určeno k napojení na tlakový rozvod vody a slouží jako dekorativní prvek v místech, kde je požadována dodávka volně vytékající vody z tlakového rozvodu s možností jejího uzavření. Čerpadlo nachází své uplatnění v okrasných zahradách, parcích a hřbitovech.

  • Pracovní válce

   Pracovní válce

   Jsou hlavní součástí seřízení do hloubek pro čerpadla STANDARD. Mezi tělesem válce a přírubou je sací klapka. Uvnitř válce je uložen pracovní píst s manžetou a ventilem. V závislosti na druhu a hloubce studny je volen odpovídající průměr a typ pracovního válce (kopané studny).

  • Dvouválcové stojaté pístové čerpadlo LILA 75

   Dvouválcové stojaté pístové čerpadlo LILA 75

   Lze instalovat na malém prostoru a využít pro volný výtok i výtlak vody bez mechanických příměsí o max. teplotě 40°C. Čerpadlo tvoří dva pracovní válce o průměru 75 mm poháněné stavitelnou pákou. Variabilní konstrukce čerpadla umožňuje široké možnosti jeho využití.

  • Kamna STYL 4

   Kamna STYL 4

   Jsou určena k lokálnímu vytápění menších obytných prostor domů, chat, chalup a to spalováním hnědého uhlí prohřívacím systémem. Možné je i použití palivového dřeva. Svou konstrukcí a provedením odpovídají požadavkům ČSN EN 13 240 (Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů – Požadavky a zkušební metody) a související ČSN 06 1008 (Požární bezpečnost tepelných zařízení). Na čelní straně kamen jsou umístěna litinová přikládací a popelníková dvířka, opatřená tepelně nevodivým manipulačním držadlem a regulací primárního a sekundárního vzduchu. Ovládání posuvného a zároveň otočného roštu se prov...

  • Kamna STYL 6

   Kamna STYL 6

   Jsou určena k lokálnímu vytápění obytných místností domů, chat, chalup a to spalováním hnědého uhlí prohořívacím systémem. Kamna mají varnou plotnu pro vaření a ohřev. Na čelní stěně kamen jsou umístěna litinová přikládací a popelníková dvířka s regulací primárního a sekundárního vzduchu, vybavená tepelně nevodivým držadlem. Na zadní stěně kamen jsou dva otvory s regulací přívodu terciálního vzduchu do topeniště umožňující dokonalejší spalování a tím zlepšující ekonomiku provozu kamen. Ve spodní části je umístěn pojízdný zásobník na palivo. Hrdlo odtahu spalin je na zadní straně kamen. Prostorná palivová šachta...

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. | Ponuka spoločnosti 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.