Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.

Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o. ponúka



  • Tažba dreva

   Tažba dreva

   Pre obhospodarovanie lesa je hlavným zdrojom príjomov predaj dreva a preto ťažbová činnosť je jednou z najdôležitejších činností. Ťažbové možnosti vychádzajú z predpisu programu starostlivosti o lesy a vyjadruje ich decenálny etát, ktorý pozostáva z výchovnej a obnovnej ťažby. Lesné spoločenstvo aby si zachovalo dobrý zdravotný stav lesných porastov hlavne ich uchránenie pred nežiaducim pôsobením podkôrneho hmyzu celoročne spracúvava vzniknuté náhodné ťažby hlavne spôsobené vetrom a snehom. Okrem nutnosti prednostného spracovania náhodných ťažieb sú nie menej dôležitými výkonmi ťažbovej činnosti výchovné ťažby do a nad 50 rokov...

  • Pestovanie lesov

   Pestovanie lesov

   Pestovná činnosť zahŕňa všetky výkony od príprav plôch na zakladanie nových porastov, cez ich ochranu a výchovu až do rubného veku. Väčšina výkonov je zabezpečená dodávateľským spôsobom. Vykonáva sa príprava plôch pre prirodzenú a umelú obnovu lesa, ochrana mladých lesných porastov proti burine, proti zveri a iným biotickým škodcom, prerezávky výsek krov a nežiaducich drevín ako aj ďalšie činnosti v rámci komplexnej starostlivosti o les. Tieto práce sú dôležité najmä v porastoch ohrozených celým komplexom škodlivých činiteľov, vychádzajúcich z aktuálneho stavu a vývoja lesa. Na ochranu lesa proti podkôrnemu hmyzu (lykožrút smrekový...

  • Píla - spracovanie dreva

   Píla - spracovanie dreva

   S výstavbou píly sa začalo v roku 1993, komplexne bola dokončená a skolaudovaná v roku 1998. Dostatok kvalitnej ihličnatej guľatiny bol hlavný dôvod na zriadenie piliarskej výroby. Ročne spracujeme približne 5000 m3 guľatiny v pílnici je zabudovaná rámová píla SR 650 rýchlobežka , rozmietacia píla, omietacia píla, skracovačka a kapovacia píla na balíky reziva. Máme vybudované aj sušiarne reziva s kapacitou 25 m3 reziva max. dlžky 6 m. V súčasnosti vykonávame aj impregnáciu reziva máčaním v impregnačnej vani prípravkom Lignofix. Rezivo dodávame na tuzemský trh ako aj do viacerých krajín EU. SLUŽBY : - kompletná dodávka stavebného reziva ...

  • Predaj a výroba palivového dreva

   Predaj a výroba palivového dreva

   Manipulačný sklad sa nachádza pri píle LS Štiavnik s.r.o. . Zriadený bol za účelom lepšieho finančného zhodnotenia dreva. Na manipulačnom sklade sa prevádza manipulácia dreva pre prevádzku píla a taktiež odberateľom pre slovenský a zahraničný trh hlavne pre českú republiku. Na manipulačnom sklade pracujú dvaja pracovníci s použitím mechanizačného prostriedku Caterpillar. Ich činnosť usmerňuje a riadi technik LS. Na Manipulačnom sklade sa vymanipulávajú výrezy prevažne triedy III A , III B, III C sm, jd a výrezy podľa požiadavky odberateľov na drevodomy, krovy a stĺpy. Z menej cenných sortimentov sa vymanipuluje vláknina a palivové drevo, ktoré ...

  • Čelný nakladač HON

   Čelný nakladač HON

   Ponúkame čelný nakladač HON 053 s príslušenstvom (3 rypadlá), čelné sklo TATRA, viac druhov hydraulických hadíc, lyžica na rypadlo DH 112, čistiace zariadenie VAP, sústruh typ 163, elektromotor 30 kW, elkotromotor 5kW (ventilátory 4 ks). Cena dohodou.

  • Stavebné a stolárske rezivo

   Stavebné a stolárske rezivo

   Lesné spoločenstvo Štiavnik s.r.o. ponúka na predaj stavebné rezivo s možnosťou impregnácie podľa objednávky a stolárske rezivo sušené.

  • Budovanie a údržba Lesných ciest

   Údržba ciest a zváženie je výkon zabezpečujúci priechodnosť cestnej siete porastov Lesného spoločenstva v letnom či zimnom období, čo je potrebné jednak pre odvoz dreva ako aj zabezpečenie prepravy pracovníkov na pracoviská, organizačné riadenie vonkajšej prevádzky spoločnosti a dostupnosť lokalít z dôvodu požiarnej ochrany bezpečnosti práce a ochrany zdravia pracovníkov. Údržba a budovanie zvážanie je nutný výkon na sprístupnenie porastov , v ktorých sa vykonáva ťažbová činnosť za účelom približovania dreva. Ak sa niekto spýta akým prínosom sú investície tejto spoločnosti do budovania nových ciest, s kľudným svedomím môžeme odp...

  • Certifikácia v drevovýrobe

   Spoločnosť od svojho vzniku efektívne obhospodaruje lesné pozemky zabezpečovaním činnosti s cieľom ich reprodukcie tak, aby ťažba prinášala rovnomerný ekonomický prospech v časovom horizonte 70 – 100 rokov. Preto naša spoločnosť v roku 2008 požiadala o certifikát PEFC . Naše obhospodarované lesy vlastnia certifikát podľa platných systémov PEFC číslo osvedčenia 4049/2008, ktorého cieľom je podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, spotreby dreva ako aj ekonomicky obnoviteľného zdroja výrobkov z dreva, ochrany prírody a rozvoja spoločnosti. Jednou z hlavných výhod vlastnenia certifikátu je úspešné získavania finančných dotácií z ...

  • Eurofondy v lesníctve

   Lesné spoločenstvo Štiavnik s. r.o. bolo úspešné v získavaní nenávratného finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a z fondov Európskeho spoločenstva. Prvé dotácie zo štátneho rozpočtu boli schválené v roku 1996 a to na vybudovanie cesty Jasenové 2. Ďalšia dotácia so štátneho rozpočtu bola schválená v roku 2001 a to na vybodovanie lesnej cesty Čierne . Zo štátneho rozpočtu bol v roku 2005 schválený finančný príspevok s výškou úhrady 50 % z vynaložených nákladov na kúpu CAT nakladača. V roku 2007 sa podarilo získať dotáciu zo štátneho rozpočtu na boj proti podkôrnemu hmyzu. Od roku 2007 sa spoločnosti podarilo úspešne získať...

  • Dopravné práce

   Lesné spoločenstvo prevádzkuje prepravnú súpravu MAN TGA 33.430 6x6 BB s hydraulickou rukou LOGLIFT 165ZT na odvoz dreva na manipulačný sklad a sklad odberateľov v celých dĺžkach z Odvozných miest. Na odvoz palivového dreva z manipulačného skladu prevádzkuje LS stroj ZETOR Fortera s kontajnerovým prívesom a vyvážacou súpravou s hydraulickou rukou.

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.




X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkom



Pre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.



X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555



Rýchla navigácia:



Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o. | Ponuka spoločnosti 2004 - 2021 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.