Hľadáte zákazníkov? Zaregistrujte sa už dnes, nájdeme Vám zákazníkov.

Firmy Ekologické poradenstvo

 • Nanotrading s.r.o.

  Nanotrading s.r.o.

  Nanotrading® s.r.o je jednou z prvých firiem na Slovensku, ktorá sa zaoberá komplexne materiálovou nanotechnológiou, propagovaním, umiestňovaním a využitím nanotechnológie a nanoproduktov v rôznych odvetviach hospodárstva. Nanotrading® s.r.o uvádza a ponúka NANO H&C® materiál, komplexné NANO E2C aplikácie pre rôzne sféry použitia, analyzuje a hľadá nové inovatívne možnosti, oblasti a praktické uplatnenie pre tento dynamicky sa rozvíjajuci smer, samozrejme aj v každodennom živote. Patria sem hlavne nanokompozity z oblasti povrchovej materiálovej nanotechnológie, odolné chrániace povrchy so širokým využitím atď. Uvádzame a propagujeme NANO H&C®...

 • O.S.A. s.r.o.

  Společnost O.S.A. s.r.o. byla založena v roce 1994 jako obchodní subjekt. Postupným vývojem začala společnost rozšiřovat svoje aktivity v oblasti inženýrsko-technické činnosti. V rámci louholeté a úspěšné činnosti máme v dodávkách a realizaci povrchových úprav velice zvučné světové reference. V oboru stavebních a manipulačních strojů se jedná o americkou firmu Terex a její závody v Evropě Terex-Fuchs a Terex-Schaeff. Dále provádíme zejména úpravu povrchu ocelových konstrukcí a zařízení. V rámci oboru kooperačního lakování provádíme a zajišťujeme aplikaci různých lakovacích technologií pro tuzemské i zahraniční dodavatele, z ni...

 • JG Trading

  JG Trading

  Naša spoločnosť poskytuje kvalitné poradenstvo v oblasti systémov manažérstva kvality (podľa ISO 9001) a enviromanažérstva (podľa ISO 14001), pričom vyzžívame 10 ročné know-how našich pracovníkov. Zavádzame, školíme, auditujeme, zlepšujeme a dávame klientovi do rúk nástroje na manažovanie jeho zlepšovania, optimalizácie a ekonomických benefitov. Vykonávame poradenstvo v životnom prostredí, preberáme všetky povinnosti klienta vyplývajúce zo zákona o odpadoch, vode a ovzduší- zabezpečujeme klientove konania pred úradmi životného prostredia. Poskytujeme odber, odkup a spracovanie druhotných surovín a nebezpečných odpadov, vždy prednostne sp...


 • KONSIP spol. s r.o.

  Spolčnosť pôsobí na trhu od roku 1992 ako stavebná rifma. Majitelia firmy sú stavební inžiniery pracujúci viac ako 18 rokov v oblasi stavebníctva. Patríme do kategórie stredne veľkých firem sprimeraným technickým vybavením, pre stavby do 100 mil. SKK. Naši technickí pracovníci majú všetci skúšky odbornej spôsobilosti na výkon prác a takisto zamestnávame len kavalifikovaný realizačných pracovníkov. Naša ponuka: - stavebná činnosť - dodávky stavieb - administratívno-technický servis stavieb - inžinierske siete - občianske stavby - dotyové domy, rodinné domy - administratívné budovy - kancelárske, správne budovy - rekonštrukcie - budov,...

 • ALUTHERM CZ s.r.o.

  Hlavní činností firmy je výroba hliníkových granálií a prášků od 0,1mm do 12mm z recyklovaného tenkostěnného Al odpadu. Pro výrobky je charakteristická vysoká kvalita co do obsahu Al i nežádoucích příměsí. Tenkostěnný hliníkový odpad není vhodný k přetavení a je považován za odpad. Výrobní proces Aluthermu CZ s.r.o. byl speciálně vyvinut pro zpracování tohoto typu odpadu a zajišťuje jeho maximální využití a současně se tím podílí na ochraně životního prostředí. NABÍZENÉ SLUŽBY - Výkup tenkostěnného Al odpadu do 3 mm. - Pytlování sypkých materiálů na pytlovacím vážním zařízení v rozmezí 5 až 50 kg. - Drcení...

 • ASTENIX s.r.o.

  ASTENIX s.r.o.

  Ekologické služby ASTENIX • ekologické služby a zariadenia • • práce k realizácii stavieb • • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb • Spoločnosť ASTENIX s.r.o. bola založená v roku 2005 , zaoberala sa výlučne prepravnou činnosťou - medzinárodnou nákladnou cestnou dopravou a sprostredkovaním v oblasti dopravy. V súčasnosti sa činnosť spoločnosti zameriava na sprostredkovanie obchodu a služieb, prípravné a hlavné stavebné práce, dodávanie náhradných dielov na kamióny. Viacero projektov našej firmy je ešte stále v prebiehajúcom jednaní. V súvislosti s riešením využitia voľnej kapacity na spracovanie...

 • REO, s.r.o.

  REO, s.r.o. nabízi komplexní služby pro polygrafický průmysl v oblasti odpadového hospodářství a životního prostředí. Naše služby: - likvidace odpadů z tiskáten - výkup sběrového papíru - poradenství v oblasti žp - recyklace ředidel Manufacturing and sale of products for prevention and liquidation of accidents (ecological accident preparations and agents), for safe and clean working conditions: - sorption preparations (versatile, for aggressive liquids, hydrophobic, etc.) - sealing preparations - accident sets - baffles, flood-control means, equipment for fire brigades - packaging of dangerous materials with UN code - warehouse equipment - ADR equ...

 • Ekoplastika Slovakia spol.s.r.o.

  Ekoplastika Slovakia spol.s.r.o.

  Firma Ekoplastika Slovakia spol. s r.o., vznikla v roku 1996 ako reakcia na narastajúcu potrebu recyklácie odpadov. Vzhľadom na fakt, že najväčším problémom bolo spracovanie zmesných odpadových plastov, rozhodli sme sa pre túto komoditu. Zabezpečili sme si základné technológie na spracovanie zmesných plastových odpadov ako sú nožové mlyny, aglomerátory a recyklačné extrúdre. Postupne sme získavali skúsenosti. Vypracovali sme si vlastný systém zberu, separácie a spracovania plastových odpadov. * Od roku 2004 sme dostali povolenie aj na spracovávanie viacvrstvového kompozitného odpadu (tetrapack, lepenky, kartonáž atď.). Súčasná ročná kapacita objem...

 • Mgr. Michal Hoffman - GEOtest

  Mgr. Michal Hoffman - GEOtest

  Testovanie hydroizolačných geomembrán geofyzikalným elektromagnetickým testom taktiež geomembrán pod povrchom /HDPE, LDPE, FATRAFOL, PVC, EPDM atď./ Taktiež zaisťujem metodický výskum, geofyzikálne merania, poradenstvo a služby v nasledujúcich oblastiach: - geotechnický prieskum (pre stavebníctvo, mapovanie inžinierskych sietí, prieskum zosuvov) - geofyzikálny prieskum na účely ochrany životného prostredia (monitorovanie a kontrola tesnosti podložia skládok, znečistenie pôdy a podzemných vôd) - geofyzikálne mapovanie pre archeologický prieskum

 • GEOTIP, s. r. o.

  GEOTIP, s. r. o.

  GEOTIP, s. r. o. je odborná realizačná a konzultačná spoločnosť s pôsobnosťou v oblasti hydrogeológie, inžinierskej geológie, geológie a ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva. Spoločnosť GEOTIP, s. r. o. bola založená v roku 2009, pričom vo svojich radoch má starších odborníkov, ktorí svoju profesiu, alebo presnejšie životné povolanie, vykonávajú dlhoročne a takisto mladších odborníkov, ktorí okrem vlastných odborných skúseností aj dravejšie zohľadňujú podmienky dynamicky rozvíjajúceho sa trhu. Títo kvalifikovaní odborníci disponujú pre ponúkané činnosti potrebnými príslušnými oprávneniami či autorizáciami. ...

 • EkoEnergy-Group s.r.o.

  EkoEnergy-Group s.r.o.

  * Našimi hlavnými cieľmi sú: 1. technické riešenie musí zodpovedať najnovším poznatkom 2. riešenie musí byť v súlade s ochranou životného prostredia 3. realizáciou navrhnutých opatrení musí byť dosiahnutá jednoduchá návratnosť vložených investícií max. 6 rokov * Energetický audit a certifikát Celkový energetický systém firmy, krajiny zahŕňa tri hlavné okruhy – výrobu, rozvod a spotrebu energií. V záujme dosiahnutia energeticky efektívneho systému sa všetky jeho časti musia vyhodnotiť a zlepšiť tam kde je to potrebné. Úspory energie spôsobujú zredukovanie spotrieb palív čo znamená tiež zníženie zaťaženia životného p...

 • SAFEKO NET, a.s.

  Spoločnosť SAFEKO NET, a.s. niekoľko rokov realizuje stavby. Nové technológie výroby obvodového muriva, nový druh oslovovania zákazníkov, nový odmeňovací a predajný systém našich externých spolupracovníkov, nový a efektívnejší systém výroby, nový spôsob nahliadania na potreby tej najširšej verejnosti, nové pobočky v okolitých štátoch, nové najmodernejšie vykurovacie systémy a najmä nový personál, ktorý je odhodlaný túto myšlienku a veľkú zodpovednú úlohu dotiahnuť a zrealizovať do úplného konca. Spoločnosť SAFEKO začala intenzívnejšie riešiť pre našich zákazníkov otázku služieb, pričom preveruje, vyberá, selektuje a konečne...

 • BECC&CO a.s.

  BECC&CO a.s.

  Společnost BECC&Co a.s. jsme založili s dlouhodobým cílem realizovat podnikatelské aktivity šetrné k životnímu prostředí a podporující rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Cílem naší společnosti a jejich pracovníků je dokázat, že nové technologie, jež v České republice prosazujeme a realizujeme, jsou nejen šetrné k životnímu prostředí, ale že se našim uživatelům vyplatí i finančně. * Produkty - Tepelná čerpadla - Solární panely - ohřev vody - Solární elektrárny - Palivové články - Klimabojlery - Bojlery - Konstrukce pro fotovoltaiku

 • Ing. Jana Marcinková ENVIRO GLOBAL

  Ing. Jana Marcinková ENVIRO GLOBAL

  Po 20-ročnom pôsobení v štátnej správe pre životné prostredie pracujem od r.2004 ako SZČO a poskytujem nasledovné služby: - environmentálne poradenstvo - vypracovanie zámerov pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č.24/2006 Z.z. v platnom znení (EIA) - vypracovanie žiadostí IPKZ Na vykonávanie uvedených činností mám potrebnú odbornú spôsobilosť.

 • Wireless & Networking, spol. s r.o.

  Wireless & Networking, spol. s r.o.

  Našou snahou je poskytovať komplexné spektrum služieb a zachovať si profil spoľahlivej a vysoko profesionálnej spoločnosti. Zameriavame sa na predaj a montáž slnečné kolektorov / solárne panely a ohrievačov TÚV. Poskytujeme celý rad služieb súvisiacich so servisom a montážou našich produktov.Solárny panel je vlastne zariadenie získavajúce energiu zo slnka, resp. svetla. Môžeme ich rozdeliť na: * Fotovoltaický panel – premieňa slnečnú energiu na elektrickú energiu * Fototermický panel – premieňa slnečnú energiu na tepelnú energiu Rozhodli ste sa pre montáž solárnych panelov? Práve v letnom období je vhodný čas na ich montáž. Tak ako...

 1  2  3  4 ĎalšiaX
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

V prípade otázok kontaktujte prevádzkovateľa obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Ekologické poradenstvo | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2021 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.