AMTECO spol. s r.o.

AMTECO spol. s r.o. ponúka  • Pásový podavač vážácí APPV xx

   Pásový podavač vážácí APPV xx

   Podavač je konstruován pro podávání a vážení, případně dávkování zrnitých hmot skladovaných v silech nebo zásobnících. Materiál je přiváděn výsypkou sila na vymezenou část podavače podepřenou válečky tak, aby byl eliminován vliv tlaku materiálu. Provedení výsypky a její výška nad pasem zajišťují samouzavírání toku materiálu. Přední čelo výsypky (ve směru odebírání materiálu) je opatřeno stavitelným hradítkem umožňujícím nastavit výšku a tvar figury na podavači. Rovněž boční tvar výsypky je řešen tak, aby nedocházelo k propadávání dopravovaného materiálu a k vydírání pasu pod bočním vedením. Materiál je vynáš...

  • Elektromechanická skluzová váha ASV xx P

   Elektromechanická skluzová váha ASV xx P

   Zařízení bylo vyvinuto pro kontinuální vážení a dávkování zrnitých materiálů v uzavřených ( prachotěsných )technologických systémech. Pracuje na principu změny hybnosti materiálu přiváděného na vážní skluz.Ta je úměrnározdílu vektorů rychlosti přitékajícího a odtékajícího materiálu a hmotnostnímu toku. Vzájemné působení vyvolává reakční sílu na vážící skluz, jejíž horizontální složka je měřena čidlem, které ji převádí na výstupní signál.Vlastní váha sestává z kovové skříně s odnímatelnými víky. Uvnitř je umístěn vážní skluz. Jeho speciální zavěšeníumožňuje přesné vážení i v intenzivně odsáva...

  • Navažovací a dávkovací systém barvítek AVDBp - X - 20

   Navažovací a dávkovací systém barvítek AVDBp - X - 20

   Navažovací a dávkovací systém je určen pro navažování a pneumatickou dopravu jednotlivých dávek práškových barev. Systém se skládá nosného rámu opatřeného ze tří stran otevíratelnými stěnami. Čtvrtá strana je pevná a je v ní umístěn rozvaděč elektrického a pneumatického ovládání. Rovněž je zde umístěna řídící programovatelná jednotka pomocí které lze nastavit jednotlivé dávky a režimy provozu zařízení. Jednotku lze obsluhovat z čelního panelu, nebo z řídícího pultu nadřazeného systému. V horní části konstrukce je navažovací systém vybaven dvěma až osmi (podle požadavků zákazníka) shodnými dávkovacími jednot...

  • Navažovací a dávkovací systém barvítek AVDBp - 4/10-20

   Navažovací a dávkovací systém barvítek AVDBp - 4/10-20

   Navažovací systém je určen pro navažování práškových aditiv do betonových směsí v betonárnách (např.barevné pigmenty při výrobě barevného betonového zboží) nebo pro navažování komponent pro mísiče při výrobě stavebních hmot (např.tmely, spárovací hmoty apod.) Navažovací systém lze využít pro navažování směsí libovolných sypkých, práškových, nelepivých medií, např. krmivových směsí, potravinářských směsí (verze v nerez provedení). Systém se skládá ze čtyř shodných zásobníkových jednotek vybavených dvoustupňovými pneumatickýmí dávkovači. Zásobníky jsou opatřeny v horní části otvorem umožňujícím jejich p...

  • Komorové turniketové podavače AKPxx

   Komorové turniketové podavače AKPxx

   Zařízení slouží k podávání materiálu přiváděného ze sila, případně jako uzávěr nebo oddělovací členv systémech pneumatické dopravy. Podavač sestává z tělesa v němž je uložen rotor s lopatkami, těsnícími víky a ložisky. Těleso podavače je vybaveno dvěma odnímatelnými kryty umožňujícími čištění, kontroly rotoru a výměnu těsnících lamel. Pohon podavače je zajišťován buď variátorem s přírubovým elektromotorem pro účely navažování případně objemového dávkování, nebo šnekovou (případně čelní) převodovkou s motorem v případě rovnoměrného podávání a funkce uzávěru. Podavač a variátor jsou uloženy na společ...

  • Komorové turniketové podavače AKPxx V2

   Komorové turniketové podavače AKPxx V2

   Zařízení slouží k podávání materiálu přiváděného ze sila, případně jako uzávěr nebo oddělovací členv systémech pneumatické dopravy. Podavač sestává z tělesa v němž je uložen rotor s lopatkami, těsnícími víky a ložisky. Těleso podavače je vybaveno dvěma odnímatelnými kryty umožňujícími čištění, kontroly rotoru a výměnu těsnících lamel. Pohon podavače je zajišťován buď variátorem s přírubovým elektromotorem pro účely navažování případně objemového dávkování, nebo šnekovou (případně čelní) převodovkou s motorem v případě rovnoměrného podávání a funkce uzávěru. Podavač a variátor jsou uloženy na společ...

  • Dávkovací zařízení pro jemné dávkování AJD

   Dávkovací zařízení pro jemné dávkování AJD

   Systém se skládá z několika násypek (podle počtu navažovaných komponent) umístěných na nosné konstrukci. Každá z násypek je opatřena dávkovacím šnekem speciální konstrukce. Celý systém je řízen elektronickou jednotkou, umožňující nastavení hmotnostních dávek jednotlivých komponent. Použití Systém je určen pro navažování různých práškových materiálů do přenosných nádob (např. navažování směsí aditiv pro tmelící hmoty, směsí barevných pigmentů aj.) . Výhody Kompaktní konstrukce, vysoká spolehlivost, nenáročná údržba, nízká prašnost.

  • Vysokotlaký komorový podavač AKPV 1000 - 0,6

   Vysokotlaký komorový podavač AKPV 1000 - 0,6

   Komorový podavač sestává z válcové tlakové nádoby s kuželovou spodní částí osazenou 18 kusy speciálních fluidizačních trysek. V horní a spodní části nádoby jsou instalovány kapacitní snímače hladin signalizující úroveň hladiny materiálu během pracovního cyklu. V horní části nádoby jsou dva otvory opatřené pneumaticky ovládanýmí uzávěry. Jeden slouží k odtlakování a druhý pro plnění nádoby materiálem. Rovněž tak výstupní otvor umístěný ve spodní části nádoby je opatřen ovládaným uzávěrem. Celá nadoba včetně fluidizačních trysek je napojena na rozvod upraveného tlakového vzduchu. Použití Pneumaticka přeprava suc...

  • Navažovací a dávkovací systém barvítek AVDBp - 4/10-20

   Navažovací a dávkovací systém barvítek AVDBp - 4/10-20

   Navažovací systém je určen pro navažování práškových aditiv do betonových směsí v betonárnách (např.barevné pigmenty při výrobě barevného betonového zboží) nebo pro navažování komponent pro mísiče při výrobě stavebních hmot (např.tmely, spárovací hmoty apod.) Navažovací systém lze využít pro navažování směsí libovolných sypkých, práškových, nelepivých medií, např. krmivových směsí, potravinářských směsí (verze v nerez provedení). Systém se skládá ze čtyř shodných zásobníkových jednotek vybavených dvoustupňovými pneumatickýmí dávkovači. Zásobníky jsou opatřeny v horní části otvorem umožňujícím jejich p...

  • Zařízení pro plnění autocisteren s plnící hubicí APAC 40

   Zařízení pro plnění autocisteren s plnící hubicí APAC 40

   Zařízení pro plnění autocisteren s plnící hubicí APAC 40 je určeno pro plnění autocisteren, případně jiných dopravních prostředků jemnozrnnými sypkými materiály. Zařízení je určeno pro vnitřní i vnější prostředí, s teplotami okolí - 20°C ....+40°C Zařízení se skládá z rámu opatřeného pojezdovými koly, na kterém je uložena technologie. Tato se skládá z násypky, šneku, výsuvné plnící hubice, elektrovýbavy, hydrauliky pro zvedání šneku a pro pojezd, dvou plošin pro obsluhu -zvlášť pro manipulaci s vakem a zvlášť pro ovládání. Zařízení je vybaveno hrdlem, umožňujícím připojení externího odsávacího zařízení. Hubice...

  • Zvonový uzávěr AZU 200 V1

   Zvonový uzávěr AZU 200 V1

   AZU 200-V1 -zvonový uzávěr s max. pracovním přetlakem 0,6 MPa je zařízení, určené a testované jako uzávěr nádob pro pneumatickou vysokotlakou dopravu směsi práškových materiálů se vzduchem při teplotě směsi do 160°C. Je určen pro opakované pravidelné i občasné uzavírání tlakových nádob s práškovými nelepivými materiály o maximální velikosti zrn do 4 mm, pro venkovní nebo vnitřní prostředí s nevýbušným prachem, s teplotami okolí -25°C .... +50°C. Uzávěr je tvořen tělesem válcového tvaru s horní a spodní přírubou. Těleso je opatřeno držákem pro upevnění pneuválce, pouzdrem pro uložení ovládací hřídele a uzavírací k...

  • Mobilní posunovací zařízení MPZ-40

   Mobilní posunovací zařízení MPZ-40

   Konstrukce mobilního posunovacího zařízení vychází z podvozku motorové lokomotivy T333 doplněného elektropohonem a navíjecím zařízením přívodního kabelu. MPZ 40 je ovládáno z místa obsluhy pomocí tlačítek „VPŘED“ a „VZAD“. Zastavení obstarává mechanická brzda nezávislá na přívodu elektrického proudu. Zařízení má rovněž mechanickou havarijní brzdu. MPZ 40 lze jednoduše odpojit od elektrické sítě a po vyřazení převodu snadno přemístit na nové stanoviště. Zařízení může obsluhovat proškolená obsluha daného stanoviště. MPZ 40 je určeno pro posun vagónů na závodových vlečkách při vykládce a nakládce. Pojezd je omez...

  • Stírací filtr ASF 1200

   Stírací filtr ASF 1200

   Filtr se skládá z válcové nádoby, opatřené systémem pro mechanické stírání vnitřních stěn a sestavou dočisťovacích trysek. Ve spodní části je pneumaticky zvedané, odnímatelné dno opatřené pojezdem pro snadnou manipulaci. Filtrování vzdušiny zajišťuje 12 filtračních patron se speciální úpravou povrchu umožňující snadné čistění. Pro dokonalé odprášení je technologická sestava opatřena na výdechu druhým stupněm čistění pomocí filtru typu HEPA. Filtrační patrony jsou regenerovány pneumaticky. Materiál je po regeneraci patron a setření ze stěn zachycen v odnímatelném dně. Mechanické stírání vnitřních stěn zabraňuje vzá...

  • Systém plnění cisteren se skluzovou váhou

   Soubor zařízení vyvinutý pro kontinuální vážení, využívá skluzovéváhy typ SVP XX, která ve spolupráci s komorovým turniketovým podavačem typ AKP XX zajišťujícím relativně rovnoměrný průtok materiálu, umožňuje průběžné vážení skutečně prošlého množství. Využití Využití je pro dávkování jednotlivýchkomponent při nepřetržité výrobě, např. dávkování přísad do trubnatých mlýnů při výrobě cementů. Vtomto případě v součinnosti s ostatními váhami plnícími další komponenty, např. pasovými typu PPV XX, umožňuje za pomoci frekvenčního měniče a elektronického regulátoru nebo typ AWU 2D řízení motoru komorov...

  • Navažovací a dávkovací systém barvítek AVDBp - X - 20

   Navažovací a dávkovací systém je určen pro navažování a pneumatickou dopravu jednotlivých dávek práškových barev. Systém se skládá nosného rámu opatřeného ze tří stran otevíratelnými stěnami. Čtvrtá strana je pevná a je v ní umístěn rozvaděč elektrického a pneumatického ovládání. Rovněž je zde umístěna řídící programovatelná jednotka pomocí které lze nastavit jednotlivé dávky a režimy provozu zařízení. Jednotku lze obsluhovat z čelního panelu, nebo z řídícího pultu nadřazeného systému. V horní části konstrukce je navažovací systém vybaven dvěma až osmi (podle požadavků zákazníka) shodnými dávkovacími jednot...

  • Komorové turniketové podavače AKPxx V2

   Zařízení slouží k podávání materiálu přiváděného ze sila, případně jako uzávěr nebo oddělovací členv systémech pneumatické dopravy. Podavač sestává z tělesa v němž je uložen rotor s lopatkami, těsnícími víky a ložisky. Těleso podavače je vybaveno dvěma odnímatelnými kryty umožňujícími čištění, kontroly rotoru a výměnu těsnících lamel. Pohon podavače je zajišťován buď variátorem s přírubovým elektromotorem pro účely navažování případně objemového dávkování, nebo šnekovou (případně čelní) převodovkou s motorem v případě rovnoměrného podávání a funkce uzávěru. Podavač a variátor jsou uloženy na společ...

  • Systém plnění cisteren s pásovou sumační váhou

   Systém využívající k vážení adávkování pásový vážící podavač typu PPV XX,případně PPVD XX. Tento soubor se používázvláště při manipulaci s materiály o hrubší zrnitosti u kterých není potřeba zajištění prachotěsnosti dopravní cesty. Je možno ho využít pro všechnypřípady popsané v předcházejícím odstavci to jest pro kontinuální vážení, průběžné dávkování komponentů, navažování šarží nebo plnění dopravních prostředků.

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: AMTECO spol. s r.o. | Ponuka spoločnosti 2004 - 2022 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.