www.poziadavka.sk | portál plný obchodných príležitostí

Pílenie stromov

Ponúkame rezanie stromov v záhradách, pri domoch alebo v parkoch. Spilovanie stromov a porastov pomocou horolezeckej techniky, ozdravovacie a okrasné rezy stromov, ošetrovanie stromov, komplexná starostlivosť o stromy. Pílenie ťažko prístupných stromov po častiach.

Čo hovorí zákon o ochrane prírody?

Podľa zákona č. 543/2002 z.z. § 47 odsek 3 na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak.

Zákon upravuje kedy nie je potrebné povolenie na výrub v odseku 4.

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2 alebo

b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo

c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, alebo

d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva na osobitných predpisov, alebo

e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)], alebo

f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo

g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Cena: na vyžiadanie, podľa špecifikácie

27
Napíšte nám:
Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:
Lokalita:
Príloha:

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Kontakt Obchodné podmienky

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Pílenie stromov 2004 - 2015 ©