Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Firmy Odpady - zber, výkup, likvidácia

 • ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

  ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

  ELKOPLAST Slovakia, s r.o. je spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou v oblasti dodávok kontajnerov a techniky určenej na zber, triedenie, zhutňovanie a prepravu odpadov. Postupne sme do nášho sortimentu začlenili niektoré výrobky, ktoré majú uplatnenie aj v ďalších odboroch vrátane stavebníctva, automobilového priemyslu a poľnohospodárstva. * Výroba odpadových kontajnerov - V roku 1991 sme vybudovali prvú výrobnú linku, ktorá slúžila iba pre výrobu sklolaminátových kontajnerov určených pre triedený zber komunálneho odpadu. Výrobu kontajnerov pre triedený zber sme v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov rozšírili a v súčasnosti ponúkame...

 • Ing. Róbert Sarvaš - ROSA

  Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Zemné, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy

 • ND TRANS s.r.o.

  nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla


 • Petr Kroupa - odpadové technologie

  Petr Kroupa - odpadové technologie

  Petr Kroupa - Komplexní služby v oboru technologií zpracování druhotných surovin. Komplexní služby v oboru technologií zpracování druhotných surovin. Naše společnost se věnuje prodeji, servisu technologií na zpracování druhotných surovin a prodeji náhradních dílů. Zajišťujeme také starší odpadové technologie (paketovací lisy různých kapacit a velikostí, nůžky stacionární, aligátorové, třídící linky, linky na zpracování papíru, briketovací lisy atd.). Poradíme Vám s výběrem technologie podle Vašich podmínek a možností. Provedeme kompletní opravu Vašich zařízení. Nabízíme servis hydraulických komponentů včetně filtrac...

 • Milan Litvík

  Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

 • Martin Olša

  Výroba, oprava drevených paliet a obalov, nákladná doprava

 • Ferropack Sp. z o.o.

  Chemický priemysel

 • EKO-FBB s.r.o.

  EKO-FBB s.r.o.

  Spoločnosť EKO-FBB spoločnosť s ručením obmedzeným. Vranov nad Topľou vznikla v roku 2001 na základe skúsenosti a transformáciou predchodcu – firmy EKO –FBB Ján Bačovčin, Lúčna 825 a4/7, 093 01 Vranov nad Topľou, ktorá pôsobí od roku 1995. Naša firma sa zaoberá činnosťami súvisiacimi s nakladaním s nebezpečným odpadom, t.j. čistením nádrží a jímok na ropné produkty a chemické látky, odberom vzoriek a zabezpečením analýzy nebezpečných odpadov, odberom, prepravou a likvidáciou nebezpečných odpadov. Firma vykonáva kompletné revízie nádrží a potrubí, t.j. kontrolu nádrží ultrazvukom, tesnostné skúšky nádrží a potrubí ako aj ...

 • Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o

  Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o

  A/S Marius Pedersen je poprednou dánskou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá modernými metódami hospodárenia so všetkými druhmi odpadov a to nielen v Dánsku, ale aj v Bulharsku, Čechách a na Slovensku. Firmu A/S Marius Pedersen založil v roku 1925 pán Marius Pedersen ako spoločnosť pre výstavbu ciest. Začiatkom sedemdesiatych rokov bola A/S Marius Pedersen medzi prvými spoločnosťami v Európe, ktoré sa začali seriózne zaoberať zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov. Do náplne jej činnosti v súčasnosti patria všetky systémy nakladania s odpadmi a to predovšetkým: * výstavba a prevádzkovanie zabezpečených a riadených skládok, vrátane využitia bioplyn...

 • EKOPARK, s.r.o.

  EKOPARK, s.r.o.

  Spoločnosť EKOPARK, s.r.o. Vám ponúka svoje služby. Spoločnosť sa zaoberá prepravou sypkých materiálov a zemnými prácami. V prípade, že by ste mali o naše služby záujem, budeme radi, keď Vás budeme môcť našimi službami a cenami presvedčiť o správnosti Vášho rozhodnutia spolupracovať práve s našou spoločnosťou. Naše služby: * Prenájom kontajnerov - max. váha 5t - prenájom kontajnerov 3m3, 6m3, 9m3, 12m3 - odvoz stavebného odpadu - odvoz záhradného odpadu (lístie, konáre, tráva) - odvoz odpadu z domácnosti: pivníc, bytov, domov a kancelárií - preprava stavebných strojov * Prenájom nákladného vozidla AVIA - vyklápač do 4t (s...

 • KOL - EKO, spol. s r.o.

  KOL - EKO, spol. s r.o.

  KOL-EKO s.r.o. so sídlom v Bratislave, Dúbravke je spoločnosť s viac ako 15 ročnými skúsenosťami v oblasti nakladania s odpadmi na Slovensku, ktorá poskytuje služby v oblasti odpadového hospodárstva, ako napríklad zber a preprava, separovanie druhotných surovín a podobne. Spoločnosť KOL-EKO s.r.o. je na slovenskom trhu od roku 1995 a stará sa o odvoz druhotných surovín pre takmer 1000 spoločností v Bratislave a okolí. Základným predpokladom organizácie je neustále napredovanie a rozvoj spoločnosti k stále vyššej kvalite poskytovaných služieb smerom ku klientom – zákazníkom. Spoločnosť Kol-eko s.r.o. plánuje od roku 2015 zahájiť na dopravných...

 • Mgr. Anna Kollárová - TESK

  Mgr. Anna Kollárová - TESK

  Znižujeme náklady na likvidáciu odpadov, znižujeme náklady na prevádzku techniky, zvyšujeme výnosy z predaja druhotných surovín. * Odpadové hospodárstvo Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, Program odpadového hospodárstva, Prevádzkový poriadok skladu odpadov, Havarijný plán, Identifikačné listy nebezpečných odpadov, príslušná evidencia...... * Vodné hospodárstvo Prevádzkový poriadok ,Manipulačný poriadok vodnej stavby, Havarijný plán , Prevádzkový denník, Žiadosť o schválenie manipulačného poriadku, prevádzkového poriadku , Žiadosť o uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky, Označenie prevádzky informačnými tabuľkami.........

 • AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

  AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

  Skupina AVE patrí medzi vedúce spoločnosti obchodujúce na trhu odpadového hospodárstva v centrálnej a východnej Európe. Zamestnáva viac ako 5.500 pracovníkov vo viac ako 160 certifikovaných pobočkách v Rakúsku, Rumunsku, Moldavsku, Maďarsku, v Českej republike, Južnom Tirolsku ako aj na Slovensku a Ukrajine. Zber, doprava, úprava, zhodnocovanie, zneškodňovanie AVE poskytuje komplexné portfólio služieb odpadového hospodárstva pre komunálnych a súkromných zákazníkov a zabezpečuje najvyššiu možnú technologickú a ekologickú úroveň spracovania odpadu. Skupina AVE nakladá s viac ako 6,1 miliónmi tonami odpadu ročne. Kvalita - najvyšší cieľ...

 • AGM recykling s.r.o

  AGM recykling s.r.o

  Naše společnost se od roku 1997 zabývá zpracováním a recyklací elektrotechnického odpadu. Recyklujeme a ekologicky odstraňujeme stará a vyřazená elektrotechnická, elektronická a telekomunikační zařízení, vyřazené elektropřístroje, zastaralou výpočetní a kancelářskou techniku, spotřební elektroniku,atd. Zajišťujeme pro společnosti od Ostravy po Břeclav svoz a ekologické odstranění tohoto elektroodpadu. Naše služby jsou spojeny z části i s výkupem tohoto materiálu a snahou zajistit maximální možnou míru materiálové recyklace, tak jak ji ukládá zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a evropská legislativa Směrnicí Evropského parlamentu a R...

 • Chudovský spol. s r.o.

  Chudovský spol. s r.o.

  Spoločnosť Chudovský spol. s r. o. bola založená v roku 1992. Neskôr sa zlúčila so spoločnosťou Technické služby Chudovský spol. s r. o. a stala sa univerzálnym právnym zástupcom zaniknutej spoločnosti. V prvých rokoch firma pôsobila v oblastiach: - údržba a čistenie mesta (komunikácie, verejná zeleň a priestranstvá,....) - výspravkové práce na komunikáciách - zber a likvidácia komunálneho odpadu - odvoz a separovanie komodít separovaného odpadu V roku 2003 bola rozšírená činnosť spoločnosti o výrobu a montáž hliníkových okien, dverí, celoplošne presklených fasád a montáž vonkajších a vnútorných parapetov. Ponúkané pr...

Predošlá 1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 ĎalšiaX
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Odpady - zber, výkup, likvidácia | Spoľahlivé firmy 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.