Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Firmy Energetika

 • Denas Energy s.r.o.

  Denas Energy s.r.o.

  Pelety jsou granulát materiálu rostlinného původu z tzv biomasy. Do kategorie biomasy řadíme jednak odpad vznikající zpracováním produktů rostlinného původu, nebo přímo rostlinné kultury pěstované právě za účelem jejích zpracování pro energii. Do první skupiny patří například sláma, plevy, natě, dřevní odpad aj a do druhé šťovík,rychle rostoucí dřeviny apod.. Granulace biomasy probíhá za vysokého tlaku bez dalších přídavných směsí, pojiv nebo lepidel. Pelety se řadí do kategorie obnovitelných zdrojů energie šetrné k životnímu prostředí. Pelety se vyznačují čistým a ekologickým provozem. Brikety Lisované dřevěné brike...

 • ERMIPA s.r.o.

  ERMIPA s.r.o.

  Spoločnosť ERMIPA s.r.o. sa Vám ponúka montáž senzorového osvetlenia, stavebné práce, obchodné služby - dovoz tovaru zo zahraničia. Firma ERMIPA s. r. o. vznikla v roku 2003 a od svojich začiatkov sa sústreďovala na stavebnú činnosť. Dnes zaujíma pevné miesto na trhu el. techniky. A svojou kvalitnou obchodnou politikou si získava stále väčší počet spokojných zákazníkov. Zákazníkov uspokojíme nielen kvalitnými službami a technikou, ale aj tým, že sa snažíme dennodenne prinášať na trh čo najnižšie ceny. Produkty ktoré montujeme sú hlavne od renomovaných svetových značiek, ktorých kvalita je už roky testovaná trhom. Naša firma sa za...

 • DIAMS, s.r.o.

  DIAMS, s.r.o.

  Spoločnosť DIAMS, s.r.o. bola založená spoločníkmi, ktorí mali viacročnú prax v oblasti počítačových, meracích a riadiacich systémov. Hlavnou činnosťou spoločnosti DIAMS, s.r.o. je vypracovanie funkčnej špecifikácie, návrhu, výroby, testovania a dodávky technických a programových prostriedkov číslicovo-analógových monitorovacích, diagnostických a riadiacich systémov ako celkov, resp. ako subdodávok väčších celkov, podľa požiadaviek a špecifikácie odberateľa. Spoločnosť DIAMS, s.r.o. vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava dňa 22.11.1994. Spoločnosť je registrovaná pod ID160859 v systéme Connexio Utilit...


 • ECS ENGINEERING, s.r.o.

  ECS ENGINEERING, s.r.o.

  Orientácia spoločnosti ECS engineering s.r.o. zodpovedá tradícii v oblasti vývoja, projektovania a realizácie elektrických staníc a systémov pre riadenie technologických procesov v zariadeniach na premenu a spotrebu elektrickej energie. Nosným programom spoločnosti sú predovšetkým: - dispečerské systémy pre riadenie elektrického napájania elektrifikovaných tratí - riadiace systémy trakčných napájacích a spínacích staníc všetkých napäťových sústav - súbory diaľkového riadenia technologických celkov v staniciach elektrifikovaných tratí - projektové a dodávateľské zaistenie technológie trakčných meniarní a spínacích staníc - vý...

 • Mensch & Technik Energiemanagement s.r.o.

  Mensch & Technik Energiemanagement s.r.o.

  Spoločnosť je zameraná na oblasť priemyselnej energetiky. Priemyselným odberateľom poskytujeme služby v oblasti merania odberu elektrickej energie, inštalácie riadiacich a monitorovacích systémov na znižovanie nákladov za odoberanú elektrickú energiu , zisťovania kvality zásobovacej siete... Pre potreby HCCAP v potravinárstve firma dodáva záznamníky teploty pre kamióny a návesy s možnosťou prenosu dat cez GSM. Termovízne kamery FLIR pre oblasť elekro a pre oblasť stavebníctva. Ponuka našich služieb a produktov 1. Meranie a anlýza spotreby elektrickej energie mobilnými prístrojmi so záznamom - MES 3D 2. Meranie parametrov siete výkonnými analy...

 • OPLAN, spol. s r.o.

  OPLAN, spol. s r.o.

  OPLAN s.r.o. zabezpečuje kompletné služby v oblasti silnoprúdových a slaboprúdových elektrických rozvodov pre všetky druhy stavieb. Špecializujeme sa na komplexné riešenia všetkých fáz realizácie výstavby, od vypracovania projektovej dokumentácie, inžinieringu, dodávky elektroinštalačných materiálov a svietidiel, elektromontážnych prác až po revízie, skúšky, merania a atestácie potrebné pri kolaudácii stavieb. Hlavné oblasti našej činnosti sú: - elektromontáže a elektroinštalačné práce - výroba rozvádzačov - dodávkateľská činnosť - revízie - projektovanie - maloobchod a veľkoobchod - servis - inžiniering a poradenstvo ...

 • Ing. Milan Tropek MITROX

  Ing. Milan Tropek MITROX

  Zaoberáme sa distribúciou slnečných kolektorov, solárnych zostáv a solárneho príslušenstva pre trh Slovenskej republiky. Ponúkame kompletné solárne zostavy pre ohrev úžitkovej vody, ohrev bazénov a podporu vykurovania. Venujeme sa poradenstvu v oblasti výberu vhodného riešenia ohrevu prostredníctvom slnečných kolektorov.

 • Ing. Milan Palguta - STABIL

  Ing. Milan Palguta - STABIL

  ELEKTRICKÉ SÁLAVÉ PANELY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA Elektrické sálavé panely z prírodného kameňa sú moderné, vysoko estetické, dokonale funkčné, prevádzkovo úsporné výrobky určené na vykurovanie domov, bytov, rekreačných stavieb, kancelárií a spoločenských priestorov, alebo ako doplnok k existujúcemu vykurovaniu. Z rovnakého kameňa je možné dodať aj dlažbu, obklady, parapety, stoly a iné doplnky. Panely je možné zhotoviť aj z Vami dodaného kameňa. PONUKA: * sálavé panely do oblúku * vypieskovanie firemného loga, alebo iných motívov do kameňa * temperované stoly, lavice * koterce pro psov, teráriá a pod. * zapoži...

 • Pellettherm, s.r.o.

  Pellettherm, s.r.o.

  Pellettherm, s.r.o. je výrobcom lisovaných peliet. Drevné pelety sú ekologické palivo z drevnej hmoty, lisované pod vysokým tlakom. Firma prevádzkuje výrobu drevných peliet o objeme 14.000 t ročne. Poslaním spoločnosti je zabezpečiť zvýšenie využitia obnoviteľných zdrojov energie, ponúknuť záujemcom ekologické, cenovo dostupné riešenie pre vykurovanie a prispieť tak k riešeniu vzniknutých ekologických problémov. Hlavným cieľom spoločnosti je postupné budovanie pevnej a silnej pozície významného spracovateľa biomasy a výrobcu perspektívnych ekologických biopalív. S postupným rozširovaním tohto druhu vykurovania u nás sa chceme zaoberať ta...

 • Dca Therm, a.s.

  Dca Therm, a.s.

  *Tepelná energetika: - komplexné posúdenie skutkového stavu - vypracovanie štúdie riešenia - vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - realizácia prípojok energetických médií - zemný plyn, elektrina, pitná voda, rozvody vykurovania a teplej úžitkovej vody - kompletné dodávky kotolní, výmenníkových staníc pre vykurovanie (ÚK) a dodávky teplej úžitkovej vody (TÚV) - montáž meracej a regulačnej techniky (MaRT) - zabezpečenie financovania a kolaudácie - hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovania a teplej úžitkovej vody - sledovanie hospodárnosti výroby tepla, technická pomoc pri prevádzke a údržbe tepelných zdroj...

 • ELKIN, s.r.o.

  Firma ELKIN s.r.o. vznikla v roce 2000, ale pouze změnou jména z firmy TECHAK s.r.o. Mladá Boleslav. Došlo k přejmenování firmy z důvodů dohody mezi majoritním rakouským partnerem a naší českou divizí. Jistě víte, že firma TECHAK byla založena v roce 1990 za účasti rakouského partnera firmy Baren Baterie. Veškerá činnost zůstala stejná, zůstalo personální obsazení firmy, sklady, doprava, servis, dodávky a výroba baterií. Současná činnost spočívá ve výrobě a dodávkách trakčních baterií pro veškeré elektrické vozíky, které jsou v České republice provozovány, to znamená vysokozdvižné, nízkozdvižné, zakládací a čistící stroje n...

 • DUKLA - Strojírny Kolín s.r.o.

  DUKLA - Strojírny Kolín s.r.o.

  DUKLA - Strojírny Kolín s.r.o. poskytuje služby v těchto oblastech: - Výroba dle vlastního know-how - Projekce - Konstrukce - Studie, technické pomoci - Inspekce, revize - Výroba dle dokumentace zákazníka - Servis - Provoz energetických zařízení - Montáže - Svářečská škola DUKLA - Strojírny Kolín s.r.o.. navazuje na tradiční výrobu kotlů a souvisejícího zařízení kotelen. Od 60. let, kdy započala spolupráce mezi ČKD DUKLA a tehdejší Tatrou Kolín, bylo uvedeno na trh v tuzemsku i zahraničí více než 7000 kotlových jednotek v teplovodním, horkovodním nebo parním provedení od výkonu 240 kg/h do 240 t/h pro spalování hnědého a ...

 • ELCONDER, s.r.o.

  ELCONDER, s.r.o.

  Z hľadiska dodržania kvality odberu elektrickej energie je potrebné dodržiavať aj odber jalovej energie zo siete. O množstve odobratej jalovej energie napovedá účinník cos ? ktorý je potrebné dodržiavať v tolerancii 0,95 až 1. Aby bolo možné dosiahnúť tieto hodnoty je potrebné aby odberateľ elektrickej energie mal nainštalovaný a funkčný kompenzačný rozvádzač. Kompenzačné rozvádzače - ELCONDER sa vyrábajú presne podľa požiadaviek a potrieb jednotlivých zákazníkov od výkonu niekoľkých kVAr až po 1200 kVAr. Kompenzačný rozvádzač môže byť umiestnený na montážnej doske alebo v rozvádzačových skriniach závesných alebo volne stojacich. ...

 • Ondrej Jaso - MAR

  Ondrej Jaso - MAR

  Monitorovanie časového fondu a automatizované spracovanie dát šetrí Váš čas Moderný dochádzkový systém predpokladá rýchle a profesionálne spracovanie dát, jednoduché snímanie časových transakcií a export do podnikových systémov. V prípade ak sa neviete rozhodnúť pre druh a typ produktu, ktorý by Vám najlepšie vyhovoval, alebo ste nenašli potrebný produkt v našej ponuke môžete nás kontaktovať a my Vám pomôžeme s výberom. Na základe Vašich požiadaviek môžeme navrhnúť riešenie dochádzkového systému, ktorý bude prispôsobený Vašim potrebám, bude prepojený so mzdovým prípadne personálnym software, alebo so systémom na kontrolu...

 • JVD export, spol. s r.o.

  JVD export, spol. s r.o.

  Dodávka a montáž: - meracia a regulačná technika - elektroinštalácia - vzduchotechnika - ústredné kúrenie - plyn Dodávame a montujeme už od roku 1996. Počas tejto doby sme realizovali približne 1000 projektov. Medzi inými napr. zvýšená ochrana pospojovaním v tuneli Branisko (zvedenie statickej energie), obaľovacie pre spoločnosť Slovasfalt, meranie a regulácia pre Ness Slovensko (Košice). Sme oprávnení vykonávať odborné prehliadky elektroinštalácie do 50,000 V s nebezpečím výbuchu. Odborné prehliadky bleskozvodov a elektroinštalácií. V minulosti sme robili odborné prehliadky trafostaníc, rodinných domov, kotolní. V minulosti sme robil...

Predošlá 1  ...  14  15  16  17  18  19  20  21  22  ...  71 ĎalšiaX
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Energetika | Dodávatelia 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.