Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Firmy Energetika

 • BJ - ENERGETIKA, spol. s r.o.

  BJ - ENERGETIKA, spol. s r.o.

  Elektroprojekcia, Elektroinštalácie,výroba a montáž rozvádzačov. Zemné práce. Špecializované pracovisko na meranie ochrán pred vplyvom bludných prúdov na železobetónové konštrukcie. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností - sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti - výroba, montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: - výroba: rozvádzače - montáž, oprava, údržba: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia bez obm...

 • Interenergo spol. s r.o.

  Interenergo spol. s r.o.

  Váš konzultant a partner pre technické zariadenia budov - Tepelnotechnické štúdie - Príprava pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie - Partner pre rokovanie s dodávateľmi energií Projektovanie - Ústredné vykurovanie - Plynoinštalácie - Zdravotechnika - Elektroinštalácia - Meranie a regulácia Dodávateľ - Kotly a solárne zariadenia Buderus, Junkers,... - Čerpadlá WILO , GRUNDFOS, ... - Viacvrstvové plastové rozvody a armatúry pre vykurovanie a zdravotechniku - Podlahové vykurovanie plasthliníkové - Riadiace a regulačné systémy TZB Realizácia, montáž - Ústredné vykurovanie - Plynoinštalácie - Zdravotechnika ...

 • ELPROM NB spol. s r.o.

  ELPROM NB spol. s r.o.

  Montáž elektrických zariadení a bleskozvodov do 35 kV v objektoch triedy A a B. Projektovanie elektrických zariadení a bleskozvodov do 35 kV v objektoch triedy A a B. Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov do 35 kV v objektoch triedy A a B. Vypracovanie plánov preventívnej údržby a plánov revízií elektrických zariadení a bleskozvodov. Školenia a preskúšavanie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov v zmusle vyhlášky MPSVaR SR č.718/2002 Z.z, na základe vlastnej akreditácie na uvedenú činosť. Poradenská činnosť v oblasti prevádzky elektrotechnických zariadení a bleskozvodov.


 • OPTTECH s.r.o.

 • Solar - NED s.r.o.

  Solar - NED s.r.o.

  Spoločnosť Solar - NED s.r.o. bola založená v r.2001 za účelom dodávky a montáže fotovoltaických zariadení. V súčasnosti sa spoločnosť zaoberá okrem fotovoltaiky aj solárnymi termickými zariadeniami, ako aj v súčasnosti žiadanými tepelnými čerpadlami. Zrealizujeme výstavbu fotovoltaickej elektrárne na kľúč, t.j. od podania žiadosti cez samotnú dodávku, až po napojenie na inžiniersku sieť. Naše produkty: * Fotovoltaické moduly - monokryštalické - polykryštalické - amorfné - flexibilné * Regulátory nabíjania - regulátory - systémové radiče * Meniče napätia - autonómne - sieťové - prevodníky DC/DC * Solárne a...

 • Dušan Junger - THERMOFLEX

  Dušan Junger - THERMOFLEX

  Firma THERMOFLEX vznikla v roku 1997. Hlavná náplň firmy je montáž vykurovacích systémov a tepelných čerpadiel. Veľký dôraz kladieme na kvalitu prevedených prác a spokojnosť zákazníka. Pôsobnosť firmy je na celom území Slovenska.

 • Thermal Pumps, s.r.o.

  Thermal Pumps, s.r.o.

  Firma Thermal Pumps, s.r.o. vznikla zápisom do Obchodného registra na Okresnom súde v Prešove 05.08.2006. Vznik firmy je reakciou na neustále sa zvyšujúce ceny energií, ktoré sú potrebné na vykurovanie rodinných domov, polyfunkčných objektov a rôznych iných budov. Predpokladáme obrovský BOOM záujmu o enviromentálne zdroje. Hlavnou činnosťou firmy je predaj, návrh, montáž a servis tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu a slnečných kolektorov. Keďže chceme vyjsť maximálne v ústrety zákazníkovi, ako vedľajšiu činnosť sme zaradili aj projektovanie el. zariadení, pričom nepotrebujeme externých projektantov pri návrhu a realizácii el. prípojok k dot...

 • A.S.P.R. spol. s r.o.

  A.S.P.R. spol. s r.o.

  Firma A.S.P.R. spol. s r.o. Kyjov byla založena v roce 1998 jako proječní firma se zaměřením na dodávky řídících systémů pro průmyslové podniky jak na území celé České republiky tak i v zahraničí. Ve svých dodávkách se orientujeme především na začkové komponenty předních světových firem jako jsou Siemens, Rockwell.., které zaručují vysokou spolehlivost při dlouhodobé životnosti navržených projektů. Zabezpečujeme komplexní dodávky od poradenství, přes projekční návrhy, instalaci elektronických prvků až po vývoj programového vybavení. Předmět podnikání: - Projektování elektrických zařízení - Výroba, instalace a ...

 • BEJLEK

  BEJLEK

  Firma BEJLEK je privátní firma jednoho majitele, která zahájila svoji činnost původně jako obchodní firma a montážní pro instalace, v roce 1997. Následným postupným růstem a vývojem se stala silnou firmou s jasnou orientací a specializací na stavební obory včetně instalací. Firma v současné době zaujímá ve svém regionu pevné místo a stále více směřují její služby na trhy v zahraničí. Dnes firma sídlí ve vlastním objektu, rozděleném na obchodní, administrativní a skladové prostory včetně kompletního zázemí. Jsme mladou dynamicky se rozvíjející firmou s širokým spektrem služeb ve stavebnictví a instalací. V současné době na...

 • ATRACO s.r.o.

  ATRACO s.r.o. je obchodná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1998, ako dcérska spoločnosť litovskej akciovej spoločnosti ATRAMA. V počiatkoch bola naša činnosť zameraná na predaj hutníckych výrobkov produkcie ruského kombinátu SEVERSTAL Čerepovec, ktorý bol akcionárom materskej spoločnosti ATRAMA a.s. Po dôležitých premenách, ktorými prešla ATRAMA a.s.,( ISO 9001, homologizácia výrobkou podľa noriem EU), sme od roku 2000 do nami ponúkaného sortimentu začali zaradzovať aj produkciu materskej litovskej firmy. V súčasnej dobe patria k najlepšie predávaným a velmi žiadaným LPG nádrže, ktoré predávame nie len na Slovensku, ale po dohode s materskou spolo...

 • Brema SK s.r.o.

  Brema SK s.r.o.

  BREMA SK s.r.o. svojim programom pokrýva nasledujúce činnosti: * Kompletné elektromontážne práce na kľúč v oblasti nn a vn * Kompletné systémy merania a regulácie a slaboprúdové rozvody * Úplný sortiment rozvádzačov SLUŽBY: ELEKTROMONTÁŽE A ELEKTROINŠTALAČNÉ práce pri výstavbe priemyslových podnikov, výrobných hál ,dopravných stavieb a pri montáži a rekonštrukciách energetických zariadení - rozvodní a transformačných staníc. Podstatnú časť pracovnej náplne tvoria tiež elektroinštalácie v občianskej a bytovej výstavbe a v rekonštrukciách pamiatkových objektov. Činnosti: - montáž káblových nosných konš...

 • HENDY, s.r.o.

  Realizácia inžinierskych stavieb, dodávka vykurovacieho systému, plynových svetlých infražiaričov a plnenie pramenitej vody. Zámočnícke práce. Predaj, montáž: - plynové žiariče SBM - keramické vykurovanie pre priemyselné budovy, sklady, garáže, športové haly, terassy, kostoly Výroba, predaj: - domové stanice pre plyn: - meracie - regulačné - orientačné stĺpiky na označenie: - inžinierske siete - orientačné tabuľky na označenie: - plynovody Služby: - projekcia vykurovacích systémov - poradenstvo v oblasti vykurovania budov

 • SKIP, s.r.o.

  Spoločnosť SKIP, s.r.o. sa zaoberá výrobou a dodávkou solárnych modulov a alternatívny zdroj elektrickej energie. Okamžite môžeme dodať výkonné solárne moduly s výkonom 50Wp a 55Wp (17V, 2.9-3.2A) pre použitie ako samostatný zdroj elektrickej energie pre napájanie elektrospotrebičov v domoch a chatách, nabíjanie 12V akumulátorov atď. Vyrábame aj malé prenosné solárne moduly pre napájanie zariadení s malým výkonom, nabíjanie akumulátorov AA, AAA, mobilných telefónov, videokamier, notebookov, aut atď. Naše produkty: - elektronika, mikroelektronika - mikroelektronické tenkovrstvové polovodičové technológie - fotoelektrické prevodníky, solá...

 • Doska Česká Lípa, s.r.o.

  Doska Česká Lípa, s.r.o. je výrobce kompresoroven, železniční techniky, ocelových konstrukcí. Nabízi komplexní dodávky, včetně projektování, montáží, servisu a poradenství. Naše produkty: - kompresorové stanice, automatické kompresorovny (balené, stabilní) - zařízení na úpravu stlačeného vzduchu - rozvody stlačeného vzduchu - zařízení pro regulaci rychlosti železničních vozů - elektropneumatické a mechanické kolejové brzdy - speciální protihluková řešení pro kolejovou dopravu - ocelové konstrukce technologické a stavební

 • RADIANA-Kovo, spol. s r.o.

  Splečnost RADIANA-Kovo, spol. s r.o. vznikla v roce 1996 a navázala na dlouholetou tradici výroby žebrových trubek v železárnách ve Veselí nad Moravou. Od roku 1996 jsme rozšířili sortiment svých výrobků o rozměry, které nejsou uvedeny v ČSN. Dále jsme ve větší míře rozšířili sortiment žebrových trubek z nerezové oceli,které našly uplatnění zejména v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu. Naše společnost rozšířila svou výrobu o topná tělesa, která vyrábíme jak ze žebrových, tak i hladkých trubek, podle konkrétních požadavků zákazníků. Jako doplňkovou výrobu jsme zavedli výrobu ocelových varných nátrubků...

Predošlá 1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  71 ĎalšiaX
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Energetika | Dodávatelia 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.