Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Firmy Energetika

 • SOLARENVI SK s. r. o.

  SOLARENVI SK s. r. o.

  Ponuka služieb firmy SOLARENVI SK s.r.o. Navrhujeme a montujeme slnečné elektrárne na strechách rodinných domov a priemyselných budov. Fotovoltické elektrárne dodávame na kľúč. Služby pre jednotlivé fázy projektov * Overenie možnosti realizácie projektu - ekonomická rozvaha - výber možnej technológie a výkonu systému - výber režimu predaja vyrobenej energie - overenie možnosti a spôsobu vyvedenia výkonu u prevádzkovateľa distribučnej siete - získanie súhlasu obce z poverenia zákazníkom - vyhodnotenie možností financovania - stanovenie rozpočtu a harmonogramu akcie - príprava podkladov pre banku - spracovanie energetického auditu - poda...

 • ATP UH, s.r.o.

  ATP UH, s.r.o.

  V současné době se firma orientuje převážně na komplexní systémy řízení budov a služby s tím související - konzultační činnost, projekční práce, dodávky zboží, aplikační software, uvádění do provozu, dispečinková pracoviště s možností dálkového dohledu, školení, servis, revize. Jako firma jsme schopni dodat kompletní dílo od zaměření, přes projekt, dodávku, montáž, SW, oživení a revizi tzv." na klíč ". Díky spolupráci s ostatními firmami můžeme zastřešit i dodávku ÚT, ZTI a VZT, popř. menších stavebních úprav.V posledních letech je firma zaměřena v oblasti MaR na "využití odpadního tepla v pekárnách". Během let se...

 • BRAMONT Welding s.r.o.

  BRAMONT Welding s.r.o.

  Bramont Slowakia s.r.o. vznikla najskôr ako fyzická osoba Ing.Čepec František – CEF v roku 1996, neskôr bola založená kmeňová firma Bramont Welding s.r.o. pôsobiaca v Českej republike od roku 2008 a v roku 2010 bola založená aj jej sesterská firma na Slovenku Bramont Slowakia s.r.o. Bramont Slowakia s.r.o. je rodinná firma zaoberajúca sa zákazkovou výrobou kovových častí a kovových komponentov. Sídlo firmy je umiestnené v pohraničí česko-poľských hraníc, kde je jednoduchá dostupnosť cestou, ale aj železničnou dopravou. Firma už dlhé roky spolupracuje s renomovanými českými, ale aj nemeckými firmami, v ktorých spolupráci sme pôsobili na č...


 • Ľuboš Hájek - ZDROJE

  Ľuboš Hájek - ZDROJE

  V našom obchode ponúkame rozsiahly sortiment akumulátorov, batérii, nabíjačiek a zdrojov. * Repasácia batérií a výroba akupackov Zabezpečujeme výrobu, repasáciu a opravy NiMH a NiCd akumulátorov pre väčšinu elektrických zariadení: • aku-náradie • modelársku techniku • rádiostanice • prenosné meracie prístroje • videokamery • fotoprístroje • telefónnu techniku • svietidlá • zdravotnú techniku • bodové zváranie

 • ACJ, s.r.o.

  ACJ, s.r.o.

  Firma ACJ s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1994. Spoločnosť vznikla ako autorizovaný zástupca nadnárodnej spoločnosti Atlas Copco, ktorá s dnes už vyše 130-ročnou tradíciou sa stala legendou v oblasti kompresorovej techniky, stavebnej a banskej techniky, ako aj elektrického a pneumatického ručného náradia. ACJ, s.r.o. je dnes už renomovaný dodávateľ kompresorových staníc na kľúč. Za obdobie svojej činnosti si vybudovalo významné postavenie na trhu aj vďaka špičkovému servisu vykonávanému špecialistami s dlhoročnými skúsenosťami a odborne školenými u výrobcu kompresorov. ACJ, s.r.o. so službami v odbore predaja, servisu ...

 • PPA Trend s.r.o.

  PPA Trend s.r.o.

  Spoločnosť si za veľmi krátku dobu získala pevné miesto na domácom trhu hlavne kvalitou a sortimentom ponúkaných výrobkov. Základnými komoditami spoločnosti sú priemyselné armatúry a potrubné príslušenstvo. Sme presvedčení, že aj náš zákazník má právo na rovnakú kvalitu a sortiment, ako zákazník všade vo svete. Preto Vám ponúkame špičkové priemyselné armatúry, vyrábané na základe certifikácie ISO a certifikácie TSU-Piešťany. Ponúkané produkty: - Ventily - Posúvače - Uzatváracie klapky - Spätné klapky - Filtre - Kompenzátory - Hydranty - Opravné pásy - Sacie koše - Guľové kohúty - Navrtavací pás - Manopríslušenst...

 • ECOSYSTEM OSTRAVA, s.r.o.

  Predávame: -- SOLARNÍ PANELY -- TEPELNÁ ČERPADLA -- -- Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla. -- Specializované stavební činnosti, jinde neuvedené. -- Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce. Tepelná čerpadla - energie ze vzduchu země i vody Tepelná čerpadla patří v současnosti mezi nejvýhodnější zdroje vytápění. Jejich výhodou je to, že vyprodukují mnohem více energie než platíme ... Solární systémy - ohřev teplé vody, přitápění včetně bazénu Solární systémy jsou velmi ekologické zdroje tepla. Výroba energie ze slunce nás po pořízení takového systému už prakticky t...

 • Vells, s.r.o.

  Spoločnosť Vells s.r.o. k Vám prichádza so širokou ponukou plastových a drevených okien, interiérových a vchodových dverí a garážových brán pre panelové domy, rodinné domy, ale i priemyselné stavby. Za krátky čas fungovania našej spoločnosti sme vďaka vysokej kvalite produktov a spoľahlivosti získali širokú škálu spokojných zákazníkov. PONÚKAME: - Plastové okno zendow ideálnym spôsobom oddeľuje interiér od vonkajšieho prostredia, a zároveň nás s ním spája. Okno zendow uprednostňuje elegantnú striedmosť a ponúka systém, ktorý spája architektonický a dekoratívny štýl. Mimoriadna kvalita profilov Deceuninck je garantovaná početný...

 • ISTROENERGO GROUP skrátene: IEG, a.s.

  Spoločnosť ISTROENERGO GROUP, a.s. ( skratka IEG ) bola založená v roku 1992, krátko po spoločenských zmenách v bývalom Československu. Strategickým cieľom bolo od začiatku samostatného podnikania vybudovať a udržať rozvoj vlastného know-how a s pomocou vlastných referencií vybudovaných na domácom trhu rozšíriť pôsobenie spoločnosti pokiaľ možno: - bez teritoriálneho obmedzenia - bez výkonovej limitácie čo do veľkosti navrhovaných energetických zariadení - bez obmedzenia typu a druhu energetického zariadenia - so schopnosťou poskytnúť komplexné služby až do úrovne dodávok "na kľúč" Spoločnosť IEG prešla obdobím extenzívneho výv...

 • ELEE, spol. s r.o.

  Spoločnosť ELEE, spol. s r.o. bola založená v roku 1996. Počas posledných 5 rokov sa jej činnosť vyprofilovala do týchto oblastí výroba organických hnojív a kompostov, nakladanie s odpadmi, stavebná činnosť. Sme držiteľmi certifikátu pre systém kvality ISO 9001:2000 a certifikátu pre systém enviromentálneho manažérstva ISO 14001:2004. Naše služby: - poradenstvo v oblasti životného prostredia - nakladanie s odpadmi - výroba organických hnojív a kompostov - stavebná činnosť

 • Solar Energy System, s.r.o.

  Solar Energy System, s.r.o.

  Spoločnosť Solar Energy System s.r.o. bola založená v roku 2005. Našou podnikateľskou ambíciou je dosiahnuť pozíciu lídra na trhu alternatívnych zdrojov energií. Našu ambíciu podporuje aj smernica Európskej Únie č. 2001/77/EC o podpore výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie na vnútornom trhu EÚ. Všetky naše produkty sú vyrobené v súlade so štandardom ISO 9001. Na trubicové kolektory vlastníme značku zhody Csk. Ploché kolektory, fotovoltaické panely a lisovací systém VIEGA disponujú certifikátom CE. Všetky materiály, z ktorých sú naše produkty vyrobené, sú najvyššej možnej kvality a boli navrhnuté za účelom minimalizácie ďalšej ...

 • agriKomp Bohemia s.r.o.

  agriKomp Bohemia s.r.o.

  Cílem naší společnosti bylo, je a bude vytvářet pro zemědělce šance, aby mohli rychle a s přehlednými náklady vstoupit do energetického hospodářství. Výroba a prodej elektrické energie z obnovitelných zdrojů představujÍ velmi zajímavý potenciál pro Vaše podnikání. Zemědělství se muselo odjakživa zabývat rentabilní výrobou energie ve formě paliv, krmiv, potravin apod. Soudobé moderní bioplynové technologie Vám dnes dávají šanci využít Vaše zkušenosti ke vstupu do zcela nového ziskového odvětví, které Vám umožní ekonomickou prosperitu. Využití koncových produktů živočišné i rostlinné prvovýroby jako je hnůj, kejda, zbytky z k...

 • Ondrej Vývlek ELEKTRODAT

  Ondrej Vývlek ELEKTRODAT

  Firma ELEKTRODAT vznikla v roku 1990 na základe veľkého záujmu obyvateľov nielen o elektrické kúrenie, ale aj o rôzne odborné prehliadky a servis elektrických zariadení. Kedže v mieste prevádzky sa nenachádzajú ďalšie firmy, ktoré by dokázali zabezpečiť tieto potreby a zaručili im bezpečnú prevádzku elektrického zariadenia, alebo jeho opravu, rozhodli sme sa im vyhovieť... Pracovníci, ktorí u nás pracujú, sú vyučení vo svojom obore a poskytujú obyvateľom dostatočné uspokojenie ich potrieb. Dlhodobým cieľom našej firmy je dosiahnúť tržby z predaja výrobkov a služieb. Snahou firmy je taktiež preniknúť so svojimi kvalitnými výrobkami a sl...

 • Milan Medňanský - ELIZ

  Milan Medňanský - ELIZ

  Firma sa zaoberá montážou, opravami a revíziami elektrických zariadení v rozsahu: Elektrické zariadenia vysokého napätia * transformačné stanice - kioskové - kopkové - zapuzdrené Elektrické zariadenia nízkeho napätia v prostredí: * bez nebezpečenstva výbuchu * s nebezpečenstvom výbuchu Montáž bleskozvodov * pasívne bleskozvody * aktívne bleskozvody Montáž zariadení pre vykompenzovanie odberu elektrickej energie Montáž systémov meracej a regulačnej techniky Montáž žlabových nosných systémov Elektrické podlahové vykurovanie Montáž prachotesných prípojnicových systémov

 • ECO-PROM s.r.o.

  ECO-PROM s.r.o.

  Spoločnosť ECO-PROM je na slovenskom trhu od roku 2000 a od svojho začiatku úzko spolupracuje z výrobnou spoločnosťou LICON. Predaj a obchodný servis pre našich obchodných partnerov je našou hlavnou podnikateľskou činnosťou. Staráme sa o to aby značka ktorú zastupujeme bola vnímaná ako záruka kvality a spoľahlivosti. Verím, že ak sa obrátite na ktorého koľvek z mojich kolegov, dostanete požadovaný servis a priateľský prístup. - predaj radiatorov/konvektorov Licon - dodávka a montáž suchého systému podlahových vykurovaní MAINFLOOR a ONDOL - systémy regulácie teploty SIEMENS - systémy automatizácie domácnosti SYNCO LIVING

Predošlá 1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  71 ĎalšiaX
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Energetika | Overené firmy 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.