NUPSESO, a.s.

NUPSESO, a.s. ponúka  • Systémy pre automatizované spracovávanie formulárov

   Prínosy: - Efektívnejšia a kvalitnejšia práca zamestnancov školstva v procese vzdelávania - Rýchlejší a menej prácny zber údajov a spracovanie výsledkov z rôznych druhov dokumentov - Podpora procesu overovania miery originality a odhaľovania plagiátorstva diplomových prác, rigoróznych, dizertačných a habilitačných prác v súlade so § 63, ods. 7 – 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších - Skrátenie času zadávania údajov a vyhodnocovania výsledkov testov, údajov zo žiadaniek, prihlášok a pod. - Viac Možnosti nasadenia riešenia automatického zberu dát pre rôzne ...

  • Prekladateľské služby

   NUPSESO, a.s. pôsobí v oblasti prekladateľských a tlmočníckych služieb už viac ako 13 rokov. Prekladateľské služby vykonávame podľa osvedčených postupov pre zabezpečenie kvality, ktoré sú certifikované podľa normy ISO 9001:2008. Aké jazyky máme v ponuke? Ponúkame prekladateľské služby na profesionálnej úrovni z a do rôznych európskych jazykov a menej frekventovaných ázijských jazykov: - český - anglický - nemecký - portugalský - srbský - čínsky - slovenský - poľský - taliansky - španielsky - turecký - ukrajinský - francúzsky - holandský - ruský - slovinský - rumunský - bulharský - maďarský - kórejský - nórsky ...

  • Skenovanie firemnej agendy (účtovných dokumentov)

   Služba zahŕňa skenovanie, indexáciu a uloženie zdigitalizovaných účtovných dokumentov na archívne médiá spolu s programom na vyhľadávanie, prezeranie a tlač dokumentov. Užívateľ takto môže pomocou jednoduchej aplikácie „Find and View“, ktorej inštalačné súbory sú súčasťou dodávky, zoskenované dokumenty jednoducho prehliadať, vyhľadávať podľa dostupných indexov, tlačiť, odosielať e-mailom, vytvárať PDF súbory, exportovať príslušné indexy a podobne. Súčasťou exportu môže byť aj uloženie zoskenovanej dokumentácie vo výstupnej zložkovej štruktúre s popisnými metadátovými súbormi (najčastejšie vo forme *.xml), využitím ktorýc...

  • Skenovanie výkresov

   Máte už príliš veľa výkresovej dokumentácie a neviete sa v nej orientovať? Potrebujete aktualizovať vašu výkresovú dokumentáciu? Zdigitalizujeme vaše výkresy pomocou profesionálnych zariadení! Aké výhody vám to prinesie? - úsporu miesta a nákladov na skladovanie - rýchle vyhľadávanie potrebnej výkresovej dokumentácie - prepojenie dokumentácie s vašou databázou - možnosť použitia elektronického dokumentu pri ďalšom projektovaní - možnosť jednoduchého rozmnožovania a odosielania elektronických dokumentov - prvý krok k digitálnemu archívu - predpríprava k vektorizácii Aké dokumenty je možné spracovať? - čiernobiele aj farebné...

  • Digitalizácia, archivácia a indexácia s možnosťou rýchleho vyhľadávania

   - Efektívnejšiu a kvalitnú digitalizáciu papierov a kníh rôznej kvality - Ich archiváciu a indexáciu - Vytvorenie kvalitného archívu s možnosťou vyhľadávania v dokumentoch a knihách - Možnosť rýchleho a presného vyhľadávania pomocou indexov - Jednoduché dohľadanie originálu - Sprístupnenie kníh verejnosti na internete

  • Prevod skenovaných dokumentov do editovateľného textu

   Máte dokumenty v needitovateľných formátoch, ktoré potrebujete upraviť? Potrebujete pracovať s textami, ktoré sa nedajú kopírovať? NEPREPISUJTE ICH! Vaše dokumenty skonvertujeme pomocou technológie OCR do plne editovateľných formátov programov MS Word, MS Excel a ďalších, ktoré budete potom môcť upravovať podľa vašich potrieb! Čo je to OCR? OCR (Optical Character Recognition) - Optické rozpoznávanie znakov je technológia, ktorá umožňuje konvertovať rôzne typy dokumentov, ako sú naskenované papierové dokumenty, PDF súbory alebo digitálne fotografie textu, na dáta s možnosťou vyhľadávania a úprav. Navyše, takto skonvertované dokumenty bud...

  • Vyťažovanie dát - ICR

   Potrebujete vyťažovať dáta z dokumentov? Máte už dosť nekonečného opisovania údajov z formulárov do databáz? Nemusíte investovať do drahých zariadení, spravíme to za vás! Ponúkame vám službu spracovania formulárov a iných štruktúrovaných dokumentov pomocou špičkových technológií. Čo je ICR? ICR (Intelligent Character Recognition) - inteligentné rozpoznávanie znakov je pokročilá forma OCR, ktorá je schopná rozpoznať ručne písané písmo - veľké paličkové písmo a číslice. Umožňuje teda automatizované spracovávanie rôznych ručne vypĺňaných formulárov a následný export dát do databáz. Aké dokumenty je možné spracovať? - tl...

  • Skenovanie dokumentov

   Máte už plné regály šanónov a už ich nemáte kam dávať? Zoskenujeme vaše zmluvy, katalógy, brožúry, noviny, korešpondenciu, účtovné doklady, cenníky, príručky a rôzne iné dokumenty či celé archívy. Aké výhody vám to prinesie? - úsporu miesta a nákladov na skladovanie - rýchle vyhľadávanie v dokumentoch bez nutnosti prezerania množstva šanónov - prepojenie dokumentov s databázou vašich klientov - možnosť elektronického zasielania naskenovaného dokumentu - prvý krok k digitálnemu archívu Aké dokumenty je možné spracovať? - už od veľkosti vizitky - jednostranné aj obojstranné - rôzne hrúbky a materiály - voľné listy aj via...

  • Automatizované spracovávanie formulárov a rôznych typov dokumentov a priamy export do IS, DMS, EMS a

   Cieľom je: - Efektívnejšia a kvalitnejšia práca pri triedení, spracovávaní, digitálnej archivácii dokumentov - Urýchlenie procesu zadávania údajov z rôznych dokladov a dokumentov priamo do podnikových IS, účtovných a ekonomických systémov alebo DMS - Rýchly a bezchybný prenos údajov z tlačených dokladov priamo do informačných systémov bez ručného prepisovania - Šetrenie množstva času a nákladov spojených s ručným prepisom údajov Prínosy automatizovaného zberu dát z dokumentov - Nie je potrebné ručné prepisovanie údajov z rôznych dokumentov do počítača, nižšie režijné náklady - Zníženie chybovosti, zvýšenie presnosti zad...

  • Prevod dokumentov do editovateľnej podoby, digitalizácia a archivácia dokumentov

   Vďaka našim službám budete môcť upravovať dokumenty v needitovateľných formátoch a kedykoľvek rýchlo vyhľadať dokument, ktorý práve potrebujete! Cieľom je: - Zrýchliť prácu s právnymi dokumentmi - Umožniť editáciu tlačených dokumentov a dokumentov vo formáte PDF - Archivácia a rýchle vyhľadávanie Nástroje na podporu činností spojených s právnymi kanceláriami a notármi - prevod papierových dokumentov a PDF súborov do editovateľných formátov pre potreby zmien a úprav v dokumentoch, dokladoch, rôznych zmluvách a pod. - inteligentná archivácia s možnosťou vyhľadávania

  • Knižné skenery

   Knižné skenery

   4DigitalBooks scan2page 4DigitalBooks scan2page je samostatná poloautomatická skenovacia stanica, ktorá akceptuje všetky formáty od tých najmenších až po A2++. Umožňuje skenovať akékoľvek viazané dokumenty, voľné listy, či rozkladacie strany.Najrýchlejší 2 x A2 skener na knihy s neporovnateľnou kvalitou snímok. Snímka celého povrchu trvá 2 sekundy v škálach šedej, 4 sekundy vo farbe. Najkratší čas cyklu vrátane otočenia listu je 5 sekúnd v škálach šedej a 7 sekúnd vo farbe! 4DigitalBooks Digitizing Line Digitizing Line je automatizované riešenie pre digitalizáciu všetkých typov kníh, novín, časopisov a viazaných dokumentov s funkciou plne ...

  • Ručný skener C-Pen 3.5

   Ručný skener C-Pen 3.5

   Ľahké, super prenosné skenery C-Pen sú neprekonateľné ručné skenery a riešenia pre rozpoznávanie textu. Jednoduchým prejdením cez text na papierovom dokumente tento skener automaticky prečíta a prenesie daný text do počítača, do rôznych aplikácií. Skener pracuje s MS Word, Excel, s rôznymi prekladovými softvérmi, podnikovými, obchodnými a ekonomickými softvérmi, webovým prehliadačoma s mnohými ďalšími. Skener rozpoznáva viac ako 180 jazykov v reálnom čase s rýchlosťou čítania 15cm/s. Môže byť prepojený s počítačom pomocou bezdrôtovej technológie bluetooth a pracuje aj so 64 bit operačnými systémami. Skenovanie a OCR – jednoduch...

  • Veľkoformátové skenery

   Veľkoformátové skenery

   Veľkoformátové skenery CONTEX - Séria HD Veľkoformátové skenery z HD série sú ideálnym riešením pre reprografické centrá, designérov, grafické štúdiá, pracovníkov knižníc, múzeí a pre profesionálov z oblasti mapovania a GIS. Tieto skenery sú vybavené vysoko kvalitnými CCD (charged coupled device) čipmi. Väčšinu modelov je možné kedykoľvek počas životnosti zvýšiť na verzi PLUS a docieliť tak vyššiu skenovaciu rýchlosť a väčšie interpolované rozlíšenie. Nesporne výhodou je taktiež možnosť skenovania hrubších médií. Veľkoformátové skenery CONTEX - Séria SD Produktový leták: Veľkoformátové skenery SD série reprezentujú ...

  • Automatizované spracovanie technickej dokumentácie pre stavebné spoločnosti

   Prínosy služby - Usporiadaný a prehľadávateľný digitálny archív kompletnej technickej dokumentácie - Editovateľné dokumenty vhodné pre ďalšie použitie bez nutnosti prepisovania textov - Vektorizovaná výkresová dokumentácia (hybridná, úplná, 2D alebo 3D vektorizácia, s uloženými technickými informáciami a pod.) - Databáza technickej dokumentácie Model procesu automatizovaného spracovávania technickej dokumentácie - Vytvorenie databázy indexov stavebnej dokumentácie - Preprava dokumentácie určenej pre digitalizáciu na naše pracovisko - Príprava dokumentácie pre skenovanie - Naskenovanie dokumentácie - Vektorizácia výkresovej dokumentácie...

  • Automatizované spracovávanie formulárov

   Cieľom služby je: - Urýchliť výrobný proces pomocou rýchleho prenosu dát z výrobných formulárov alebo odpisových hárkov do IS podniku bez nutnosti ručného zadávania - Zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu a rýchlosť výroby Prínosy riešenia automatického zberu dát z formulárov: - Rýchle naplnenie údajov z papierových formulárov priamo do IS podniku bez nutnosti ručného prepisovania - Zníženie chybovosti a zvýšenie presnosti zadávaných údajov - Rýchle on-line sledovanie procesu výroby - Kontrola kvality, chybovosti a rýchlosti výroby - Sledovanie výkonnosti - Viac Riešenia automatizovaného zberu dát je možné nasadiť pre: ...

  • Triedenie, indexácia a archivácia došlej pošty

   Cieľom je: - Efektívnejšia a kvalitnejšia práca pri triedení, spracovávaní a digitálnej archivácii došlej pošty - Šetrenie času pri triedení došlej pošty - Rýchle a veľmi presné vyhľadávanie Nástroje na podporu podnikových činností pri správe a riadení: - správa došlej pošty - sprístupnenie došlej pošty zodpovedným manažérom v editovateľnej podobe prostredníctvom mailu - automatické triedenie - inteligentná archivácia a indexácia firemnej pošty - pri úpravách a komentovaní dôležitých zmlúv - pri archivácii a skladovaní akejkoľvek dokumentácie

  • Automatický zber dát z dokumentov

   Cieľom služby je: - Efektívnejšia a kvalitnejšia práca pri triedení, spracovávaní a digitálnej archivácii účtovných dokladov - Rýchle naplnenie údajov z účtovných dokladov priamo do podnikových IS, účtovných a ekonomických systémov alebo DMS - Rýchly a bezchybný prenos údajov z tlačených dokladov priamo do informačných systémov pre obchod bez ručného prepisu - Jednoduché a veľmi rýchle naskladnenie tovaru a dodanie do predajní na priamy predaj zákazníkom alebo partnerom Prínosy služby: - Odpadá ručný prepis údajov z faktúr, objednávok, účtovných dokladov, atď. do počítača, nižšie režijné náklady - Zníženie chybov...

  • Vyťažovanie odpisov SV a TÚV

   Model procesu automatizovaného spracovávania odpisov SV a TÚV: - Návrh odpisového hárka - Tlač odpisového hárka v požadovaných množstvách - Dotlač reálnych údajov do odpisových hárkov (č. užívateľa) - Rýchle spracovanie údajov - Vyznačenie nekorektných údajov - Zmeny alebo opravy čísel vodomerov - Nekorektné stavy – mínusový stav, príliš nízka spotreba, príliš vysoká spotreba - Zmena počtu osôb – počet osôb a vyznačenie dátumu odkedy - Validácia údajov oproti databáze - Výstup – databáza podľa požiadaviek zákazníka, obrázky, napálenie na CD, pre rýchle spracovanie možnosť zaslania výstupov elektronicky

  • Systémy pre automatizované spracovávanie formulárov

   Cieľom je zlepšiť a zrýchliť systém on-line sledovania zásielok zákazníkmi, ktorý im umožňuje konzultovať, či a kedy bola zásielka doručená a prípadné ďalšie informácie o doručovaní a zásielke. Zákazník má k dispozícii dokonca i náhľad naskenovaného obrazu podpísaného dokladu. Možnosť rozšírenia na automatizáciu procesu vyťažovania dát z rôznych typov dokumentov (napr. faktúry) s prepojením na podnikový IS a DMS. Tieto moderné špičkové technológie ponúkajú výkonné a komplexné nástroje, vďaka ktorým môžu špedičné spoločnosti poskytovať kvalitnejšie a rýchlejšie služby svojim zákazníkom, zefektívniť a skvalitniť prá...

  • Vyťažovanie dát z faktúr a účtovných dokladov a zapísanie údajov priamo do ekonomických, účtovných a

   Automatizácia procesu zberu dát z formulárov (žiadaniek a pod.) a celkové zefektívnenie a skvalitnenie práce vo vašom zariadení. Tento dávkový a flexibilný systém vám pomôže čeliť neustálemu zvyšovaniu tempa a nárokom vo Vašom obore, či už čo sa týka objemu dát alebo časového stresu. Dnes už úspešne využíva tento systém niekoľko laboratórnych či zdravotníckych zariadení. Vybavte sa ním a nestrácajte tak krok s konkurenciou ani s dobou! Prínosy riešenia automatického zberu dát zo žiadaniek: - Odpadá ručný prepis žiadaniek do PC, nižšie režijné náklady - Skrátenie času zadávania údajov, zrýchlenie načítania požiadaviek ...

  • Systémy pre automatizované spracovávanie formulárov v laboratórnych a zdravotníckych zariadeniach

   Automatizácia procesu zberu dát z formulárov (žiadaniek a pod.) a celkové zefektívnenie a skvalitnenie práce vo vašom zariadení. Tento dávkový a flexibilný systém vám pomôže čeliť neustálemu zvyšovaniu tempa a nárokom vo Vašom obore, či už čo sa týka objemu dát alebo časového stresu. Dnes už úspešne využíva tento systém niekoľko laboratórnych či zdravotníckych zariadení. Vybavte sa ním a nestrácajte tak krok s konkurenciou ani s dobou! Prínosy riešenia automatického zberu dát zo žiadaniek: - Odpadá ručný prepis žiadaniek do PC, nižšie režijné náklady - Skrátenie času zadávania údajov, zrýchlenie načítania požiadaviek ...

  • Spracovanie odpisových hárkov

   Služba je zameraná na automatizované vyťažovanie dát z odpisových hárkov. Údaje už teda nemusíte ručne prepisovať do počítača! Spracujeme vám odpisy stavov: - vodomerov - plynomerov - elektromerov Výhody služby - úspora času a nákladov potrebných na spracovanie - vyššia presnosť údajov - jednoduchý a rýchly prístup k údajom V rámci služby vám poskytneme: - návrh odpisového hárka - tlač odpisového hárka v požadovaných množstvách - dotlač reálnych údajov do odpisových hárkov z databázy (č. užívateľa, č. vodomeru SV, TUV...) - rýchle spracovanie údajov (1-2 dni po doručení k nám) - vyznačenie nekorektných ú...

  • Spracovanie dát z faktúr

   Už vás nebaví nekonečné prepisovanie údajov z faktúr? Máme pre vás riešenie! Vyťažíme potrebné údaje z vašich faktúr a iných štruktúrovaných a pološtruktúrovaných dokumentov ako sú objednávky, dodacie listy, účtovné doklady, reporty, výkazy a pod. Výstupné dáta je možné jednoducho importovať do rôznych účtovných a ekonomických systémov, a teda nie je potrebné zadávať ich ručne. Výhody služby - jednoduchý prístup k údajom - šetrí čas - zvyšuje efektivitu – pri spracovávaní priemerne 5000 faktúr mesačne je vďaka tejto službe možné ušetriť prácu dvoch ľudí, ktorí môžu namiesto ručného vkladania údajov do systé...

  • Formuláre - tvorba, tlač, spracovanie

   Potrebujete dostať dáta z rôznych formulárov do svojho počítača? Už ich nemusíte pracne prepisovať! Služba spracovania dát z formulárov spočíva v automatickej extrakcii dát z formulárov a ich exporte do databáz alebo iných aplikácií. Spracujeme vaše: - poisťovacie formuláre - rôzne výkazy - registračné karty - odpisové hárky - dotazníky - záznamy z výroby - skúšobné hárky - montážne listy - hlasovacie lístky - a mnohé ďalšie - žiadanky Pre zákazníkov, ktorí nespracovávajú dáta z papierových formulárov kontinuálne, ale len občas, ponúkame spracovanie dát z formulárov dodávateľským spôsobom. Vytvoríme tiež samot...

  • Skenovanie kníh a iných viazaných dokumentov

   Ponúkame vám službu digitalizácie kníh a iných viazaných dokumentov - bez potreby porušenia väzby! Zdigitalizujeme vaše knihy, viazané noviny, slovníky, časopisy, katalógy, či brožúry. Aké výhody vám to prinesie? - možnosť publikovania na web - jednoduchá aktualizácia textov - jednoduché vyhľadávanie v obsahu - využitie textov pri tvorbe výťahov, rešeršov, ročníkových, záverečných prác a pod. - zachovanie a reprodukcia dokumentov Aké knihy je možné spracovať? - veľkosti od A6 do A2 - do hmotnosti 20 kg - max. hrúbka 15 cm - akýkoľvek druh väzby a obalu (mäkké aj tvrdé) - akýkoľvek druh papiera

  • Expresné skenovanie

   Potrebujete rýchlo naskenovať vaše dokumenty? Máme pre vás službu expresného skenovania! Cenovo dostupné – hromadné skenovanie dokumentov v cene od 90 € do 120 € / krabica (priemer 2500 listov A4 v krabici), v závislosti od veľkosti vášho skenovacieho projektu. Cena zahŕňa farebné skenovanie, vytvorenie prehľadávateľného PDF/A, indexovanie a OCR. Výstup môžete dostať na DVD alebo USB Flash Drive. Žiadne skryté poplatky! Šetrenie priestoru – množstvo dokumentov, ktoré sú uložené v regáloch a na podlahe v kancelárii vám zaberá cenné miesto. Službou skenovania možno eliminovať potrebu fyzického uloženia dokumentov. Uvoľnením miesta mô...

  • Indexácia digitalizovanej dokumentácie

   Vďaka indexácii nájdete potrebný dokument rýchlo a jednoducho! Čo je indexácia? - pomenovávanie zoskenovaných dokumentov - priradenie popisných informácií k zoskenovaným dokumentom - tvorba výstupnej adresárovej štruktúry Samotné vytvorenie digitálneho obrazu je iba prvým krokom k efektívnemu používaniu digitálneho archívu. Bez priradenia popisných informácií dokumentu (niekedy nazývaných indexy, kľúčové slová, metadáta, ...) by nebolo možné žiadne vyhľadávanie v zdigitalizovaných dokumentoch. Preto je neoddeliteľnou súčasťou digitalizácie papierového dokumentu po vytvorení elektronického obrazu aj jeho zaindexovanie. Príklad: Po ...

  • Výstupy zdigitalizovaných dokumentov

   Digitalizované dokumenty sú uložené vo výstupnej štruktúre podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Flexibilným použitím systémových údajov (dátum, poradové číslo, druh dokumentu, ...) alebo indexovaných údajov (číslo zmluvy, typ formuláru, autor dokumentu, ...) môže byť vytvorená viacúrovňová zložková štruktúra a pomenovanie dokumentov. Okrem zákazníkom definovaných zložkových štruktúr je možné vyhotoviť zároveň výstup do priamo podporovaných destinácií (viď. tabuľka nižšie) resp. vo výstupnej zložkovej štruktúre umiestniť aj popisné metadátové súbory (najčastejšie vo forme *.xml) pre neskorší import do akéhokoľvek ...

  • ABBYY FineReader

   Efektívne a úsporné riešenie na vyťažovanie dát z naskenovaných dokumentov, PDF súborov, obrázkov z digitálneho fotoaparátu a mobilu ich konverziu na vyhľadávateľné a editovateľné texty.

  • ABBYY Screenshot Reader

   Inteligentný nástroj na zachytávanie obrázkov a textov z obrazovky.

  • ABBYY PDF Transformer

   Jednoducho obsluhovateľná, no výkonná aplikácia, ktorá presne transformuje PDF súbory akéhokoľvek typu do skutočne editovateľných formátov a vytvára PDF súbory z aplikácií Microsoft Office.

  • ABBYY FineReader Home Edition

   Odľahčená verzia programu FineReader vytvorená špeciálne pre študentov a domácich používateľov.

  • ABBYY FotoReader

   Aplikácia číta text na digitálnych fotografiách a konvertuje ich na editovateľné textové súbory.

  • ABBYY FineReader XIX

   Špeciálna verzia softvéru FineReader na optické rozpoznávanie textov v písme fraktúr , Schwabach alebo gotickom písme z obdobia medzi rokmi 1800 a 1938.

  • ABBYY Lingvo

   ABBYY Lingvo x3 vám ponúka ideálnu kombináciu medzi jazykom a softvérom poskytujúcim rýchly a presný preklad slov a slovných spojení z rôznych jazykov.

  • ABBYY Lingvo Mobile

   ABBYY Lingvo x3 Mobile je súčasný viacjazyčný mobilný slovník a ideálny spoločník pri práci, cestovaní, či štúdiu.

  • ABBYY Mobile OCR Engine

   Nástroje pre vývojárov pre oprávnenie mobilných a iných „zložitých“ aplikácií na rozpoznávanie textu a konverziu.

  • ABBYY Business Card Reader

   Aplikácia pre Nokia® smartphones, ktorá umožňuje prenášať kontakty z vizitiek do adresára Nokie.

  • ABBYY FlexiCapture

   Jednoduchý softvér na vyťažovanie dát a dokumentov prinášajúci automatizovanú klasifikáciu, indexovanie a extrakciu dát.

  • ABBYY Scan Station

   Jednoduchá aplikácia na skenovanie dokumentov, ktorá prináša produktívne dávkové skenovanie, skvalitnenie obrázkov a ukladanie v rôznych formátoch.

  • Preprava dokumentácie

   Nelámte si hlavu s prepravou dokumentácie určenej na skenovanie! V rámci služieb skenovania si môžete priamo u nás objednať prepravu dokumentácie na naše digitalizačné pracovisko a po spracovaní späť k vám. Čo vám ponúkame? - dodanie prepravných krabíc - prepravu vlastným vozidlom - poistenie dokumentácie počas celej doby spracovania až po vrátenie zákazníkovi na viac ako 300.000 € - zabalenie spracovanej dokumentácie do archívnych krabíc

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: NUPSESO, a.s. | Ponuka spoločnosti 2004 - 2023 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.