www.poziadavka.sk | portál plný obchodných príležitostí

Zabezpečenie podkladov k stavebnému povoleniu a ku kolaudačnému rozhodnutiu.

Stavebné povolenie

Zabezpečíme všetky náležitosti, ktoré je potrebné predložiť k Stavebnému povoleniu:

• List vlastníctva
• Kópiu katastrálnej mapy
• Situáciu osadenia stavby na pozemku
• Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia
• Všetky žiadosti o vyjadrenie a stanoviská
• Preberanie všetkých rozhodnutí, oznámení a listín vydaných orgánmy štátnej správy a samosprávy, alebo právnickej osoby, ktorej zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach iných osôb rokovať a dohodnúť podmienky s účastníkmi konaní
• Podávanie prípadných námietok, návrhov na začatie, prerušenie a zastavenie konania
• Podávanie žiadostí, odvolaní, podnetov a iných návrhov

Kolaudačné rozhodnutie
• V rámci ponúkaných služieb INKLAS za Vás zabezpečí potrebné doklady pre zahájenie kolaudačného konania. Osobne sa zúčastníme kolaudačného konania a až po vydanie rozhodnutia o užívaní stavby Vás budeme zastupovať.

Cena: na vyžiadanie, podľa špecifikácie

27
Napíšte nám:
Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:
Lokalita:
Príloha:

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Kontakt Obchodné podmienky

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Zabezpečenie podkladov k stavebnému povoleniu a ku kolaudačnému rozhodn 2004 - 2015 ©