Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Firmy Odpady - zber, výkup, likvidácia

 • Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o

  Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o

  A/S Marius Pedersen je poprednou dánskou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá modernými metódami hospodárenia so všetkými druhmi odpadov a to nielen v Dánsku, ale aj v Bulharsku, Čechách a na Slovensku. Firmu A/S Marius Pedersen založil v roku 1925 pán Marius Pedersen ako spoločnosť pre výstavbu ciest. Začiatkom sedemdesiatych rokov bola A/S Marius Pedersen medzi prvými spoločnosťami v Európe, ktoré sa začali seriózne zaoberať zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov. Do náplne jej činnosti v súčasnosti patria všetky systémy nakladania s odpadmi a to predovšetkým: * výstavba a prevádzkovanie zabezpečených a riadených skládok, vrátane využitia bioplyn...

 • Remarkplast Slovakia, s.r.o.

  Remarkplast Slovakia, s.r.o.

  Spoločnosť bola založená roku 2001 pod obchodným názvom Remarkplast s.r.o. ako nástupca firmy Remark, ktorá pôsobila v oblasti recyklácie plastov už od roku 1994. Aj naďalej je prioritným programom firmy recyklácia plastov. Spolupracujeme s firmami nielen v Českej republike, ale aj v zahraničí. V rokoch 2001-2002 sa uskutočnila celková rekonštrukcia novej prevádzkárne so sídlom v Bohuslaviciach, kde je sústredená hlavná výrobná linka, sklady a dielne. V roku 2002 sa začala výroba lepeného tesnenia pre automobilový priemysel v nových priestoroch prevádzkárne.V rokoch 2003-2004 bola realizovaná výstavba novej skladovacej haly cca 600 m2, ktorá nám umožň...

 • Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o.

  Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o.

  Stavebná spoločnosť Chladiace veže Bohunice, s.r.o. začala písat svoju históriu v roku 1994 s pôvodným zámerom poskytovať služby v oblasti výstavby, generálnych opráv a rekonštrukcií chladiacich veží všetkých typov od chladiacich veží komínového typu cez ventilátorové chladiace veže až po mikrochladiče. Dnes už vystupujeme ako univerzálna stavebná spoločnost, ktorá ponúka širokú škálu služieb v oblasti stavebných činností, od bežných stavebných prác až po ucelené priemyselné a technologické celky realizované formou generálneho dodávateľa, so zabezpečením komplexných služieb v rámci inžinierskej činnosti. Naše produkty a s...


 • EKOPARK, s.r.o.

  EKOPARK, s.r.o.

  Spoločnosť EKOPARK, s.r.o. Vám ponúka svoje služby. Spoločnosť sa zaoberá prepravou sypkých materiálov a zemnými prácami. V prípade, že by ste mali o naše služby záujem, budeme radi, keď Vás budeme môcť našimi službami a cenami presvedčiť o správnosti Vášho rozhodnutia spolupracovať práve s našou spoločnosťou. Naše služby: * Prenájom kontajnerov - max. váha 5t - prenájom kontajnerov 3m3, 6m3, 9m3, 12m3 - odvoz stavebného odpadu - odvoz záhradného odpadu (lístie, konáre, tráva) - odvoz odpadu z domácnosti: pivníc, bytov, domov a kancelárií - preprava stavebných strojov * Prenájom nákladného vozidla AVIA - vyklápač do 4t (s...

 • KOL - EKO, spol. s r.o.

  KOL - EKO, spol. s r.o.

  KOL-EKO s.r.o. so sídlom v Bratislave, Dúbravke je spoločnosť s viac ako 15 ročnými skúsenosťami v oblasti nakladania s odpadmi na Slovensku, ktorá poskytuje služby v oblasti odpadového hospodárstva, ako napríklad zber a preprava, separovanie druhotných surovín a podobne. Spoločnosť KOL-EKO s.r.o. je na slovenskom trhu od roku 1995 a stará sa o odvoz druhotných surovín pre takmer 1000 spoločností v Bratislave a okolí. Základným predpokladom organizácie je neustále napredovanie a rozvoj spoločnosti k stále vyššej kvalite poskytovaných služieb smerom ku klientom – zákazníkom. Spoločnosť Kol-eko s.r.o. plánuje od roku 2015 zahájiť na dopravných...

 • Mgr. Anna Kollárová - TESK

  Mgr. Anna Kollárová - TESK

  Znižujeme náklady na likvidáciu odpadov, znižujeme náklady na prevádzku techniky, zvyšujeme výnosy z predaja druhotných surovín. * Odpadové hospodárstvo Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, Program odpadového hospodárstva, Prevádzkový poriadok skladu odpadov, Havarijný plán, Identifikačné listy nebezpečných odpadov, príslušná evidencia...... * Vodné hospodárstvo Prevádzkový poriadok ,Manipulačný poriadok vodnej stavby, Havarijný plán , Prevádzkový denník, Žiadosť o schválenie manipulačného poriadku, prevádzkového poriadku , Žiadosť o uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky, Označenie prevádzky informačnými tabuľkami.........

 • AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

  AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

  Skupina AVE patrí medzi vedúce spoločnosti obchodujúce na trhu odpadového hospodárstva v centrálnej a východnej Európe. Zamestnáva viac ako 5.500 pracovníkov vo viac ako 160 certifikovaných pobočkách v Rakúsku, Rumunsku, Moldavsku, Maďarsku, v Českej republike, Južnom Tirolsku ako aj na Slovensku a Ukrajine. Zber, doprava, úprava, zhodnocovanie, zneškodňovanie AVE poskytuje komplexné portfólio služieb odpadového hospodárstva pre komunálnych a súkromných zákazníkov a zabezpečuje najvyššiu možnú technologickú a ekologickú úroveň spracovania odpadu. Skupina AVE nakladá s viac ako 6,1 miliónmi tonami odpadu ročne. Kvalita - najvyšší cieľ...

 • ERPOS, spol. s r.o.

  ERPOS, spol. s r.o.

  Spoločnosť ERPOS spol. s. r. o. bola založená 6. 7. 1993. Hlavným zameraním od nášho vzniku je uskutočňovanie pozemných, inžinierskych a dopravných stavieb. Od drobných stavieb, rekonštrukcií a opráv sme sa vďaka odborným a spoľahlivým pracovníkom v danom obore prepracovali k realizácii rodinných domov, priemyselných a občianskych stavieb väčšieho rozsahu. Od začiatku činnosti vykonávame opravy, rekonštrukcie a novostavby koľajových stavieb. V tomto špecifickom obore majú naši zamestnanci dlhoročné skúsenosti pri montážach konštrukcií koľajových tratí. Postupom času sme pristúpili k realizácii pozemných komunikácií, spevnených plôch,...

 • AGM recykling s.r.o

  AGM recykling s.r.o

  Naše společnost se od roku 1997 zabývá zpracováním a recyklací elektrotechnického odpadu. Recyklujeme a ekologicky odstraňujeme stará a vyřazená elektrotechnická, elektronická a telekomunikační zařízení, vyřazené elektropřístroje, zastaralou výpočetní a kancelářskou techniku, spotřební elektroniku,atd. Zajišťujeme pro společnosti od Ostravy po Břeclav svoz a ekologické odstranění tohoto elektroodpadu. Naše služby jsou spojeny z části i s výkupem tohoto materiálu a snahou zajistit maximální možnou míru materiálové recyklace, tak jak ji ukládá zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a evropská legislativa Směrnicí Evropského parlamentu a R...

 • Marián Chmelár - KROVMONT

  Plánujete likvidáciu azbestu, či jeho sanáciu a máte záujem o bližší cenový odhad? Potrebujete poradiť s konkrétnym problémom? Zaujímajú vás ďalšie informácie? Spoločnosť Krovmont je spoľahlivým partnerom pre zneškodňovanie azbestu. Či už sa jedná o interiér alebo exteriér, radi vám pomôžeme s akýmkoľvek problémom. * Likvidácia azbestu Zabezpečujeme kompletný proces - od konzultácie a poradenstva ako ďalej postupovať, cez vypracovanie potrebných dokumentov a komunikovanie s príslušnými úradmi, až po samotnú likvidáciu azbestu tímom skúseného personálu. Naše služby nemajú pevne daný cenník, pretože každá likvidácia azbest...

 • KOSIT a.s.

  KOSIT a.s. vznikol 21. marca 2001 v Košiciach. Spoločnosť KOSIT a.s. vlastní 1 spaľovňu, 10 dcérskych spoločností, zamestnáva 545 pracovníkov a svoje služby poskytuje pre 300.000 obyvateľov a 500 podnikateľských subjektov na území Slovenska. V súčasnosti má v rámci SR rozmiestnených 24.290 kontajnerov, 190 áut vo vozovom parku, zhodnotí 115.000 ton odpadu ročne, vyprodukuje 45.000 MWh elektrickej energie a v čase zimného obdobia zabezpečí vykurovanie pre 4.200 domácností. Okrem toho sa spoločnosť KOSIT a.s. venuje aj vzdelávaniu a na svojej pôde odovzdá vedomosti 4.000 absolventom environmentálnej výchovy ročne, najmä z Košíc. Pri riadení s...

 • EKOLAMP Slovakia

  EKOLAMP Slovakia

  EKOLAMP SLOVAKIA je záujmové združenie právnických osôb založené svetovými výrobcami svetelných zdrojov a svietidiel za účelom vytvorenia a prevádzkovania kolektívnej organizácie s cieľom zabezpečenia plnenia povinností výrobcov a dovozcov elektrozariadení kategórie č.5 – osvetľovacie zariadenia v súlade s príslušnou legislatívou

 • Denis Herák

  1.Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 2.Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

 • Miroslav Ťulpa

  Odtahová služba

 • AGRIIMPORT, s.r.o.

  AGRIIMPORT, s.r.o.

  Společnost Agriimport, s.r.o. byla založena březnu roku 1991 jako prodejní a servisní organizace malé zemědělské mechanizace a to zejména v oblasti Plzně a bývalého Západočeského kraje. Vývojem a získávanými zkušenostmi trvajícím řadu let a výběrem sortimentu se společnost profilovala zejména na prodej malé mechanizace kvalitních značek a také na dovoz lesní, komunální a zemědělské mechanizace od světoznámých výrobců. Již v roce 1993 se naše společnost stala výhradním dovozcem finské firmy NORMET CORPORATION, která vyrábí profesionální lesní stroje - štěpkovače, lanové navijáky, vyvážecí soupravy a lesní jeřáby pod značk...

Predošlá 1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 ĎalšiaX
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Odpady - zber, výkup, likvidácia | Dodávatelia 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.