Firmy Ekologické poradenstvo

 • Ing. Richard Demo

  Ing. Richard Demo

  SOLARsystems sa už od roku 2003 zaoberá obchodno-realizačnou činnosťou v oblasti využívania nízkoemisných technológií teda využitím primárnych zdrojov energie (slnko, voda, vietor). Rovnako aj energetickým poradenstvom pri výbere alternatívnych technológii, distribúciou a realizáciami zariadení ako sú tepelné čerpadlá, solárne kolektory, rekuperačé jednotky, klimatizácia, infračervené panele a rohože a pod. Poskytuje poradenstvo aj v oblasti stavebníctva pri výstavbe nízkonákladových až pasívnych objektov. MOBILNY DOM SK - uvádza na trh jedinečné domy na kolesách. Ide o riešenie bývania vo variante "DOM NA KĽÚČ" v nízkoenergetickom vyhotov...

 • Mgr. Michal Hoffman - GEOtest

  Mgr. Michal Hoffman - GEOtest

  Testovanie hydroizolačných geomembrán geofyzikalným elektromagnetickým testom taktiež geomembrán pod povrchom /HDPE, LDPE, FATRAFOL, PVC, EPDM atď./ Taktiež zaisťujem metodický výskum, geofyzikálne merania, poradenstvo a služby v nasledujúcich oblastiach: - geotechnický prieskum (pre stavebníctvo, mapovanie inžinierskych sietí, prieskum zosuvov) - geofyzikálny prieskum na účely ochrany životného prostredia (monitorovanie a kontrola tesnosti podložia skládok, znečistenie pôdy a podzemných vôd) - geofyzikálne mapovanie pre archeologický prieskum

 • O.S.A. s.r.o.

  Společnost O.S.A. s.r.o. byla založena v roce 1994 jako obchodní subjekt. Postupným vývojem začala společnost rozšiřovat svoje aktivity v oblasti inženýrsko-technické činnosti. V rámci louholeté a úspěšné činnosti máme v dodávkách a realizaci povrchových úprav velice zvučné světové reference. V oboru stavebních a manipulačních strojů se jedná o americkou firmu Terex a její závody v Evropě Terex-Fuchs a Terex-Schaeff. Dále provádíme zejména úpravu povrchu ocelových konstrukcí a zařízení. V rámci oboru kooperačního lakování provádíme a zajišťujeme aplikaci různých lakovacích technologií pro tuzemské i zahraniční dodavatele, z ni...

 • Nanotrading s.r.o.

  Nanotrading s.r.o.

  Nanotrading® s.r.o je jednou z prvých firiem na Slovensku, ktorá sa zaoberá komplexne materiálovou nanotechnológiou, propagovaním, umiestňovaním a využitím nanotechnológie a nanoproduktov v rôznych odvetviach hospodárstva. Nanotrading® s.r.o uvádza a ponúka NANO H&C® materiál, komplexné NANO E2C aplikácie pre rôzne sféry použitia, analyzuje a hľadá nové inovatívne možnosti, oblasti a praktické uplatnenie pre tento dynamicky sa rozvíjajuci smer, samozrejme aj v každodennom živote. Patria sem hlavne nanokompozity z oblasti povrchovej materiálovej nanotechnológie, odolné chrániace povrchy so širokým využitím atď. Uvádzame a propagujeme NANO H&C®...

 • ENVIS, s.r.o.

  ENVIS, s.r.o.

  Spoločnosť ENVIS poskytuje odborné poradenstvo pri vývoji a realizácii investičných projektov. Profesionálnym prístupom a originálnymi riešeniami dávame projektom novú hodnotu. Našou špecializáciou sú projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, najmä veternej, slnečnej, ale aj vodnej energie a biomasy. V rámci ich prípravy ponúkame komplex služieb od prvotnej myšlienky po samotnú realizáciu: Environmentálne plánovanie Výber najvhodnejšej lokality pre Vaše projekty so zameraním na ochranu prírody. Prieskumy a monitoring Jednorazové i niekoľkoročné prieskumy a monitoring fauny (vtáky, netopiere, cicavce) a flóry. Posudzovanie vplyvov...

 • Mgr. Martin Makar

  Mgr. Martin Makar

  Firma PROBIOTECH bola založená v roku 2005 za účelom výroby a propagácie produktov zdravej výživy. Naše zameranie sa dá ľahko odvodiť už zo samotného názvu firmy, zloženého z troch významových slov, kde slovíčko „probio“ znamená výživu, „bio“ vyjadruje život a „tech“- technológiu. Ich spojením vznikol názov PROBIOTECH, čo znamená technológiu zameranú na živé, resp. biologické produkty zdravej výživy. Orientujeme sa na kombuchu a jej rôznorodé variácie vo forme kombuchovej kultúry, nápojov a octov. V súčasnosti sme spustili produkciu originálnych kombuchových kultúr na domácu výrobu nápoja, určených pre tú skupinu zákazníko...

 • ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.

  ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.

  Teplovodné viacúčelové kotly ECOPROTECT CDK 25 a ECOPROTECT CDK 50 - sú určené na spaľovanie biomasy, a to najmä alternatívnych peliet (z poľnohospodárskej biomasy), peliet z dreva, obilia, papiera a pod. Jedinečnou konštrukciou kotlov bola dosiahnutá vysoká účinnosť spaľovania, pričom pri kotloch ECOPROTECT CDK oceníte najmä bezkonkurenčne lacnú a komfortnú prevádzku. Kotly ECOPROTECT CDK sú slovenskými výrobkami. Palivo pre kotle ECOPROTECT - alternatívne pelety - drevené pelety, - obilie, papierové pelety, biomasa ECOPROTECT CDK 25 a CDK 50 - rozsah výkonu: 9-25 kW/15-50 kW - teplota spalín: 125-160 C/140-165 C - el.príkon: v prevádz...

 • KONSIP spol. s r.o.

  Spolčnosť pôsobí na trhu od roku 1992 ako stavebná rifma. Majitelia firmy sú stavební inžiniery pracujúci viac ako 18 rokov v oblasi stavebníctva. Patríme do kategórie stredne veľkých firem sprimeraným technickým vybavením, pre stavby do 100 mil. SKK. Naši technickí pracovníci majú všetci skúšky odbornej spôsobilosti na výkon prác a takisto zamestnávame len kavalifikovaný realizačných pracovníkov. Naša ponuka: - stavebná činnosť - dodávky stavieb - administratívno-technický servis stavieb - inžinierske siete - občianske stavby - dotyové domy, rodinné domy - administratívné budovy - kancelárske, správne budovy - rekonštrukcie - budov,...

 • ALUTHERM CZ s.r.o.

  Hlavní činností firmy je výroba hliníkových granálií a prášků od 0,1mm do 12mm z recyklovaného tenkostěnného Al odpadu. Pro výrobky je charakteristická vysoká kvalita co do obsahu Al i nežádoucích příměsí. Tenkostěnný hliníkový odpad není vhodný k přetavení a je považován za odpad. Výrobní proces Aluthermu CZ s.r.o. byl speciálně vyvinut pro zpracování tohoto typu odpadu a zajišťuje jeho maximální využití a současně se tím podílí na ochraně životního prostředí. NABÍZENÉ SLUŽBY - Výkup tenkostěnného Al odpadu do 3 mm. - Pytlování sypkých materiálů na pytlovacím vážním zařízení v rozmezí 5 až 50 kg. - Drcení...

 • Ing. Jaromír Medek - Moravský zeměvrtný závod

  Ing. Jaromír Medek - Moravský zeměvrtný závod

  Naše firma byla založena 10.prosince 1990 a od té doby nepřetržitě provádí vrtné práce jako svoji hlavní činnost. Od roku 1994 jsme také výrobci lepených filtrů do vrtů a studní. Naším hlavním cílem je spokojenost zákazníků a tomu je přizpůsobena i naše obchodní politika. Ke každému zájemci o naše práce se snažíme přistupovat maximálně individuálně. * Hluboké vrty * Studny * Speciální práce * Ekologické práce * Geologické práce * Lepené filtry

 • ASTENIX s.r.o.

  ASTENIX s.r.o.

  Ekologické služby ASTENIX • ekologické služby a zariadenia • • práce k realizácii stavieb • • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb • Spoločnosť ASTENIX s.r.o. bola založená v roku 2005 , zaoberala sa výlučne prepravnou činnosťou - medzinárodnou nákladnou cestnou dopravou a sprostredkovaním v oblasti dopravy. V súčasnosti sa činnosť spoločnosti zameriava na sprostredkovanie obchodu a služieb, prípravné a hlavné stavebné práce, dodávanie náhradných dielov na kamióny. Viacero projektov našej firmy je ešte stále v prebiehajúcom jednaní. V súvislosti s riešením využitia voľnej kapacity na spracovanie...

 • REO, s.r.o.

  REO, s.r.o. nabízi komplexní služby pro polygrafický průmysl v oblasti odpadového hospodářství a životního prostředí. Naše služby: - likvidace odpadů z tiskáten - výkup sběrového papíru - poradenství v oblasti žp - recyklace ředidel Manufacturing and sale of products for prevention and liquidation of accidents (ecological accident preparations and agents), for safe and clean working conditions: - sorption preparations (versatile, for aggressive liquids, hydrophobic, etc.) - sealing preparations - accident sets - baffles, flood-control means, equipment for fire brigades - packaging of dangerous materials with UN code - warehouse equipment - ADR equ...

 • Ekoplastika Slovakia spol.s.r.o.

  Ekoplastika Slovakia spol.s.r.o.

  Firma Ekoplastika Slovakia spol. s r.o., vznikla v roku 1996 ako reakcia na narastajúcu potrebu recyklácie odpadov. Vzhľadom na fakt, že najväčším problémom bolo spracovanie zmesných odpadových plastov, rozhodli sme sa pre túto komoditu. Zabezpečili sme si základné technológie na spracovanie zmesných plastových odpadov ako sú nožové mlyny, aglomerátory a recyklačné extrúdre. Postupne sme získavali skúsenosti. Vypracovali sme si vlastný systém zberu, separácie a spracovania plastových odpadov. * Od roku 2004 sme dostali povolenie aj na spracovávanie viacvrstvového kompozitného odpadu (tetrapack, lepenky, kartonáž atď.). Súčasná ročná kapacita objem...

 • GEOTIP, s. r. o.

  GEOTIP, s. r. o.

  GEOTIP, s. r. o. je odborná realizačná a konzultačná spoločnosť s pôsobnosťou v oblasti hydrogeológie, inžinierskej geológie, geológie a ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva. Spoločnosť GEOTIP, s. r. o. bola založená v roku 2009, pričom vo svojich radoch má starších odborníkov, ktorí svoju profesiu, alebo presnejšie „životné povolanie“, vykonávajú dlhoročne a takisto mladších odborníkov, ktorí okrem vlastných odborných skúseností aj dravejšie zohľadňujú podmienky dynamicky rozvíjajúceho sa trhu. Títo kvalifikovaní odborníci disponujú pre ponúkané činnosti potrebnými príslušnými oprávneniami či autorizáciam...

 • EkoEnergy-Group s.r.o.

  EkoEnergy-Group s.r.o.

  * Našimi hlavnými cieľmi sú: 1. technické riešenie musí zodpovedať najnovším poznatkom 2. riešenie musí byť v súlade s ochranou životného prostredia 3. realizáciou navrhnutých opatrení musí byť dosiahnutá jednoduchá návratnosť vložených investícií max. 6 rokov * Energetický audit a certifikát Celkový energetický systém firmy, krajiny zahŕňa tri hlavné okruhy – výrobu, rozvod a spotrebu energií. V záujme dosiahnutia energeticky efektívneho systému sa všetky jeho časti musia vyhodnotiť a zlepšiť tam kde je to potrebné. Úspory energie spôsobujú zredukovanie spotrieb palív čo znamená tiež zníženie zaťaženia životného p...

 1  2  3  4 Ďalšia


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Ekologické poradenstvo | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.